Mõistatused

mõista, mõista

Loe mõistatus läbi ja klõpsa hiirega õige vastuse ees