õpilaste vastuvõtt

1. klassi
10. klassi

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi toimub 17. ja 18. märtsil 2001. aastal

Miina Härma Gümnaasiumisse võetakse vastu 1. klassi astujaid konkursi alusel. Konkurss kuulutatakse välja ajalehes "Postimees".

Vastuvõtu tingimustele vastavalt sooritavad kõik õpilaskandidaadid sisseastumiskatsed. Vastuvõtt toimub kahel järjestikusel nädalapäeval. Kummalgi päeval on neli 30-minutilist tundi. Esimese klassi õpilaskandidaadil on nõutav lihtsamate sõnade ja lausete lugemine, sõnade kirjutamine piltide järgi ning pildi joonistamine antud sõna põhjal. Matemaatikas on vajalik numbrite tundmine ja arvutamine 10 piires. Inglise keeles arvestatakse laste mälu ning hääldust.

Pärast tööde läbivaatamist esitavad õpetajad tulemused vastuvõtukomisjonile. Komisjoni liikmed kannavad tulemused ühtsesse tabelisse ja vastu võetakse õpilased, kes on saanud kogusummas enam hindepalle.

Vastu võetud õpilaste nimed pannakse varem väljakuulutatud ajaks kooli teadete tahvlile.

 

Õpilaste vastuvõtt 10. klassi 2001. aastal
2001.a. septembris avatakse MHG-s kolm uut 10. klassi 110 õpilasele. Vastuvõtt mainitud klassidesse toimub ühtsetel alustel kõigile põhikooli lõpetajatele, nii MHG õpilastele kui ka teistest koolidest tulijatele. Vastava avalduse esitanud õpilaskandidaatidele korraldatakse katsed, mis koosnevad kirjalikust inglise keele testist, matemaatika testist ja emakeele testist. Lisandub veel akadeemiliste võimete test.

Avatavad 10. klassid jagunevad humanitaar- ja reaalharu klassideks. Kas reaalharu klasse on kaks ja humanitaarharu klasse üks või vastupidi, sõltub sellest, millisesse harusse pürgijaid- soovijaid on rohkem katsetel osalenud ja vastuvõetuiks osutunud õpilaste hulgas. Reaalharu klassi(de) õppekavas on veidi suurendatud reaalainete tundide arvu, humantaarharu klassi(de)s on selle asemel humanitaaria tsükli ained (väitluskunst, draamaõpetus, meediaõpetus).

Vastuvõtt 2001.a. kevadel

Avalduste vastuvõtt on 1. märtsist 31. märtsini tööpäeviti kell 9.00- 16.00 kooli kantseleis J. Tõnissoni 3 (telefon 461 719). Kaasa võtta klassitunnistuse ja sünnitunnistuse koopia. Avaldus kirjutatakse kohapeal.

Katsed MHG järgmise õppeaasta X klassidesse toimuvad:
31. märtsil (laupäeval) algusega 10.00
4. aprillil (kolmapäeval) algusega 15.00

NB! Kaasa võtta 9. kl. klassitunnistuse ja sünnitunnistuse koopia ning kirjutusvahend! Lõplik vastuvõtt kooli toimub pärast põhikooli lõpetamist esitatud avalduse ja pingerea alusel.

 

<< tagasi | esilehele | võta ühendust | kool@mhg.tartu.ee
Võta meiega ühendustEsileheleTagasi