Testid 5.-9. klassile
Kodused kontrolltööd 9. klassile
Testid 9. klassile eksamieelseks kordamiseks
Erinevad matemaatika-alased materjalid
8. klassi õpiku tutvustus
  
Riigieksamitööde näidisvariandid
 
Tõenäosusteooria ja statistika elemendid 12. klassile
 
9. klassi matemaatika proovieksam - uus!
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 ALLAR VEELMAA ÕPPEMATERJALID  

      

         Allar Veelmaa                    Täiendatud 27. aprillil 2008.a