eesti_lipp.gif (7254 bytes)

 

ELÜ

ELUembleem.jpg (3759 bytes)

leedu_lipp.gif (6737 bytes)

 

ELB

EESTI LEEDULASTE ÜHENDUS

ESTIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Registracijos numeris 80063919

a/a10052032000003, Eesti Ühispank

ELU_B_C.gif (2181 bytes)
Turinys:
ELB istorija
ELB įstatai (estiškai)
Lietuvių charta
ELB valdyba
ELB veikla
Žodynas
Parodos
Pažink Lietuvą (estiškai)
ELB biblioteka
ELB 20 metų
Sveikinimai
Naudinga informacija (estiškai)
Naujienos
 
2004 m. Vasario 16 d.


Kas? Kur? Kada?

 

”Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!”

"Leedulasteks oleme me sündinud, leedulasteks me jääme!"

ELB buvo įkurta 1980 m.

ELB veiklos tikslai:

  • padėti Estijos lietuviams  išsaugoti tautinę kultūrą, gimtąją kalbą, identitetą, palaikyti ir stiprinti ryšius su Lietuva,
  • prisidėti prie  teigiamamo Lietuvos įvaizdį  formavimo Estijoje ir už jos ribų..

Mes tikimės, kad mūsų veikla, lietuvybės propagavimas ir vystymas Estijoje ir šis internetinis puslapis prisidės prie pozityvaus ir objektyvaus Lietuvos įvaizdžio pasaulyje formavimo. “…Objektyvaus Lietuvos įvaizdzio formavimas yra strateginis Lietuvos politikos uždavinys. Šalys, besirūpinančios įvaizdžiu, pasauliui paprastai pateikia savo kultūros, ekonomikos bei politikos vertybes. Taip siekiama įsitvirtinti tarptautinėje bendrijoje, sulaukti pripažinimo…(R. Gudauskas, MG, 1998 Nr.7)“

NB! Šis pūslapis yra kuriamas visų ELB narių pastangomis, todel visų prašome skelbimus, nuotraukas, pataisymus, pasiūlymus, duomenis, atsiliepimus, rekomendacijas, informaciją ir viską, kas aktualu lietuvybės propagavimui, siųsti elektroniniu paštu.

ELB rėmėjai:

 

ELB  projektas

"Atstatykime Lietuvos Valdovų Rūmus"

Mylėk, lietuvi, savo kalbą! ***** Leedulane, armasta ja hoia oma emakeelt!
Paštas: Ehitajate tee 37-45, 12612 Tallinn, Cecilija-Rasa Unt, tel.:  6534 293, 
e-mailas: Rasa@solo.ee

Mūsų el. paštas: elu@hot.ee

Site Meter

Atnaujinta: 24.03.04  © 1999 ELB.  Visos teisės išsaugotos.  Šį puslapį paruošė Vladas Graužinis E-mail: vladi@et.ee