eesti_lipp.gif (7254 bytes)

 

ELÜ

ELUembleem.jpg (3759 bytes)

leedu_lipp.gif (6737 bytes)

 

ELB

EESTI LEEDULASTE ÜHENDUS

ESTIJOS LIETUVIØ BENDRUOMENE

Mittetulundusühingu registreerimisnumber 80063919

a/a10052032000003, Eesti Ühispank

ELU_B_C.gif (2181 bytes)
Sisukord:
ELÜ ajaloost
ELÜ põhikiri
Leedulaste harta
ELÜ Juhatus
ELÜ tegevus
Sõnastik
Näitused
Uued raamatud
Tutvu Leeduga
ELÜ 20. aastane
Tervitused
Kasulik info
Uudised

16. Vebruar 2004.a.

Kes? Kus? Millal?

 

"Leedulasteks oleme me sündinud, leedulasteks me jääme!"

”Lietuviais esame mes gimæ, lietuviais turime ir bût!”

ELÜ on asutatud 1980 aastal

ELÜ tegevusvaldkonnad:

  • kultuur ja kunst
  • õigus, huvide esindamine ja kaitse
  • harrastus ja ajaviide
  • ajalugu uurimine

Siit leiate vastuse, kes me oleme? Tutvute meie põhimõtetega ja eesmärkidega, samuti leiate kontaktandmed ühenduse võtmiseks.

ELÜ kodulehekülje eesmärgiks on tutvustada ELÜ tegevust nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

Siit leiate ajaloolist materjali kõige selle kohta, mis seostub Leedu ajalooga läbi aegade. Vaadeldav ajaline panoraam hõlmab ligi tuhandet aastat.

Meie toetajad:

  • Eesti Kultuuri ministeerium
  • Tallinna linna kultuuriamet
  • Leedu Vabariigi saatkond
  • Pranas Mickevièius

ELÜ projekt

Leedu Kuningalossi ülesehitus


Myl?k, lietuvi, savo kalb?! ***** Leedulane, armasta ja hoia oma emakeelt!
Aadress: Ehitajate tee 37-45, 12612 Tallinn, Cecilija-Rasa Unt, tel.: 22-534 293,
e-mail: Rasa@solo.ee

Meie e-mail: elu@hot.ee

Site Meter          

Viimane täiendus: 24.03.04  © 1999 by ELÜ.   This site is owned and operated by Vladas Grauzinis E-mail: vladi@et.ee