Parem Internet Explorer'iga

Harjumaa Reintamite sugupuu

Genealogy tree of ReintamLisa oma arvamus ja täiendused
Harud:
Järve
Naanu-Mälivere
Naanu-Liiva
Kõrtsuhansu
Mäetse
Naanu-Siugu
Maanuse
Mäetse-Uuetoa

Andmebaas (GenoPro veebiregister)   'Reintam'                     Eesti sugupuid veebis         Varia
     Simpson,   Toming

Uuringutest

Põlvnemise objektiivne uurimine oleks võimalik geneetiliselt: meesliinis Y kromosoomi ja naisliinis plasmaatilise (mitokondrilise) genoomi muudendite uurimisega. Paraku on geneetiline uuring kulukas ja juriidiliselt problemaatiline. Valik Eestimaal koostatud sugupuid on kättesaadavad ka veebis.

Reintamite (Reintammede) sugupuu selgitamist alustas 1930-ndate algul talunik, õpetaja ja kultuuritegelane Kernu Mäliverelt Julius Reintam. Põhiallikaks olid Toompeal mõisate revisjoniraamatud talumaa suuruse, valdajate vanuse, loomade jms kohta. Säilinud märkmed ja skeemid on tehtud sõjajärgselt voodihaigena, valdavalt mäletamise järgi. Neid alusskeeme on hiljem täiendatud suvistel kokkutulekutel    Ruila Järvel.
2011. aastast tullakse kokku Laitses Raidma Tiidu juures: raudteest esimene Ruilapoolne maja.

Paraku on juhuslikult hangitud andmed genealoogiliselt lünklikud: puuduvad sünni-, abiellumise ja surmaajad, kohad, emapoolsed andmed jpm.
Põlvnemise ja sugulusastme tunnusena on perenimi ainunäitajana ebakindel: Eestis kasutusel alles 19. saj. alguskümnenditest, edasikandmine ainult meesliinis, samuti esinevad hiljem võetud paralleelvormid. Nõukogude ajal võis passi taotlemisel eelistada alternatiivselt 'm' või 'mm' vormi perenime lõpuna.

Perenime päritolu kohta kindlad allikad seni puuduvad. Pärimuse kohaselt olevat perenimede panekul viidatud varasemale Reintami nime olemasolule tõrjumaks pakutud Räimtali. Sõjaeelselt käisid Julius R., Paul R. ja Johannes R. (hiljem ka Evald R.) Saaremaa Reintamite väidetud algkodus, kus Reinu talus olid veel alles iidse, nimepanekut mõjustanud tamme jäänused. Evald R. külastas märgitud (Riidema) Raugu külas paiknevat kohta 1970 paiku. Seal elas Reintamitest pärinev Marie Riik.
Augustis, 2007 ühitas Loit R. oma uurimusliku Saaremaa reisi Reintam | Reintamm | Reindam perenime saamisloo selgitamisega.
Dokumentaalne kinnitus Saaremaa ja Harjumaa Reintamite seosele puudub. Kuna perenimede panek toimus Saaremaal ja mandril ligilähedaselt ähel ajal, siis pole alust otsida Reintami nime 18. saj. ürikutest. Ilmselt oli mitmel pool Reinu talusid ja tamme lähedus võis viia vastava perenime panekule.
1938. aastal perenimi Reintam uue nimena suleti. A.Musta andmetel on seda varem võetud 'Reinthal'i asemel teadaolevalt ühel korral: 12.02.1937 Ropkas. Erandkorras on nime pandud ka hiljem.
Viiel korral võeti uue perenimena 'Reintamm': Reimde 22.01.1937 Keilas, Reinberg 05.03.1937 Soonistes, Reintal 12.03.1937 Tartus, Reinthal 07.04.1938 Tammistus ja Reinthal 14.03.1939 Ropkas.

Järgneva sugupuu struktuur ja lähteandmed tuginevad suures osas Julius Reintami möödunud sajandi keskel tehtud ülestähendustele. Loodan kaastööd: sh parandusi, täiendusi (sõnas ja pildis) ning ettepanekuid kõigilt sobiva teabe valdajatelt. Infot võib läkitada samalt lehelt (ülal 'Lisa...'), meiliga, kirjana (Evald Reintam, Näituse 11-3, Tartu 50409) või ka telefoniga (7422 711). Piltidele lisada pildistamise aeg (vähemalt orienteeriv).
Sugupuu koostamine on pidev ja täiustuv protsess.

Tänapäeval kergendab sugupuu kujundamist arvuti. Uusi, spetsiaalselt sugupuu koostamiseks ja üha täiustuvaid programme saab veebist (nt vaba GenoPro). Uued programmid toetavad rahvusvaheliselt levinud GedCom formaati.

GenoPro on võrgust vabalt saadav soft. Andmete sisestamine toimub graafiliselt tööväljalt, andmebaas konverteeritav tekstina veebi (HTML) või arvutisse. Fotode lisamine nii indiviidi kui pere tasandil.
Kui arvutis on GenoPro, saab veebis olevast suguppuust allalaadida (so vaadata, printida ja töödelda) andmebaasi puu faili familytree.gno. Selleks asendada avalehe aadressribal default.htm nimetusega familytree.gno .
Veebiformaadist saab graafilist 'sugupuud' vaadata otse brauseris, kui arvutisse tõmmata vabavara Adobe SVG Viewer. SVG (Scalable Vector Graphics) avab soovitava isiku koha 'puus', kui klikkida avatud isiku nime kõrval oleval puu ikoonil. Navigeerimiseks on äärtel olevad nooled. Ülevaateid sugupuu programmidest vt eesti või inglise keeles. Viimases on 442 programmi iseloomustused.
GenoPro kodulehel on üksikasjaline struktuur ja kasutamisõpetus. Kuna keele sobitamine/tõlkimine on võimalik ja lubatud, siis kasutangi eestikeelset väljundit (skin' i). Eestikeelse veebirapordi saamiseks tuleb originaalsofti 'Skins' kausta panna vastav lisand. Viimase leiab veebist zip failina.

Visuaalseks tutvumiseks on toodud ka käsitsi, HTML baasil tehtud skeem põhiharude kaupa.

Seletused tabelite juurde:   sinine - põhiliin, kollane - abikaasa, roheline - järglasi pole (teada)
Lühendid: pm - peremees, pn - perenaine, t - tütar, p - poeg, s - sündinud