D P F

DPF - Diesel Particulate Filter.

On Eesti keeles Diisli Tahmaosakeste Filter ehk ühesõnaga tahmafilter. On osa auto heitgaaside süsteemist, mis puhastab heitgaasid nõutavale EURO 4 tasemele. Kui katalüsaator puhastab heitgaase keemiliselt, siis tahmafilter püüab ja hoiab eneses diisli tahmaosakesi seni kuni mootori aju poolt tuleb käsklus tahmafilter kogutud osakestest tühjaks põletada.

Milleks meile DPF?

Selleks, et diislimootoriga autode heitgaaside puhtusaste vastaks EU sätestatud normatiividele on vajalik leida pidevalt uusi meetodeid sisepõlemismootorite heitgaaside puhastamiseks. DPF on välja arendatud, et vähendada atmosfääri paisatavat musta suitsu ja tahmaosakeste hulka tagades nii puhtama keskkonna.

Alfa Romeo 147
Saab 9-5
Opel Signum
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Cadillac BLS FA
Opel Vectra OPC
Saab 9-3
Opel
Alfa Romeo 156 GTA
Opel Vectra OPC

Kuidas DPF töötab?

Lisaks kahjulike heitgaaside tavapärasele katalüütilisele neutraliseerimisele kogub DPF enesesse diisli põlemata tahmaosakesi kuni ettemääratud tasemeni. Ületades ettemääratud taseme, hakkab DPF end tühjaks põletama (Inglise keeles DPF regeneration). Selle protseduuri ajal tõstetakse heitgaaside temperatuuri tahmafiltri sees 500-600 oC-ni selleks, et kogutud tahmaosakesed täielikult, keskkonda kahjustamata ära põleks.   Vaata videot

DPF mõju kütusekulule.

Tahmafilter kui filter kujutab endast takistust heitgaaside vooule. Olgugi, et tootjad on oma katsetustega filtri voolutakistuse võimalikult väikseks viinud, omab ta siiski küllaltki suurt takistust eriti kui arvestada, et väljalaske süsteemis on lisaks tahmafiltrile ka 2 katalüsaatorit. Fakt on see, et igasugune mootori tööd takistav tegur kasvatab mootori kütusekulu. Lisaks suureneb kütusekulu ka DPF-i tühjendamise ajal, sest põletuseks vajalik kõrge temperatuur saavutatakse väljalasketakti ajal lisa kütusekoguse silindrisse pihustamisega. Kui autol on olemas pardakompuuter koos kütuse hetkekulu näitamise võimalusega, siis saab sealt jälgida kui palju hetkekulu DPF tühjaks põletamise ajal suureneb. Tihti on see näit 10-12 L/100km

Kuidas DPF sõitmist mõjutab?

Selleks, et DPF saaks alustada ning tühjaks põletamise edukalt lõpuni viia, peavad heitgaasid saavutama ja hoidma tavalisest kõrgemat temperatuuri. Normaalsel maantesõidu re˛iimil, mil mootori töökoormus on suhtelislt suur, on DPF tühjendamine kõige efektiivsem ja probleeme esineda ei tohiks. Küll aga võib probleeme tekkida kui autot kasutatakse enamus ajast linnasõiduks ja lühikeste 10-15 km lõikude läbimiseks. Selle sõiduajaga ei pruugi auto mootor veel oma täit töötemperatuuri saavutada kuna sõit toimub suhteliselt madalal mootori töökoormusel foori alt foorini sõitmisel. See aga tähendab seda, et DPF põletamise pretsess ei saa alata või kui algab, siis katkestatakse sest heitgaaside temperatuur ei püsi piisavalt kaua piisavalt kõrgel ning tahmafilter jääb tahmaosakestest tühjaks põletamata. Kui tahmaosakeste osakaal DPF-s saavutab teatud kriitilise taseme hakkab enamik automarkidel armatuuris teatud märgutulke põlema või vilkuma, mis annab juhile teada et oleks aeg ette võtta u 20 km pikkune maantesõit mille vältel tahmafilter end tühjaks saaks põletada.
märgutuled
Kui ka peale 30 minuti pikkust maanteesõitu märgutuluke ei kustu, siis tasuks pöörduda margiesinduse poole, et välja selgitada miks põletamise protsess tööle ei hakka. Margiesindus on tõenäoliselt võimeline põletamise protsessi sunniviisiliselt käima panna ja DPF tühjaks põletada.

Millistel põhjustel DPF vahetamist vajab?

DPF vahetamiseks tekib vajadus 2 juhul:
1 DPF üks koostisosa (katalüsaator) on oma eluea ära töötanud ning tahmafiltri tühjaks põletamise protsessi käigus ei tekitata piisavalt kõrget temperatuuri, mille tulemusel puhastust ei viida eduka lõpuni vaid jääbki kestma. Samas koguneb filtrisse järjest rohkem tahma ning lõpuks filter ummistub, auto mootoril kaob jõud ja lõpuks mootor enam ei käivitu sest heitgaasidel pole enam vaba teed välja.
2 DPF tööd jälgiv mõni andur läheb rikki. Enamik automarkide puhul kehtib reegel, et kui DPF elektroonilises süsteemis mõni andureist ei tööta, siis tahmafiltri tühjaks põletamise protsessi alustamise käsk tühistatakse mootori aju poolt. Seega seni kuni viga kõrvaldatud ei ole koguneb tahmaosakesi tahmafiltrisse järjest juurde kuni filter ühel hetkel täis saab ning ära ummistub. DPF elektroonilise süsteemi osad on EGR, heitgaasi esimene temperatuuri andur (u 20-40cm kaugusel plokikaanest), DPF sisene heitgaaside temperatuuri andur, DPF rõhu andur.

Mõlema variandi puhul on lõpptulemus see, et tahmafilter on ummistub ning autoga sõita enam ei saa. Auto saab jälle liikuma kui osta uus ja kallis (600…1200 EUR) DPF.

Alternatiivne lahendus on eemaldada (välja lüüa/ augud läbi puurida) tahmafiltri element. Sellise teguviisi järel saab auto taas tööle kuid mootori tuli armatuuril jääb ikka põlema ning mootor üritab järjepidevalt DPF põletusprotsessi algatada, sest mootori aju ei “tea” et tahmafilter eemaldatud on. Siin tulebki appi mootori ajus mootori tööd juhtiva tarkvara muutmine selliseks, et auto “teaks” et enam tal DPF küljes ei ole. Sellega lülitatakse mootori elektroonilisest süsteemist välja ka DPF andurid.

Enne kui otsustate muuta auto tootja poolt homologeeritud auto kontseptsiooni tahmafiltri eemaldamise näol võtke arvesse, et selle teoga Te aitate kaasa atmosfääri ja keskkonna saastmisele. Enam ei vasta Teie auto heitmenormid EURO 4 standarditele diisli põlemata osakeste (PM - Particulate Matter) osas. Ülejäänud normatiivid (NOx , HC ja CO) jäävad ikka nõutud normi sisse. Tahmafiltri eemaldamisega võib Teil tulla probleeme auto tehnoülevaatusel.

EU heitgaaside normatiivid sõiduautodele (M- kategaaria) g/km

Tier Date CO THC NMHC NOx HC+NOx PM P***
Diisel
Euro 1# Juuli 1992 2.72 (3.16) - - - 0.97 (1.13) 0.14 (0.18) -
Euro 2 Jaanuar 1996 1.0 - - - 0.7 0.08 -
Euro 3 Jaanuar 2000 0.64 - - 0.50 0.56 0.05 -
Euro 4 Jaanuar 2005 0.50 - - 0.25 0.30 0.025 -
Euro 5 September 2009 0.500 - - 0.180 0.230 0.005 -
Euro 6 (future) September 2014 0.500 - - 0.080 0.170 0.005 -
Bensiin
Euro 1# July 1992 2.72 (3.16) - - - 0.97 (1.13) - -
Euro 2 Jaanuar 1996 2.2 - - - 0.5 - -
Euro 3 Jaanuar 2000 2.3 0.20 - 0.15 - - -
Euro 4 Jaanuar 2005 1.0 0.10 - 0.08 - - -
Euro 5 September 2009 1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005** -
Euro 6 (future) September 2014 1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005** -

* Enne EURO 5, sõiduautod > 2500 kg klassifitseeriti väikekaubikute kategooriasse N1-l
** Kehtib vaid otsesissepritse mootoriga sõidukitele
*** Standardi number määratakse tulevikus hiljemalt enne EURO 6 kehtima hakkamist
# Values in brackets are conformity of production (COP) limitsRohkem infot DPF välja programmeerimise ja mootori võimsuse tõstmise kohta e-mailil dpfoff@hot.ee

E-mail: dpfoff@hot.ee

Ülal kirjutatu kopeerimine, reprodutseerimine ning mistahes avalik kasutamine ilma autori eelneva nõusolekuta on karistatav.