program
participants
exhibitions
workshops
locations
sponsors
media
history
contact
nongrata

 

Rahvusvaheline performance’ifestival Diversele Universe III
1.-9.06.2007 Tallinn-Pärnu-Tartu-Lahti

Festival sai alguse aastal 2005 ja seda korraldab Pärnus baseeruv performance’grupp Nongrata. Esitatakse valdavalt kujutava kunsti taustaga tegevuskunstnike loomingut. Nagu Nongrata, nii eelistavad ka enamus osalejaid loomekeskkonnana alternatiivseid struktuure, eksperimentaalseid ruume ja isiklikul initsiatiivil loodud kogukondi. Diverse Universe on adresseeritud kõigile inimestele, kes aktsepteerivad kunsti kui efektiivset maailmatunnetamise viisi.

International performance festival Diverse Universe III
1.-9.06.2007 Tallinn-Pärnu-Tartu-Lahti

The festival was founded on 2005 and it is organized by performance group Nongrata, based in Pärnu, Estonia. Art presented is mostly created by artist with the background of visual arts. As creative space, Nongrata as well as majority of participants prefer alternative structures, experimental spaces and communities built up on personal initiative. Diverse Universe is targeted to everyone who accept art as an effective mean of cognition of the world.

 

see also concept by Brownhair

 


Alex Mora & Jorge Hidalgo. Diverse Universe II 2006, Tallinn Art Hall

 


Nongrata presents: Performance Festival Diverse Universe III official website / 2.-9.06.2007 Tallinn-Pärnu-Tartu-Lahti