EESTI PLOKKFLÖÖDIFESTIVAL 2004
10.–12. septembril

Kontserdid:

10. september kell 19
Niguliste kiriku Antoniuse kabel
Kontsert
The Great Charm
(Baldrick Deerenberg - Gudrun Herb - Reinut Tepp - Peeter Sarapuu)
10. september kell 21.30
Vanalinna Muusikamaja (Uus 16)
Öökontsert
La Follia
(Gudrun Heyens - Wolfang Kostujak)
11. september kell 12
Mustpeade Maja
Valge saal (Pikk 26)
Lasteansamblite kontsert
(Eesti muusikakoolide ja stuudiote õpilasansamblid)
11. september kell 18 ja 19.30
Tallinna Raekoda
Galakontsert kaasaegsest plokkflöödimuusikast - Tüür, Pärt, Jürjendal,Rääts jt.
(Esinevad festivalil osalevad plokkflöödimängijad)
12. september kell 12
Mustpeade Maja (Pikk 26)
Olavi saal
kontsert
Flights of fancy /Fantaasia lend/ (Kathryn Bennetts - Peter Bowman)
12. september kell 19 Niguliste kiriku Antoniuse kabel Flauti d’Italia
Toccate, Madrigali, Balletti e Sonate, 1585-1660 /Toccatad, madrigalid, ballettod ja sonaadid, 1585-1660/
(Claire Michon - Tiia Ratas - Reinut Tepp)

 

Kursused:

10. september kell 15
Vanalinna Muusikamaja (Uus 16)
illustreeritud loeng
The English Fantasy /Inglise fantaasia/
(Kathryn Bennetts - Peter Bowman - Imbi Tarum)
10. september kell 16.30
TPÜ Kultuuriteaduskond
(Lai 13)
Consort music /plokkflöödiansambli muusika/
(Claire Michon)
11. september kell 14.30
Mustpeade Maja
(Pikk 26)
Töö õpilas-plokkflöödiansamblitega
(Rosalyn de Groot)

11. september kell 15
Mustpeade Maja
(Pikk 26)

The Baroque Alphabet of Emotions /Barokkemotsioonide tähestik/
(Hans Maria Kneihs)
12. september kell 10
Mustpeade Maja
(Pikk 26)
Lahtised tunnid
(Baldrick Deerenberg)
12. september kell 15.30
TPÜ Kultuuriteaduskond
(Lai 13)
Spiel und Spaß mit der Blockflöte /Mäng ja lust plokkflöödiga/
(Gudrun Heyens)

 

Esinejad:

Baldrick Deerenberg
Gudrun Herb
Kathryn Bennetts ja Peter Bowman
Gudrun Heyens
Hans Maria Kneihs
Rosalyn de Groot
Claire Michon
Wolfgang Kostujak
Reinut Tepp
Imbi Tarum
Tiia Ratas
Peeter Sarapuu
Reet Sukk
Taavi-Mats Utt

 

Baldrick Deerenberg (Amsterdam) õppis plokkflööti Frans Brüggeni juures Haagi Konservatooriumis. Tal on rohkelt plaadistusi ja lindistusi, sealhulgas ka raadiole ja televisioonile. Baldrick Deerenberg on esinenud paljudes euroopa riikides, Kanadas ja Iisraelis. Tema esitatud plokkflöödimuusika on kõlanud peaaegu kõigis kombinatsioonides nii keskajast, renessansist, barokist kui ka kaasajast. Ta on mänginud Jacob van Eycki muusikat koos lauljate Alfred Delleri, James Bowmani ja Max van Egmondiga. Nii see kui ka tema koostöö Anthony Rooley, Andrew Parroti ja Emma Kirkby'ga annab tunnistust tema mitmekülgsusest. Koos Kees Rosenhartiga mängis ta palju plokkflöödi ja oreli kontserte ajaloolistel orelitel üle kogu Hollandi. See suurendas ka tema huvi ajalooliste instrumentide ja nende ehituse vastu. Antwerp Recorder Consort'iga (koos Bart Koeni, Koen Dieltiensi, Peter de Clerqi ja Patrick Deneckeriga) andis ta palju kontserte, muuhulgas ka Berliini Muusikainstrumentide Muuseumi originaapillidega. Kuulsa Huelgas Ensemble'i (Paul van Nevel) liikmena tutvus ta paljude (sageli trükis avaldamata) renessansiajastu teostega. The Great Charm'iga (koos Gudrun Herbi, Frank Agsteribbe'i ja Mark Lambrechtiga) süvenes ta kahe plokkflöödi ja basso continuo repertuaari. Vaghezze di Musicaga esitas ta hilisrenessansi polüfooniat ja varabaroki muusikat plokkflöödile ja häälele. Tema kontaktidest hollandi helilooja Jacques Bankiga on sündinud hulk teoseid plokkflöödile kombinatsioonis teiste pillidega. Peale selle on ta esmakordselt ette kandnud paljusid temale kirjutatud teoseid, sealhulgas Rob du Bois' (“Songs of innocence” René Jacobsiga), Frans van Doorni (“Symphony” kontrabass-plokkflöödile ja helilindile), Alexandre Hrisanide', Bart de Kempi, Jos Kunsti (“Any two”, koos Harry Sparnaay'ga), Nigel Osborne'i (“Passers by”, koos Florian Kitti), Joep Straesseri (“Duplum”) sulest. Ta mängib omavalmistatud instrumentidel. Koos kolleeg Heiko ter Scheggetiga valmistas ta Utrechti Konservatooriumi tellimusel suure topelt renessanssplokkflöötide ansambli (14 pilli c2-st kuni F-ni). Peale selle osales ta Bachi Fuugakunsti ettekannetel klavessiinile ja 4 plokkflöödimängijale (pillid c2-st kuni F-ni häälestuses a=415 Hz). Õpetajana (Groningeni, Amsterdami, Utrechti ja Antwerpeni konservatooriumites) on ta välja arendanud väga personaalse õpilaste juhendamise viisi. Selleks inspireerisid teda Zen, Alexandritehnika ja Marie Jaëll (Liszti õpilane).

 

Gudrun Herb õppis traversflööti ja plokkflööti Karlsruhe, Haagi ja Antwerpeni konservatooriumites ning saksa filoloogiat Amsterdami Ülikoolis. Ta mängib regulaarselt traversflööti ja plokkflööti kantaatide, passioonide ja ooperite ettekannetel (näiteks koos Tölzer Knabenchoriga Itaalias, Collegium Vocale Gentiga in the Amsterdami Concertgebouw's, Amsterdams Bach Consortiga, Nederlandse Bachverenigingiga). Plokkflöödi- ja traversflöödisolistina on ta esitanud mitmeid kontserte koos Freiburgi Barokkorkestri liikmetega (Vivaldi, Bach, Telemann) ja mänginud palju kammermuusikat (ansambel The Great Charm, turnee koos Huelgasensemble'iga USA-sse, Antwerps Blokfluit Consort, Vaghezze di Musica). Ta on osalenud raadio, televisiooni ja CD-de lindistamistel (vastavalt VRT and RTBF, ansamblid Bouzignac, The great Charm, muuseumi-CD Berliini Muusikainstrumentide Muuseumi originaapillidega).

 

Kathryn Bennetts ja Peter Bowman on esinenud kogu Suurbritannias, Saksamaal, Norras ja Ameerika Ühendriikides. Duo on võtnud enda ülesandeks arendada plokkflöödirepertuaari, mis on viinud õpiku The Quarter Tone Recorder Manual (Edition Moeck No. 2084) ilmumiseni. See on sissejuhatus veerandtoonide mängimisele plokkflöödil läbi mitmeastemeliste õpingute koostöös Donald Boustediga.
Bennetts ja Bowman on esinenud koos alates 1986. aastast. Nad on lindistanud TVS-i, Classic FM-i, BBC Radio 3, Lyric FM Dublini ja Hollandi Raadio jaoks. Nende CD Boustedi A Journey Among Travellers ja kõige viimane CD Flight of Fancy on toonud kaasa kriitikute laialdase positiivse vastukaja.
Hiljuti lindistasid nad Michael Woltersi and Marcus Drossi raadio-ooperi Kathryn und Peter Durchqueren die Antarktis (Kathryn ja Peter ületavad Antarktikat), mis kõlas Saksa Raadio (Berliin) eetris maikuus.
 
http://www.classical-artists.com/bennettsbowman/

 

Gudrun Heyens (sünd. 1950) on saksa plokkflöödimängija. Ta õppis viiulit Franz-Josef Maieri ja plokkflööti Günther Hölleri juures Kölni Musikhochschules. 1973 – 1981 oli ta Musica antiqua Kölni liige ja alates 1984. aastast mängib Marais Consort'is. Ta on esinenud paljudes riikides ja teinud arvukalt raadioülesvõtteid. Ta on saanud saksa heliplaadiauhinna CD Concerti per flauto (DGG) eest. Gudrun Heyens on 1985. aastast Esseni Folkwang-Hochschule plokkflöödiprofessor Duisburgis.
 
www.gudrunheyens.de

 

 

Hans Maria Kneihs õppis Viinis Muusika ja Esituskunsti Akadeemias tsellot (Frieda Litschaueri juures), plokkflööti (Elisabeth Schaeftleini juures) ja klaverit (Gershon Jarecki juures); muusikateaduse õpingud ülikoolis jäid lõpetamata. 1964–1969 mängis Hans Maria Kneihs Viini Raadio Sümfooniaorkestris tsellot, kust ta lahkus, et pühenduda täielikult plokkflöödile ja selle pilli õpetamisele ning mängimisele. Siiski jäi ta veel peaaegu 20 aastaks ka tegutsevaks tsellomängijaks, olles regulaarne asendusmängija Viini Filharmoonikutes. Raadioorkestris mängimise ajal asutas ja juhatas ta ka varajast muusikat originaalpillidel ette kandvat Austria Raadio ansamblit Collegium Musicum. Plokkflöödisolistina on Hans Maria Kneihs esinenud enamikes Euroopa riikides ning Jaapanis, Austraalias ja USA-s ning lindistanud nii raadio kui televisiooni jaoks. 1972. aastal tema poolt asutatud ja juhatatud Viini Plokkflöödiansambel andis kuni laialiminemiseni 1985. aastal lugematul arvul kontserte kogu maailmas. Hans Maria Kneihsi plaadistused sisaldavad väga erinevat plokkflöödirepertuaari; sealhulgas on ka Camerata Tokyo juures tehtud "The Art of Playing the Recorder" ja sellel järgnenud 10 CD-d. Õpetamine ja õpetamise analüüs on Hans Maria Kneihsi jaoks olnud niisama olulised kui mõttevahetused muusika üle. Need huvid on viinud arvukate muusikapedagoogiliste reformideni (eelkõige õpetajakoolituses) ja töötamiseni poliitilis-admisnistratiivsetel kohtadel (näiteks Viini Muusikapedagoogika Ülikooli osakonna juhatamine aastatel 1978 - 1984 ja Bruckneri Konservatooriumi juhatamine Linzis 1990 - 1995). Üldisi didaktilisi küsimusi on ta käsitlenud ka kirjasõnas, loengutes ja seminaridel. Rahvusvaheline tegevus plokkflöödiõpetajana hõlmab arvukaid kursuste ja töötubade juhendamisi. Viini Muusika ja Esituskunsti Ülikoolis õpetab Hans Maria Kneihs alates 1964. aastast.

 

Rosalyn de Groot õppis plokkflööti Tilburgi konservatooriumis ja hiljem mõned aastad Pedro Memelsdorffi juures. Ta on mänginud plokkflöödiansamblites Recordate ja Sermone Blando ning esinenud erinevates riikides. Õpetamist alustas ta õpingute ajal ja õpetab siiani kahes erinevas muusikakoolis Hollandi kaguosas. Peale plokkflööditundide andmise, üldmuusikaliste ainete õpetamise ja muusikatundide väikelastele juhendab ta 5 erinevat ansamblit ja see võimaldab öelda, et Rosalyn de Grooti õpilaste vanus ulatub 1 – 90 eluaastani.
Möödunud aastast alates on Rosalyn de Groot ERTA-Nederlandi esimees.

 

Claire Michon õppis plokkflööti Utrechtis Marion Verbrüggeni ja sai seal oma solistidiplomi 1982. aastal. Ta on Les Musiciens du Louvre'i (M. Minkowski) liige ja koos Sébastien Marq'i and Denis Raisin-Dadre'ga trio I dilettanti asutaja: nimetatud ansambel lindistas koostöös Dulzainas'e and Sweet Musick'uga V. Ruffo Capricci a tre voci täieliku versiooni (autasustatud Diapason d'or'i and Choc du Monde de la Musique'i poolt). Claire Michon on ka Castalie liige (koos klavessiinimängija P. Dubreuil'i, ja tsellisti H. ter Bruggega) ja Les Witches asutaja.
Ta õpetab Conservatoire National de Région'is ja Poitiers' CEFEDEM'is. Peale selle on ta plaadistuste kunstiline juht (Doulce Mémoire and La compagnie Maître Guillaume) ja on kirjutanud koos N. Stroesseri, P. Boragno and J.N. Catrice'iga "10 ans avec... la flûte à bec" (10 aastat koos … plokkflöödiga), La Cité de la Musique'i poolt kirjastatud plokkflöödirepertuaari bibliograafia (Pariis, jaanuar 1998).

 

 

Wolfgang Kostujak sündis 1968. a. Bremenis. Õppis Arvid Gasti (Leipzig) ja Wilfried Langoszi (Bremen) juures. Pärast abituuriumi ja tsiviilteenistust ajalooliste klahvpillide õpingud Folkwang-Musikhochschules Essenis Duisburgis Ludger Remy juures, mille ta lõpetas 1993. a. 1992 – 1994 õppis kompositsiooni Silvio Foretic'i juures Kölnis. Lisaks klavessiiniõpingud Sweelincki Konservatooriumis Bob van Aspereni juures aastatel 1993 – 1996, mille ta lõpetas solistidiplomiga. Lindistanud nii raadio kui televisiooni jaoks ja esinenud paljudes Euroopa riikides. Alates 1998. aastast õpetab ajaloolisi klahvpille Folkwang-Hochschules Essenis.

 

Reinut Tepp alustas muusikaõpinguid Talinna 7. keskkooli klaveriklassis (Samuel Lazikin) ja jätkas Tallinna Muusikakeskkoolis (Ell Saviauk) ning Tallinna Konservatooriumis (prof. Laine Mets). 1993. a. jätkusid õpingud EMA magistratuuris prof. L. Metsa klaveriklassis ja Imbi Tarumi klavessiiniklassis. Ta on täiendanud end Huguette Dreyfus'i kursustel. Reinut Tepp on teinud koostööd kollektiividega nagu Tallinna Barokkorkester, Corelli Consort, Rondellus, Tallinna Kammerorkester jt. Tihe koostöö seob teda ansambliga Cantores Vagantes. 1998. aastast on ta tegev klavessinistina kammerorkestris Kremerata Baltica (kunstiline juht Gidon Kremer), kellega on esinenud arvukatel kontsertidel üle kogu maailma (Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Tokyo Santory Hall jne.). Lisaks Gidon Kremerile ja Kremeratale on ta üles astunud väljapaistvate interpreetidega nagu Michala Petri, Sergio Azzolini, Aleksei Ogriatsuk, Kalev Kuljus, Moshe Aron Epstein, Maria Fedotova jt. Samuti mängib Reinut Tepp Kremerata Baltica Sextetis. Ta õpetab G. Otsa nim Muusikakoolis klavessiini ja kammermuusikat.

 

Imbi Tarum on tuntumaid Eesti klavessiinimängijaid. Muusikaõpinguid alustas Tartus, lõpetas Elleri Muusikakooli ja Eesti Muusikaakadeemia prof. Bruno Luki klaveriklassis (mõlemad cum laude). Klavessiini alal on end täiendanud Ton Koopmani ja Vaughan Schleppi meistrikursustel, samuti osalenud Richard Egarri, Jacques Oggi jpt juhitud kursustel ning 1998-2000 Capita Selecta Early Music seminaridel Amsterdamis.
Aastatel 1978—92 oli Imbi Tarum klavessiinimängija ansamblis Hortus Musicus, esinedes enamikus Euroopa maades, Iisraelis ja USA-s, samuti endise NLiidu linnades (Moskva, Leningrad, Kiiev jpt), muuhulgas mainekatel rahvusvahelistel festivalidel (Utrecht, Glasgow, Split, Boston, Helsinki, Kuhmo, Flanders). Alates 1992. a. esineb Imbi Tarum ansamblis Tallinn Baroque, samuti Tallinna Barokkorkestri, Soome-Eesti Barokkorkestri ja ansambli Corelli Consort koosseisus continuo-mängija ja solistina. Ta on teinud koostööd mitmete teiste orkestrite ja ansamblitega (Concerto Copenhagen, Concerto Palatino, Tallinna Filharmoonia Kammerorkester jt) Wieland Kuijkeni, Paul Hillieri, Andrew Lawrence-Kingi, Howard Armani, Tõnu Kaljuste, Neeme Järvi jt käe all. Soolokontsertidega ja orkestrisolistina on Imbi Tarum esinenud Saksamaal, Taanis, Lätis, Soomes ja Eestis. Eesti solistide kõrval on tema partneriteks olnud Hollandi bass Harry van der Kamp (kelle kursustel Kuopios oli ta ka kontsertmeister kahel järjestikusel aastal), Saksa tsellist Hans-Rolf Hauck ja plokkflöödimängija Ingrid Paul, Rootsi kontratenor Mikael Bellini, klavessiinimängijad Edward Parmentier (USA), Ives Cuenot (Prantsusmaa) ja Anssi Mattila (Soome), viiuldajad Xiang Gao (USA) ja Lucy van Dael (Holland), laulja Ellen Hargis (USA), flöödimängijad Jaume Cortadellas (Hispaania) ja Jari Puhakka (Soome). Alates 1991 õpetab Imbi Tarum Eesti Muusikaakadeemias klavessiini ja basso continuo- mängu (alates 1996 dotsent). Aastatel 1992–2002 õpetas iga-aastastel suvekursustel Soomes Raudaskyläs. Ta on olnud kõikide siiani toimunud Klavessiinipäevade kunstiline juht, samuti on ta Eesti Klavessiinisõprade Tsunfti esimees. Alates 1998. a. on ta igal aastal Kunstimuuseumi saalides korraldanud klavessiinikeskseid kontserdisarju (viimati J. S. Bachi 24 prelüüdi ja fuugat HTK I osast). Imbi Tarum on lindistanud muusikat Eesti Raadiole, plaadistanud Eestis, Rootsis, Saksamaal ja Soomes erinevates projektides, samuti avaldanud artikleid ajalehes Sirp.

 

Tiia Ratas
on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia oreli erialal. Aastatel 1992-1995 täiendas ta end Saksamaal ja lõpetas Herfordi Kõrgema Kirikumuusika kooli oreli erialal. Praegu õpib Tiia Tenno Eesti Muusikaakadeemia magistratuuris dotsent Andres Uibo oreliklassis. Peale selle on ta end täiendanud meistrikursustel L. Krämeri, L. Lohmanni, J. Laukviki, E. Kooimani, B. Haasi ja W. Zereri juures.

 

Peeter Sarapuu alustas õpinguid fagoti erialal 1978. aastal Tallinna Muusikakoolis ja jätkas Tallinna Konservatooriumis. Ta on täiendanud end nii fagoti kui ka barokkfagoti erialal mitmetes meistriklassides Saksamaal, Rootsis ja Soomes. Aastatel 1990-1998 töötas Peeter Sarapuu Soome Vabariigis erinevate sümfooniaorkestrite fagotirühma kontsertmeistrina, osales kammerkoosseisudes ja andis soolokontserte nii fagoti kui ka barokkfagotiga. Käesoleval hetkel töötab Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris, osaleb NYYD-ansambli, Tallinna Kammerorkestri, Corelli-consorti ja Tallinna barokkorkestri töös.

 

Reet Sukk lõpetas Eesti Muusikaakadeemia traversflöödi erialal. Peale seda õppis Hollandis Haagi Kuninglikus Konservatooriumis Wilbert Hazelzeti traversflöödiklassis ja Jeanette van Wingerdeni plokkflöödiklassis. Reet Sukk mängib varajase muusika stuudio Cantores Vagantes ansamblites ning teda on tihti palutud osalema ka teistesse varajase muusika kollektiividesse, sealhulgas orkestrisolistina barokkorkestritesse. Interpreeditöö kõrval õpetab ta plokkflööti stuudios Cantores Vagantes, Tallinna Pedagoogikaülikoolis, Eesti Muusikaakadeemias ning viib läbi plokkflöödiõpetajate täiendkoolituse kursusi.

 

Taavi-Mats Utt alustas plokkflöödiõpinguid eraviisiliselt Heino Jürisalu juures. Hiljem jätkas õpinguid oboe erialal Otsa nim. Muusikakoolis ning hiljem plokkflöödi erialal Haagi Kuninglikus Konservatooriumis Jeanette van Wingerdeni plokkflöödiklassis. Alates 1989. aastast juhib varajase muusika stuudio Cantores Vagantes tööd ja on ka interpreedina seotud sama stuudioga. Korduvad kontserdid St. Peterburgi Muusikamuuseumi 18. sajandi originaalpillidel on süvendanud huvi plokkflöötide ehituse ja kopeerimise vastu ja viinud esimeste praktiliste tulemusteni. Lisaks õpetab Taavi-Mats Utt plokkflööti stuudios Cantores Vagantes ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Viib läbi plokkflöödiõpetajate täiendkoolituse kursusi ja juhib 2000. aastast plokkflöödiühingut ERTA-Estonia.

Toetajad:

 

Vanalinna Muusikamaja

ERTA-Deutschland

 

Korraldajad:


Plokkflöödiühing ERTA-Estonia
 
koostöös Eesti Kontserdiga


 
Festivali kunstiline juht Taavi-Mats Utt        e-post: ertaestonia@hot.ee
                                                                   tel. 55546870
                                                                   6714262

 

Piletid:

Üritus
Üksikpileti hind
ERTA liikmed
Õpilased,
pensionärid
ERTA pass
pass

 

10. september

 

Illustreeritud loeng
The English Fantasy
80
50
50
   
Kursus Consort music
(Claire Michon)
150/200
passiivne/
aktiivne
100
x
   
Kontsert Antoniuse kabelis
The Great Charm
80
50
50
   
Öökontsert Muusikamajas
La Follia
80
50
50
   

 

11. september

 

Laste kontsert Mustpeade Majas
40
20
20
   
Kursus The Baroque Alphabet of Emotions (Hans Maria Kneihs)
150/200
passiivne/
aktiivne
100
x
   
Kursus lasteansamblitele (Rosalyn de Groot)
150
(õpilastele tasuta)
100
x
   
Galakontsert Raekojas
80
50
50
   

 

12. september

 

Lahtised tunnid (Baldrick Deerenberg)
150/200
passiivne/
aktiivne
100
x
   
Kontsert Mustpeade Majas
Flights of Fancy
80
50
50
   
Kursus Spiel und Spaß mit der Blockflöte (Gudrun Heyens)
150/200
passiivne/
aktiivne
100
x
   
Kontsert Antoniuse kabelis Flauti d'Italia
80
50
50
   
 
Festivali pass ERTA liikmetele (võimaldab sissepääsu kõigile üritustele, aktiivse kursustel osalemise puhul tuleb kohapeal juurde maksta 50 krooni iga aktiivselt osaletud kursuse kohta)
625
Festivali pass (võimaldab sissepääsu kõigile üritustele, aktiivse kursustel osalemise puhul tuleb kohapeal juurde maksta 50 krooni iga aktiivselt osaletud kursuse kohta)
965

 

Asukohad: