Tekst on tõlgitud leheküljelt: http://www.pagat.com/rummy/canasta.html
Seda kasutatakse autori, John McLeod'i lahkel loal.

John McLeod (john@pagat.com).
© John McLeod, 1995, 1996, 2001, 2003, 2004


Tõlkija Allan Bernard (allan@vgk.ee).


CANASTA

 

Sissejuhatus

 

Canasta pärineb Montivideost Uruguais ja umbes 1940’ndatest aastatest. Sealt levis Canasta Argentiinasse, Ameerika Ühendriikidesse ja edasi üle maailma. Canasta oli moemäng 1950’ndatel ja ohustas isegi Bridge’i kui „eksklusiivseima” kaardimängu tiitlit.

 

Canasta reeglid standardiseeriti Põhja-Ameerikas umbes 1950’ndal aastal ja seda versiooni kutsutakse „Klassikaliseks Canastaks”. Just see vorm saavutas ülemaailmse populaarsuse. Mitmetes riikides mängitakse Canastat rohkemal või vähemal tema originaalsel kujul, kasutades mõningaid modifikatsioone. Põhja-Ameerikas seevastu on Canasta pidevalt arenenud ja nn. „Kaasaegne Ameerika Canasta” erineb juba tunduvalt klassikalisest.

 

Üldise arvamuse kohaselt on parim viis Canasta mängimiseks, nelja mängijaga, paarismäng. Sellegipoolest eksisteerivad versioonid rohkemate või vähemate mängijatega mängimiseks.

 

Üldised reeglid ja Terminoloogia

 

Kordamise vältimiseks kirjeldab see osa terminoloogiat ja süsteemi mis on ühine enamikel või kõigil Canasta vormidel.

 

Kaardid

 

Canastat mängitakse tavaliselt kahe standardse 52 kaardise pakiga millele lisatakse neli jokkerit (kaks kummagi paki kohta), seega kokku 108 kaarti. Kaartidel on punktiväärtused mis on järgmised:

 

Kaart

Punkte

Jokker

50

Äss (A), 2

20

Kuningas (K), Emand (Q), Soldat (J), 10, 9, 8

10

7, 6, 5 ,4

5

 

Kaardid A, K, Q, J, 10, 9, 8 ,7, 6, 5 ja 4 on nn. „loomulikud” kaardid. Kahed ja jokkerid on „lisakaardid”. Teatavate mööndustega võib lisakaarti mängus kasutada ükskõik millise masti või suurusega loomuliku kaardi asendajana.

 

Kolmedel on erilised omadused ja väärtused, sõltuvalt sellest mis variatsiooni Canastast mängitakse.

 

Nagu praeguseks juba näha on, ei mängi Canasta puhul kaardi mast mingit rolli. Ainult suurus ja teatud eritingimustel (kolmed) värv.

 

Mäng

Jagamine

Igale mängijale jagatakse kaardid e. käsi. Ülejäänud kaardid asetatakse laua keskele, pildiga allapoole, see on põhipakk. Selle kõrvale hakatakse (pildiga ülespoole) kaarte laduma, see on lisapakk. Lisaks hakkavad mängijad mängu käigus kaarte enda ette lauale laduma.

 

Käik

Mängija kes on jagajast vasakul alustab ja mäng jätkub käikhaaval päripäeva. Elementaarne käik koosneb põhipaki ülemise kaardi võtmisest ja selle lisamisest enda kätte, nii, et teised mängijad kaarti ei näe ning seejärel pannes ühe kaardi käest lisapakile, pilt ülespoole. Lisapakki e. maha panna saab kaarte ainult käest ja mitte lauast.

               

Pärast võtmist ja enne maha panemist on mängijal mõnikord võimalik osa kaarte käest lauda laduda (asetada enda ette, pildiga ülespoole). Seda lauda panemist nimetatakse kogumiseks. Ja lauda pandud kaarte kogumiks. Kogumisse tuleb kaardid asetada pildiga ülespoole ja nii, et kõik kaardid oleksid kõigile nähtavad. Nii jäävad nad mängu lõpuni.

 

Kogumid ja Canastad

Mängu eesmärk on korjata punkte, kogudes canastasid. Lubatud kogum koosneb kolmest või rohkemast sama suurusega loomulikust kaardist (ükskõik mis neljast kuni ässani), näiteks kolm kuningat või kuus viite jne. (Teatud Canasta variatsioonides on võimalik luua canastasid ka kolmedest või lisakaartidest).

               

Paaris mängides, kuuluvad kogumid paarile mitte üksikule mängijale. Kogumeid hoitakse, pildiga ülespoole ühe paarilise ees. Harilikult on paaridel mitmeid kogumeid, igas ühes erineva suurusega kaardid. Mängija võib lisada sama suurusega kaarte ükskõik millisele kogumile ükskõik kumma paarilise ees. Samas ei saa mängija kunagi lisada kaarte vastaste kogumitesse.

               

Lisakaarte (Jokkerid ja kahed) saab harilikult kasutada kogumites, loomulike kaartide asendajatena, täpselt nii nagu tegu oleks vastava suurusega kaardiga. Näiteks Q-Q-Q-2 või 8-8-8-8-8-2-Jokker oleksid lubatud kogumid. Siiski on lisakaartide kasutamisele piirangud, sõltuvalt mängitavast Canasta variandist.

               

Kolmesid ei saa koguda nii nagu teisi kaarte. Kolmedel on erinevad funktsioonid sõltuvalt sellest mis Canasta varianti mängitakse.

               

Seitsme kaardi kogumit kutsutakse canastaks. Kui kõik kaardid on loomulikud on see „puhas”,loomulik” või „punane” canasta. Kaardid pannakse ühte pakki ja punane (loomulik) kaart pannakse kõige peale. Kui canasta sisaldab üht või rohkemat lisakaarti siis on see „segatud” või „must” canasta. Kaardi pannakse ühte pakki ja must (loomulik) kaart pannakse kõige peale, kui musta kaarti pole siis tuleb lisakaardid pakist veidi välja tõmmata, et need näha oleksid.

               

Mõnes versioonis on lubatud koguda kaarte kogumisse milles on juba seitse kaarti, lihtsalt lisades sama suurusega kaarte juba valmis canastale. Kui see on lubatud siis on kaheksa või enama kaardiga kogum ikkagi canasta. Kui valmis puhtale (punasele) canastale lisatakse lisakaarte siis muutub see segatud (mustaks) canastaks.

               

Kummagi paari jaoks on esimene kord kui nad kogumi käest lauda käivad tegu alguskogumiga. Tehes oma paarile alguskogumit, peavad paarilised täitma teatud alguskogumi nõudeid (e. avamisnõudeid).

               

Kui paar soovib avada, peavad lauda käidavate kaartide väärtuste summa vastama teatud suurusele (see suurus sõltub harilikult paari hetkelisest punktiseisust). Et saavutada vajalik summa on lubatud on korraga välja käia mitu legaalset kogumit. Mõnes versioonis (näiteks Kaasaegne Ameerika), tuleb alguskogum lauda käia ainult ja tervenisti käest. Muudes (näiteks Klassikaline) on lubatud kasutada legaalse kogumi loomiseks ja piisavate punktide saavutamiseks lisapaki ülemist kaarti (enne lisapaki üles võtmist).

               

Avamisnõuded kehtivad paaridele mitte üksikutele mängijatele. Seetõttu, kui ükskõik kumb paarilistest on juba avanud, võivad mõlemad mängu lõpuni vabalt kogumeid käest lauda käia. Samas kui nende vastased pole veel avanud, peavad nood ikkagi avamisnõuded täitma, enne kui saavad hakata kogumeid lauda käima.

 

Ostmine

Teatud tingimustel võib põhipakist uue kaardi võtmise asemel üles võtta (osta) terve lisapaki. Selleks peab ostja olema võimeline lisapaki peal olevat kaarti koguma (kohe lauda panema) ilma, et ta vajaks selle kogumi legaalseks muutmiseks teisi kaarte lisapakist. See protseduur käib järgmiselt:

 

1.        Aseta vajalikud kaardid lauda (kui paar pole veel avanud, tuleb ühtlasi täita ka avamisnõuded), pildiga ülespoole ja lisa neile maha pandud paki ülemine kaart nii, et moodustuks lubatud kogum.

2.        Võta ülejäänud kaardid maha pandud pakist ja lisa oma käele.

3.        Kui sa soovid, moodusta uusi kogumeid oma käest (aseta kaarte lauda)

4.        Pane üks kaart maha, oma käigu lõpetamiseks (alustades sellega uut lisapakki).

 

Lõpetamine

Mäng lõpeb kui keegi mängijaist lõpetab, teisisõnu paneb maha või lauda kõik kaardid enda käest. Mängija võib lõpetada ainult siis kui nende paar on täitnud teatud tingimused, mis varieeruvad vastavalt mängule aga sisaldavad endas alati vähemalt ühe seitsme kaardise kogumi e. „canasta” moodustamist.

               

Olles lõpetamise tingimused täitnud võib mängija seda teha, pannes lauda kõik kaardid käest peale ühe, mille ta maha paneb. Mõnes versioonis võib lõpetada ka lihtsalt kõik kaardid lauda pannes ja ei pea üht kaarti maha panemiseks jätma.

               

Mäng lõpeb ka siis kui põhipakk saab tühjaks. Kui mängija soovib/peaks põhipakist kaarti võtma ja seal pole midagi siis lõpeb mäng automaatselt.

               

Klassikaline Canasta

 

Nagu öeldud standardiseeriti Canasta 1950’ndatel aastatel ja seda mängitakse siiani paljudes maailma paigus. Harilikult mängib neli inimest kes on kindlates paarides. Paarilised istuvad teineteise vastas. Kaks 52 kaardilist standardset pakki ja 4 jokkerit segatakse kokku, et saada 108 kaardine pakk.

 

Jagamine

 

Esimene jagaja määratakse suvaliselt. Seejärel jagaja vahetub päripäeva, pärast igat raundi. Jagaja segab kaardid ja temast parempoolne tõstab paki. Igale mängijale jagatakse 11 kaarti ja ülejäänud kaardid asetatakse pildiga allapoole pakki, laua keskele (moodustades nii põhipaki). Põhipaki ülemine kaart võetakse ära ja pannakse pildiga ülespoole paki kõrvale, alustades sellega lisapakki. Kui see kaart on lisakaart või punane kolm siis võetakse põhipakist uus kaart ja asetatakse selle peale, jätkates niikaua kuni lisapaki peal on loomulik kaart. Lisakaart või punane kolm tuleb asetada veidi lisapakist välja ulatuvalt, et oleks näha, et lisapakk on „külmutatud” (sellest hiljem).

 

Iga mängija peab kohe enda ette, pildiga ülespoole, panema kõik punased kolmed mis nad jagamise käigus said ja võtma põhipakist sama arvu uusi kaarte nende asemele.

 

Kogumid Klassikalises Canastas

 

Iga kogum peab sisaldama vähemalt kahte loomulikku kaarti. Väikseim kogum on nagu tavaliselt kolm kaarti. See võib olla siis kolm loomulikku kaarti (näiteks 8-8-8) või kaks loomulikku ja üks lisakaart (näiteks Q-Q-2).

 

Kogumid võivad kasvada nii suureks kui mängija soovib. Kogum kus on seitse või rohkem kaarti on canasta. Ükski kogum ei tohi sisaldada rohkem kui kolme lisakaarti – seega kuue kaardiline kogum peab sisaldama vähemalt kolme loomulikku kaarti ja canasta peab sisaldama vähemalt nelja loomulikku kaarti. Valmis canastale võib lisada ükskõik kui palju loomulikke kaarte. Lisakaart mis lisatakse puhtale canastale, teeb selle segatuks. Kui canasta juba sisaldab kolme lisakaarti ei saa sinna enam ühtegi lisakaarti lisada.

 

Tähele tuleb panna, et selles variandis ei ole ainult lisakaartide kogumid lubatud.

 

Ühel paaril ei tohi olla kaht erinevat sama suurusega kaartidest koosnevat kogumit. Iga kaart mis käiakse lauda kus on juba kogum sama suurusega kaartidest, lisatakse automaatselt sellele kogumile (eeldusel, et lisakaartide arv ei saa ületatud). Samas on võimalik (kuigi ebatavaline) omada kogumit mille kaardid on sama suurusega kui ühel vastaste kogumist.

 

Mängimine Klassikalises Canastas

 

Nagu tavaliselt algab iga käik kas põhipaki pealmise kaardi võtmisega või terve lisapakk ostmisega. Mängija võib seejärel käia lauale mõned kaardid või kogumid (ta peab kogumid lauda käima kui ta „ostab” maha pandud kaartide pakki). Iga käik lõpeb ühe kaardi asetamisega (pilt ülespoole) lisapakile.

 

Mängija võib alati võtta oma käigu ajal ühe kaardi pakist (pildiga allpool). Samas saab ta maha pandud paki üles võtta ainult siis kui ta suudab lisada selle ülemise mõnda kogumisse laual (ta peab käest vastava kogumi lauda käima kui see on vajalik). Maha pandud paki võtmiseks on eraldi piirangud kui see on külmutatud vastava paari jaoks (sellest allpool).

 

Esiteks vaatleme juhust kui maha pandud pakk ei ole mängija jaoks külmutatud. Sellisel juhul, kui pealmine kaart on loomulik (neljast ässani), siis võib mängija paki üles võtta kui:

 

  1. Ta paneb käest lauda kaks kaarti mis moodustavad koos maha pandud paki ülemise kaardiga legaalse kogumi. Need võivad olla kaks võetava kaardiga sama suurusega loomulikku kaarti või üks loomulik ja üks lisakaart.
  2. Maha pandud kaartide ülemine kaart on sama suurusega kui üks paariliste kogumist ja see lisatakse vastavale kogumile.

 

Maha pandud paki üles võtmise protseduur oli kirjeldatud üldreeglite all. Mängija peab näitama, et ta saab ülemist kaarti kasutada legaalses kogumis, enne kui ta saab ülejäänud maha pandud paki üles võtta. Pärast paki ülesvõtmist saab mängija teha veel kogumeid. Näiteks kui maha pandud paki peal on viis ja teine viis on paki sees siis ei saa mängija kasutada üht enda käes olevat viit, et maha pandud pakki osta ning seal asuvatest viitest kogumit moodustada. Samas kui tal on käes kaks viite siis saab ta moodustada kogumi maha pandud paki pealmise kaardiga, võtta maha pandud paki üles ja lisada seal olnud neljanda viie kogumile.

 

Tähele tuleb panna, et mängija ei saa kunagi võtta üles maha pandud pakki kui selle pealmine kaart on lisakaart või must kolm.

 

Veel tuleb tähele panna, et kogumi lauda käimiseks ei pea ilmtingimata maha pandud pakki üles võtma. Kogumeid võib lauda käia ka pärast pakist (pildiga allapoole) uue kaardi tõmbamist.

 

Külmutatud Maha Pandud Pakk

 

On kolm viisi kuidas maha pandud pakk saab olla paari jaoks külmutatud.

 

  1. Maha pandud pakk on kõigile mängijaile külmutatud kui see sisaldab lisakaarti. Näitamaks seda, tuleb lisakaart asetada nii, et seda on paki seest näha.
  2. Esimene kaart mis pärast jagamist ümber keeratakse (millega maha pandud pakki alustatakse) on punane kolm. Sellisel juhul on pakk kõigile mängijaile külmutatud. Punane kolm tuleb asetada nii, et seda on paki alt näha.
  3. Maha pandud pakk on paari jaoks külmutatud kui paar ei ole lauda käinud ühtegi kogumit.

 

Kui maha pandud pakk on mängijale külmutatud siis saab ta selle üles võtta ainult juhul kui tal on käes kaks sama suurusega loomulikku kaarti kui maha pandud paki pealmine kaart ja ta kasutab neid viimasega kogumi loomiseks. Kui paaril on juba eksisteeriv kogum sellise suurusega kaartidest siis tuleb külmutatud paki ostmiseks ikkagi luua uus sama suurusega kaartide kogum ning need kogumid liidetakse omavahel.

 

Näiteks, pakk on külmutatud ja paaril on laual neljast seitsmest koosnev kogum. Kui vastane lõpetas oma käigu pannes maha seitsme, siis mängija ei saa maha pandud pakki osta kui tal pole varjatult käes kahte seitset. Kui tal on käes kaks seitset siis saab ta maha pandud paki osta, lisades need ja maha pandud paki ülemise kaardi laual olevale kogumile (millest peaks antud näite puhul saama canasta) ning võtta ülejäänud maha pandud paki kätte.

 

Avamisnõuded Klassikalises Canastas

 

Kui paar ei ole veel kogumit lauda käinud siis esimese kogumi lauda käimiseks peab maha kogumi(te) kaartide nominaal punktisumma vastama teatud nõuetele. See nõue sõltub paariliste kumulatiivsest punktisummast, senistest raundidest. Suhe on järgmine:

 

Kumulatiivne punktiseis

Avamisnõue

vähem kui 0

15 punkti (teisisõnu avamisnõuet pole)

0 - 1495

50 punkti

1500 - 2995

90 punkti

3000 või rohkem

120 punkti

 

Selle punktisumma saamiseks võib maha panna mitu kogumit korraga ning kogumid võivad sisaldada rohkem kui kolme kaarti. Minimaalse alguskogumi punktisumma saamiseks arvestatakse kaartide standardväärtusi.

 

Nagu eelpool kirjas oli, kui paar ei ole veel kogumit lauda käinud siis on maha pandud pakk neile külmutatud. Seetõttu tuleb minimaalse alguskogumi punktisumma (alguskogumi maksumus) saamiseks see lauda panna kas tervenisti käest (kogudes pakist kätte vajalikke kaarte). Teine võimalus on kasutada kaht loomulikku kaarti käest mis on sama suurusega kui maha pandud paki pealmine kaart. Viimasel juhul loetakse maha pandu paki pealmist kaarti minimaalse alguskogumi punktisumma arvestamisel koos teiste maha pandud kogumi(te) omadega. Selle vajaliku punktisumma arvestamisel ei saa sinna sisse arvestada teisi kaarte maha pandud pakist.

 

Näide: Maha pandud paki peal on kuningas, maha pandud pakis on veel teine kuningas ja üks emand. Mängijal on käes kaks kuningat ja kaks emandat. Kui paari minimaalne alguskogumi punktisumma peab olema 50, siis saab mängija avada kogumitega K-K-K, Q-Q-2, kasutades ära maha pandud paki peal olevat kuningat – saades kokku 70 punkti. Seejärel võib ta maha pandud pakist saadud lisa kuninga ja emanda, soovi korral, kogumitele lisada. Samas ei saaks ta sedasi mängida kui ta vajaks alustamiseks vähemalt 90 punktilist summat. Kuigi maha pandud paki sees olevad kuningas ja emand annaksid vajalikud lisa 20 punkti, ei saa neid arvestada minimaalse vajaliku punktisumma kontrollimisel.

 

Boonuseid mis saadakse punaste kolmede eest, ei saa arvestada minimaalse alguskogumiks vajaliku punktisumma hulka. Isegi kui mängijal on käes terve canasta, ei saa ta seda maha panna kui ta ei suuda täita minimaalse alguskogumiks vajaliku punktisumma nõudeid.

 

Minimaalsele alguskogumiks vajalikule punktisumma nõudele on ainult üks erand. Kui mängija on tõmmanud pakist kaardi ja suudab lauda käia kogu oma käe ning sealjuures moodustada ka vähemalt ühe canasta ning ei ole eelnevalt ühtegi kaarti (peale punaste kolmede) lauda käinud siis ta saab seda teha (ta võib jätta ühe kaardi maha panemiseks aga võib seda ka mitte teha) isegi kui ta ei suuda täita minimaalset alguskogumiks vajalikku punktisummat. Sedasi mängides saab paar lisaboonust varjatult lõpetamise eest. Nagu mainitud see võimalus on jääb mängijale ka siis kui ta on lauda käinud punaseid kolmesid eeldusel, et ta pole käinud midagi muud.

 

Kolmed Klassikalises Canastas

 

Punased kolmed on boonuskaardid

Kui mängija tõmbab punase kolme, peab ta selle kohe pildiga ülespoole lauda käima (sinna kus on paari kogumid või sinna kus nad oleksid kui neil neid oleks). Pärast seda tõmbab ta pakist kohe asenduskaardi. Kuigi punaste kolmede eest saab lisapunkte, ei arvestata neid minimaalse alguskogumiks vajaliku punktisumma nõude täitmiseks. Samuti ei takista nad mängijal saamast boonust varjatult lõpetamise eest.

Aeg-ajalt tuleb ette, et punane kolm on esimene kaart mis pärast jagamist ümber keeratakse ja maha pandud paki alguseks saab. See külmutab paki kõigile mängijaile. Kui maha pandud pakk lõpuks siiski võetakse, paneb vastav mängija punase kolme enda kogumite juurde aga ei tõmba asenduskaarti.

 

Mustad kolmed on keelamiskaardid

Pannes maha musta kaardi, keelab mängija järgmisel mängijal pakki võtta (mängija ei saa mitte kuidagi võtta maha pandud pakki kui selle peal on must kolm). Samas mustad kolmed ei külmuta maha pandud pakki. Niipea kui musta kolme peal on mingi muu kaart, ei ole mustal kolmel enam mõju ja maha pandud pakki võib normaalselt osta.

Mustadest kolmedest ei saa moodustada kogumeid v.a. ühel erijuhul. Mängija kes lõpetab, võib moodustada kogumi kolmest või neljast mustast kolmest enda viimasel käigul. Selline kogum ei saa sisaldada lisakaarte.

 

Raundi lõpp: Lõpetamine

 

Raund lõpeb niipea kui üks mängijaist lõpetab. Lõpetada võib ainult siis kui paaril on vähemalt üks canasta. Niipea kui paaril on canasta, võib üks neist soovi korral lõpetada, käies lauda kõik oma kaardid või käies lauda kõik kaardid peale ühe, mille ta maha paneb. Lubatud on moodustada canasta ning lõpetada samal käigul.

 

Kui paaril pole canastat on mängijal keelatud mängida nii, et talle ei jääks käigu lõpus kätte ühtegi kaarti. Ta peab mängima nii, et pärast kaardi maha panemist jääks talle kätte vähemalt üks kaart. Vastasel juhul oleks ta sunnitud oma viimase kaardi maha panema ja lõpetaks sellega raundi reeglite vastaselt.

 

Märkusena: ei ole alati kasulik lõpetada niipea kui võimalik. Kõik kaardid mis jäävad paarilisele kätte loetakse paarile miinuseks punktide lugemisel. Lisaks võib edasi mängides koguda rohkem punkte. Kui mängija suudaks lõpetada aga on ebakindel kas seda teha võib ta oma paarilise käest küsida: „Kas ma võin lõpetada?”. Seda küsimust võib esitada ainult pärast kaardi võtmist või maha pandud paki ostmist ja enne kaartide lauda panemist (v.a. kaardid mis olid ostmiseks vajalikud). Paariline peab vastama „Jah” või „Ei” ning see vastus on siduv. Kui vastus on „Jah” siis peab küsija selle käiguga lõpetama, kui vastus on „Ei” siis ei tohi küsija selle käiguga lõpetada. Mängijal ei ole mingit kohustust küsida paarilise nõusolekut lõpetamiseks. Kui ta soovib võib ta lihtsalt lõpetada, paarilisega konsulteerimata.

 

Teine viis kuidas raund saab lõppeda on kui pakk saab otsa. Raund võib ilma pakita jätkuda niikaua kuni iga mängija ostab eelmise mängija maha pandud kaardi. Sellisel juhul peab mängija ostma maha pandud kaardi kui maha pandud pakk ei ole talle külmutatud ja nende paaril on lauas vastava suurusega kaartide kogum. Niipea kui mängija peaks võtma pakist uue kaardi ja ta otsustab seda teha kuid ei saa (sest kaarte pole enam), on raund läbi.

 

Kui mängija tõmbab viimase kaardi pakist ja see on punane kolm siis ta paneb selle lauda nagu tavaliselt. Samas kuna ei ole võimalik võtta asenduskaarti, on raund automaatselt läbi. Mängija kes tõmbas selle viimase punase kolme ei saa luua kogumeid ega kaarti maha panna – raund on läbi.

 

Punktiarvestus Klassikalises Canastas

 

Kui raund on läbi, loetakse mõlema paari punktid kokku. Paari punktiseis tuleneb järgmistest asjadest:

 

 

Lisaboonused on järgmised:

Tingimus

Boonus

Lõpetamine

100 punkti

* Lõpetamine varjatult – s.o. kui lõpetaja paneb lauda terve oma käe korraga, sealhulgas vähemalt ühe canasta ning ta ei ole eelnevalt midagi lauda pannud

Lisa 100 punkti, ehk siis kokku 200 punkti lõpetamise eest.

Iga puhas (punane) canasta

500 punkti

Iga segatud (must) canasta

300 punkti

** Iga punane kolm mis paar on lauda käinud – eeldusel, et paaril on lauas vähemalt üks kogum (nad on avanud)

100 punkti

** Paaril on lauas kõik neli punast kolme

Lisa 400 punkti, ehk siis kokku 800 punkti punaste kolmede eest.

 

* Märkus. Et saada varjatult lõpetamise boonust ei tohi mängija olla lauda käinud ühtegi kogumit ega kaarti (peale punaste kolmede). Ta ei tohi olla lisanud ka kaarte vastase kogumi(te)le. Ta peab varjatult lõpetades välja laduma vähemalt ühe tervikliku canasta. Mängija kes soovib varjatult lõpetada, võib selleks kasutada ka maha pandud pakki (ta võib selle oma lõpetamise käigu jooksul „osta”). Kui ta soovib seda teha ja paar ei ole veel ühtegi kogumit lauda käinud, peab ta oma käigu jooksul ühtlasi täitma minimaalseid algkogumi punktisumma nõudeid.

               

** Märkus. Kui paarilistel ei õnnestunud lauda käia ühtegi kogumit siis iga punane kolm mis neil lauas on, annab 100 plusspunkti asemel 100 miinuspunkti. Kui nad on õnnetul kombel kogunud lauda neli punast kolme aga mitte ühtegi kogumit siis saavad nad 800 miinuspunkti nende kolmede eest.

               

Pärast boonuste ja penaltite välja arvutamist, loetakse kokku kummagi paari kõikide lauas olevate kaartide nominaalväärtused – vt. üldised reeglid. Mustade kolmede nominaalväärtus on 5 punkti. Lugemise ja kontrollimise lihtsustamiseks jagatakse kaardid hunnikutesse nii, et ühe hunniku nominaalväärtus oleks 100 punkti. (Meeles tuleb pidada, et canasta puhul loetakse lisaks boonusele kokku ka canasta moodustanud kaartide nominaalväärtused. Seega näiteks seitsmest kuningast moodustatud loomulik canasta annab kokku 570 punkti – 500 punkti puhta canasta eest ja 70 punkti kuningate eest.)

               

Kaardid mis mängijatele kätte jäävad, loetakse kokku täpselt samade reeglite alusel. Samas need punktid lahutatakse paari punktiarvestusest.

               

Kumagi paari kohta peetakse läbi raundide kumulatiivset punktiarvestust. Negatiivse skoori omamine on võimalik. Kui üks või mõlemad paarid saavad raundi lõppedes täis 5,000 punkti, on mäng läbi ja suurema skooriga paar on võitnud. Võidu suuruseks on paaride punktiskooride vahe.

               

Klassikalise Canasta Variatsioonid

 

Eritingimused maha pandud kaartide paki ostmiseks

                Harilikult mängitakse kahe variatsiooniga:

1.        Mängija ei või osta (külmutamata) maha pandud pakki, kogudes selle peal olnud kaarti juba terviklikku canastasse.

2.        Mängija ei või osta (külmutamata) maha pandud pakki ühe loomuliku ja ühe lisakaardi abil. Tal peab olema kaks sama suurusega loomulikku kaarti kui maha pandud paki pealmine kaart.

Kui neid variatsioone kasutatakse korraga siis ainus vahe külmutatud ja külmutamata maha pandud paki vahel on see, et mängijad saavad külmutamata pakki osta siis kui nende paaril on lauas vähem kui seitsme kaardiline kogum sama suurusega kaartidest.

Märkusena – nende variatsioonide mängimisel on ikkagi võimalik osta pakk kui paaril on juba laual sama suurusega kaartide canasta. Selleks peab ostjal lihtsalt olema käes kaks sama suurusega kaarti ja pärast paki ostmist lisatakse kõik kolm eksisteerivale canastale.

Tekib väike probleem kui mängida ainult variatsiooni 1, ilma variatsioonita 2. Mis juhtub kui mängija ostab maha pandud paki ühe loomuliku ja ühe lisakaardi abiga NING tal on laual vastav canasta milles on JUBA kolm lisakaarti? Sellele on vähemalt neli võimalikku lahendit:

1.        Modifitseerida reeglit mis keelab kaht sama suurusega kaartide kogumit. Näiteks: Kogum kus on vähem kui seitse kaarti on avatud kogum. Paaril ei või olla kaht sama suurusega kaartidest avataud kogumit. Samas kui kogum on canastaks kogutud, võib alustada uue sama suurusega kaartide kogumiga.

2.        Eemaldada lisakaartide limiit canastas. Canasta moodustamiseks on ikkagi vajalik neli loomulikku kaarti, lihtsalt nüüd saab sellele lisada ükskõik kui palju lisakaarte.

3.        Säilitada kõik reeglid nii nagu on aga kehtestada erand, et mängija ei või osta maha pandud pakki ühe loomuliku ja ühe lisakaardiga kui tal on laual sama suurusega kaartide canasta milles sisaldub juba kolm lisakaarti.

4.        Kehtestada reegel, et mängija ei saa kunagi osta maha pandud pakki, kui paaril on laual sama suurusega kaartide canasta (sõltumata sellest, et mängijal on käes kaks sama suurusega loomulikku kaarti).

Mängijad peaksid variatsioonide kasutamise ja tingimused enne mängu algust kokku leppima.

 

Maha pandud pakk on alati külmutatud

Mõnel puhul mängitakse nii, et maha pandud pakki saab osta ainult siis kui mängijal on käes kaks sama suurusega loomulikku kaarti nagu maha pandud paki peal. Klassikalise canasta terminoloogia koha pealt tähendab see seda, et maha pandud pakk on kogu aeg ja kõigile külmutatud.

 

Lisakaartide kogumid

Mõnel puhul lubatakse moodustada kogumeid mis koosnevad ainult lisakaartidest. See võib siis olla kahtedest ja jokkeritest, ükskõik millises kombinatsioonis. Seitsme lisakaardi kogum on lisa-canasta mille tüüpiline punktiväärtus on 2,000. Mõnel pool seda boonust suurendatakse kui canasta koosneb ainult kahtedest või sisaldab kõiki nelja jokkerit.

Selle variatsiooniga mängides on paaril harilikult keelatud kasutada lisakaarte teistes kogumites kui nad on alustanud lisakaartide kogumit. Seda niikaua kuni nad on täis saanud lisakaartide canasta. Mõnes ringkonnas antakse lisapenalt paarile kes alustab aga ei lõpeta lisakaartide canastat – harilikult miinus 1,000 punkti.

 

Viini Canasta

Austrias mängitakse klassikalist canastat järgmiste variatsioonidega:

·         Punased kolmed annavad plusspunkte ainult siis kui meeskonnal on lauda pandud vähemalt üks canasta. Lihtsalt lauda käidud kogumist ei piisa.

·         Kogumis ei tohi olla rohkem lisakaarte kui loomulikke kaarte, näiteks oleks keelatud kogum Q-Q-2-2-2.

·         Kui mängija käib lauda kaardi, mille võiks lisada vasakpoolse vastase terviklikule canastale siis ei või vastav mängija mahapandud pakki üles võtta. (Sellise kaardi maha käimine võrdub musta kolme mahakäimisele.)

·         Mängija ei saa varjatult lõpetamise boonust kui ta võtab üles maha pandud paki. Varjatult ja tervikliku canastaga lõpetamist nimetatakse „Käsi-Canastaks” ja see annab lisaks 1000 boonuspunkti. Kui mängija käib kõik kaardid lauda, täites varjatult lõpetamise tingimused aga ei suuda moodustada canastat siis nimetatakse seda lihtsalt „Varjatult lõpetamiseks” ning ta saab tavapärase 100 punkti asemel 200 punkti.

·         Mängija kellel on käes ainult üks kaart, võib üles võtta, ühe kaardise maha pandud paki, samadel tingimustel mis lubaksid tal üles võtta kahe või rohkema kaardise maha pandud paki.

 

Viini canasta põhjalikud reeglid võib leida Roland Scheicher’i, Saksa keelselt Wiener Canasta lehelt. Seal on lisaks penaltitele ka reeglid 2, 3, 5 või 6 mängijaga mängimiseks, edasiarendusteks ning turniiride pidamiseks.

 


<Lehekülg on ehitamisel, viimane uuendus 09.09.2006>