Meie Mats, sõjanumbrid alates 1/1914 (16.(29.)08.1914) kuni 182/1918 (23.(10.)02.1918)

http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:16182

 

Nr 8, 11.(24.)10.1914:

Palume lugejaid meile nende oma tuttavate ja sugulaste päevapiltisi saata, kes käesolevas sõjas haavata saanud või lahinguväljale jäänud, mitte ainult seltskonna
tegelaste ja ohvitseride omasi, sest iga isamaa eest valatud veretilk, olgu ta lihtsoldati või ohvitseri oma, on kallis ja tuleb arvesse võtta. Pildid avaldame lehes ja
saadame siis päevapildid tänuga tagasi. Pildile palume lähemad teated juurde lisada: nimi, liignimi, väeosa, kus kohal haavata saanud või langenud.

 

Nr 155, 5.(18.)08.1917:

Sõjameeste pilta lehes avaldamiseks ei või meie praegusel ajal enam vastu võtta, sest et tsink klisheede valmistamiseks Tallinnas otsa lõppenud on.

 

 

Aab, Hendrik; Karulast, väeteen. vabastatud / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk8

Aab, Jaan; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Aab, Otto; Petrogradist, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Aadli, August; Rakvere kr., sõjaväljal moonavooris / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Aadli, Mihkel; Rakvere v., V.-Jaap. sõjas oln., sõjav. sanitariks / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Aak, Johannes – kiri / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk8

Aak, Johannes; praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Aal, Hendrik; vabat. Kilingi v. Pärnu kr., 4. nov. jalast haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Aaland, Peeter; Tartu kr., teadmata kadunud / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Aalberg, Josep; Rakvere kr., teadmata kadunud / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Aalmann, Aleksander; Kolga-Kõnnust, sõjaväljal / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Aamann, Johannes; Rakvere kr., Austria vangi langenud / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Aaren, J.; elukoht teadmata, haavatud 27. aug., uueste sõjaväljal, ühisfoto / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Aarna, Oskar; Novgorodi k. Eesti asundusest, tegev. v., ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk2

Aasa, Aleksander; Lihulast, tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Aasmann, Martin; teadmata kadunud / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Aav, Jaan; Märjamaalt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Abelov, Ferdinand; Rakvere kr., 9. dets. Austria vangi langenud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Abelov, Karl; Jõhvist(?), tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk3

Abelov, Karl; Rakv. kr., praegu sõjav. ühes venna Robertiga / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Abelov, Robert; Rakv. kr., praegu sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Abelov, Voldemar; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Abelov; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk9

Aben, Aleks.; Saaremaalt, haavatud, kodus parandusel / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk9

Aberg, Adam; Kolga v., tegevas sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Aberg, Villem; Kolgast, W. all shrapnelli killuga seljast haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Abner, Mihkel; Rakv. kr., haavatud 2. sept. parem. käest / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Abram, A.; Häädemeestelt, tagasiteel sõjaväljalt surnud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Abram, Eduard; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Abrams, August; tegevas sõjaväes / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Abro; Tallinnast, käest haavatud, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Abroi, August; Kabalast, 19. märtsil käest haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Abroi, August; v. alamohv. Peterhofi kr., sõja algusest eesliinil / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk8

Abroi, Jaan; Kabalast, 13. veebr. P. all langenud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Abrus, Aug.; Viljandist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk2

Abu, Jaan; Kose kih., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Abu, Karla; Kose kih., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Abu, Tõnu; Kose kih., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Adamberg, Ernst; Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Adamdau, J.; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Adams, Johannes; Tallinnast, võitleb sakslaste vastu / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Adamson, Ernst; haavatud, kodu parandusel / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk8

Adamson, Gustav; Kõnnu v., Saksamaal vangis / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Adamson, Juhan; Vana-Vändrast, 4. okt. W. lahingus pahem. käest h. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Adamson, Juhan; V-Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Adamson, Karl; Kõnnu v., tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Adamson, Rudolf; Kõnnu v., 17. aug. Austria vangi langenud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Adamson, Voldemar; V. Vändrast, teadmata kadunud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Adelbert, August; Serevere v., 19. nov. K. all surmavalt haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Adermann, Heinrich; Järve v., tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Adler, Johannes; vabatahtlik Haapsalust, teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Adoberg, V.; Võru-Meeksist, V.-Jaap. sõjas oln., 2. dets. jalast haav. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Adoff, Juhannes; vabat. Mäo v., teadmata kadunud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Adolv, Johanny; Võrust, teist korda sõjaväljal(?), ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk2

Aduberg, Rudolf; Võru-Meeksist, põrutatud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Agu, Jakob; Võisiku v., teg. sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Agu, Josep; Türi vabr., sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Agu, Julius; Tallinnast, tuleliinil / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk9

Agu, Nikolai; Võisikult, 20. okt. S. l. pah. käest haav., praegu par. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Agu, Nikolai; Võisikult, pahemast õlast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk6

Aguraiuja, Martin; Anialt, praegu sõjav. / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Ahing, Jüri; Torgu v., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Ahing, Laas; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Ahnever, Hans; Stargarti linnas Saksamaal vangis / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Ahse, Eduard; v. alamohv. Korsist, vahvuse eest Georgi rist / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Ahse, Nikolai; Tudolinnast, sanitarina tegev. sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Ahse, Rinaldo; Tuddolinnast, paremast käest haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Ahtsiga, Oskar; Kärdlast, kaks korda haavatud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Ahtsiga, Voldemar; Kärdlast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Aibast, August; Keilast, tegevas sõjaväes / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk9

Ainson, Johan; Tarvastust, V-Jaap. sõjas olnud, praegu tegev. s. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Aja, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk2

Akberg, Rudolf; Paide kr., lahingus haavatud, nüüd sanitariks / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Akermann, Aleks.; Kodijärve v., tegevas sõjaväes / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk7

Aksel, August; Tallinnast, Saksamaal vangis / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Aksel, Juhannes; Tallinnast, Saksamaal sõjavangis / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Aksel, Karla; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Alapuu, Oskar; tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk7

Alavere, August; haav. L. all 6. nov., läheb vabat. uueste sõjav. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Alavere, August; Vrudast, haavatud 6. nov. püssikuuli läbi / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk2

Alber, Johannes; alamohv. Suuremõisa v., Georgi rist, 23. veebr. teadm. kadunud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Albert, Jaan; Jamburgist, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk3

Albert, Jaan; Võrust, tegevas sõjaväes / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk9

Aleksei, Rudolf; Tallinnast, sõjaväljal latsareti teenistuses / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Aleksejev, Aleksei; Narvast, sanitarina sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Aleksejev, Ivan; Narvast, õhulaeva komandos päevapiltnikuks / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Aleksejev, Nikolai; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Aleksejev, Peeter; Narvast, käest haavat. / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk3

Aleva; Nurtust, tegevas sõjaväes / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Aljas, Johannes; Koselt, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Alkrat, Jakob; Tallinna kr., sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Alkrat, Mart; Kirna-Kohatu v., 9. nov. teadmata kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Alla, August; Tudolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Alla, Samuel; Tudolinnast, kodus parandusel / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Alle, Juhanes; Kuresaarest, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Allik, Aleksander; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Allik, Anton; Kohilast, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Allik, J.; „Kalevi“ eests. liige, autojuhina sõjaväljal / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk9

Allik, Jaak; Tarvastust, tagavaraväelasena sõjav. / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Allik, Joh.; Nehatust, põrutatud ja haav., kodus parandusel / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Allik, Johannes; Jäärja v., 23. jaan. W. all langenud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Allik, Karel; Kohilast, teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Allik, Oskar; Kohilast, 6. nov. haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Allikso, August; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Allikso, Ernst; Tallinnast, vabatahtl. Austria sõjavälj. / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk4

Allikso, Ernst; vabatahtl. Tallinnast, 9. dets. haav., uueste sõjav. / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Allikson, August; Tallinnast, haavatud, teated puuduvad / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Allikson, August; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Alliman, Voldemar; efr. Baltiskist, sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Allmann, Johannes; Laupa v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Aloe, Jaan; Koselt, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Alt, Gustav; Paide kr., sõjaväljal / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk8

Alt, Gustav; Särevere Pikmetsast, gaardiväe kütt / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk8

Alt, Juhannes; Narvast, 5. juulil käest haavatud / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Alt, Karl; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Altermann, Karel; Tallinnast, 18. märt. K-s reiest haavatud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Altin, Otto; Laanemetsast, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Altof, Juhannes; vabatahtlik Mäo vallast Paide kreisist, Saksamaal vangis, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk3

Altof, Otto; vabatahtlik Mäo vallast Paide kreisist, oktobrist saadik Saksamaal vangis, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk3

Altosar, Aleksander; Tallinnast, velskerina sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Altosar, J.; algkooli juhataja baltiskist, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Altosar, Julius; Tallinnast, raskeste põrutatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Altrof, Eduard; tegevas sõjaväes / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk9

Altsepp, Juhan; Purila vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Amann, Johannes; Rakvere kreisist, sõja algusest saadik Austria ja Saksa vägede vastu võidelnud / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Amber, Karla; tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Amber, Oskar; sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Amer, Aleksander; Tudolinnast, 25. veebr. käest haavatud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Amer, Eduard; Tudolinnast, rinnust haavatud sõjaväljal / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Amerikas, Hans; Velise v., Saksamaal vangis / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Amerikas, Jaan; Velise v., 15. sept. teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Amos, Gustav; Urvaste v., 3. nov. K. all teadmata kadunud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Andermann, Aleks.; Harkust / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Andermann, Robert; Tallinnast, 9. sept. Saksa vangi langenud / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Anderson, August; Võru kr., suurtükiväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Anderson, Josep; Kaagjärve v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Anderson, Juhan; Kaagjärve v., käest haav., läheb uueste sõjaväljale / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Anderson, N.; Pärnust, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Andok, J. – kiri / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk9-10

Andreas, Aleksander; Tallinnast, lendurite komandos / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Andreas, Peeter; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Andrekson, Jüri; Tori Langilt, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Andrespuk, Jakob; Kõnnu v., tegevas sõjaväes / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk8

Andresson, Jüri; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Andresson, Voldemar; velsker Narvast, sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Andromersky, Konst.; Tallinnast, sanitarina sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Ani, Ferdinand; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk8

Ani, Jaan; Kõo v., vahvuse eest Georgi rist, 2. okt. langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Ani, Veeliks; Karulast, haavatud, tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Anijärv, Karl; Rakvere kreisist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk3

Ankerton(?), Johannes; Kolga-Kõnnust, kodus tervist parandamas / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Anni, August; Paide kr., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Anni, Eduard; Paide kr., 3. märtsil haavatud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Anni, Juhannes; Mäetaguse v., 20. veebr. lang. Austria v. võid. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Anni, Kristjan; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Annik, Bernhard; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Annus, A. – kiri / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk10

Annus, A. – kiri / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk9-10

Annus, Artur; Harkust, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Anny, Osvald; Albu v., jalast haav., läheb uueste sõjaväljale / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Anny, Osvald; Albust, autojuhina sõjaväljal / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk8

Antje, Anton; Juuru kih., kirjutajana sõjaväljal / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Antje, Johannes; Juuru kih., Permis raskeste haige / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Antok, Juhan; Laitsa v., 6. nov. lahingus austrialastega langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Anton, Aleksander; Tallinnast, V.-Jaap. sõjas oln., 4. apr. peast haavatud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Anton, Jaak; Tarvastust, oktobril jalast haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Anton, Jakob; 19. nov. S. jõest üle minnes jalast kergeste haav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Anton, Johannes; Jõhvist, tegevas sõjaväes, viibib praegu Kownos, teenib raskes suurtükiväes / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Anton, Rudolf; Kolga v., K. all haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Anton, Vladimir; Karulast, sõjaväljal sapör / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Anton, Voldemar; Võru kr., Soome hospidalis / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Antov, Karl; Narvast, 8. dets. Austria vangi langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Aperson, Eduard; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk9

Apfelbaum; lipnik, Tallinnast, mitmest lahingust osa võtnud, 20. oktoobril Weikseli ääres ühendatud Saksa ja Austria vägede vastu võideldes langenud / Nr 16, 6.(19.)12.1914, lk6

Apol, Aleksander; Avanduse v., 20. okt. käest haavatud, praegu kodus / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Arakas, Julius; Hagerist, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Arakas, Otto – kiri / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk9-10

Arakas, Otto; kaardiväe kütipolgust – kiri / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk10

Arba, Priidik; Oru v., tegevas sõjaväes / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk8

Arder, Priidu; Massu v., V.-Jaap. sõjas olnud, praegu sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Ardt; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Are, Oskar; Luunja v., gaardiväe suurtüki brigadis / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk2

Aren, Hans; Haimre v., raudtee bataljonis / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Aren, Jaan; Tallinnast, 9. nov. haav., uueste sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Aren, Jüri; Aimre v., 13. märtsil jalast haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Arge, Heinrich (üks viiest vennast); Saaremaalt, v. alamohvitser, parandusel / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Arge, Jaak (üks viiest vennast); Saaremaalt, telegrafist, S. lahing. teadm. kad. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Arge, Jakob (üks viiest vennast); Saaremaalt, Siberi kütt, W. all lahin. teadm. kad. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Arge, Peeter (üks viiest vennast); Saaremaalt, tugevaste põrut., nüüd moonavooris / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Arge, Villem (üks viiest vennast); Saarem., kooliõp., käest haav., uueste sõjav. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Argebi, Rudolf; Koeru kih., Austrias vangis / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Arikas, Jaan; Vaivarast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Arikas, Juhannes; Vaivarast, Saksamaal vangis / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Arikas, Voldemar; Vaivarast, suurtükiväe alamohvitser, põrutatud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Aring, Juhannes; Kirsalust, sõjaväljalt haigemajasse saadetud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Arjas, Karl; Saue v., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Ark, Jaan; Laanemetsast, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Arkipus, Oskar; Narvast, 22. sept. Saksa vangi langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Arkipuss, Rudolf; Narvast, haavatud / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk8

Arm, Eduard; Aserinist, suurtükiväelasena sõjaväl. / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Arm, Peeter; V. Vändrast, sõjaväljal / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Armann, H. – kiri / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk10-11

Armann, Harald; Jõhvist, sõjaväljal / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Armann, Juhan; tegevas sõjav. / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Armberg, Jakob; Baltiskist, 20. dets. lahingus langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Armberg, Johannes; Baltiskist, 31. jaan. lahingus langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Armolik, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Arno, Gustav; Tallinnast, poissmees, „Pallada“ peal hukka s. / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Aro, August; v. alamohv. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Aron, Dietrich; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Aron, Karla; Tudolinnast, sõjaväe teenist. surnud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Aron, Otto; asundusest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk2

Aron, Peeter; Hiiumaalt, 18. nov. L. all käest haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Aru, Gustav; Kõnnu v., sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Aru, Peet; Võisikult, praegu tegevas sõjaväes / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Aru, Priidik; Hiiumaalt, L. all pahem. käest haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Aruküla, Villem; Tallinnast, Austrias sõjavangis / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Aruküla, Villem; vabatahtlik Tallinnast, Austria vangis / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Arumel, Jakob; Jüri kihelk., 9. nov. lahingus teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Arumel, Voldemar; Austrias sõjavangis / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Asavi, Karl; vabatahtl. Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Aslangarjev, S.; kõik neli Georgi risti / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Assentak, Diedrich; Tudolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Assmann, Aleks.; Koigi v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Assmann, Johannes; V. Maarjast, Austrias sõjavangis / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk9

Assor, Karla; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Assur, Eduard; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Aud, Johannes; Tallinna kr., praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk4

Aud, Mihail; Tallinna kreisist, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk4

Aud, Otto; Tallinna kreisist, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Audek, Jaan; Keilast, tegevas sõjaväes / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk9

Aug, Villem; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Augervaldt, Joh.; Paide kr., haav. 5. nov. paremast käest / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Aule, Adrian; tegevas sõjaväes / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Aule, Joahim; teadmata kadunud / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Aule, Martin; Saksamaal sõjavangis / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk8

Aun, Hans; Saaremaalt, mõlemist käest haavatud / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Aun, Johannes; Lohosu v., sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Ausin, Jaan; Võnnust, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Ausmann, Mihail; kooliõpet. Massu v., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Ausmees; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Austa, August; Kodijärve v., maakuulajate komandos / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Avam, Vodlemar; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Avamaa, Aleksander; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Avamaa, Johannes; Haapsalust, juunik. Saksa vangi lang. / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Avent, August; Tallinnast, 12. lahingus K. all pahemast käest haavatud, foto: salgake Eesti sõjahaavatuid Kowelis / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk2

Avesson, August; Haapsalu – foto: 12. automobili rood, eestlased-autojuhid tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk1

Avik, Karl; Pajaka v., teadmata kadunud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Bach, Aleksander; Särevere v., Saksa vangi langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Bachfeldt, Karl; praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Bachmann, Aleksander; Paide kreisist, noorem alamohvitser, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk2

Bachmann, Eduard; Nõmküla v., tegevas sõjaväes, telegrafi roodus / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Bachmann, Ernst; Rakvere kreisist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk3

Bachmann, Fritz; foto: Viiulikoor tuleliinil Fritz Bachmanni juhatusel (tegelikult porutshik Veeberi juhatusel, F.B. õiendus Nr 129 lk10) / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk2

Bachmann, Fritz; praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Bachmann, Johannes; Baltiskist, vabat. 18-aast., shrapnelliga peast haav. / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Bachmann; Tallinnast, mängis enne sõda „Estonias", ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Bachval, Eduard; tegevas sõjaväes / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk9

Bachval, Tavet; Jõhvist, tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Bahman, Johannes; Kirna-Kohatust, Saksamaal vangis / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Bakkof, Adalbert; Tallinnast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Ball, Juhanes; Vrudast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Balod, Fritz; Kuramaalt, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Baron, Eduard; Juurust, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Bartels, Ado; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Batha, Mart; Vana-Võidu v., W. all vigastatud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Bauer, Sokrat; 22. veebr., oma sünnipäeval, langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Baumann, Aleksander; teated puuduvad / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Baumann, Hans; Juurust, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Baumann, Jakob; Tallinna kr., detsembris teadmata kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Baumann, Johannes; Kloostri v., tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Baumann, Jüri; Sipa v., tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Baumann, Ludvig; Võru kr., sõja algusest saadik lahingutes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Bebera, Aleksander; Juuru v., tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Beek, Johannes; Rakvere kr., 18. mail S. ääres haavatud / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Beekmann, Hans; Kolga v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk6

Beekmann, Juhanes; maakaitsev. Kolgast, õlast haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Behrsiu, Jaan; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Bender, Martin; U. Vändra v., 6. nov. mõlemist jalast haav. / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Benjamin, Jüri; Juuru v., Georgi auraha saamiseks ette pandud / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Beregov, Ivan; peale haavade paranemist teist korda sõjaväljal / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Berendsen, Karl; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Berg, O.; tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk4

Berg, Paul; Votikvere v., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Berg; Tallinnast, käest haavatud, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Bergmann, A.; Pärnu kr., sõjaväljal / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Bernhardt, Jaan; praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Bert, Johannes; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Betlem, Jüri; Jamburi kr., Opolje v., Saksamaal vangis / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Betler, Eduard; Valgast, ühisfoto / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk2

Bindsh, Jaan; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk3

Bindsh, Jaan; Valga v., tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Bindsh, Karl; Valga v., tegevas sõjaväes / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Bindsh, Voldemar; Valga v., tegevas sõjaväes / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Binnerdorf, Juhannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk8

Birk, Verner; Tartust, Austrias sõjavangis / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk9

Birken, J.; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Birkenbaum, Aleks.; Petrogradist, teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Birkenbaum, August; Laima v., augustikuul teadmata kadunud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Birkfeldt, Mihkel; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk9

Birkhahn, Amandus; ...külmetas ja jäi haigeks, praegu Pärnus haigemajas, ... alamohvitser, („Põlise auukodaniku Friedrich Tedder’i (Birkhahn’i) Saaremaalt, kõik neli poega sõjaväljal“) / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Birkhahn, Arnold; ... on sõjaväljal, („Põlise auukodaniku Friedrich Tedder’i (Birkhahn’i) Saaremaalt, kõik neli poega sõjaväljal“) / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Birkhahn, Eduard; alamohvitser, ...annab sakslastele valu, („Põlise auukodaniku Friedrich Tedder’i (Birkhahn’i) Saaremaalt, kõik neli poega sõjaväljal“) / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Birkhahn, Ferdinand; ... sõdib vaenlase vastu, („Põlise auukodaniku Friedrich Tedder’i (Birkhahn’i) Saaremaalt, kõik neli poega sõjaväljal“) / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Birkhahn-Teder; ühisfoto: N. N. polgu maakuulajate komando / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk5

Birkmann, Albert; Riiast, veebruari kuul teadmata kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Blauschun, Voldemar; vabat. Tallinnast, Austrias vangis / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Blokmann, Peet; Taevere v., 11. veebr. rinnust ja kõhust haav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Blomberg, Johannes; Narvast, suurtükiväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Blum, A.; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk8

Blum, Aleksander (Friedebert ja Paul B. vend); praegu sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Blum, Dietrich; Tuddolinnast, vangi langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Blum, Eduard; Asserinist, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Blum, Eduard; Tudolinnast, Saksamaal sõjavangis / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Blum, Friedebert (Paul ja Aleksander B. vend); 30. aug. Saksa vangi langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Blum, Johannes; Asserinist, 9. märtsil haavadesse surnud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Blum, Meinhard; Tudolinnast, kodus parandusel / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Blum, Oskar; vabat. Asserinist, nov. Saksa vangi langenud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Blum, Paul (Friedebert ja Aleksander B. vend); alamohv. Tudolinnast, 1. okt. haav., uueste sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Blumberg, Ado; praegu sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Blumberg, Adolf; Kloostri v., austerlastega võideldes langenud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Blumberg, Aleks.; 29. aug. langenud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Blumberg, Kristjan; Kloostri v., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Blumfeldt, Aleks.; Sindist, praegu sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Blumfeldt, Rudolf; Võhmatu v., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Blumkvist, Isak; Pranglist, Saksamaal sõjavangis / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Blundt, Hindrek; Tõstama v., tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Boh, Johannes; alamohv. Tallinnast, haavat., uueste sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Bonn, Gustav; Tallinnast, W. all reiest haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Bork, Rudolf; Rakvere kr., 10. nov. K. all käest haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Borkvell, Julius; stud. math., vabatahtlik, 1. märt. revolutsionär. haav. / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk9

Bormann, August; Võrumaalt, võtab juba 3. sõjast osa / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk9

Bornshein, Oskar; Saaremaalt, sanitar / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Bors, Ado; Saaremaalt, 4. märtsil käest haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Braas, Jaan; Kõrgesaare v., 4. jaan. mõlemist jalast haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Brachfeldt, Ernst; Kuimetsast, 10. novembril pahem. jalast haavatud / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Brachfeldt, Ferdinand; Kuimetsast, 8. nov. peast haavatud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Braesch, Alfred; Rääma v., 16. märt. T. all Saksa vangi langenud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Braesch, Paul; Rääma v., sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Brakel, Oskar; shrapnelliga näost haavatud, vabatahtline, Koeru kihelk. / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Braks, Jaan; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Brandt, Juhannes; Tallinnast, teist korda sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Brasmann, Aleksander; Kolga-Jaanist, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Bratmann, Johannes; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Brauer, Jaan; Võnnust, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Brause, August; efr., Georgi rist / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Brause, Jaan; Türilt, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Brause, Johannes; Türilt, Saksamaal sõjavangis / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Bredis, Peeter; Liivimaalt, automobili roodus / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Breivel, August; Albu v., V.-Jaap. s. oln., 15. dets. teadm. kadunud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Bremraud, Aleks.; Paide maak., 26. aug. jalast haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Brennel, Jakob; Hiiumaalt, 2 korda haavatud, sõjaliinil / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk11

Brenner; Pärnust, mõlemist jalast haavatud, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Brisson, August; Koselt, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Brisson, Johan; Koselt, võitluses saksl. teadm. kadunud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Broberg, Juhan; praegu sõjaväljal, ühisfoto / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Brok, August; Narvast, 6. mail K-s teist korda peast haav. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Brumbach, Aleks.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Brun, Karl; Noarootsist, oli kodus parandusel, uueste sõjaväl. / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Bruus, Jakob; Pärnust, tegevas sõjaväes surnud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Brük, Tõnis; Raikülast, 18. okt. S. jõest üle minnes langenud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Bumberg, Ernst; vabat. Tallinnast, jalad külmast võetud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Burk, Karl; 10. sept. võitluses austerl. teadmata kadunud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Burm, Juhan; Tapalt, 2. nov. K. all jalast vigastatud / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Burmeister; Amblast, põrutatud rinnust, läheb uueste sõjaväljale, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Busch, August; tehniker Pärnu kr., sõjaväljal / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk9

Busch, Jüri; Abja v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Busch, Oskar; Tallinnast, sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Busch, Oskar; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk9

Buschmann, Karl; v. alamohv. Parkülast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Butschinski, B.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Buum, Aleksander; Sauelt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Bõstrov, Feodor; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Bõstrov, Heinrich; Koselt, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Bõstrov, Ivan; Koselt, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Bõstrov, Nikolai; Tallinnast, Türgi sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Bõstrov, Simeon; Koselt, tegevas sõjav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Bõstrov, Vassili; Koselt, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Bärlin, August; L.-Tähkvere v., väeteenistusest vabastatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Böckler, J.; Undla v., velskerina sõjaväljal / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk8

Böning, Voldemar; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Büünis, Oskar; efreitor Kuresaarest, augustikuu lõpul vangi lang. (Austria sõjaväljal langenud, õiendus Nr 33/1915 lk6) / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Damm, Roman; Baltiskist, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Daniel, Artur; V. Antslast, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Danilevsky, Hugo; Jõhvist, 5. sept. langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Dedre, Peeter; 6. nov. K. all peast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Dener, Rudolf; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Dengo, Robert; Rakverest, haigemajas, läheb uueste sõjaväljale / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Depmann, Juhan; Tarvastu v., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Dhiel, Artur; vabat. Saratovist, tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Diidemann, Jüri, Juhani p.; Tallinna kreisist, Uuemõisa vallast, alamlipnik + pikem kirjeldus sõjateest / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk8-9

Dokunin, Sergei; Narvast, sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Doodeson, Osvald; Viljandist, Siberi kütt, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Dorbek, Erich; Mustvelt, priitahtlik meremees, haav. haigemajas / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Dorsnik, Jaan; Võnnust, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Dubs, Jakob; Krimmist, tegevas sõjaväes, ühisfoto: Eestlased Kaukasia sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk2

Dunkel, Rudolf; Keilast, W. all põlvest haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Döring, August; Tallinnast, Saksa vangi langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Düna, Artur; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk8

Eamets, Aleks.; Kr. Selo kr., 13. nov. haav., 14. nov. haavadesse surn. / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Eamets, Kristjan; Pärnust, tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Eberhardt, Karl; Tammiste-Sillaotsalt, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Eberhardt, Martin; Tammiste-Sillaotsalt, teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Edesi, Kornelius; Erastvere v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Eding, Karl; Võhmuta vallast, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Eero, Heinrich; Püssi v., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Eger, Johannes; Vaida v., sanitarina sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Eger, Peeter; Vaidast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Eglon, O.; Tartust, ühisfoto / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk2

Egorov, P.; tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk4

Ehin, Aleks.; Pihkva kub., sõja algusest sõjaväljal / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk8

Ehkmann, Ruben; Tallinnast, 2. dets. vaenlase sumadani läbi põrutada saanud ja kodu parandusele lastud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk2

Ehkmann, Rudolf; Kurnalt, teated puuduvad / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Ehrenverth, Aleks.; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Ehrenverth, Rud.; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Ehrlich, Josep; Saaremaalt, sanitarina sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Ehrlich, Jüri; Valgast, tuleliinil / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Ehrmann, Aleksander; Rakvere kr., Kaukasia sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Ehrmann, August; Rakvere kr., dragun, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Eichbaum, Jüri; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Eichbaum, Kustas; Haapsalu kr., 20. aug. teadmata kadunud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Eichbaum, Priidik; Haapsalu kr., 15. mail käest raskeste haavatud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Eiche, Alfred; Võrumaalt, sõjaväljal / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Eichhorn; velsker Tallinnast, haige, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Eichvaldt, Oskar – kiri / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk6-7

Eier, Jüri; Uue Vändra v., 9. dets. teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Eigi, Karl; Rakverest, 2 korda haav., tegevas sõjaväes / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk9

Eik, Eduard; kooliõpet. Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Eilmann, Anton; Rakvere kreisist, haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Ein, Aleksander; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk8

Einard; ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk2

Einberg, Gustav; Koselt, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Einberg, Juhanes; Riisipere v. Tall. kr., vigastatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Einberg, Mart; Aleksandri v., Punaseristi osakonnas / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk7

Einluft, Johannes; Jõesuust, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Einmann, Hans; Vigala v., V.-Jaap. sõjas oln., sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Einmann, Madis; Pärnust, D. haigemajas / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk7

Einmann, Maunus; kooliõpet. Kolga v., tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Einthal, Jaak; Kõo v., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Eints, Josep; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk9

Eisenberg, Johannes; kooliõpetaja Vaivarast, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Eisenschmidt, Aleksander; Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk3

Eisler, Ed. J.; Karula v., 2. okt. W. all pahemast käest haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Eisler; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Eitemann; ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk2

Ekberg, R.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Ekker, Theodor; podporutshik sõjaväljal, 13 auraha / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk6 (+ kiri lk9-11)

Ekkim, Voldemar; Narvast, sanitarina sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Elbrat, Aleksander; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk8

Elbson, Aleksander; Tori v., 26. aug. haav., 9. dets. langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Eldermann, Mihkel; Haapsalu kr., praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Eldermann, Peeter; Haapsalu kr., praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Elendt, Sergei; lipnik Saaremaalt, 17. aug. teadm. kadunud / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk9

Elfengrenn, Juh.; Tallinna kr., tegevas sõjaväes / Nr 155, 5.(18.)08.1917, lk8

Eljas, Arnold; Jõhvist, tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Eljas, E. – kiri / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk8

Eljas, E. – kiri / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk6

Eljas, Eduard; Vaivarast, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Eljas, Jaan; Novgorodi k. Eesti asundusest, tegev. v., ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk2

Eljas, Voldemar; alam lipnik Virumaalt, 3 korda haav., 2 Georgi r. / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Eljas, Voldemar; Jõhvist, tikuvõitl. haav., auraha saam. ette pandud / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Eller, Ado; Kareda v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Eller, Jaan; Tarvastust, praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Eller, Jaan; Tarvastust, sõjaväljal / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Eller, Karel; Kärdlast, saks. vastu võid. langenud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Ellerman, Karl; Paide kreisist, Koigi vallast, 10 lahingust osa võtnud , S. jõe peal paremast käest haavatud, läheb teist korda sõjaväl., foto: salgake Eesti sõjahaavatuid Kowelis / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk2

Elling, Hans; Keilast, 7. nov. jalast haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Ellmann, Johannes; Kirna v., 10. nov. haav., Georgi risti saam. ette pan. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Ellu, Richard; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk3

Elm, Adolf; Tallinnast, õhusõidu osak., haavatud, uueste sõjav. / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Elmik, Karl; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Elstein, August; Riiast, haavatud esimest kord 6. augustil, teine kord 8. veebr. pahemast käest / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk3

Elstruk, Johannes; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Elvei, Mihkel; kooliõpet. Raikülast, Saksamaal vangis / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Emar, Aleksander; Harku v., 23. jaan. W. all tikuvõitl. pahem. käest h. / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Emar, Johannes; Harku v., praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Emberg, Magnus; Rannamõisa v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Engbusk, Gustav; Haapsalu kr., haavatud paremast küljest 22. mail S. linna all, foto: Eesti sõjahaavatud Helsingi linnadeliidu haigemajas / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk3

Engelbrecht, Arnold; Türilt, N. ääres Saksa vangi langenud / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Engelbrecht, Voldemar; Türilt, jaanuarikuust 1915 teadmata kadunud / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Engelson, H.; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Engelson, J.; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Engelson, V.; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Engmann, Gustav; alamohv. Tallinnast, 10. nov. haav., 11. nov. surn. / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Enno, Madis; Muhu Suurest v., tegv. sõjav., teated puuduvad / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Enok, Jüri; Aleksandri v., tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Enok, Tõnu; Aleksandri v., tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Epner, Aleks.; Paidest, oktobrik. Saksa vangi langenud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Epner, Karla; Ammutast, 17. veebr. P. all käest ja jalast haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Erenvert, Eduard; Türilt, 2 korda haav., uueste sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Erik, Eduard; Türi-Hallikult, 10. okt. W. all pah. käest h., uueste s. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Erik, Mart; maakaitsev. Kiiu v., tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk6

Erik, Villem; Asuküla v., tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Erita, Gustav; Nõvalt, praegu sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Erlich, Albert; Rakvere kr., teist korda sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Erlich, Kustav; sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Erm, E.; tegevas sõjaväes (laevastikus), ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk2

Erm, Ernst; Tallinnast, W. all teadmata kadunud / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Erm, Ernst; tegevas sõjaväes / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Erm, Otto; Raplast, automobilijuht / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Ermee, Eduard; Võru kr., jalast vigastatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Ernesaks, Hans; Harju-Jaanist, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Ernesaks, Johannes; Harju-Jaanist, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Ernesaks, Jüri; vabat. Harju-Jaanist, 10. nov. haav. ja vangi lang. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Ersdorf, Kristjan; Kloostri v., sõjaväljal haig. jäänud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Esholts, August; Tartumaalt, õhusõidu osakonnas lukusepaks / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk9

Eskuson, Aleksander; Enge v., tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Esman, Jaan; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Esop, Aleksander; Raplast, sakslastega võideldes teadmata kadunud (sakslaste kätte vangi langenud, õiendus Nr 46 lk7) / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Esop, August; Raplast, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Espak, Joh.; Kärdla v., sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Essamogivi, Josep; haigemajas / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Essar, Johann; Valga Tsoorust, tegevas sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Essensohn, Jaan; Narvast, V-Jaap. sõjas oln., tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Essensohn, Jakob; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Essensohn, Joh.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Essenson, Aleksander; Põltsamaa alev, Siberi kütt, 29. nov. peast haav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Esser, Johannes; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk8

Esser, Juhannes; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Estrang, Aleksander; Paidest, püssisepp tegev. sõjaväes / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk9

Estrang, Aleksander; v. alamohv. Paidest, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Evart, Ed.; Pärnumaalt, lahingus sakslastega käest haav. / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Evart, Voldemar; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk8

Everhovski, Nikolai; alamohv. Kiievist, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Evert, Aleksander; Paidest, telegrafistina sõjalaev. / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Evert, Henn; Karksist, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Evert, Konstantin; Saaremaalt, 12. nov. langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Evert, Mart; Karksi mõisast, Pärnumaalt, Jaapani sõjast osa võtnud, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Evert, Mart; Karksist, V. Jaap. sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk9

Evert, Vassili; Maasi v., tegevas sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk7

Evert, Vassili; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Evertson, Johan; alamlipn. Tartu kr., Georgi rist ja raha, jalast haav. / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Falk, Nicolai; Rakvere kr., pn P. all sakslaste poolt paremast käest haavata saanud ja priiks lastud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk3

Falkenberg, Juhan; Semipalatinski Eesti asund., tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Fathal, August; Rakverest, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Fau, Aleksei; praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Fau, Eduard; Tallinnast, langes 7. nov. K. all shrapnelli killu läbi / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk5

Fau, Johannes; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Feldmander, Aleks.; Liigvallast, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Feldmander, Hugo; Liigvallast, paremast jalast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Feldmander, Vold.; Paide kr., sõjaväljal, teated puuduvad / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Feldmann, Gustav; v. alamohv. Narvast, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Feldmann, Harald; Tudolinnast, vabatahtlikuna sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Feldmann, K.; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Feldmann, Karl; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Feldt, Ferdinand; Paide kr., sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Finn, Joh.; Hiiu saarelt, Baltimere laevastiku peal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk4

Flaur, Hans; Inglistelt, tegevas sõjaväes / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk6

Fogelberg, Johannes; Lehtse v., sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Frei, Johannes; Peningilt, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Freiberg, August; Saustist, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Freiberg, R. – kiri / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk4-5

Freiberg, R.; vabatahtlik Pärnumaalt, 25. dets. haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Freiberg, Reinhold – kiri / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk7

Freiberg, Reinhold; Tartust – kiri / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk7

Freimann, Gustav; Amblast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Freintal, Aleksander; V. Lähtru v., 8. okt. haavadesse surnud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Fridolin, Arnold; Jäärjast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Friedmann, Jaan; Hagerist, haavatud, tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Friedrichson, Otto; Paide kr., 10. nov. K. all jalast haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Garrohs, Valther; vabatahtlik, 6. aug. 1915 langenud / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Gerber, Erich; Paidest, tegevas sõjaväes / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk9

Gerber, Herman; vabatahtlik Mäo vallast Paide kreisist, Saksamaal vangis, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk3

Gerberson, Mihkel; Pärnu kr., S-s haavatud, kodus parandusel / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Gerberson, Nikolai; Suigust, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Gerde, August; Narvast, 12. sep. haav., Georgi rist / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Gerde, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Gerhard, Johannes; Udrikist, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Gerhard, Johannes; Udrikust, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk2

Gildemann, Albert; postiametnik Baltiskist, tegevas sõjaväes / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Glasberg, Karl; Rakvere kr., praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Glück, August; Narvast, Austria vangi langenud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Glück, Evald; Narvast, 25. aug. käest haavat., uueste sõjav. / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Gontsharsky, Max; Tall., Georgi rist ja auraha, 17. mail langenud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Graff, Jaan; Voltvetist, 17. aug. Austrias vangi langenud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Grauberg, A.; tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Grauberg, Jaan; Soosaarest, augustikuul teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Graumann, Tõnis; Saulepi v., V.-Jaap. sõjas olnud, tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Graurok, Gustav; sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Grauverk, Jaan; Noarootsist, 9. nov. 1914 Austria vangis / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Grauverk, Jaan; Noarootsist, poissmees, teadmata kadunud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Grauverk, Mihkel; Pärnumaalt, oktoobrikuul Varssavi lahingus haavatud paremast käest, praegu Novgorodi haigemajas / Nr 16, 6.(19.)12.1914, lk5

Grenfeldt, Kristjan; Saulepi v., sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Grents, Mihkel; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Grentsmann, Hans; Voorust, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Grepp, Eduard; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Grepp, Karl; Baltiski hoiu-laenu ühis. esimees, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Grepp, Teodor; Nustakult, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Grigorjev, Efim; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Grimm, Artur; Jänedalt, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Groomann, Hendrik; Tallinnast, ühisfoto / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk2

Grosendal, Aleks.; priitahtlik, Tartust, haavatud 1. nov. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Groskup, Aleksander; Lellest, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Grossberg, Jaan; Nustakult, 28. märtsil Saksa vangi langenud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Grossfeldt, Aleksander; Harku v., Georgi IV järgu auraha / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk8

Grossfeldt, Karl; Harku v., tegevas sõjaväes / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk8

Grossschmidt, Ed. – kiri / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk4-6

Grourok, Gustav; Veinjärvelt, 8. apr. K-s haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Grube, August; Porkuni v., praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Grünbach, Aleksander; Vastselina v., 13. veebr. L. all käest haavatud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Grünberg, Aleks.; Ruilast, Austria vangi langenud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Grünberg, Andres; tagavaraväeline, tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Grünberg, Andres; Viljandi kr., sanitarina sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Grünberg, Arnold; Lihulast, lipnik, jalast haav., haigemajas / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Grünberg, J.; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Grünberg, Johannes; lipnik, Lihula v., kolm aumärki / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Grünberg, Karl; Paidest, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Grüner, Villem; Asuküla v., W. all langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Grüntal, Juhannes; Kärsast, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Grünthal, Jaan; Haanja v., sõjaväljal sanitariks / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Grünvald, Gust. (M. G. vend); 10. nov. Krakowi all langenud / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Grünvald, M. (Gust. G. vend); 9. nov. Krakowi all langenud / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Grüüner, Paul; lipnik, tegevas sõjaväes / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk8

Gurov; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Gusmann, Madis; Patsalu vallast, suurtükiväes, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Gutmann, Aleks.; Võrust, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Gutmann, Heinrich; Tallinnast, 9. nov. shrapn. jalast haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Gutmann, Madis; W. all käest haavatud / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Günther, Arnold; Haapsalu kr., Saksa vangi langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Günther, Bernhard; Haapsalust, teadmata kadunud / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk9

Haak, August; Tartu kr., 1. dets. shrapn. jalast haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Haak, Osvald – kiri / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk4

Haak, Osvald; vabatahtl. Tallinnast, 23. nov. haav., uueste sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Haarmann, Juhannes; Ania v., sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Haarmann, Robert; Ania vallast, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Haas, Jaan; Helme kih., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Haavel, Hans; Jõelehtme v., praegu sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Haavel, Johannes; Jõelehtme v., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Haberkorn, Aleks.; Peetri v., haavatuna hospidalis / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Haberkorn, Johannes; Peetri v., Moskvas hospidalis / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Habermann; Tallinnast, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Hagi, Adolf; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Haidak, Ernst; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Haidak, Ernst; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Haidak, Kustav; Võrust, Saksamaal vangis / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Hain, Karl; Riiast, 29. aug. Saksa vangi langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Hain, Karl; Riiast, Saksa vangi langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Hakmann, August; Orava v., kodus parandusel / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Hakmann, Kristjan; Võru kr., motorratta sõitjana sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Haljas, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk3

Halle, Oskar; / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk3

Hallik, Juhannes; Kurna v., tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Halling, Johannes; vabat. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Halling, Karl; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Hallisk, Alfred; sanitariks sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Hallisk, Herman; sõjaväljal kuulipildujate komandos / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Hallisk, Rudolf; sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Hamann, Karla; Tall., V.-Jaap. sõjas haavat. ja Georgi r., praegu s. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Hamburg, Martin; Raplast, teist korda sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Hammermann, Jaan; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk9

Hanimägi, August; Võru kr., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Hanimägi, Bernh.; Saru v., sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Hank, Paul; Võrumaalt, Saksamaal vangis / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Hansar, Herbert; Roelast, vabatahtlik, haavatud 6. nov. pahemast jalast / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Hansberg, Hans; lipnik, Kõo v., tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Hansberg, Rein; Kõo v., Viiburi haigemajas / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Hansen, Karl; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk3

Hansmann, Jaagup; Haapsalu kr., P. all haav., nüüd moonavooris / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Hansmann, Jaan; Olustverest, sõjaväljal / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk9

Hansmann, Jüri; Tarvastu kih. Kooliõpetaja, tegevas sõjaväes / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Hanson, Eduard; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk9

Hanson, Gustav; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk8

Hanson, J.; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Hanson, Jaan; Imavere v., 2 korda haavatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Hanstein, Aleksander; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Hanstein, Juhannes; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Hasenbus, Anton; Massu v., sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Hasmer, Gustav; Haapsalu kr., Georgi raha saamiseks ette pandud / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Haus, Martin; Sõmeru v., sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Havi, Peeter; Hiiumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Heide, Jakob; Kloostri v., käest haav., läheb uueste sõjaväljale / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Heidental, Aleksander; Märjamaalt, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Heige, K.; Rakverest, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Heil, Hans; velsker Pornuse v., tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Heil, Hugo; Halliste kihelkonnast, Pornuse vallast, tegevas väeteenistuses, auto komandos / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk3

Heim, Otto; Petrogradi kub., tegev. sõjav., ühisfoto / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk2

Heimberg, Voldemar; Vardi v. Tall. kr.,sõjavangina Saksamaal / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Heimsal, Jakob; Kolga v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Hein, Johanes, Lohani /Johani?/ p.; Kurna vallast, Siberi kütt, langenud 28. septembril Grodiski alevi juures sakslaste vastu võideldes / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk4

Hein, Juhannes; Vao v., 18. sept. W. all peast haavatud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Heinmann, Joh.; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Heisvald, August; tagavaraväelane, endine kreispolitsei valitsuse kantselei ametnik, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk2

Heisvald, August; Uddeva v., Koeru kih., tagavaraväeline, sõja algusest tegeva väe ridades ja seni ajani veel terve, foto: Eesti pojad tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk4

Heisvald, Paul; Tallinnast, ei ole tegev. sõjaväes, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk2

Heiter, Hugo; Võrust, foto: Sõjamehed Võru linna haigemajas / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk2

Heldt, Aleksander; tegevas sõjaväes surnud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Helmar, Juhan; Kolga v., neli kuud teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Helmer, Aleksander; Kolga v., 9. dets. kõhust h., 15. dets. haavadesse surn. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Hendrikson, August; Paistu kih., tegevas laevastikus / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk9

Hendrikson, Gustav; Raadilt, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Hendrikson, Hans; Paistu kih., tegevas laevastikus / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk9

Hendrikson, Oskar; Hummuli v., austrialaste vastu võideldes haavat. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Hendrikson, Peeter; Paistu kih., tegevas laevastikus / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk9

Hendrikson, Prits; Paistu kih., tegevas laevastikus / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk9

Hendrikson; / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk3

Herbst, Karla; Koigi v., külm jalad ära võtnud, haigemajas / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Herkauk, Eugen; Tallinnast, Saksamaalt sõjavangist ärapõgenenud / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk8

Herlih, Priidu; Pärsama v., tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Hermann, Eduard; Kiiu v., haavadesse surnud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Hermann, Eduard; Tartust, teadmata kadun. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Hermann, Eduard; Tartust, teadmata kadunud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Hermann, Gustav; Haimre v., praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Hermann, Jüri; Viljandist, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk2

Hermann, Oskar; haavadesse surnud / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk8

Hermann, Rudolf; Tartust, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Hermanson, Jaan; Purdist, 6. sept. W. all teadmata kadunud / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Hermlin, August; V. Antslast, 27. sept. 1915 haavatud / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Herne, Osvald; Pihkva kub., Petrogradi haigemajas / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Herr, Kusta; Moisekatsist, L. all teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Hidler, Kustas; Martna v., V.-Jaap. sõjas oln., sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Hiemets, Johannes; Tallinna kr., novembris teadmata kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Hiemets, Kaspar; Tallinna kr., tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Higel, Jaan; Rakverest, tegevas sõjaväes, ratsaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Hiibus, Jüri; Vigalast, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Hiiemets, Gustav; Paide kr., sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Hiir, Voldemar; Veski mõisast, Tartu kr., ihugaardiväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Hiire, Jaan; V. Antslast, haavatud peast 7. nov. / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Hilkja, Aleksander; Petrogr. kub., tegevas sõjaväes / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk9

Hiller, Karl; U. Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Himmelreich; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Hindper, Edmund; vabat. Kose k., sõjaväljal lipnikuks saanud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Hindper, Georg; vabatahtl. Jõhvist, sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Hindrekson, Gustav; Haljalast, 7. dets. S. all küljest havatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Hindrekson, Jaan; haavatud, kodus parandusel / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Hindrekson, Jüri; haavatud ja väeteenistusest vabastatud / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Hinnov, Otto; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk9

Hints, Karl; Liivi kub., käest haavatud, tegevas sõjaväes / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk7

Hintsov, Voldemar; Püssi v., 28. veebr. B. küla all teadm. kadunud (Saksamaal vangis, õiendus Nr 59 lk8) / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Hio, Johannes; Tallinnast, kodus parandusel / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Hiob, Johannes; Ania v. Tall. kr., W. lahingus vangi langenud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Hiob, Richard; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Hirsch, Martin; Koigist, lipnikuna tegevas sõjaväes / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Holberg, Juhan; Pärnust, sõjalaevastikus elektriasjand. alamohv. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Holdblom, Johann; Säreverest, tegevas sõjaväes / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk8

Holeb, Juhan; ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk2

Holler, Jaan; Soniste v., tegev. sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Hollmann, Josep; Kirna v., dragun, tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Holm, Karla; sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Holm, Voldemar; Rakvere kr., 28. veebr. teadmata kadunud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Holmberg, Jaan; Haapsalu kreisist, Georgi risti saam. ettep. / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Holtsmann, T.; Hallistest, Saksamaal sõjavangis / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Hormann, Juhannes; Narvast, augustikuul teadmata kadunud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Horn, Eduard; Linnamäe v., tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Horn; lipnik, ühisfoto: S. polgu eestlaste II koosolek tuleliinil / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk1

Hovmann, Tanel; Volmarist, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Hubel, Jüri; Tartu maalt, teg. sõjav. / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk8

Hunt, August; Kirna-Kohatu v., 15. dets. Austria vangi langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Hunt, Eduard; Kirna-Kohatust, sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Hurt, Karl; Valgjärve v., Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Hurt, Karl; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Hurt, Oskar; Valgjärve v., Võru kr., 30. okt. W. all haavatud / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Hurt, Samuel; Kuiola v., sõjaväljal sapör / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Husberg, August; Purdi v., tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Huusmann, Bernhard; Kolga-Kõnnust, Saksamaal sõjavangis / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Huusmann, Karl; Narva-Jõesuust, Saksamaal vangis / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Huusmann, M.; Narva-Jõesuust, sõjalaevast. / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Hõbemägi, Johannes Voldemar; Saksi vallast, Rakvere kreisist, haavatud Austria väerinnal küljest / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Hõrak, Richard; Kooraste v., 2 hobust alt ära lastud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Häelmann, August; Võrumaalt, põrutatud, haigemajas / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Häelmann, Hugo; Võrumaalt, enne saksl. vastas, nüüd türkl. vastas / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Hämmälberg, Elmar; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Hänilane, Gofroni; Võru kr., Saksamaal vangis / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Härm, Gustav; Vastseliina kih., sanitarina sõjaväljal / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk9

Härmson, Eduard; Meeksi v., telefoni komandos / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Hüpner, Osvald; tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Iberüitle, Ernst; Vastse-Roosast, sõjaväljal / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk9

Idel, Jüri; Läänemaalt, viibib praegu sõjaväljal 2 S. pontoni bataljonis / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk4

Idolf, Juhannes; vabat. Türilt, 2. nov. haavatud, läheb uueste sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Iilep, Hans; Rägavere v., tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Iilep, Tomas; Rägavere v., tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Iiskül, Gustav (Theodor I. vend); Härra vallast, Rakvere kreisist, 15. jaanuarist liisuga väeteenistusse / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk3

Iiskül, Theodor (Gustav I. vend); Härra vallast, Rakvere kreisist, tagavaraväelasena Tallinnas / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk3

Ilison, Ado; Helmest, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Ilison, Andres; Lõvelt, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Ilison, Hendrik; Lõvelt, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Ilisson, Ado – kiri / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk4

Ilisson, Ado; Sõvelt, Viljandimaalt, veterinär-velskeri kursuse lõpetanud, praegu velskeriks veterinär-laatsaretis, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Ilm, August; Tartu maak., tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Ilmar, August; Koeru kih., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk2

Ilsaar, Oskar; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Ilusmets, Hans; Abjast, Pärnumaalt, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Ilves, August; Rannu v., 19. okt. Austria vangi langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Ilves, August; Rägavere v., tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Ilves, Johannes; Tartu kr., teist korda haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Ilves, Juhannes; Rägavere v., sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Ilves, K.; sõjaväljal / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk8

Ilves, Kustav; Rägavere v., tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Immer, Rudolf; Nõvalt, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Indas, Juhan – kiri / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk4-5

Indreks, Aleksander; Purdist, 3. juunil teadmata kadunud / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Ingermann, Hans; Voorust, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Ingver, August; Koorastest, Soldau lahingus paremast käest haavatud, foto: Sõjamehed Võru linna haigemajas / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk2

Ingverk, Mart; Riisipere v., sõjaväljal / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Inkapööl, Aleksander; Kolga-Kõnnust, teadmata kadunud / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Innus, August; Püssi v., 28. veebr. teadmata kadunud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Ints, Feodor; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Irmann, Eduard; tegevas sõjaväes / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk9

Irmann, Rudolf; jalast haavatud / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk9

Isanveld, Albert; Kundast, sõja algusest tegevas väes, ühisfoto: Eesti meremehed / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk2

Israel, August; Raplast, tegevas sõjaväes / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk9

Isral, August; Paide kr., sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Ivan, Jaan; Võnnust, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Ivanov, Aleksander; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Ivanov, Pavel; sanitar, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Jaakberg, Jaan; Luiste v., 2. sept. austr. võideldes langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Jaakmann, Aleks.; Tallinna kr., 26. sept. käest ja jalast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Jaakson, Taavet; Kuresaare kreisist, Kaarma vallast, kümnendas lahinguspahemast käest haavatud, 9. nov. jälle teist korda sõjav. , foto: salgake Eesti sõjahaavatuid Kowelis / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk2

Jaanisson, Jaan; Harju-Jaanist, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Jaanmann, August; Palmse v., sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Jaanson, Aleksander; Vändrast, 4. nov. 1914 teadmata kadunud / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk9

Jaanson, Ernst; Narvast, 20. mail S. ääres haavatud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Jaanson, Jaan; Viljandist, telefonistiks tegev. sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Jaanson, Johan; Võru kr., praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Jacobi, Fridrich Aleksander; Soldau lahingus paremast käest haavatud ja viibib Berliinis vangis / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Jago, Karl; Tartust, puusast ja käest haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Jakobi, Johann, Jaani p.; noorem alamohvitser, haavatud jalast, 26. augustil Gnesdowi küla juures, Ljublini kubermangus, pärit Oudova maakonnast Usmino vallast (tagavaraväeline, poissmees), uueste sõjaväl. läinud / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Jakobson, A.; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Jakobson, Andres; Tarvastust, sanitar sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Jakobson, D.; Tallinnast, tegevas sõjaväes, automobili komand. / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Jakobson, Jaan; Suigu-Raiesnikult, sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Jakobson, Johannes; vabatahtl., kahel korral haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Jakobson, Jüri; Torgu v., teadmata kadunud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Jakobson, Mihkel; Suigu-Raiesnikult, moonavooris / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Jakobson; vabatahtl. Tartust, käest haavatud, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Jakobus, Johannes; Kohilast, sapörina sõjaväljal / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Jakovlev, Nikolai; Baltiskist, haavatud 2. detsembril pahemast käest (samas N. Jakovlevi kiri) / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Jaksen, Gustav; Albu v., haavatud, Moskvas parandusel / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Jakson, Jaan; haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Jalakas, August; Narvast, augustikuul teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Jalakas, Jakob; Sõmeru v., L. lahingus teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Jalakas, Jakob; Tallinnast, kõhust haav., uueste sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Jalast, Voldemar; Püssi v., 3. aug. jalast haavatud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Janison, Jaan; Kehrast, praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Janison, Priidik; alamohv. Anialt, sanitarina sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Jann, Jüri; Sindi v., sõjaväljal / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk9

Jannik, Juhan; tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Janov, Paul; Tallinnast, 10. nov. haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Janov, Voldemar; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Janson, Ernst; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Janson, Karl; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Janson, Karl; Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk9

Janson, Matvei; van. alamohv. Narvast, velskerina sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Janson, Otto; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Janson, Voldemar; Vändrast, kodus parandusel / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk9

Janter, Ludvig; Loksalt, V.-Jaap. sõjas oln., väeteen. vabastatud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Janter, Martin; Tallinnast, 21. nov. pahem. reiest haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Jantsikene, Andres; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Jantsikene, Ernst; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Jantson, Heinrich; tegevas sõjaväes / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Jantson, Mihkel; novembrikuul Saksa vangi langenud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Jars, Joh.; Viljandimaalt, tegevas sõjaväes / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk9

Jaska, Jaan; automobili bataljonis, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Jea, Aleksander; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk8

Jeger, Aleksander; vabatahtline / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk5 (samas kiri)

Jehrum, Eduard; Kaagjärvest, teadmata kadunud / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Jener, Reinhold; Esna v., 25. mail 1916 haavadesse surnud / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk8

Jensen; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Jepuu, Kustas; Vanamõisa v., 24. märtsil K-s langenud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Jerbach, Roman; Tallinnast, 17. augustil Saksa vangi langenud / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Jerland, Aleksander; Rakvere kreisist, 18. oktobril Sani jõe peal haavata saanud, vahvuse eest Georgi rist / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk2

Jerland, Aleksander; Rakverest, haavatud 20. okt. Sani jõe ääres, pahemast käest, viibib praegu Brest-Litovski hospidalis / Nr 15, 29.11.(12.12.)1914, lk6 (+ kiri /lk5-7)

Jerland, Aleksander; Rakverest, haavatud, Georgi rist / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk9

Jerland, Johannes; Rakverest, 23. aug. 1915 teadmata kadunud / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk9

Jerland, V.; kiri / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk8-10

Jerland, Voldemar; Rakverest, haavatud 3. septembril / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk9

Joa, Karl; Kundast, sõjaväljal / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Joab, Robert; Võru kr., velsker hospidalis / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk9

Joanov, Joh.; Narvast, 3 kuud puuduvad teated / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Johanson, Aleksander; Riiast, tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Johanson, August; Jõgevestest, praegu suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Johanson, Gerhard; Kolgast, tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Johanson, Hans; Härjanurme v., sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Johanson, Herman; Kolgast, tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Johanson, J.; Holmi kr., tegevas sõjaväes / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk8

Johanson, Karl; alamohv. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Johanson, Mart; Tahkurannast, Pärnumaalt, ka Jaapani sõjast osa võtnud, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Johanson, Oskar; Petserist, haavatud, praegu lipnikute koolis / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Johanson, Paul – kiri / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk10-11

Johanson, Paul; ratsaväelane Riiast, oli haavatud, uueste tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk7

Johanson, Paul; Riiast – kiri / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk6-8

Johanson, Paul; Riiast – kiri / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk7

Johanson, Paul; Riiast – kiri / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk6-7

Johanson, Paul; Riiast, sõjaväljal – kiri / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk10-12

Jonas, August; Karksist, põrutatud, haigemajas / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Joonas, August; Kundast, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Joonas, August; Pärnu kr., haav. S. linna all, foto: Eesti sõjahaavatud Helsingi linnadeliidu haigemajas / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk3

Joonuks, Aleks.; Salla v., põrutatud, uueste sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Joorits, August; Rõikalt, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Joorits, Karl; Rõikalt, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Joosep, J. J. – kiri / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk4-5

Joosep, J.; Pärnu kreisist, haav. , foto: Sõjamehed-eestlased Permi haigemajas / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk2

Joosep, Jaan; haavatud 13. novembril / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Joost, Jaan; Hallistest, W. all haav., praegu sõjav. Berliinis / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Josepson, Hans; Paide kr., raskeste haavatud, kodus parandusel / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk11

Josua, O.; Votikvere v., tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Juhanson, August; Tartumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Juhanson, Eduard; Rakverest, elas Kolgas, teadmata kadunud, ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk4

Juhkam, Jüri; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Juhkam, Madis; Viljandi v., tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Juhken, Gustav; Kolga v., tegevas sõjaväes / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk8

Juhkental, Jaan; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Juhkov, Aleksander; Narvast, 19. jaan. shrapn. käest ja jalast haavatud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Jungermann, Villem; Paatsalu v., 6. nov. haav. põrut., kodus parandusel / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Junkur, Iv. Iv.; alamleitn. Homulist, jaanuarikuul haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Junn, Isak; V. Antslast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Jurison, Matvei; Muhu saar., tüürimees sõjalaevastikus / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Jurisson, Matvei; kaks korda haav., Georgi rist, kodus parand. / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Jut(?), Eduard; Saaremaalt, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Juur, Hendrik; Abjast, Pärnu kr., L. all pahem. käest haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Juurik, Vladimir; alamohv., 3. 4. järgu Georgi risti ja aurahad saanud / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Juurikson, Daniel; Moisekatsi v., tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Juurikson, Gustav; Moisekatsist, tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Juurikson, Gustav; Moisekatsist, tööroodus / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Juurmann, Julius; alamohv. Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Jõbeda, Vassili; Tallinnast, haavatud pahemast õlast / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Jõeleht, Karla; Hiiumaalt, veebr. haav., 30. apr. haav. surnud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Jõesberg, Juhann; Vihterpalu v., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Jõggi, Juhanes; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Jõgi, August; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Jõgi, Heinrich; Karitselt, 7. sept. 1915 haavatud / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk8

Jõgi, Julius; Kuresaarest, Eesti polgus / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk8

Jõgi, Paul; Võru kr., haavatud, uueste tuleliinil / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Jõgis, Juhannes; Torist, W. all mõlemist jalast haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Jõhvik, Johannes; Tallinnast(?), tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk2

Jänes, Aleks.; Tallinnast, haavatud, Georgi rist, sõjaväljal / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk8

Jänes, Eduard; Tartust, raskes suurtükiväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Jänes, Juhannes; Võrumaalt, langenud / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk9

Järlak, Heinrich; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Järs, Arnold; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Järv, Gotlieb; Vastselinnast, sõja algusest eesliinil / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk8

Järv, Hans; Karksist, sõja algusest sõjaväljal / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk8

Järv, Jaak; Karksist, tegevas sõjaväes / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk9

Järv, Peeter; Karksist, 13. aug. 1915 haav., haigemajas / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk9

Järv, Richard; Kahkva v., haavatud, uueste tegev. sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Järvepera, Nikolai; Narvast, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Järveson, Hans; Viljandi kreisist, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Järvpõld, G.; sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Jääger, Aleksander; vabatahtlik / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Jääger, Gustav; Narvast, L. all paremast käest haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Jüren, J.; Tallinnast / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk2

Jürgenfeldt, Mihkel; Kärlalt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Jürgens, Aleksander; Jamburi kr., tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Jürgens, Georg; Tartust, lahingus sakslastega langenud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk4

Jürgens, Jüri; Rakverest, ühisfoto / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk2

Jürgens, Karl; Kullama v., tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Jürgens, Karl; Paide kr., sõja algusest sõjaväljal / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk8

Jürgenson, A.; kooliõpet. Lustiverest, 9. dets. haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Jürgenson, August; alamohv. Nursi v., käest ja jalast haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Jürgenson, Eduard; Viljandi kr., novembrik. Saksa vangi langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Jürgenson, Jaan; ihukaardiväe polgu tagavaraväeline – kiri / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk7-8

Jürgenson, Jaan; Pärnust, 17. sept. haavat. rinnust ja põrutatud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Jürgenson, Josep; Lustivere v., V.-Jaap. sõjas oln., jalast haav., uues. sõj. / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Jürgenthal, H.; Tallinnast, suurtükiväelasena sõjav. / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Jürikson, Voldemar; Rakverest, 3. juulil 1916 lahingus langenud / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk9

Jüris, Jaan; Päri v., suurtükiväel. tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Jürisson, A.; Pärnust, sõjaväljal / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Jürisson, Adolf; Viljandimaalt, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Jürisson, Aleksei; Sindi kalevivabrikust, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Jürisson, August; Pärnust, sõja algusest tuleliinil / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Jürisson, Gustav; Lehtse v., teadmata kadunud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Jürisson, Hendrik; Henge v., 6. nov. jalast haav., uueste sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Jürisson, J.; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Jürisson, Johannes; Viljandi kr., Saksamaal vangis / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Jürisson, Juhannes; Viljandi kr., sõjavangina Saksamaal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Jürisson, Paul; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Jürisson, Timofei; Hellama v., 12. nov. K. all haav., teenist. vabast. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Jürisson, V. – kiri / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk11

Jürisson, Voldemar – kiri / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk7

Jürisson, Voldemar; Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto: Eestlased Kaukasia sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk2

Jürjenson, August; Pärnust, sõjav. haigeks jäänud, kodus parandusel / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Jürjer, Jüri; Linalepa v., tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Jürna, Albert; tagavarav., tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Jürna, Rudolf; praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Kaaber, Eduard; V. Maarjast, raskeste haavatud, Petrogradis / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Kaabst, Rudolf; Võru kr., praegu sõjav. laatsaretis / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Kaalik, Priidik; Haapsalu kr., pahem. õlast haavatud / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Kaar, August; Saaremaalt, 6. dets. käest haav., kodus parandusel / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Kaar, Jaan; Petrogradi kubermangust, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk2

Kaar, Kustav; Oudova kr., tegevas sõjaväes / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk9

Kaar; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Kaarmann, Aug.; Tallinnast, sanitarina sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Kaarov, Fridrich; Räpina v., Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Kaasak, Jaan; sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Kaasik, Arnold; Lohusu v., kodus parandusel / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk9

Kaasik, Gustav; Nehatu v., tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Kaasik, Hans; Albu v., tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Kaasik, Heinrich; Lohusust, sõja algusest tuleliinil / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk9

Kaasik, Johannes; Rapla vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Kaasik, K. – kiri / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk12

Kaasik, K. – kiri / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk8-10

Kaasik, K.; haava ravitsemine Moskva era-laatsaretis / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk5

Kaasik, Karl; Lohusu v., sõjaalgusest eesliinil, meie kaastööline / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk8

Kabanov, Eduard; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Kabel, Aleksander; Peetri v., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Kabel, Andres; Peetri v., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Kabral, Aleksander; Võisikult, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Kabral, Oskar; Paide kreisist, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Kabrits, Jaan; Veinjärve vallast, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Kabrits, Karl; Jamburist, tegevas sõjaväes 1914. aastast saadik, haavatud 27. dets. 1916 teist korda, ühisfoto: Haavatud eestlased tegevast sõjaväest Permi latsaretis / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk2

Kabun, Friedrich; alamohv. Kaseritsa v., jalast raskeste haavat. / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Kabur, Anton; Saaremaalt, 2. sept. langenud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Kabur, Karl; Uternast, W. all teadmata kadunud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Kadaja, Johannes; Kuramaalt, Siberi kütt, roodu kirjutaja / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Kadak, Mart; Karksi v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Kadakas, Aleksander; Haapsalu kr., 21. nov. L. all peast haavatud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Kadakas, August; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Kadakas, Eduard; Perila v., 2. mail Austria vangi langenud / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Kadakas, M; haiguse pärast teenistusest vabastatud, ühisfoto / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk4

Kadalipp, Kristjan; Laupalt, haavatud, kodus parandusel / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk9

Kaev, Eduard; Vasaverest, V.-Jaapani sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Kaev, Johannes; Rakvere kr., 8. dets. lahingus langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Kaev, Ruben; Vasaverest, 10. aug. lahingus langenud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Kaev; väga raskeste põrutatud, peast segane, ei mäleta oma nime, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Kagovere, Martin; Paide kr., sõjalaevastikus / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk8

Kagovere, Otto; Paide kr., haav., kodus parand. / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk8

Kagovere, Paul; Paide kr., 2 korda haav., uueste sõjaväljal / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk8

Kaguvere, Karl; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Kaguvere, Martin; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Kaguvere, Otto; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Kaguvere, Paul; Purdist, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Kahar, Aleks.; Samara kub., haavatud, tegevas sõjaväes / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk7

Kahu, Jüri; Viljandist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk3

Kaiju, Karel; Tartust, 8. juulil 1915 haavatud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Kail, Voldemar; Kaagjärve v., sõja piirkonnas / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Kain, Tomas; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Kainel, Toomas; Saaremaalt, 31. dets. 1914 langenud / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Kaints, Mihkel; Reiu v., veebr. Saksa vangi langenud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Kais, August; V. Antslast, parandusele lastud tegev. sõjaväest / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Kais, Jaak; S. Jaanist, sõja algusest tuleliin., 15. sept. 1915 sanitar / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Kais, Karl; V. Antsla v., 6. veebr. lahingus langenud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Kais, Karl; vabatahtlik Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Kaitsa, August; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk9

Kajo, Kirill; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Kala, Daniel; Vana-Karistest, Pärnumaalt, Hiina ja Jaapani sõjast osa võtnud, sepakursuse lõpetanud, praegu sepaks, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Kala, Johannes; Peetri v., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Kala, Juhannes; Kuksema v., tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Kalaman, Otto; Roosna-Allikult, tegev. sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Kalamees, Aleksander; Uhtna v., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Kalashnikov, Pavel; Saksamaal vangis / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Kalberg, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Kalberg, Juhannes; Kolga v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Kalberg, Theodor; Kolga v., sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk4

Kald, Albert; Kuresaarest, lendurite komandos / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk9

Kalholm, Josep; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Kalholm, Julius; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Kall, Oskar – kiri / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk7

Kallas, A – kiri / Nr 14, 22.(5.)12.1914, lk7

Kallas, A. – kiri  / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk5-6

Kallas, A. – kiri / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk4-5

Kallas, Ado; Tallinnast, pärit Kärstnast Viljandimaalt, vanem allohv., võttis Jaapani sõjast osa, 16. dets. lahingus teadmata kadunud (Saksamaal vangis, õiendus Nr 40 lk7) / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk5

Kallas, Ado; vabat. Kärstna v., tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Kallas, August; Haapsalust, jalast haav. / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Kallas, August; Jõelehtmest, tegevas väes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk2

Kallas, Robert; Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk2

Kallaspoolik, Hans; Pärnu kr., Austrias vangis / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Kalle, Priidik; Amblast, tegevas sõjav. / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Kalm, Herman; v. alamohv. Udevalt, Georgi rist, sõjav. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Kalm, Kusta; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Kalme, Voldemar; Kiiu v., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Kalmin, Johannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Kalmus, Hans; Päärdu v., sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Kals, Jaan; Tallinnast, sõjaväljalt aastaks parand. lastud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Kalsbert, August; Ruila v., tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Kalsbert, Jaan; Ruila v., tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Kalter, Johannes; Erra v., Rakvere kreisist, poissmees, „Pallada“ peal hukka saanud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk5

Kamm, Villem; Kärdlast, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Kammer, J.; Pärnust, haigeks jäänud 20. märtsil, foto: Sõjamehed-eestlased Permi haigemajas / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk2

Kamp, August; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Kampmann, August; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk9

Kamps, A.; Otepält, haav. 11. okt. J. all kahel korral / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Kampus, Adolf; vabat. Narva-Jõesuust, teated puuduvad / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Kanarik, Ernst; Oudovast, jalg murtud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Kandelin, Anton; Türilt, Austrias sõjavangis / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Kang, August; Tudolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Kangro, A.; Jaroslavi kub., sõjaväljal, ühisfoto: Tallinna kroonu velskerikooli õpilased / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk8

Kangru, Johannes; tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Kangru, Peeter; tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Kangur, Aleksander; Tartumaalt, jalast haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Kangur, August; Hummuli v., tegevas sõjaväes / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk9

Kangur, August; Ristist, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Kangur, Ed.; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Kangur, Gustav; Rakverest, sapörina sõjaväljal / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk9

Kangur, Hans; Karksi v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Kangur, Jaak; maak. Karksi v., Pärnu kr., W. all tormijooksul lang. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Kangur, Johannes; Tartumaalt, pahem. käest haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Kangur, Juhannes; Rakverest, 15. sep. pahem. jalast haav., uueste sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Kangur, Julius; van. alamohv., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Kangur, Karla; sakslastega võideldes käest haavatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk2

Kangur; Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk2

Kanketer, Artur; Tallinnast, miini-masinist sõjalaevastikus / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Kann, Feodor; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Kann, Kirill; Muhusundist, tüürimees sõjalaevastikus / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Kann, Peeter; ohv. Kuresaarest, Georgi r., Stanislause ja Anna aum. / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Kansmann, Bernhard; Baltiskist, vabatahtlik, haavatud pahem. jalast / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Kant, Kristjan; Kose kihelk. Vaase külast, haavatud 17. aug. Opolje külas, praegu viibib Egorevi linnas, tagavara bataljonis / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk4

Kant, Kristjan; Tallinna kr., haavatud 17. aug. Austria rajal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Kant, Otto; Tallinnast, haavatud 15. augustil / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kant, Otto; Tallinnast, poissmees, haavatud pahemast käest S. all 2. dets. 1914, ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk5

Kanter, Hans; Kaiust, 18. augustil Saksa vangi langenud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Kants, Aleksander; Petrogradi kub., tegev. sõjav., ühisfoto / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk2

Kants, Johann; Pärnust, sõjaväljal / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Kaplur, Artur; vabatahtlik, haavatud 9. detsembril L. lähedal / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6 (kiri lk5)

Kapp, Saul; Võru kr., L. all põrutatud, kodus parandusel / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Kapsta, Eduard; Linnamäe v., 14. sept. 1916 haavatud / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk8

Karafin (Karasin?), Christoph; Narvast, 20. nov. käest haav., uueste sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Karafin (Karasin?), Hermann; Kundast, pahemast käest haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Karafin (Karasin?), Karla; Narvast, sanitarina sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Karafin, Voldemar; Isakust, haavatud L. all / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Karasin (Karafin?), Christoph; Narvast, 20. nov. käest haav., uueste sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Karasin (Karafin?), Hermann; Kundast, pahemast käest haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Karasin (Karafin?), Karla; Narvast, sanitarina sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Karassin, Jaan; Kolgast, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Karbi, Hans; Amblast, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Karbi, Karl; Amblast, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Karbov, Mihkel; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk8

Karell, Andres; Laupalt, sõjaväljalt haigemajasse saadetud / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk8

Kargam, Peeter; Uue Võidust, Saksamaal vangis / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Karheiding, Herman; Tartumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Karheiding, Kustav; Tartumaalt, käest haavatud, latsaretis / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Karik, Alfred; Tallinnast, W. all peast haav., uueste sõjav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Karik, Villem; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Karindosk, Paul; V-Meksist, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Karja, Johannes; Rakvere kr., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Karja, Peeter; Oudova kr., teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Karjaste, August; Nissist, haavatud, uueste tegevas sõjaväes / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk8

Karjus, Johannes; tegevas sõjaväes, sõjaväljal olnud / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Karjus, Jüri; V.-Jaagupist, sõjav. / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Karjus, Kustav; Küti v., sakslastega võideldes haavatud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Kark, K.; Udernast, insenerina tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Karkam, Peeter; Viljandi maalt, sakslaste kätte vangi langenud, ühisfoto / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk2

Karlson, Eduard; Tuddolinnast, sanitarina sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Karm, Albert; Karepere v., 2 korda haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Karm, Hans; Tallinnast, Karpatides langenud / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk11

Karm, Johannes; Kareperast, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Karm, Johannes; Rae v., sõjaväljal / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk9

Karnits, Johannes; Oudova kr., Tallinnas muusikakooris / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk8

Karo, Anton; Raasiku v., 14. veebr. saksl. võideld. langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Karo, August; Hiiumaalt, 2. okt. pahem. käest haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Karo, August; veebr. saksl. võideldes teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Karol, Reinhold; Tartust, 12. nov. kuulipild. kuulist haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Karri, Julius; alamohv., 9. ja 21. nov. haavatud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Karro, Johannes; Tõstamaalt, Läti bataljonis / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Karro, Oskar; Iisakust, praegu tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Karro, Vladimir; Prääma v., Saksamaal vangis / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Karting, Johannes; Keilast, 16. märtsil K-s peast haavatud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Kartoshov, Kirill; Narva Jõesuust, 6. nov. pah. käest ja küljest haav. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Karu, Anton; Tallinna kr., sakslaste kätte vangi sattunud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Karu, August; Tallinnast, 10. aug. teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Karu, Karl; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Karu, Oskar; Isakust, 16. juulil 1915 teadm. kad. / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Karu, Villem; Hageri kih., sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Karu, Villem; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Karupah, Adu; Kehtna v., tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Karupah, August; Kehtna v., 12. jaan. õlast haavatud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Karupah, Hans; Kehtna v., 28. jaan. käest haavatud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Karussar, Johan; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Kasagorov, Paul; Narvast, tegevas sõjaväes, vapruse eest Georgi aumärk / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk4

Kasakas, Oskar; Paide kr., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Kasberg, A.; Keilast, tegevas sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Kasberg, Johannes; Saaremaalt, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Kasberg, Rudolf; tegevas sõjaväes / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kasemets, August; alamohv., 9. nov. K. all mõlemist jalast haavatud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kasendorf, Otto; Kirna-Kohatu v., 6. nov. lahingus langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Kasenet, Anton; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk8

Kasik (Kaasik), Leonh.; shrapnelli lõhkemisel põrutada saanud – kiri / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk7-8

Kasik, Leonh. – kiri / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk6-7

Kasik, Leonh. – kiri / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk5

Kasik, Leonhard – kiri / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk5-6

Kasik, Leonhard – kiri / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk8

Kasik, Teffe; Saaremaalt, teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Kasikov, Madis; Joala v., 14. märtsil õlast ja küljest haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Kask, Aleksander; Kõo v., tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Kask, Aleksander; Maasi vallast, kodus parandusel / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Kask, Aleksander; S.-Kõppust, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Kask, August; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk9

Kask, Eduard; Narvast, Königsbergis sõjavangis / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Kask, Georg; Kõo v., tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Kask, Heinrich; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Kask, Johann; Torist, V.-Jaap. sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Kask, Johannes; Harkust, kuus kuud puuduvad teated / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Kask, Kaarel; Narvast, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Kask, Mihkel; Narvast, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kask, Theodor; Tallinnast, 2 korda haav., uueste sõjaväljal / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk8

Kask, Voldemar; Harkust, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Kass, Anton; alamohv. Võisikult, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Kass, August; Helmelt, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kass, Vladimir; vabat. Võisikult, peast haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Kastanja, August; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Kastanja, Joh.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Kastanja, Julius; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Kastanja, Rudolf; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Kauber, Martin; vabatahtl. Viljandist, sõjaväljal / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Kaubi, Aleksander; sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Kaun, Juhan; Aleksandri v., signalist tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Kaun, K.; Aleksandri v., tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Kaun, Priidik; Aleksandri v., tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Kaup, Aleks.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Kaup, Aleksander; Narvast, praegu sõjav. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Kaur, August; Kaagjärve vallast, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Kaur, Hans; Õisu vallast, alam-ohv., sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Kaur, Mihkel; vabatahtl. Tallinnast, kuulipildujate komandos / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk8

Kaur, Nikolai; Võisikult, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Kaurla, Eduard; Kundast, tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Kaurla, Karel; Kundast, tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Kaus, August; Märjamaalt, Austrias sõjavangis / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk8

Kaus, Mart; Hallistest, jalast haav. / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Keel, Peeter; Taara maak. Siberist, teadmata kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Keelmann, Aleks.; efr. Kloostri v., 17. aug. käest haav., uueste sõjav. / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Keelmann, Aleks.; haavatud 17. aug., nüüd uueste sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Keert, Ivan; Muhu Suurest v., 13. veebr. W. all haav. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Kein, Eduard; Petrogradi haigemajas / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk9

Keiv, Aleksander; Tallinnast, haavatud peast kergeste / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Kelder, Aleksei; Võrumaalt, langenud 28. juulil 1916 / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk9

Kelder, Hugo; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Kelder, Paul; Kooraste v., õlast haavatud / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Kelk, Josep; Albu v., teadmata kadunud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Kell, Voldemar; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Keller, H.; Aegviidust, tegevas sõjaväes / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk9

Keller, Tõnis; Kõo v., praegu sõjav. (3. märtsil T. all langenud, õiendus Nr 38 lk8) / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Kellmann, Hans; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Kello, Paul; alamohv. Sootaga v., 31. juunil 1915 teadm. kadunud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Kellu, Hermann; Narvast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk3

Kelt, August; Põlvast, Siberi kütt, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Kender, Julius; tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Kennert, Jakob; Kuimetsast, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Kentem, Johannes; Rakverest, 19. sept. jalast haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Keo, Aleksander; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Kera, Voldemar; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Kerberg, Rudolf; ühisfoto: Ihu-kaardiväe grenaderi polgu vabatahtlikude komando eestlased Tallinnast / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk2

Kerge, Fridrich; Urvastest, tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Kerge, Fritz; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk9

Kerge, Jaan; Urvastest, tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Kerner, Nikolai; Saaremaalt, sõjalaevastikus / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Kerner, Richard; vabat. Lehtse v., 17. nov. saadik teadmata kadunud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Kerno, Eduard; vabat. Riiast, 2. apr. 1916 langenud / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Kerve, Jüri; praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Kerves, Aleksander; Hiiumaalt, teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Kervits, Kristjan; alamohv. Moisekülast, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Kesama, Hugo; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Kesker, Leonhard; vabat. Haapsalust, käest, küljest, jalast shrapn. haav. / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Kesker, Voldemar; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Kesküla, A.; Peetri v., sõja algusest sõjaväljal / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk8

Kesküla, Johannes; Maardu v., 9. sept. W. all õlast haav., kodus par. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Kesküla, Kalle; Maardust, 28. dets. austerl. võideldes käest haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Kesküll, Hugo; Rakverest, sõjaväljal, õhulaevast. jaoskonnas / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Kess, August; Narvast, sõjaväljal / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk9

Kess, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk3

Kessler, Rudolf; Vasaverest, sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Kibbar, Hans; S.-Jaanist, K. all lahingus teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Kibbar, Jüri; kooliõpetaja Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Kibbar, T.; S. Jaanist, keemia roodus joonist. / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk8

Kibikas, Jüri; Vastemõisast, 7. nov. käest haavatud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kibin, Aleksander; Narva-Jõesuust, tehniker tegevas sõjaväes / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Kibus, Gustav; Hiiumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Kiesel, Fritz; sapör, tegevas sõjaväes / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk9

Kigalot, Leksi; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Kihu, Ed.; Tartu kr., praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kihulane, Ferdinand; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk8

Kiide, J.; Simonast, tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Kiide, Otto, Jaani pg; alamohvitser, Paide kr., võttis ka Vene-Jaapani sõjast osa, langes Opolje alevi lähedal austrialaste shrapnellide all (väike kirjeldus) / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk4

Kiidemann, Aleks.; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Kiidemann, August; Vihula v., tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Kiilberg, Johannes; Tallinnast, 12. lahingus paremast käest haavatud, foto: salgake Eesti sõjahaavatuid Kowelis / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk2

Kiilits, Aleksander; Jõhvist, tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Kiima, Johan; van. feuerwerker, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Kiin, Feodor; Hiiumaalt, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Kiin, Priidu; Hiiumaalt, Suuremõisa vallast, praegu sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk4

Kiis, August; Võisikust, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Kiis, Herman; Riiast, teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Kiis, Peeter; Hummuli v., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Kiisa, A. A.; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk8

Kiisa, August; Malla v., tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Kiisa, Hans; Vardi v., 2. sept. J. all langenud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Kiisa, Martin; alamoh. Malla v., tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Kiisberg, Johannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk3

Kiisel, A.; tegevas sõjaväes (laevastikus), ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk2

Kiisel, Johannes; Keilast, 6. nov. K. all kõhust haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Kiisel, Rudolf; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Kiitman, Jüri; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk9

Kiivak, Paul; Võrust, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Kiivak, Tanel; Võrust, 6. märtsil haavadesse surnud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Kikas, August; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk8

Kikas, Georg; staabikirjutaja, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Kikkas, Anton; ratsaväeline, sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Kikkas, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk9

Kikkas, Karl; 10. juulil 1915 käest haavatud / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Kikson, Madis; Hallingalt, tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Killer, August; Petr. kub., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Kilter, August; Liivi kub., sõja alg. sõjav., 4. järgu Georgi auraha / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Kimask, Ed.; Võrust, tegevas sõjaväes / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk8

Kimm, Herman; Oudovast, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Kimmel, Anton; Kostroma kub., V.-Jaap. sõjas oln., teadmata kad. / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Kindlam, A.; vabat. Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Kingsep, Mik; Tallinna kr., Rae v., sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Kingsepp, Albert; Karulast, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Kink, Ado; Viljandist, 2. järgu Georgi rist / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Kink, Aleksander; Tallinnast, vabatahtlik, mitmes lahingus käinud, külm jalad ära võtnud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Kink, Anton; Udevalt, augustikuul teadmata kadunud / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Kink, Anton; Udevalt, tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Kink, Eduard; Udevalt, 2. mail teadm. kadunud (Austria vangi langenud, õiendus Nr 55 lk7) / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Kink, Eduard; Udevalt, juulikuul teadmata kadunud / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Kinkar, J.; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Kinkar, Jaan; Alaverest, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Kinkar, Jaan; Kohila v., tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Kinnas, Johann; Pärnumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk9

Kipper, Mihkel; Saaremaalt, kodus parandusel / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Kirik, Hugo; Narvast, 8. nov. M. all lahingus langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Kirilov, Paul; Räpinast, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Kirkmann, Aleksander; U.-Vändrast, teadmata kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Kirkmann, Anton; Laupalt, haigemajas haige / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Kirkmann, Anton; Paidest, 23. märtsil 1916 Helsingi hospid. surnud / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Kirkmann, Herman; vabat. Laupalt, 4 kuud ei ole teateid / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Kirkmann, Juhan; vabat. Laupalt, 4 kuud ei ole teateid / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Kirkmann, Karl; Laupalt, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Kirkmann, Voldemar; sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Kirpmann, Joh.; Piirsalu v., tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk8

Kirs, A.; Viljandimaalt, tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Kirs, Rudolf; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk8

Kirsberg, Endrik; Sangaste v., novembris Saksa vangi langenud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Kirschfeldt, Ernst; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk9

Kirsel, Herbert; Pärsti v., 27. aug. haavatud, uueste sõjaväl. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Kirsipu, Jakob; Küti v., teated puuduvad / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Kirspuu, Eduard; Tallinnast, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Kirspuu, Jakob; kooliõpet. Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Kirst, Aleksander; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Kirt, Peeter; Kärstnast, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kirves, Aleksander; Kanapä alev, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Kirves, Mihail; Muhu Suurest v., shrapnelliga seljast haavatud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Kisla, August; Narvast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk3

Kisler, Jaan; Viljandi al., Tõrva v., sõja algusest tegevas väes, ühisfoto: Eesti meremehed / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk2

Kissa, August; Uhtna v., jalast haav., väeteenist. vabast. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Kitas, Johannes; alamohv. Narvast, suurtükiväe brigadis / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Kits, Aleksander; W. all lahingus teadmata kadunud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Kits, Arnold; S.-Rõngust, 20. veebr. kuulipilduja läbi jalast haav. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Kits, Jaak; jalaluu murtud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Kitsas, Konstantin; Korsist, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Kitsel, Andres; Kalvist, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Kitsel, Nikolai; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Kitsel, R.; Tallinnast, ühisfoto / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk2

Kitsing, August; vabat. Viljandist, sanitarina sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Kitsing, Eugen; Tarvastu v., 2. dets. Austria vangi langenud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Kitsing, Oskar; Tarvastu v., 30. oktobril Saksa vangi langenud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Kitsnik, Hans; Pärnu kr., sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Kivi, Aleksander; Haapsalu kr., 21. veebr. teadmata kadunud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Kivi, Alfred; Haapsalu kr., esim. kord. jalast, teine k. peast haav. / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Kivi, Richard; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Kiviaed, Märt; V. Pornuse v., 26. aug. õlast haav., väet. vabast. / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Kiviberg, August; Undla v., 18. dets. R. all käest haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Kivimägi, Johannes; Tuddolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Kivimägi, Johannes; Tudolinnast, vahvuse eest Georgi risti saanud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Kivirähk, August; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk9

Kivistik, August; Puurmanni v., 21. veebr. jalast haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Kivistik, Jüri; lipnik S. Jaanist, lahingus langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Kivistik, Rudolf; Kilsi(?) v., augustik. Saksa vangi langenud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Klaamann, Eduard; Kloostrist, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Klaamann, Joh.; Kloostri v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Klaamann, Rudolf; Kloostri v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Klaar, August; Riiast, oktoobrikuul lahingus teadm. kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Klaas, Karl; Kurna v., teadmata kadunud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Klaas, Rudolf; Kohilast, tegevas väes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk2

Klaason, Aleksander; Veinjärve v., sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Klamann, Johannes; Kloostri v., M. all haavatud, uueste sõjaväl. / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Klamann, Julius; Kloostri v., sanitarina sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Klamann, Julius; Vologda Eesti asund., K-s teadm. kadunud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Klamann, Otto; Kundast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Klamann, Rudolf; Kloostri v., 9. juulil haav., haigemajas / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Klamann, Rudolf; Kloostri v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Klammer, Eduard; Vihula v., tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Klammer, M.; – kiri / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk5-6

Klaos, Eduard; velsker Hellenurmelt, W. lahing. Saksa vangi lang. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Klasberg, Karl – kiri / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Klasmann, Johan; Liivimaalt Karola v. – foto: 12. automobili rood, eestlased-autojuhid tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk1

Klasmann, Julius; vabat. Igastest, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Klasse, Eduard; Tapalt, teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Klassmann, J.; Jõhvist, autojuht tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Klaudik, Herman; Kandle v., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Klaudius, Anton; vahvuse eest Georgi rist / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Klaudius, August; Paidest, teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Klaumann, August; Rakverest, Moskva haigemajas / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Klaumann, Johannes; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Klaus, Adolf; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk8

Klaus, Julius; Tuddolinnast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Klei, Johannes; Rakverest, 12. nov. Galitsias surma saanud / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk9

Klein, Johannes; Tammiku v., tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Kleinberg, Juhannes; vabatahtlik Mäo vallast Paide kreisist, teadmata kadunud, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk3

Klemburg, Karl; Troitski v. Siberist, Siberi kütt, jalast haav., kodus p. / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Klement, Albert; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk3

Klemmer, Aleksander; Kärust, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Klemmer, Ed. – kiri / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk6

Klepp, Hindrek; Torgu v., sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Kliimann, Jaan; Tallinnast, teist korda haavaga parandamisele lastud, ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk2

Kliimann, V.; Võru-Meeksist, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Kliimant, A.; Võru-Meeksist, tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Klink, Jaan; Võrumaalt, 15. veebr. tormijooksul haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Klink, K.; tegevas sõjaväes, ühisfoto: drushina Võrumaalt / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk3

Klook, August; sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Klook, J.; Lümmadalt, haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk6

Knoll, Roman; Tartust, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Kobas, Nikolai; Kabala v., 1. okt. haavatud, kodus parandusel / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Kobin, T.; Suistlest, teg. sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Koch, Kaarel; Tall. kr., 20. okt. L. all paremast käest haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Kocht, A.; esimesel tuleliinil, ühisfoto / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk2

Kodaniberg, Jaan; Paide kreisist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk2

Koel, August; Uuemõisa v., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Koel, Mihail; kooliõpetaja Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Koel, V.; Uuemõisa v., 17. aug. T. all langenud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Koit, Mihail; Hiiumaalt, 17. aug. põrutada saanud / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Kokason, Julius; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk9

Kokk, August; Lohusoost, tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Kokk, Eduard; haavatud, tegevas sõjaväes / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk9

Kokk, Vassili; 7. nov. L. all parem. käest haav., uueste sõjaväljal / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Kolga, Eduard; Kanepi kih., teadmata kadunud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Kolk, Andrei; alamohv. Muhu saar., tüürimees sõjalaevast. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Kolk, Peeter; Narvast, 20. aug. langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Kollin, Fridrich; Võrumaalt, sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Kollin, Peeter; v. alamoh., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Kollness, Adolf; Järvamaalt, tegevas sõjaväes / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk9

Kollness, Otto; Järvamaalt, tegevas sõjaväes / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk8

Kollness, Otto; Narvast, teadmata kadunud / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk8

Kolm, Arnold; Kuresaarest, sõjaväljal / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Kolmann, Villem; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Kolo, Karl; Jõhvist, tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Kolts, Johannes; 8. dets. K. all austrialaste kätte vangi langenud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Kolumbus, Jakob; Veliselt, tagavarav., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Kolustov, Jaan; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Komnik, Peeter; Atla v., V.-Jaap. sõjas oln., tegevas sõjaväes / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Kompus, August; ...derna v., 28. sept. Saksa vangi langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Kompus, Peeter; Uderna v., 5. dets. haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Kongas, Johannes (Karl K. vend); haavatud jalast ja uueste sõjaväljal / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Kongas, Karl (Johannes K. vend); Tallinnast, suurtükiväel., praegu sõjaväljal / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Konks, Mihkel – kiri / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk5

Konno, August; V. Ottepä v., tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Konrad, Rudolf; Narvast, haavat. S. jõe ääres parem. puusast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Konsar, Samuel; kooliõpet. Räpinast, S. lahing. teadm. kadunud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Kontraht, Karl; Tallinnast, 19. mail 1915 teadmata kadunud / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk6

Kontram, Karl; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Konts; Jamburi kr., sanitariks / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Koobas, Jaan; sakslaste vastu võideldes langenud / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Kool, Albert; Aaspere v., Georgi rist, haavat., uueste sõjaväl. / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Kool, Albert; Aasperest, Rumenias langenud / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk10

Kool, Ernst; Kooraste v., 2. okt. käest haav., kodus parandusel / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Kool, Hindrek; Veinjärve v., teadmata kadunud / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Kool, Josep; Veinjärve v., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Koop, Ed.; Pärnu kr., tegevas sõjaväes / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Koop, Eduard; Pärnu kr., tegevas sõjaväes / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk9

Koorik, Hindrek; Keilast, tegevas sõjaväes / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk9

Koortmann, August; Viljandist, haavatud käest 14. novembril / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Koost, Sasha; van. alamohv. Kuresaarest, praegu tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Kopli, M. L.; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk8

Koplimägi, Jaan; Nehatust, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Koppel, Abel; kooliõpetaja Kohtla v., sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Koppel, August; Kalvi v., 10. aug. haav. ja teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Koppel, Gustav; Jamburi E. asund., tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Koppel, Julius; vabat. Tallinnast / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk4

Koppel, Mihkel; Pihtla v. Saaremaa kr. , ühisfoto: Haavatud Eesti sõjamehed Permi hospidalis / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk3

Koppel, Peeter; Torgu v., lahingus langenud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Koppel, Rudolf; Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk2

Koppelas, Heinrich; 30. dets. lahingus suurtüki kuuli läbi langenud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Koppermann, Leopold; Haapsalu kr., 6. dets. pahemast käest haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk5

Kopti, August; Tapalt, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Korjovski, Aleks.; Massu v., 16. nov. K. all teadmata kadunud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Korjus, H.; teise järgu maakaitseväelane Pärnu kreisist, tegev. sõjaväes, ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk3

Korjus; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Korn, Aleksander; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Korn, August; vabatahtl. Narvast, 30. m. tikuv. käest haavatud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Korn, Johannes; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Kornet, Johannes; Jõelehtme v., käest haav., sanitarina sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Kornfeldt, Jüri; kooliõpetaja Pärnust, foto: tegevas teenistuses viibivad kooliõpetajad Pärnumaalt / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk2

Kornis, Jaan; Abja v., Siberi kütt, kodus parandusel / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Korp, Peeter; v. alamohv. Hallistelt, Siberi kütt, teg. sõjav. / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Korsin, Karla; Haapsalust, 13. okt. saadik puuduvad teated / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Korsten, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Kosapoeg, Ernst; Tartu kr., õhusõitjana tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Kosapoeg, Gustav; Moisekatsi v., autojuht tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Kose, Gustav; Saare v., tegevas sõjaväes / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk8

Kosenkranius, Julius; Tammiste v., muusekant, teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Kosenkranius; vanem kirjutaja, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk5

Kosmann, August; Sangaste v., tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Kotkas, Aleks.; Peningilt, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Kotkas, Aug.; praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Kotkas, Jaan; alamohv. Koikülast, 3 korda haav., mitu aum. / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Kotkas, Jaan; Võru maak., kolm Georgi auraha / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Kotkas, Jakob; Tallinnast, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Kotkas, Johannes; Kiviloost, Austria sõjaväljal / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk9

Kotling, Voldemar; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Kott, Jakob; Kõrgesaare v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Kott, Karl; Kõrgesaare v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Kotter, Joh.; Hiiu saarelt, Baltimere laevastiku peal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk4

Kotto, Kustav; Narvast, käest haav., kodus parand., V.-Jaap. sõjas oln. / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Kouküla, Karl; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Kour, Nikolai; Võisikult, praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Kovits, Jakob; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk9

Kraam, Hans; Kirna-Kohatust; haavatud K. all 9. novembril, praegu Minski hospidalis / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk4

Kraam, Otto Julius; Kirna-Kohastust, naisemees, langenud Krakowi all 9. nov. / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk4

Kraanberg, Jaan; Lihula v., maakaitsev. tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Kraanberg, Mihail; Lihula v., tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Kraav, Anton; haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Kraav, Vassili; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Krabu, Aleksander; Peetri v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Krabu, Johannes; Peetri v., 26. sept. W. all teadmata kadunud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Krahv, Hendrich; sõja algusest sõjaväljal kütipolgus / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Krahv, Mart; ihugaardiväelane, 20. dets. 1914 haavatud / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Kral, Andres; Sangastest, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Krall, Oskar; van. velsker Tallinnast, sõja algusest sõjaväljal / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Kramer, Aleksander; Esna v., 14. veebr. langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Kranfeldt, Juhanes; Kehra v., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Krasikov, Paul; Räpinast, tegev. sõjaväes telegrafist / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Krasna, Alfred; Petserist, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Krass, Ludvig; Tallinna kr., sõjaväljal haigeks jäänud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Krass, Meinhard; Lohusoo v., tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Krass, Voldemar; suurtükiväelane tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Kraufeldt, Gustav; Kiiu v., 3. aastat sõjaväljal / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk9

Kraukis, Julius; Volmarist, ühisfoto / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk2

Kraus, Nikolai; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Kraut, Johan; Nissist, sõjaväljal / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Kraut, Johann; Tallinna maalt, Nissi kihelk., praegu võitleb M. all / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk2

Kraut, Juhannes; alamohvitser, sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Krautsov, R.; Kolga rannast, automobili roodus / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk9

Krav (Kraav), Aleksander; Raelt, suurtükiväelane, praegu sõjaväljal (6. veebr. K. ja M. vahel teadmata kadunud, õiendus Nr 40 lk7) / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Krav, Juhanes; Raelt, vangis sakslaste käes / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Kravtsov, Rudolf; Kolga rannast, automobili komandos / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Krebetsk, Jaan; Narvast, 8. dets. õlast haavatud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Kredemann, Hans; Türilt, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Kreek, Juhanes; Kiiu v., kõhust haavatud, sõjavangina Vienis / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Kreemann, Konrad; Jõhvist, haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Kreimann, Adolf; vabat. Tallinnast, vahvuse eest Georgi rist / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Kreis, Aleksander; Rakvere kr., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Kreis, Hans; Saaremaalt, sõja algusest tegevas väes, ühisfoto: Eesti meremehed / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk2

Kremann, Karl; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk2

Kremann, Karl; Martna v., sõja algusest tegev. sõjaväes / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk8

Kremann, Kristjan; Sõmeru v., tegevas sõjaväes / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk9

Krenmann, Jaan; küti polkus / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Kresla, Hans; Suistlest, 24. nov. K-s käest haavatud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Kresla, Johan; Suistlest, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Kresla, Juhan; Vana-Suislepalt, sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Kresmann, Paul; Räpinast, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Kressmann, Friedrich; Räpinast, vahvuse eest Georgi rist / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Kriibi, Karl; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Kriisk, Heinrich; Keilast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Krimp, Samuel; V. Otepä v., 11. okt. haav., uueste sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Kristjuhan, Voldemar; Nehatust, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Kristoving, Mihkel; Kahkva vallast, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Kristoving, Paul; tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Krivanoi, J.; Rakvere kr., sõjalaevastikus minöriks / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Krivanoi, Juhannes; Kukruselt, sõja algusest tegevas väes, ühisfoto: Eesti meremehed / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk2

Kriventsel (kirjas ekslikult Timmermann), Mihkel; Laupalt, ihugaardiväes (õiendus Timm.=Kriv. Nr 101 lk16) / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Krobat, Johannes; Tallinnast, D. all haavatud, kodus parandusel / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Kroll, Jaan; Tartumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk8

Kromann, Karl; sõjaväljal / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk8

Kronk, Rudolf; Narvast, raskeste haavatud / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Krookus, Nikolai; Rakverest, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Kroon, A.; Võru kr. – foto: 12. automobili rood, eestlased-autojuhid tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk1

Kroon, Joh.; Amblast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Kroon, Paul; Amblast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Kross, Jüri; Luiste v., tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Kruberg, Johannes; Nehatust, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Krudenbrunn, Robert; Allikult, sõjaväljal / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Krug, Friedrich; Vaivarast, tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Krumholtz, August; sõjalaevastikus / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Krupp, Aleksander; 23. veebruaril võitluses sakslastega haavatud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Krusberg, Voldemar; Tallinnast, Austrias vangis / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk8

Krusement, Hans; 31. aug. T. all teadmata kadunud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Krusement, Hans; alamohv. Koselt, sanitar, teg. sõjav. / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Krusement, Otto; Koselt, käest haavatud, kodus parandusel / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Krusement, Otto; v. alamohv. Koselt, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Krusement, Peter; Koselt, sõjaväljalt 6 k. parandusele lastud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Krusement, Tõnu; Koselt, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Krusmann, August; Veltsa v., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Krusval, Eduard; Kolga-Kõnnust, haavatud / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Krusval, Julius; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Kruuda, Jaan; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Kruus, August; Hagerist, sõjaväljal / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk8

Kruus, Ferdinand; Nehatu v., Saksamaal vangis / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Kruus, Osvald; Jõhvist(?), tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk3

Kruus, Osvald; velsker Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Kruus, Theodor; Nehatu v., Moskva haigemajas / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Kruusberg, Gustav; Kiiu v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Kruusberg, Jakob; Kiiu v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Kruusberg, Juhannes; Kiiu v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Kruuse, Johan; Pühajärvelt, 8. nov. K. all teadm. kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Kruuse, Mihkel; Nuustakult, Tartumaalt – kiri Rumeenia sõjaväljalt / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk11-12

Kruuse, Villem; Pühajärvelt, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Kruusi, Otto; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Kruusmann, Aleksander; Rakvere kreisist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk3

Kruustam, Aleks., tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Kruustop, August; Maarja v., 19. märtsil K-s langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Kruutmann, Joosep; alamohv., V.-Jaap. sõjas olnud, tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Kruutop, August; Paasvere v., teadmata kadunud / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Krüger, Oskar; sõja algusest sõjaväljal / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Krünling, Jüri; Valtust, kolm korda haavatud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Krüünrecht, Madis; Velise v., detsembrikuul lahingus teadm. kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Kubbi, Reinhold; 2. oktoobril Varssavi all käest haavatud, viibib praegu Moskva laatsaretis / Nr 15, 29.11.(12.12.)1914, lk6

Kubbo, Eduard; leitnant Kärstnast, 6. dets. haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Kubjas, Jaan; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Kudravizev, L.; V. Maarjast, tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Kudrin, Peeter; Tallinnast, sakslaste vastu võid. haav. / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Kuhlbusch, Jaan; Olustvere v., 17. veebr. haavatud, kodus parand. / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Kuhlmann, Johannes – kiri / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk7

Kuhlmann, Johannes; Keilast, Saksamaal vangis / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Kuhlmann, Richard; Keila kih., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Kuhverk, Aleks.; Paide kr., V.-Jaap. sõjas oln., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Kuimet, J.; Kaagjärvest, sõjaväljal / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk8

Kuiv, Anton; Rõikalt, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Kuiva, Hendrik; V. Kariste v., Siberi kütt, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Kuiva, Martin; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Kuker, Mihail; 1. okt. W. all käest haav., väeteenistusest vabast. / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Kukk, Annus; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Kukk, August; Petrogradist, tegevas sõjaväes / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk9

Kukk, J.; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Kukk, Jaan; vabatahtl. Tartust, Austrias vangis / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk11

Kukk, Jaan; Viiratsi v., 29. dets. T. all teadmata kadunud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Kukk, Johannes; Tartust, tuleliinil / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk9

Kukk, Karla; Tartust, Saksamaal sõjavangis / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk9

Kukk, Karla; V. Otepä v., teadmata kadunud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Kukk, Martin; Saksi v., Rakvere kr., teadmata kadunud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Kukk, Peeter; Karksi v., Pärnu kr., Siberi k., W. all tead. kad. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Kukk, Vassili; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Kukke, Eduard Joh.; Aleksandri v., hospidalis surnud / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Kukkur, Robert; Viljandi maak., viibib praegu sõjaväljal 2 S. pontoni bataljonis / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk4

Kuks, Andrei; Tallinna kr., praegu sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Kuktal, Jaan; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Kulbak, Gustav; Tallinna kr., 22. nov. shrapn. haav., uueste sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Kulberg, Aleksander; Tallinnast, tegevas laevaväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk8

Kulberg, Johan; Tähkvere v., grenader, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Kuld, Aug.; Saaremaalt, haavatud käest 6. nov. / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Kuldner, Oskar; Narvast, L. all pahemast käest haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Kulikov, Johannes; Tallinnast, raskeste haavatud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Kuljus, Aleksander; Tallinna kr., haavatud paremast õlast 12. nov. 1914 / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Kull, August; Voorust, 7. dets. langenud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Kull, Eduard; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Kull, Elmar; Narvast, kaks korda haavatud / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk9

Kull, Erich; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Kull, Jaan; V. Maarjast, sõjaväljal / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk9

Kull, Jakob; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Kull, Josep; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Kull, Julius; Koeru kih., tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Kull, Oskar; vabatahtl. Veinjärve v., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Kull, Paul; Tallinnast, Veinjärve valla liige, vabatahtlik, 1914. a. sept. kuul W. lahingus jäljeta kadunud, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk2

Kull, Peeter; kaardiväes sõja algusest / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk9

Kull, Rom.; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Kull, Villem; V. Maarjast, teated puuduvad / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Kulla, Johannes; Kose kih., 3. jaan. Saksa vangi langenud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Kulla, Jüri; Pöidelt, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Kullama, Anton; Jõhvi v., 9. nov. kahe kuuli läbi langenud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Kullamäe, August; Vaivarast, 20. okt. haav., uueste sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Kullasepp, Martin; Viljandist, teated puuduvad / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Kullerhein, Jakob; Kolga-Kõnnust, Australia sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Kullerkann, Eduard; Keilast, W. all parem. käest ja rinnust haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Kullerkupp, Jüri; Koselt, liikuvas laatsaretis / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Kullerkupp, Mihkel; Koselt, sanitarina sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Kullison, Aleks.; Tartumaalt, jalast haavatud / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk9

Kullison, Ferdinand; Elvast, vabataht. telegrafistiks / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Kullison, Johan; alamohv. Riiast, teadmata kadunud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Kullison, Karl; Tartumaalt, aprillikuul 1916 teadmata kadunud / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk9

Kullisson, Andrei; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Kult, August; V. Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk7

Kultmann, Karl; velsker Narvast, 28. sep. Saksa vangi langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Kummer, Jaan; Kärust, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Kumpan, Johannes; 25. dets. peast haavatud ja surnud / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Kuning, Hermann; Tallinnast, teadm. kad. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Kuningas, Jaan; Jäärja v., 16. märtsil T. all teadm. kadunud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Kuningas, Kustav; Pärnu kr., sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Kunmann, Oskar; Tartu kr., gaardiväelane, tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Kunn, P.; Võru-Meeksist, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Kunning, Mihail; tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Kunnmann, A.; Võru-Meeksist, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Kunnmann, O.; Võru-Meeksist, sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Kunnmann, Oskar; Võru-Meeksist, sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Kunnmann, Rudolf; Võru-Meeksist, M. lahing. Saksa vangi langenud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Kuns, Nikolai; Räpinast, sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Kuns, Rudolf; Räpinast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Kunstmann, Ado; Saaremaalt, Saksamaal sõjavangis / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Kunts, Johann; Vaabine vallast, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Kupits, Jaan; Riidajast, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Kupp, Juhan; Uhtnast, käest haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Kuppar, Rudolf; V. Põltsamaa v., 12. veebr. langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Kure, Martin; 17. aug. seljast haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Kurell, Artur; küti polgust, sõjavangina Saksamaal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Kurema, Aleksander; Tallinna kreisist, Kaiust, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Kurg, Aleksander; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Kurg, Karl; tegevas sõjaväes / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk9

Kurg, Martin; Nehatu v., sõjaväljal kiirteheitjate komandos / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Kurik, Johannes; sakslaste kätte vangi langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Kurik, Jüri; Viljandist, teist korda sõjaliinil / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Kuriks, Hans; kooliõpet. Valgast, ohvitseri kursustel / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Kurm, Hans; Rakvere kr., ohvitseri koolis / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Kurm, J.; alamohv. Pärnust, mitmes lahingus olnud ja 9. nov. haavatud, praegu kirjutajaks / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk6

Kurro, Martin; vabat. Tallinnast, 14. nov. paremast jalast haavatud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Kurru, August; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Kurt, Herman; Tännasilmast, tegevas väeteenistuses / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk7

Kurvits, Friedrich; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk8

Kusmann, Julius; Loksalt, sõja algusest tegevas väes, ühisfoto: Eesti meremehed / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk2

Kusmik, Juhannes; Erra v., 9. ok. A. all jalast haavatud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Kussal(?), Eduard; sõjaväljal / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk9

Kussal, Rudolf; kaks korda haavatud / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk9

Kustavus, Adu; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Kutnik, Jaan; Vanamõisa v., 19. jaan. 1915 teadmata kadunud / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Kutnik, Karla; Vanamõisa v., 19. mail 1915 Austria vangi lang. / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Kutsar, Jaan; Tartu kr., Läti polgus, sõjaväljal / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk9

Kuttmann, Rudolf; Alaverest, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Kuul, Aleksander; Saaremaalt, 1916. a. teadmata kadunud / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk9

Kuulmets, Jaan; praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Kuulpak, Gustav; Kiiu v., paremast küljest haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Kuum, Jakob; Rakv. kr., V.-Jaap. sõjas olnud, haav., uueste sõjav. / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Kuum, Kustas; käest haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Kuusberg, Kustas; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Kuusenthal, Johannes; Piritalt, tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Kuusepuu, Jaan; Kuigatsi v., haavatud S. all, uueste sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Kuusik, G.; Moisekatsist, vabat., kodus parand. / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Kuusik, Hendrik; Liivimaalt, 15. aug. haav. Meklenburgis vangis / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Kuusik, Juhan; Hummuli v., 18. okt. S. jõest üle minnes teadm. k. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk7

Kuusik, Kristjan; Ahja v., Jurjevi kr. , ühisfoto: Haavatud Eesti sõjamehed Permi hospidalis / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk3

Kuusik, Leonhard; Vanast Roosast, foto: Sõjamehed Võru linna haigemajas / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk2

Kuusik, Voldemar; Kärstnast, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Kuusik; lipnik, Tallinnast, mitmest lahingust osa võtnud, 20. oktoobril Weikseli ääres ühendatud Saksa ja Austria vägede vastu võideldes vangi langenud / Nr 16, 6.(19.)12.1914, lk6

Kuusk, Aleksander; Leisi v., tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Kuusk, Andres; Talli v., sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Kuusk, Hans; Viljandi kreisist, teadmata kadunud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Kuusk, J.; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Kuusk, Joosep; Rakvere v., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Kuusk, Karla; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Kuusk, Kustav; Rakvere v., V.-Jaap. s. oln., 29. märtsil tead. kad. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Kuusk, V.; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Kuusk; Kiiu v., tegevas sõjaväes / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk8

Kuuskmann, Gustav; alamohv. Anijalt, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Kuuskmann, Gustav; Kuusalust, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Kuuskmann, Joh.; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Kuuskmann, Juhanes; kooliõp. Ania v., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Kuuskor, Johann; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk9

Kuuskor, Peet; Hiiumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk9

Kuusküll, Richard; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Kuusküll, Sassa; Saaremaalt, teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Kuusmann, Julius; Kiiu v., paremast jalast haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Kuusmann, Mats; Raplast, moonavedaja sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Kuuspak, Roman; Koselt, Austrias sõjavangis / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Kuut, August; Abroka v., teadmata kadunud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Kvanström, Jakob; Hiiumaalt, Vene laevastikus / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Kvanström, Peeter; Hiiumaalt, Saksamaal vangis / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Kvanström, Vold.; Hiiumaalt, Austrias vangis / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Kõddar, A.; tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Kõddar, Mart; Ropka v., Siberi kütt / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Kõddar, Mart; Ropka v., sõjaväljal kuulipilduja komandus / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk7

Kõks, August; Võisikult, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Kõks, Johannes; Viljandist, tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Kõre, Andres; Tartu maak., tegevas sõjaväes, ühisfoto: Eestlased Kaukasia sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk2

Kõre, Jaan; U.-Võidust, mootorratta sõitja sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Kõrgesaar, Jaan; Konovere vallast, Haapsalu maak., tagavaraväeline, praegu Austria sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk2

Kõrgesaar, Jaan; Võisiku v., praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Kõri, Hans; Koeru kih., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Kõrv, Oskar; Võrust, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Kõrve, Viktor; Tallinna kr., haavatud, läheb uueste sõjaväljale / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Kõrver, Johannes; Keilast, tegevas sõjaväes / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk9

Kõvask, Eduard; Karula v., tegevas sõjaväes / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk8

Kõverik, Villem; Helme kih., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk14

Känd, August; Kuusalust, tegevas sõjaväes / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk9

Känd, Jaan; Anijalt, sõjaväljal / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Känd, Juhanes; Ania v., tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Känder, Juhannes; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Kännik, Juhannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Käppa, Christjan; Hellenurmest, musekandina teg. sõjav. / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Käppa, Eduard; Hellenurmest, sõjaväe koolis / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Käppa, Karl; Põidla v., telefonistina Karpatides / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk9

Kärdi, Otto; v. alamohv. Purdist, V.-Jaap. sõjas oln., teg. sõjav. / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Kärme, Mart; Kiltsist, alamohv., 9 lahingus käinud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk4

Kärner, J.; Tallinnast, sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Kärner, Johannes; Liivimaalt – kiri / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk6

Kärner, Johannes; Võru kr., 9. nov. suurtüki kuuliga jalast haavatud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Kärp, Voldemar; Tartust – kiri / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk3-4

Kärp, Voldemar; vabat. Tartust, 30. aug. käest haav., uueste sõjav. / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Käsk, Juhan; Karja kih., tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Käsper, Karl; Lõvelt, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Käspri, Gustav; Tallinnast, haavatud, tegevas sõjaväes / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Käspri, Rudolf; Tallinnast, automobili komandos / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Käusaar, August; Iisakust, tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Käusar, Paul; Isaku v., küti polkus / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Käämer, Eduard; vabat. Viljandist, K. all teadmata kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Kääparin, E.; Võru kreisist, 2 korda haavatud, foto: Sõjamehed-eestlased Permi haigemajas / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk2

Käär, Evald; V. Nigulast, sõjaväljal moonav. van. kirjutaja / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Käär, Ferdinand; V. Nigulast, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Käär, Peet; Olustverest, tegevas sõjaväes / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk9

Käärmann, Kaarel; Veltsa v., tegevas sõjaväes telegrafist / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Köster, Juhan; Saaremaalt, sõjaväljal, hulk aega puuduvad teated / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Köster, Laas; Saaremaalt, paljudes lahingutes oln., 4 k. pole teada / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Köster, Mart; Saaremaalt, „Pallada“ peal surma saanud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Köönverk, Hans; Raasikult, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Kööp, Johannes; Tall., vabat., haiguse pärast sõjav. lahkunud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Köösel, Joannes; Tõstamaalt, sõjaväljal suurtükiväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Kübald, Jaan; Krimmist, tegevas sõjaväes, ühisfoto: Eestlased Kaukasia sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk2

Kübar, August; Rakverest, lendurite komandos / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk9

Kübar, Johan; Võrumaalt, Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Kühlvander, A.; Tallinnast, tegevas sõjaväes, terve / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk4

Küla, Peeter – kiri / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk4-5

Küla, Peeter; Raplast, praegu sõjav. / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Külaots, Jaan; Pangoti v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Kümmel, Georgi; kooliõpet. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Küngas, Tomas; Rakvere kr., haavatud, praegu ravitsemisel / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Küpar, Jaan; tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Kütmann, Arnold; Alavere v., tegevas sõjaväes / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk8

Kütmann, Gustav; Räpina v., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Kütt, Aleksander; tegevas ratsaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Kütt, Aleksander; tegevas sõjaväes / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Kütt, Aleksander; Võisikult, praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Kütt, Anton; Võisiku v., kirjutajana sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Kütt, Anton; Võisikult, praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Kütt, August; Jaroslavi k., haav. S. all shrap. parem. käest ja külj. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Kütt, Jaan; Karulast, sõjas langenud / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Kütt, Johannes; Narvast, 20. okt. Austria vangi langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Kütt, Peeter; Laanemetsast, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Küttmann, Paul; Alaverest, praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Küttmann; tegevas sõjaväes / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk8

Laan, Paul; Räpinast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Laane, Ferdinand; Vana Kuuste v., 12. veebruaril haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Laane, Theodor; lipnik Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk6

Laanmann, Gustav; Narvast, 20. aug. haav., uueste sõjaväljal / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Laar, P.; Tartumaalt, haavatud / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk9

Laasberg, Aleks.; Maarja v., käest haavat., uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Laasberg, Anton; Isaku v., 19. märtsil K-s langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Laasberg, August; Rakvere kr., suurtükiväelane tegev. sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Laasberg, Hans; Rakv. kr., feldvebel, tegevas sõjaväes / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Laasberg, Mihkel; Rakvere kr., rannasõidu kapten, miinilaeva peal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Laasberg, Villem; Rakvere kr., 18. jaan. teadmata kadunud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Laasik, Jaan – kiri / Nr 12, 8.(21.)11.1914, lk5

Laasik, Jaan; Tähtverest, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Laast, A. – kiri / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk5-6

Laast, L.; vabat. Rakverest, praegu Moskva haigemajas / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Laats, Jakob; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Laats, Kustav; Võrumaalt, sõjas pahemast käest ilma jäänud / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Laats, Richard; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Laats, Villem; Võrumaalt, sõja algusest sõjaväljal / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Labi, Karl; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Labo, Aleksander; kooliõpetaja Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Labo, Ivan; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Laduka, August; Hagerist, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Laduka, Johannes; Hagerist, Saksamaal vangis / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Laduka, Otto; Hagerist, teist korda sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Ladvas, Anton; Paide kr., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk9

Lagle, Jaan; Peningilt, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Lagle, Jüri; Peningilt, 1. sept. S. all teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Lahke, Ivan; Muhumaalt, haavatud paremast käest 12. nov. / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Lai, August; Laupalt, sõjaväljal / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Lai, Johannes; Laupalt, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk8

Laikas; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Laili, Ed.; Tallinnast, sanitarina sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Laissar, Jaan; Viljandist, novembris L. all haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Laksberg, Jaan; Pujatust, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Laksberg, Juhan; Pujatust, Saksamaal sõjavangis / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Laksberg, Villem; van. alamohv. Pujatust, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Lamas, Hendrik; Voorust, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Lammas, Eduard; kooliõpet. Keilast, Austrias vangis / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Lammas, Hindrik; Helmest, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Lamson, Andres; v. alamohv. Tarvastust, 2 korda haav., 4. ja 3. j. G. rist / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Land, Mihkel; Lasva v., 18. nov. L. all käest haav., 4. j. Georgi r. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Land, Tõnis; sõja algusest sõjav. / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Landsmann, Juhannes; Vaekülast, G. all teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Lange, Peeter; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk8

Langenbraun, August; Paide kr., sõjalaevastikus / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15       

Langenbraun, Karla; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk6

Lanmann, Gustav; alamohv. Narvast, kaks Georgi risti, lahingus lang. / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Lansberg, Karl; Mustveest, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Lapp, Jaan; Tarvastust, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Lappe, Aleksander; tagav. lipnik Tallinnast, tegevas sõjaväes (aprillikuul shrapnelli läbi surma saanud, õiendus Nr 44 lk6) / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Laredei, Hans; alamohv. Pärnu kr., Georgi rist, tuleliinil / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Larius, Martin; Viljandi kr., sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Lass, Aleksander; Tallinnast, Saksamaal vangis / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Lass, Anton; Tallinnast, oli haavatud, nüüd teadm. kadunud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Lass, Eduard; Tuddolinnast, sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Lass, Jakob; Lehtse v., V.-Jaap. sõjas oln., 8. det. 57. lahing. Lang. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Lass, Villem; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Lattik, August; V. Tänasilma v., ihukaardiväe polgus, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Lauberg, Jaan; Haapsalu kr., haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Lauberg, Johannes; vabat. Tallinnast, oktoobrikuul teadmata kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Lauk, Eduard; Imaverest, sanitarina Saksa vangi langenud / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk9

Lauk, Karl; vabat. Imavere v., 21. nov. shrap. peast haav. / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Laul, Johan; Hummulist, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Laul, Johann; Hummuli v., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Laumets, Aleksander; Kavastu Koosa kooliõp., sõjaväljal, ühisfoto: Kooliõpetajad sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk3

Laumets, Johannes; Kasepää vallast, Jurjevi kreisist, Siberi kütt / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Laumets, Julius; Tartu kr., suurtükiväes / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk8

Launi (Laut), Josep; alamohv. Aleksandri v., tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Laupa, Madis; Hiiumaalt, Suuremõisa vallast / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk4

Laupa, Priidu; Hiiumaalt, Suuremõisa vallast, praegu sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk4

Laur, Gustav; Haapsalu kr., praegu sõjaväljal (18. märtsil K-s langenud, õiendus Nr 40 lk7) / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Laurberg, Johannes; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Laurfeldt, Karl; Nõmkülast, 15. dets. lang., sakslaste kuul peast läbi / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Lauri, Anton; Paide kreisist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk2

Lauri, Johannes; Viru-Roelast, austrialaste poolt peast haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Laurik, Hans; Märjamaalt, tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Laurik, Hans; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk9

Laurik, Hans; Nurtust, tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Laurison, Jaak; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Laurison, Johan; sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Laurisoon, August; Enniksaarelt, tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Laurisson, Johan; alamlipnik Tarvastust, sõjaväljal / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Laurits, Rudolf; Abjalt, teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Laus, Johan; Karulast, haavatud, tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Laus, Johannes; Simbirski kub., haavatud ja väeteen. vabastatud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Laus, Riidu; Saaremaalt, kaardiväes / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk9

Lavi, Johann; elas Kilingis, sakslaste vastu võidel. teadm. kad. / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Leemann, Aleks.; Paide kr., W. all langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Leemann, Paul; Paide kr., Saksamaal vangis / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Leemet, Jüri; Kabala v., tegevas sõjaväes / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk8

Leemet, Jüri; Kabala v., tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Lees, Gustav; kaardiväel. Kõrgesaarelt, sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Leesmann, Gustav; Haapsalu kr., Siberi kütt, Saksamaal vangis / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Leesmann, Jüri; Haapsalu kr., 7. märtsil käest haavatud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Leetu, Juhan; Saunjast, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Leetu, Jüri; Saunjast, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Leht, Aleksei; Lihula v., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Leht, Jakob; 17. veebruaril käest haavatud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Leht, Karel; Soniste v., 20. sept. austr. võideldes teadm. kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Leht, P.; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Leht, Paul; Tartust, haavatud L. all 6. novembril / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Lehter; Paide kr., sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Lei, Ado; Saaremaalt, 28. nov. Saksa vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Leib, Ludvig; Tartu kr., 20. sept. käest haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Leibur, Karla; Kilingist, Saarde kihelk., 27. augustil austrialaste vastu võideldes langenud / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk4

Leihmann, Karl; Tartust, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Leikop, Hans; Rapla kih., väeteenistusest vabastatud / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk9

Leiloph, Karl; Kilingi Nõmmelt, montöriks automobili roodus / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Leinasar, August; Laiksare v., 8. nov. K. all teadmata kadunud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Leinasar, Eduard; Laiksare v., 8. nov. K. all käest ja peast h., uueste s. / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Leinasar, Edvard – kiri / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk4

Leinberg, Johannes; Narvast, haavat., läheb uueste sõjaväljale / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Leinberg, Rudolf; Tallinnast, 1. dets. Austrias vangi sattunud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Leinberg, Villem; Raplast, 2 korda havatud, haavadesse surnud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Leinberg, Voldemar; Riiast, tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Leinemann, Juhannes; alamohv. H. Madiselt, Georgi rist / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Leinfeld, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Leinfeld, Julius; Narvast, 16. juulil põrutatud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Leinsküll, Johannes; Rakvere kr., 8. dets. lahingus teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Leirost, Hans; priitahtlik, 6 kuud puuduvad teated / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Leirost, Jaan; Vaimõisa v., tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Leirost, Jüri; Vaimõisa v., tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Leis, Hugo; Võrumaalt, sanitarina tegev. sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Leisberg, Jonas; Haapsalust, praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Leithammel, Johannes; roo..komander, Tallinnast, 25. jaan. raskelt haav. rinnust ja kõhust, 28. jaan. surnud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk7

Leitmann, August; Käravetelt, 12. sept. haavatud, uueste sõjaväl. / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Leito, Aug.; Tartust, Saksamaal vangis / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Leitsmann, Juhan; Jõhvist, 14. nov. haav., uueste sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Lek, Gustav; Rakverest, 19. nov. Saksamaal haavat. / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Lelle, Mihkel; Audru v., käest ja näost haavatud, uueste sõjav. / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Lellumees, Johannes; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk8

Lemann, Veodor; Hädemeste v. Pärnu kreisist, ühisfoto: Haavatud Eesti sõjamehed Permi hospidalis / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk3

Lember, Aleksei; Saaremaalt, käest haavatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Lember, Kustav; Saaremaalt, käest haavatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Lember, Mihail; langenud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Lember, Mihkel; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Lember, Vassili; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Lemberg, Madis; Keilast, 31. märtsil lang. / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Lembork, Juhanes; Vihulast, käest haav., uueste sõjav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Lembork, Kustav; Vihula v., 31. märtsil käest haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Lemburg, Johannes; Metsikust, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Lemet, Aleksander; Kärdlast, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Lemet, Hugo; Paidest, autojuhina tegevas sõjav. / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk9

Lempu, Aleksander; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Lemvald, Aleks.; Pilistverest, tegevas sõjaväes, latsaretis / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Lengbusch, Johannes; Türilt, sõjavangis / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Lensmann, Mihkel; Velise v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Lensmann, Villem; Tallinna kr., sanitarina sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Lensment, Jaak; Kilingist, 22. nov. K. ümbruses peast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk7

Lensment, Jaan (üks viiest vennast); Pärnum. Kilingi v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Lensment, Juhan (üks viiest vennast); Pärnum. Kilingi v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Lensment, Juhan; Kilingist, 9. nov. K. all pahemast käest haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk7

Lensment, Karla (üks viiest vennast); Pärnum. Kilingi v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Lensment, Kustas (üks viiest vennast); Pärnum. Kilingi v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Lensment, Tõnis (üks viiest vennast); Pärnum. Kilingi v., 11. märtsil käest haavatud, nõrgajõuliste komandos / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Lenter, August; Kloostri v., tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Lents, V.; tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk4

Leov, Kustav; Tallinnast, tagavaraväeline, 9. novembril haavatud, viibib praegu Minski haigemajas / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Lepikson, Eduard; Väike-Maarjast, haavatud pahemast käest 10. augustil Saksamaa piiril Neidenburgi all / Nr 16, 6.(19.)12.1914, lk5

Lepikson, Jaan; Vao v., sakslaste vastu võid. langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk2

Lepmann, Roman; Tallinnast, K. all haavat., uueste sõjaväljal / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Lepmets, Mihkel; Uhtna v., 22. mail võitluses langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Lepp, August; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Lepp, Eduard; Anialt, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Lepp, Eduard; Tallinnast, Veinjärve v. liige, maakaitseväelane, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk2

Lepp, J.; veter. velsker, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Lepp, Joh.; Hiiu saarelt, Baltimere laevastiku peal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk4

Lepp, Juhan; Saue v., tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Lepp, Jüri; veterinär-velsker, praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Lepp, Oskar; Põlvast, sõjaalgusest tuleliinil / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Lepp, Richard; Ania v., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Lepp, Rudolf; vanem alamohv. Anialt, praegu sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Lepp, Vilhelm; Viitina v., 27. sept. W. ääres langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Leppa, August; Haapsalust, V.-Jaap. s. oln., lendurite bat. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Leppik, A.; Viljandist, hospidalis / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Leppik, Adu; Tarvastust, Saksamaal sõjavangis / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Leppik, Aleksander; Petrogradist – kiri / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk7

Leppik, Aleksander; Saaremaalt, praegu sõjaväljal, ühisfoto / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Leppik, August; tagavaraväeline 2-es T. tagavaraväe hobuseväe komandos, ühisfoto / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk3

Leppik, Herman; Õisu v., 20. okt. jalast haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Leppik, J.; Tallinnast – kiri / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk5

Leppik, Jaan – kiri / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk6

Leppik, Jaan; Pilistverest, 6. nov. L. all haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Leppik, Joannes; Veltsa v., praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Leppik, Karl; priitahtl. Luunja v., W. all teadmata kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Leppik, Sander; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Leppik, Tõnis; Võisikult, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Leppik, Villem; Kooraste v., augustikuul lahingus teadm. kadunud / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Leppik, Villem; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk10

Leppik, Vladimir; Liivimaalt, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Leppiksar, Konrad; Vohnja v., tegevas sõjaväes / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Leppler, Eduard; Rakvere maak., praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Leps, Juhannes; van. alamohv., 2. sept. pahemast käest ja seljast haavatud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Lepson, Adolf; Tallinnast, tegev. sõjav., ühisfoto / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk2

Lepson, Julius A.; lipnik Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk3

Lesk, Juhannes; Saksamaal vangis / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Lesmann, Joh.; Tallinna kr., põrutatud, kodus parandusel / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Lesmann, Leopold; Tallinna kr., Siberi kütt, kodus parandusel / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Lesment, August; Suistlest, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Lesment, Hans; Suistlest, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Lessel, Hans; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Lessel, Julius; Tartumaalt, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Lestal, Karl; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk9

Leun, Johannes; Veneverest, tegevas sõjaväes / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk8

Levet, Mihkel; sõja algusest tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk8

Liba, Jaan; Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Libe, Viktor; Põltsamaalt, haavatud, Georgi rist, sõjaväljal / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Libenau, Karl; Undla v., telegrafist tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Liblik, J.; Kährist, tegevas sõjaväes, ühisfoto: drushina Võrumaalt / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk3

Liblik, Johannes; Kudina vallast, sanitarina sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Liblikas, Eduard; Tapalt, sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Liblikas, Heinrich; vabatahtlik Tapalt, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Liblikmann, Aleksander; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Liblikmann, Juhannes; Veinjärve v., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Libstok, Anton; Püssi v., 20. juulil teadmata kadunud / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Ligi, Ivan; Muhu Suurest v., teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Ligi, Madis; Muhu Suurest v., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Ligi, Vassili; Muhu Suurest v., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Ligus, H.; Viljandist, Riia Eesti seltsi tegelane, ühisfoto: Tallinna kroonu velskerikooli õpilased / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk8

Liiaks, Aleksander; Jõelehtmelt, 17. aug. ja 26. nov. haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Liias, Johannes; Tartust, tegevas sõjaväes 1915. saadik, haavatud 23. dets. 1916, ühisfoto: Haavatud eestlased tegevast sõjaväest Permi latsaretis / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk2

Liibeon, Aleks.; Võru kr., sanitarina tegev. sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Liibeon, Jaan; Võru kr., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Liibert, Aleksander; V. Antsla v., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Liidres, Jaan; Raiküla v., 20. aug. Saksa vangi langen. / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Liik, Aleksei; Muhumaalt, haavatud / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk9

Liik, Vassili; Muhumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk8

Liimann, Josep; Kolgast, sapöride komandos / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk9

Liin, August; Jaroslavi kub., tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Liin, Jaan; Jaroslavi kub., suurtükiväes / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk9

Liit, Jaan; Lukke vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Liiv, Aleksander; alamohv. Albu v., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Liiv, Andres; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Liiv, Hermann; Sipa v., Danzigis vangis / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Liiv, Martin; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Liiv, Reinhold; Albu v. maakaitseväelane, teadmata kadunud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Liiva, Aleksander; Viljandi kr., 28. sept. Saksamaal vangi langenud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Liiva, Gustav; Keina v., tegevas sõjaväes / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk9

Liiva, Johan; Harglast, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Liivak, August; Lehtsest, tegevas sõjav. / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Liivak, Eduard; Rakvere kr., praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Liivakivi, Jaan; Viljandist, oli suurtükiväelasena 17. augustil Kasimirovi all austrialaste vastu lahingus, jäi suurtüki alla ja sai jalast raskeste haavata, Moskva haigemajas / Nr 10, 25.10.(7.11.)1914, lk6

Liivamets, Aleksander; Kaagjärve v., suurtükiväelasena tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Liivlind, Martin; Võisikust, kahel korral haavatud / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Liivmann, Ernst; ühisfoto: Ihu-kaardiväe grenaderi polgu vabatahtlikude komando eestlased Tallinnast / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk2

Liivo, August; Noarootsist, tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Liivo, Johannes; Noarootsist, tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Liivoja, Jaan; efreitor, 16. märtsil K-s langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Liivoja, Karla; Kursi kihelk., dragun, Georgi raha / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Lilhein, Richard; Kolga-Kõnnust, sõjaväljal / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Lilienbladt, Aleksander; end. P-Liivimaa p. keskseltsi kontroll-instruktor, 6. novembril tagavara väe ohvitserina lahinguväljal peast haavatud, praegu Tsarskoje-Selo haigemajas / Nr 16, 6.(19.)12.1914, lk5

Liliental, Herman; Tori v., Siberi kütt, teadmata kadunud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Lilienthal, Joh.; Suigu-Ojalt, kirjutajana tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Lill, Jaan; Ipiku vallast, Pärnumaalt, Jaapani sõjast osa võtnud, praegu supikeetja, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Lille, Karl; Tallinnast, V.-Jaapani sõjas oln., 4. j. Georgi rist / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk8

Lilleberg, Aleksander; Keilast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Lillebol, Albert; Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Lillebol, Eduard; Kolga-Kõnnust, haavatud, kodus parandusel / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Lillebol, Johannes; Kolgast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Lillebol, Julius; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Lillemägi, Johannes; v. alamohv. Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Lillenbladt, Johannes; Pärnu kr., 9. veebr. käest haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Lilleorg, Juhan; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Lillepea, J.; tegevas sõjaväes / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk8

Lillepea, Jakob; Kabalast, 4. järgu Georgi rist ja 2 auraha / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk8

Lillepool, Johannes; Kolgast, sanitarina sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Lilles, Aleks.; Pärnu kr., autojuht, tegevas sõjaväes / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Lillestern, Georgi; Riiast, 2 korda haav., tegevas sõjaväes / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk9

Lillipu, Tõnis; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk3

Lillipuu, Ferdinand; Kaagjärvest, sõja alg. suurtükiväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Lillipuu, Tõnis; Kaagjärvest, peast haavatud, praegu teg. sõjav. / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Lilljum, Johannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Lilo, Peeter; Tartumaalt, haavatud ja praegu tegev. sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Liloson, Julius; Võrumaalt, sõjaväljal, õhulaevastikus / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Limardif, Jakob; V. Antslast, teadmata kadunud / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk8

Limberg, Aleksander; Baltiskist, tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Limberg, Eduard; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Limberg, Harald; Paidest, tagavaraväeline, sõja algusest tegeva väe ridades ja seni ajani veel terve, foto: Eesti pojad tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk4

Limberg, Juhannes; Kaiust, Tallinna kr., 1. sept. haavat., uueste sõjav. / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Limberg, Pärni; Luiste v., sõjaväljal / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk8

Linapet, August; Paide kr., sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Linavästrik, Joh.; Kurna v., saksl. vastu võid. langenud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Lind, Aleksander; Albu v., suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Lind, Aleksander; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Lindal, Johannes; Haapsalu kr., 15. aug. langenud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Lindau, Karl; vabat. Viljandi kr., 6. dets. pahemast käest haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk5

Linde, Hendrik; Tammiste v., 6. märtsil T. all langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Linde, Jakob; Järva-Jaanist, tegevas sõjaväes / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk8

Linde, Oskar; Viljandi kr., veealuse tehnika koolis / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Lindebaum, Aleksander; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Lindebaum, Oskar; vabatahtlikuna sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Lindebaum, Villem; Rakvere kr., ohvitseri koolis / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Lindeberg, Jaak; Aleksandri v., tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Lindemann, Aleks.; 13. sept. pahem. käest haavat., kodus parandusel / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Lindemann, Aleks.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk9

Lindemann, Gustav; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk8

Lindpur, Eduard; Keila v., haiguse pärast väeteenist. vabastatud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Lindpur, Valter; Keila v., sõjalaevastikus / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Lindrop, Harry; ohvitser Tallinnast, sõjaväljal / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Lindström, Gustav; Kiiu v., Saksamaal sõjavangis / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Lindström, Johannes; vabatahtl. Kiiu v., tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Link, Ed.; Tallinnast(?), tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk2

Link, Hans; Kärstnast, tegevas sõjaväes / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Linkholm, Aleksander; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Linkmann, Adu (Karl L. vend); Velise v., 8. dets. kõhust haavatud, uueste sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Linkmann, Ernst; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk9

Linkmann, Ernst; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Linkmann, Karl (Adu L. vend); praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Linkmann, Mihkel; Velise v., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Linnaks, Alfred; Tallinnast, praegu Rumenias / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk9

Linnas, Johannes; Tartust, W. all teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Linz, Jakob; Lustivere v., sõjaväljal / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Lintohv, Artur; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Lintrop, Jakob; Koselt, W. all haav., kodus parandusel / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Lintrop, Jakop; K. Uuemõisast, teist korda sõjaväljal / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk9

Lints, August; Kaarli v., tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Lints, August; Sõmeru v., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Lints, Martin; Lustivere v., sõjaväljal sõja algusest saadik / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Lints, Rudolf; Narvast, Georgi aumärgi saanud / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Lipa, Jaan; Nehatu v., praegu sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Lipe, Jüri; Raplast, P. all teadm. kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Lipp, M.; Kehtnast, kaardiväes / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk8

Lipp, Oskar; Härra vallast, Rakvere kreisist, tagavaraväelasena Tallinnas / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk3

Lippand, Jaan; tagavaraväeline, praegu sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Lippu, Markus; Hiiumaalt, sõja algusest tegevas sõjaväes / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk8

Lippu, Priidu; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Lips, Aleks.; Tallinnast, haavat. käest, jalad külmanud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Lipsberg, Voldemar; Sootaguse v., Siberi kütt, teadmata kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Lipso, Eduard; Keilast, praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Lismann, Jüri; Kolga v., L. all haavat. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Lissmann, Jaan; Kolga v., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Listi, Paul; Einmanni v., tegevas sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Listmann, Eduard; Räpinast, 20. aug. võitluses austerl. langenud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Listmann, Mihkel; Võru kreisist – foto: 12. automobili rood, eestlased-autojuhid tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk1

Listmann, Paul; Räpinast, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Listmann, Rudolf; Räpinast, tegev. sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Lisvitsi, August; Petrogradi kub., Siberi kütt / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Littosk, Hindrek; Võrumaalt, Saksamaal vangis / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Liuberg, Anton; Haljavast, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Lodesson, Daniel; Põlvast, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Lodesson, Ernst; Põlvast, sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Loding, Juhannes; Haapsalu kr., V.-Jaap. sõjas olnud, praegu sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Loek, Vilhelm; Harkust, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Lohk, August; Viljandi kr., sanitarina sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk7

Lohk, Jaan; Võisikult, novembris haav., uueste sõjav. / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Lohu, A.; Peterhofi kreisist, Gubanitsa vallast – kiri / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk6-7

Lohu, Aleksander; haavatud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Lohu, Aleksander; Viljandist, vabat. sanitar sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Lohur, Hans; vabat. Viljandist, 5. nov. teadmata kadunud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Loigu, Jüri; Kõost, tuleliinil / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk8

Loik, Jakob; Tallinnast, haavatud 2. okt. paremast käest / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Loik, Karl; Pilistverest, K. all käest haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Loikin, V.; Hiiumaalt, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Loka, Juhannes; vabat. Tartust, 15. nov. jalast haav., uueste sõjav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Lokk, Albert; Võru kr., vabatahtlikult tegevas sõjaväes / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk9

Lokk, J.; haiguse pärast priiks lastud, foto: Sõjamehed-eestlased Permi haigemajas / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk2

Lokk, Johannes; Võru kr., kirjutajaks sõjaväljal / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk9

Loku; Tartust, praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk5

Lokutar, Kustav; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Lomp, Eduard – kiri / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk8

Lomp, Eduard; Oudova kr., 6. nov. par. jalast shrapn. haavat. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Lomp, Hugo; Isaku v., 8. nov. K. all kätest haav., kodus parand. / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Lomp, Mihkel; Tartust, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Lond, Kustav; Vana Vändrast, Pärnumaalt, Jaapani sõjast osa võtnud, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Lonn, Jaan; Kihelkonnalt, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Loob, Juhannes; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Loodi, Gustav; sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Loog, August; v. alamohv. V. Antsla v., teadmata kadunud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Looper, Eduard; Karevere v., tegevas sõjaväes / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk9

Loorits, Jaan; ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk2

Loos, Eduard; Kaagjärve v., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Loos, Karl; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Loos, Karl; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk8

Loos, Paul; Kaagjärve v., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Loos, Paul; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Loos, Peeter; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Lootsmann, Gustav; Kundast, sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Lorenberg, Aleks.; Pärnu kr., K. all haavatud, haavadesse surnud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Lorenberg, Juhanes; Pärnu kr., sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Lorenberg, Mihkel; Pärnu kr., õhulava bataljonis, Georgi rist / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Loritz, Karl; kooliõpetaja Keilast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Lossmann, Aleksander; Narvast – kiri / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk5

Lossmann, Gustav; Simunast, 11 lahingust osa võtnud / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk5

Lubimovski, J.; tegevas sõjaväes (laevastikus), ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk2

Luckin, Ferdinand; Karula vallast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk3

Luckin, Heinrich; Karulast, Võrumaalt, sõjaväljal / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Luha, A.; vanem Pühtitsa kloostri preester, sõjaväljal (koos kahe pojaga) Gutshanski polgu preester / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk8

Luha, Jüri; Velise v., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Luhaäär, August; vabat. Pääri v., sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Luht, Jakob; Purdist, gaardiväelane, haavatuna kodus parand. / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Luht, Paul; V. Suistle v., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Lui, Jaan; Viljandist, sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Luige, Anton; Kaiust, Tallinna kr., 20. okt. pahem. jalast haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Luik, Eduard; Novgorodi k. Eesti asundusest, tegev. v., ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk2

Luik, Hans; Albu v., 27. nov. D. all teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Luik, Jaak; V. Suislepa v., tegevas sõjaväes surnud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Luik, Jaan; Võrust, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Luik, Karl; sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Luik; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Luiks, Leonhard; vabat. Rakverest, kaks korda haavatud / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Lukas, Johan; Laupalt, sõjaväljal / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Lukk, Aleksander; Kalvi v., 9. dets. Austria vangi langenud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Lukk, Eduard; Varudist, arstina sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Lukk, Johannes; Sammast, Rakv. kr., puusast haavatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Lukk, Johannes; Vastsekuste v., Siberi kütt, 28. sept. vangi langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Lukk, Juhannes; Kalvi v., novem. haavat., 17. apr. teadmata kadunud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Lulla, Aleks., Rakvere kr., 8. dets. 1914 langenud / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk8

Lulla, Aleksander; Roela v., 8. dets. austr. võideldes langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Lulla, Jaan; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk8

Lumberg, August; Tallinnast, 30. jaanuaril haavadesse surnud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Lumberg, Martin; Amblast, 4. dets. W. all langenud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Lunge, Hugo; Tallinnast, lendur, õnnetult alla kukkun., 5. aug. surnud / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Luni, Julius; tegevas sõjaväes / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk9

Lunt, Mikk; , ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Lusik, Ado; Raplast, praegu sõjav. / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Luspo, Karl; Antsla alev, kirjutaja, Georgi rist, kuld ja hõbe aur. / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Lustus, Ivan; Tallinnast, Rumenia väerinnal / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk7

Luter, Johan; Karula v., tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Luther, Feodor; Karulast, 27. mail 1915 P. all langenud / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Luther, Johan; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Lutiik, Otto; Tapalt, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Luts, Herman; Viljandist, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Luts, Jaan; Sellilt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Luts, Jaan; Tartu kr., sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Luts, Johan; Puiatu v., tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Luts, Juh.; Salla v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Lutz, Johannes; Juuru kih., teadmata kadunud (Austrias vangis, õiendus Nr 36 lk8) / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Lutzuver, Rudolf; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Luttermann, Mart; Perila v., tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Lutus, Eduard; Särgverest, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Luuka (Luuk?, Luukas?), M. J.; alamohvitser – kiri / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk4-8

Luukas, Aleksander; tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Luukas, J.; van. alamohvitser – kiri / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk6-7

Luukas, Oscar; tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Luumann, Johannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Luup, Jaan; Kurnalt, 11. dets. K. all reieluu katki / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Luus, Jakob; Moisakülast, tegevas sõjaväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk9

Lõbus, Juhan; alamohv. Torgu v., 12. okt. teadmata kadunud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Lõbus, Paul; Tõstamaalt, teadmata kadunud / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk8

Lõbus, Peeter; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Lõhmus, Aleks.; alamohv. Pujatu v., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Lõhmus, Anton; alamoh. Uue-Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Lõhmus, Anton; U.-Vändra v., Punase risti osakonnas / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Lõhmus, Eduard; vabat. Tartust, 4. ja 3. järgu Georgi ristid / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Lõhmus, Ernst; Uue-Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Lõhmus, Gustav; Uue-Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Lõhmus, J.; alamohv. sõjaväljal / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk9

Lõhmus, Jaan; U.-Vändra v., autojuhina tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Lõhmus, Jaan; Uue-Vändrast, autojuht tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Lõhmus, Johannes; Viljandist, 18 a. v. „Pallada“ peal vanema jungana hukka saanud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Lõhmus, Karl; Saksamaal sõjavangis / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk8

Lõhmus, Kustav; U.-Vändra v., sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Lõhmuspuu, Mihkel; Lihula v., käest haav., läheb uueste sõjaväl. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Lõiv, Mihkel; Võrust, sõja algusest sõjaväljal / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk9

Lõks, Tõnis; Kärstnast, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Lõnik, August; Rakverest, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Lõuna, Gustav; Pajatu v., sanitarina sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Lõuna, Gustav; sanitar – kiri / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk5

Läll, H.; Simuna kihelk., tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Läte, R.; Simuna kihelk., tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Lätt, Karl; Alatskivilt, 5. nov. jalast haavatud, uueste sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Lääts, Ado; Helmest, tegevas sõjaväes / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Lääts, Martin; Albu v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Lääts, Peeter; Hummulist, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Löiv, Mihkel; Rasina v., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Lüders, Jaan; 25. aug. saadik teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Lüders, Otto; Järvakandi v., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Lüdig; lähemad teated puuduvad, foto: tegevas teenistuses viibivad kooliõpetajad Pärnumaalt / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk2

Lükke, Jaan; Tallinnast, suurtükiväelane / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Maalmann, Karl; Jurjevist, 13. aug. ja 2. veebr. haavatud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Maas, Jakob; Narvast, sõja algusest sõjaväljal / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk8

Maasik, Aleksander; Vastselinnast, foto: Sõjamehed Võru linna haigemajas / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk2

Maasik, Eduard; Tudolinnast, oli sõjav., nüüd väeteenistusest vabastatud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Maasik, Eduard; Tudolinnast, praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Maasik, Kristov; Tudolinna kooliõpetaja, sanitarina sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Maasikas, Jüri; Kolga v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Maasikas, Mikk; Kolga v., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Maaten, Johann; Viljandi kr., 27. apr. K-s langenud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Madal, Johan; Laanemetsa v., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Madal, Karl; Laanemetsa v., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Madal, Nikolai; Laanemetsa v., suurtükiv. tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Madermann, Eduard; Kloostri v., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Madisson, August; Orro v., neli Georgi aumärki / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk9

Madisson, Georg; vabat. Paidest, 21. nov. teadmata kadunud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Madisson, Heinrich; Pärnust, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Madisson, P.; Lellest, Kalugas paran. komand. / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk9

Madjuvei, Kustav; teated puuduvad, foto: O. polgu 15. roo mehed Haapsalu maakonnast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk2

Mae, Eduard; Kohtlast, 8. dets. austr. võideldes haavatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Mae, Johannes; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Magus, Aleksander; tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Magus, Juhan; suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Magus, Kaleb; kooliõpet., teadmata kadunud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Magus, Kustu; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Magus, Mihkel; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Mahkats, Kustav; Narvast, Austrias sõjavangis / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Maibach, Kristjan; suurtükiväelasena kahes kindluses võidelnud / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Maibach, Kustav; 9. okt. põrutatud / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Maider, Anton; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Maider, Kristjan; Tallinna kr., tegev. sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Maiste, Jaan; Viljandist, praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Maitus, K.; Volmari kreisist, haigeks jäänud 29. märtsil, foto: Sõjamehed-eestlased Permi haigemajas / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk2

Major, August; Vohnja v., tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Maju, Adu (Vidrik M. vend); Hummuli vallast, sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk7

Maju, Vidrik (Adu M. vend); Hummuli vallast, pahemast jalast haavatud, parandusel / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk7

Maksim, Nikolai; lipnik, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk5

Malla, Karl; Kehtna v., tegevas sõjaväes / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk9

Malleus, Karl; Karula v., tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Malm, Jakob; Paasikult, 9. nov. shrapn. surmavalt haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Malmberg, Martin; Tartu k., ühisfoto / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk2

Malmstein, Hugo; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Malmstein, Johannes; Tallinnast, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Maltutis; Tallinnast, muusikant, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Malva, Albert, Kõnnust, 1. sept. S. lahingus langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Mamers, Paul; Haapsalust, Saksamaal vangis / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk9

Mamin, August; Ohakverest, sõjaväljal / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Mamm, Johannes; Paide kr., 13. aug. teadmata kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Mammon, August; Iluka v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Mand, K.; Kogula v., sõja algusest sõjaväljal / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Mand, Konstantin; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Mand, Mihail; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Mandel, Gustav; Riiast, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Mandli, J.; Kähri kohtumees, tegevas sõjaväes, ühisfoto: drushina Võrumaalt / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk3

Mang, Aleksander; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Mangelson, August; U. Põltsamaalt, IV järgu Georgi rist / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Manglus, Karl; Tallinnast, teenib liikuvas latsaretis / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Mangusson, Aleksander; Pärnust, sõjalaevastikus / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Manitski, Johannes; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Mankin, J.; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Mann, J.; teise järgu maakaitseväelane Pärnu kreisist, tegev. sõjaväes, ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk3

Manos, Juhannes; Narvast, Saksamaal vangis / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Maraster, Aleksander; Albu v., suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Maraster, Eduard; Palivere v., vahvuse eest auraha, 2. okt. h., 7. okt. surn. / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Marbek, Jüri; Luiste v., 15. nov. lahingus langenud / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Mardinson, Villem; Ranna v., paremast käest haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Mardof, Arnold; Haapsalu kr., jalast haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Margo, Oskar; Võnnu kih., 13. aug. teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Margusson, August; Viljandi kr., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Maripu, Aleks.; Muhumaalt, haavatud pahemast käest 22. okt. / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Maripu, Maksim; Muhumaalt, haavatud 19. nov. pahemast käest / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Maripuu, Hain; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Marjak, Johan; Karulast, alamohv. tegev. sõjav. / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Mark, Aleksander; haavatud austrialaste vastu võideldes, foto: O. polgu 15. roo mehed Haapsalu maakonnast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk2

Mark, August (Juhan M. vend); Paju v., praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Mark, Friedrich; Võru m., alam-ohv., sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Mark, Juhan (August M. vend); tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Markin, Jaan; Audrust, käest haavatud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Markin, Karl; kooliõp. Audrust, sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Markson, Jaan; Imavere v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Markus, Aleksander; Kõrgesaare v., Austria vangis / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Markus, August; Uue-Suislepast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Markus, Jakob; 3 korda haavatud, kodus parandusel / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk9

Markus, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Markus, Leonard; Uue Suislepa v., 18. okt. S. jõest üle minnes lang. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Markus, Peeter; Uue-Suislepa v., praegu sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Markusson (Markus), Jaan; Karulast, Võru kreisist, teadm. kadunud / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Marle, August; Samarast – kiri / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk7

Marmor, Reinhold; U.-Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Martin, Juhan; Oudova kr., sanitari komandos / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Martin, Julius; Võru kreisist, teenis 9.(?) Petshorski polgus, 7. septembril Premõshki(?) all lahingus Austria kuul pahemast käest läbi tunginud, praegu kodus ravitsemisel / Nr 16, 6.(19.)12.1914, lk5

Martin, Karel; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Martinov, A.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Martinov, August; Juuru v., tuleliinil / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk9

Martinov, Gustav; Juurust, tegevas sõjaväes / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk9

Martinov, Villem; Juurust, tuleliinil / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk8

Martinson, Jaan; Jööprest, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Martinson, Juhan; Audru v., 11. okt. W. all 3 kohast haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Martinson, Jüri; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Martinson, Jüri; Väetsalt, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Martinson, Karl; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk8

Martinson, Mar.; Tahkuranna v., praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Maru, Peeter; Kariste v., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Masa; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Masing, Armin; tegevas sõjaväes vabatahtlik halastaja vend / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Masing, Herman; vabat. Rakverest, 9. dets. Galitsias põrutada saanud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Masing, J.; Tallinna tervishoiu arst ... viibis Dvinski polgu arstina 8 kuud tulejoonel ...2. ja 3. järgu Stanislavi ja 3. järgu Anna aumärgid ... / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk2

Masing, Johannes; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Masing, Oskar; Tallinnast, haavatud, kodus parandusel / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Masing, Robert – kiri / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk5-6

Masing, Robert – kiri / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9-10

Masing, Robert; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Masing, Rudolf; Rakverest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk3

Massakas, P. – kiri / Nr 161, 16.(29.)09.1917, lk10

Massakas, P.; tegevas laevaväes – kiri / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk9

Massakas, P.; tegevas laevaväes – kiri / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk9-10

Massakas, P.; tegevas laevaväes – kiri / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk10-11

Mast, Vassili; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Mateus, Rudolf; Jõgisolt, kodus parandusel / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Mateus, Rudolf; Tallinnast, suurtükiväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Mathiesen, Hendrik; Velise v., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Matjus, Peeter; Pärnu linnast, langenud 6. detsembril 1914. a. tormijooksul Austria jooksukraavi ära võttes, oli ka Georgi risti saamiseks ette pandud, ühisfoto / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Matjus, Peeter; Viljandi kr., 8. dets. lang., kuul peast läbi / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Matsen, V; Kähri valla talitaja, tegevas sõjaväes, ühisfoto: drushina Võrumaalt / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk3

Matso, August; Tuddolinnast, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Matson, Aleksander; Kaarma kih., sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Matson, Daniel; Naissaarest, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Matson, Ernst; vabat. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Matson, Karla; Kostiverest, detsembri k. saadik teadm. kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Mattson, Daniel; alamohv. Naissaarelt, sanitarina sanitarrongi peal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Matvei, Jaan; Koselt, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Mau, Mihkel; Märjama v., sõjaväl. haigemajasse saadetud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Maurer, Jaan; Juuru kih., V.-Jaap. sõjas olnud, 31. märtsil K-s lang. / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Maurer, Leopold; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk9

Maurer, Robert; ühisfoto: Ihu-kaardiväe grenaderi polgu vabatahtlikude komando eestlased Tallinnast / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk2

Mednis, Voldemar; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Meeks, Aleksander; kooliõp. Kaagjärve v., Saksa vangist põgenen., Georgi rist / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Meeks, Mihail; vahvuse eest Georgi rist, 11. dets. lahingus langen. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Meeles, Aleksander; Vigalast, septembris austerl. võid. langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Meerits, Georg; tegevas väeteenistuses / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Meerits, Karla; Võisikult, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Meerits, Paul; Võisikult, tuleliinil / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Mehik, Mihail; kooliõpetaja Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Meier, A.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Meier, Johannes; Paide kr., teadmata kadunud (20. veebr. langenud, õiendus Nr 38 lk8) / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Meier, Mart; 10. nov. K. lahingus teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk5

Meigop, Hendrik; Koigi v., gaardiväe suurtüki brigadis / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk2

Meikop, A. – artikkel Torneos invalidisi vastu võtmas / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk4-6

Meikop, A. – kiri / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk10

Meikop, A. – kiri / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk12

Meikop, Aug.; tegevas sõjaväes – kiri Saksast ja Austriast naasnud sõjavangidest-invaliididest Torneos / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8-9

Meikop, August; Koigi v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk2

Meikop, August; Peetrist, ühisfoto: S. polgu muusikakoor Torneos invalidisi vastu võtmas / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk2

Meikop, Heinrich; Paide kreisist, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Meikop, M. – kiri / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Meikop; ühisfoto: S. polgu eestlaste II koosolek tuleliinil / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk1

Meilbaum, Artur; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk8

Mein, A.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Meinberg, Kustav; Purdist, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Meinhold, Jaan; Riiseperest, V.-Jaap. sõjas oln., 16. märtsil haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Meinvald, Jaan; Riisiperest, sõjaväljal / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Meinvaldt, Jüri; Nissist, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Meinvaldt, Jüri; Riiseperest, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Meinvaldt, Mart; Nissist, tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Meinvaldt, Mart; Riisiperest, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Meister, Kustas; Petrogradi kubermangust, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk2

Meisteson, Mihkel; Muhu saar., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Meite, Alfred; Tallinna kr., Georgi auraha vahvuse eest / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Meite, Leopold; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Mell, Johannes; Saksamaalt sõjavangistusest ära põgenenud / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk9

Mellis, Julius; Tapalt, tegevas sõjaväes / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Melsas, Jaan; v. alamohv. Tallinnast, sõjaväljal haigeks jään. / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Melzov, Emanuel; tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Melzov, Heronimus; n. alamohv. Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Melzov, Maksimilian; tegevas sõjaväes (sakslaste kätte vangi langenud, õiendus Nr 41 lk5) / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Melzov, Romulus; tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Menberg, Jüri; Vigala v., tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Mendel, Alfred; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk9

Mendel, Voldemar; Saue v. Tall. kr., 5. nov. langenud Austrias / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Menkov, Rudolf; Keilast, tegevas sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Mensas, Juhan; Haapsalust, sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Mentel, Anton; Haapsalu kr., 9. dets. sakslaste vastu võideldes lan. / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Meos, Joh.; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Merbach, Konstantin; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk9

Mereküll, Johannes; Harku v., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Mereküll, Mihkel; Harku v., 15. jaan. W. all langenud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Mereküll, Otto; Harku v., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Meresmah, Jaan; 2. sept. Austrias pahem. käest haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Merija, Jakob; Kolgast, Saksa vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk6

Merja, Mart; Kolga v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Mesikäpp, Jaan; Vladimiri vallast, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Mesikäpp, Vootele – kiri (Ferdinand Birkhahn-Teder langes 2.03.1916) / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk12-13

Mesikäpp, Vootele – kiri (mainib August Matbergi Alaveres Kose kih.) / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk6-8

Mesikäpp, Vootele – kiri (mainib eestlasi nimepidi) / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9-11

Mesikäpp, Vootele – kiri (mainib Hans Meigast Jõelehtmest Saunjast, Embelit Rakvere maakonnast, Joosep Siemanni Leesilt, Vassili Kütti Tallinna maakonnast, Johannes Kilo, Tiklotti, Roosimäge) / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk8-10

Mesikäpp, Vootele – kiri (mainib Johannes Kilo Piritalt ja Johannes Nurka Hiiu-Kärdlast) / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk7-10

Mesikäpp, Vootele – kiri (mainib Teder-Birkhahni) / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk10-13

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk12-13

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk9-10

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk9-10

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk8-10

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk10-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk7-8

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk7-8

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk12-14

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk10-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk9-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk11-12

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk10-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk7

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk6-8

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10-12

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk9-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk10-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk9-10

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk10

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk12-14

Mesikäpp, vootele – kiri / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk10-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8-9

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk11-12

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8-10

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk7-9

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk7-9

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk7-10

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9-10

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk7-8

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk10-12

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9-11

Mesikäpp, Vootele – kiri / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk12-13

Mesikäpp, Vootele; ühisfoto: N. N. polgu maakuulajate komando / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk5

Mesipuu, Aleksander; Saaremaalt, 30. sept. W. all käest, jalast ja rinnust h. / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Messer, August; Tartust, K. all Austria vangi langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Mets, Aleksander; K. all pahemast käest haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Mets, Aleksander; Laupalt, tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Metsaots, Aleksander; Audru v., tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Metsaots, Georg; Audru v., tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Metsaots, Jaan; Pärnust, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Metsis, Siim; Harju Jaanist, tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Metsmann, Gustav; Tsarskoe Selo maakon., teadmata kadunud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Metsmann, Gustav; Tsarskoe Selost, teadmata kadunud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Metsmann, Kristjan; Tallinna kr., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Metusa, Juhannes; Selilt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Metusala, Eduard; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk8

Metusala, Hans; Võrumaalt, telegrafi roodus / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk9

Metusala, Jaan; Karula v., tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Metusala, Jaan; Võru kr., teadm. kadunud 1. okt. 1915 / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk8

Metusala, Lembit; Karulast, sõjaväljal sapör / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Metusalem, Gustav; Juurust, tegevas sõjaväes / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk9

Mey, Karl; Tallinnast, 28. sept. W. all langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Meyer, Julius; Tallinna kr., 13. okt. pahemast õlast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk5

Michelson, Paul; Tori v., käest haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Michelson, Vilhelm; Riiast, autojuhina tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Migur, Joh.; Keilast, teadmata kadun. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Mihelson, Peeter; Kihelkonna v., V.-Jaap. sõjas oln., sõjav. sanitar / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Mihkelson, Jaan; Kaarepere vallast, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Mihkelson, Karl; Narvast, 8. dets. parem. õlast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Mihklep, August; Haljalast, suurtükiväes / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk8

Miilen, Jüri; Tallinnast, sõjaväljal (Müller ekslik, õiendus Nr 56 lk8) / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Miinin, Aleksei; asunik Siberist, sõjaväljal / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Miitjan, Johannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes 1914. aastast saadik, haavatud 11. jaanuaril 1917. a. teist korda, ühisfoto: Haavatud eestlased tegevast sõjaväest Permi latsaretis / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk2

Mikerov; noorem kirjutaja, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk5

Mikfeld, Juhan; Rakverest, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Mikita, Otto; Ragavere v., põlvest haav., uueste sõjaväljal / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Mikk, August; Tartust, sapöri pataljonis / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk8

Mikk, Mihkel; Põltsamaalt, 2 korda haav., kodus parandusel / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk9

Mikk, Mihkel; Raplast, Georgi rist, sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Mikkal, Karl; Antslast, tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk10

Mikkal, Karl; Antslast, tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Mikker, Eduard; Kundast, L. all haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Mikker, Eduard; vabat. Kunda v., jalast haav., uueste sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Mikker, Johannes; Kunda v., Austrias vangis / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Mikker, Mihkel; vabatahtl. Velise v., 15 okt. pahem. jalast haav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Mikker, Villem; Kunda v., sõjalaevastikus / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Miklas, Jaan; Tallinna kr., külm jala ära võtnud / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Miklii, Jaan; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Mikoten /Mikotin/, Karl; Rakvere kreisist, haavatud jalast Sandomiri all, praegu Pihkva hospidalis / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk13

Mikune, Thomas; sõjaväljal / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Milberg, August (Kristjan M. vend); Lukke v., praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Milberg, Kristjan (August M. vend); 13. aug. parem. õlast haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Milder, Johannes; Kirna-Kohatu vallast, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Mildop, August; Rakvere kr., K-s haavatud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Miljan, Johannes; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Miller, Oskar; Rägavere v., 9. okt. W. ääres teadm. kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Milles, Reinhold; Tartust, Austrias sõjavangis / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk9

Milvek, Gustav; V.-Vändrast, 6. nov. haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Miskovsky, H.; Krimmist, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Mitmann, Ludvig; Petrogr. kub., sõjalaevastikus / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Mitnits, Kaarel; Tartu kr., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Mitri, Abel; Narvast, sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Mitri, Tiitu; Narvast, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Mitrofanov, Semen; velsker Võõbsust, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Mitt, August; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Mittal, Hugo; tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Mittim, Voldemar; Tallinna kr., tegevas sõjaväes / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk8

Mittri, Eduard; Jõhvist, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Molok, Aksel; Petserist, tegevas sõjaväes leivaküpsetaja / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Molok, Jakob; Samara kub., 8. märtsil teadmata kadunud / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk8

Molok, Josep; Samara kub., tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Moor, Johannes; Leebiku v., Georgi kavaler / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk9

Moor, Tomas; Viru-Roelast, tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Moorbach, Martin; van. alamohv., 2. dets. W. lahingus teadm. kadunud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Moorberg, Oskar; Narvast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk2

Moorits, Kusta; Sangastest, suurtüki kuuli läbi haavat. ja põrutatud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Morits, Ludvig; Uue-Otepä v., tegevas sõjaväes / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk8

Moros, Sergei; Kõikülast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Morosold; tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Moschnov, Mitrofan; paelamees, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk2

Moses, Paul; vanem alamohv. Viljandist, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Mosna, Karl; Tartu kr., 2 korda haavat., 30. juulil langenud / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Muda, Mihkel; Baltiskist, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Muilas, Aleksander; Toilast, 28. aug. O. all haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Mulin, Jüri; Kuusiku v., sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Mullikas, Voldemar; 11. jaan. B. all jalast haavatud / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Multer, Karl; haav. 7. nov. K. all pahemast käest / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Multer, Vilhelm; Harkust, Tall. kr., 12. dets. B. j. ääres par. õlast ja sel. H. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Mumm, Aleksander; Aakrest, 18. okt. Galitsias haav., praegu paranemisel / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Mumm, Jaan; Hummuli v., langenud / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Mumma, Aleks.; Viljandist, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Mumma, Jüri; Viljandist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk2

Munamägi, Artur; Tartumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk8

Muni, Ado; Helme kih., suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Muni, J.; Viljandimaalt, tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Muni, M.; Kärstnast, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Muntagi, August; Võrust, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Murru, Karl; vabat. Kundast, 2. nov. teadmata kadunud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Murs, Peeter – kiri / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk5-6

Murs, Peeter; Karksist, tagavarav., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Muru, Davet (üks viiest vennast); 20. nov. saadik teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Muru, Joosep (üks viiest vennast); maakaitseväelasena tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Muru, Jüri (üks viiest vennast); vahvuse eest 4. järgu Georgi rist / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Muru, Mart (üks viiest vennast); Vändra v., maakaitsev., tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Muru, Peeter (üks viiest vennast); W. all haavatud, autähe saamiseks ette pandud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Must, Hindrik; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Mustago, Mihail; Heademeestelt, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk2

Mustson, Aleksander; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Mutik, Aleksander; Kundast, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Mutik, Julius; Kundast, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Muttikas, Karl; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Muuga, Peeter; Raadi vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Muuri, Juhan; Viljandi kr., Aidu v., 5. lahingus K. all haavata saanud paremast käest, teenib sanitarina K-s, foto: salgake Eesti sõjahaavatuid Kowelis / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk2

Mõik, August V.; Jõhvist, tegevas sõjaväes / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Mõisaäär, Jaan; Lihula v., V.-Jaap. sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Mõlts, Priidik; Ravila v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Mõttus, Hans; tagavaraväe kirjutaja / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Mõttus, Jakob; Riiast, praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Mäe, Paul; Nabalast(?), tegevas sõjaväes / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk9

Mäeloog, M. E.; Hellenurmest, tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Mäeloog, Mihkel; van. alamohvitser, tegevas sõjaväes (Mäeberg ekslik, õiendus Nr 56 lk8) / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Mäematt, Jaan; Paidest, 30. aug. T. all Saksa vangi langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Mäematt, Johannes; Paidest, 30. aug. T. all teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Mäeots, J.; Tapalt, sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Mäetam, Arnold; Aaspere v., sanitarina sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Mäetam, August; Rakvere kr., ratsa-suurtükiväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Mäeumbaed, Karl; Kärdlast, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Mäggi, August; Leisi vallast, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Mägi, Adu; haavatud ja sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Mägi, Eduard; praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Mägi, Ernst; Vaikna v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Mägi, Friedrich; Rakvere kr., teist korda haavatud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Mägi, Ivan; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Mägi, J.; tegevas sõjaväes (laevastikus), ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk2

Mägi, Jakob; Liivimaalt, Klein-Wittembergis vangis / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Mägi, Johannes; Viljandi kr., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Mägi, Kusta; sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Mägi, Oskar; tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Mägi, Otto; K. all käest haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk6

Mägi, Peeter; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Mähekar, Jaan; Võru kr., autähed V.-Jaap. sõjas saan., sõjav. / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Mäkov, Juhannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes 1914. a. saadik, haavatud 25. dets. 1916. aastal, ühisfoto: Haavatud eestlased tegevast sõjaväest Permi latsaretis / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk2

Mälk, Peeter; Filsandilt, teadmata kadunud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Mäll, Mihkel; Paide kr., sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Mällo, Emil; Lustiverest, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Mänd, August; sõjaväljal haigeks jäänud / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Mänd, Jaan; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Mänd, Voldemal; tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Mäng, Arnold; Keilast – kiri / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk10

Mäng, Joh.; tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk10

Mängel, August; Kresti maak., tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Mängel, Hans; kooliõp. Patist, foto: tegevas teenistuses viibivad kooliõpetajad Pärnumaalt / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk2

Mängel, Jaan; kooliõp. Uue-Vändra Salemalt, 25. nov. austrialaste kätte vangi langenud, foto: tegevas teenistuses viibivad kooliõpetajad Pärnumaalt / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk2

Mängel, Jaan; Kresti maak., tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Mängel, Johan; Kresti maak., 6. märtsil 1916 sõjaväljal surnud / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Mängel, Martin; Tarvastust, Georgi risti saanud / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Männapso, Gustav; Loksalt, sanitar, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Männik, A.; Vaivarast, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Männik, Hindril; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Männik, Jaan; V.-Vändrast, 16. dets. sõjavälja läheduses surnud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Männikson, Feodor; Pärnust, langes 1914. a. Saksa vangi / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk9

Männikson, Johann; Pärnust, sõja algusest tuleliinil / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk8

Männikson, Konstantin; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk8

Märits, Aleksander; Sangastelt, 13. aug. lahingus teadmata kadunud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Märska, Aleksander; Põltsamaalt, 4. dets. 1914 lahingus teadm. kadunud / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk8

Märtmann, Karl; Kehrast, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Märtmann, V.; Võru-Meeksist, haavat., uueste sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Märtson, Anton; Viljandi kr., 25. sept. 1916 langenud / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk9

Märtson, Jaan; Jõgeveste v., sõjalaevastikus / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Mätlik, Paul; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Mättas, Eduard; 20. dets. S. jõe ääres langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Mättik, Karla; Jõgeva v., gaardiväelane, haavatud, uueste sõjav. / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Määr, Alfred; Võru kr., 20. veebr. langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Mölder, Albert; Tallinnast, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Mölder, Arnold; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Mölder, August; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Mölder, Eduard; kooliõp. Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Mölla, Kustav; Albu v., 2. sept. langenud Austria vastu võid. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Möllis, Anton; Tallinnast, 8. nov. K. all langenud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Mühlbach, Albert; Kolga-Kõnnust, 4. juulil haavatud, Georgi rist / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Mühlbach, Johannes; Tallinnast, sõja algusest saadik sõjaväljal, ühisfoto / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk2

Mühlbaum, E.; V.-Maarjast, ühisfoto / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk2

Mühlberg, Kristjan; Torist, W. lahingus teadmata kadunud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Mühlberg, Martin; Torist, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Mühlheim, August; Aleksandri v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Mühloff, Albert; Kõnnu v., tegevas sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Mükker, Hans; Koigi v., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Mükker-Poller, Julius; efr., 17. märtsil kuuli läbi langenud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Mülbach, Aleksander; Viimsist, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Müller, J.; Tartust, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Müller, Juhan; Avanduse v., suurtükiväelane, sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Müller, Julius; van. alamohv., haavat. 13. augustil pahem. käest / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Müllerson, August; tegevas sõjaväes / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Müllerson, M.; Tallinnast, sõjalaevast. / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Mürsep, Alfred; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Mürsep, Roman; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Mürsep, Voldemar; Tallinnast, ratsaväelasena sõjav. / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Müüle, Th.; Narva Jõesuust, Saksa vangi langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Müürisepp, Ivan; Muhumaalt, kodus parandusel / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk9

Müürisepp, Mihkel; Muhumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk9

Müürka, August; Kärdlast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk2

Müürsepp, Hellmut; sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk3

Müürsepp, Helmuth; alamohv. Tartust, Georgi risti saamiseks ette pandud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Müürsepp, Konrad; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Naan, August; Viljandimaalt, haavatud jalast 10. okt. / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Naava (Raava?), August, Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Nabbi (Rabbi?), Alfred; Tallinnast, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Naftal, Otto; Laupalt, suurtükiväelane, sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Nagel, Kalinik; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Nagel, Mihail; Võru kr., praegu sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Nahkle, Jaan; Suistlest, Saksa vangis / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Nahkoi, Anton; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Nairesmägi, August; haavat. K. all, praegu Kaasani haigemajas / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Narusk, Rudolf; kooliõpetaja, sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Nau (Rau?), Kustav; Saaremaalt, Kaukasia väerinnal / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Naudi, August; Pootsist, 14. veebr. austr. võideldes jalast haav / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Nauts, Peter; Nustakult, augustikuul haav., kodus parandusel / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Navi (Ravi?), Maksimilian; tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Navi, Auleid; tegevas sõjaväes (peast raskeste haavatud, õiendus Nr 41 lk5) / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Nei, Aleksander; efr. Nõmküla v., 26. aug. teadmata kadunud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Nei, Jaan; Nõmküla v., tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Nei, Johannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk3

Nei, Martin; efr. Nõmküla v., 18. jaan. W. all langenud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Nei, Oskar; Nõmküla v., jaanuarikuul teadmata kadunud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Nei, Rudolf; Nõmküla v., 29. märtsil K-s haavatud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Neibaum, Karl; Kappo v., tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Neikaus; ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk2

Neiland, Alfred; Riiast, jõukangelane, automobili roodus / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Neiland, Voldemar; Riiast, Riia esimaadleja, autojuhina sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Neimann (Reimann?), Herbert; Baltiskist, Siberi kütt / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Neimann, Oskar; merekindluse staabis / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Neital (Reital?), August; Venevere v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Nelis (Relis?), Aleksander; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Nelis, Konstantin; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Nelis, Veodor; W. all võitluses teadmata kadunud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Nellis, Joann; Saaremaalt, teadmata kadunud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Nemberg, Aleksei; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk9

Nepu, Karla; Jäärjast, teadmata kadunud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Nesselberg, Madis; Tallinnast, praegu Moskva haigemajas / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Nestra, Fridrich; vabat. Võrust, 7. märts. haav., uueste sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Nestra, Kustav; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk9

Nestrik, Friedrich; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Nestrik, Voldemar; Kohilast, sõjalaevastikus / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Netto, Adam; Laanemetsast, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Netto, Aleksander; Moskvast, sanitarina sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Neubauer; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Neudorf, Tõnu; Ragavere v., Georgi r. saan. ja okt. langenud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Ney, August; Riisiperest, Georgi rist, sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Ney, Eduard; Riiseperest, käest haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Ney, Josep; Nõmküla v., sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Nieberg (Rieberg?), August; Kurna v., maakaitsev., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Niedrichson, Oskar; Rakverest, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Niemann, Alfred; vabat. Rakv. kr., 10. jaan lahingus langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Niemann, Jüri; Teenuselt, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Nieporent, Vassili; vabat. Tallinnast, oli parandusel, uueste sõjav. (hüvastijätt Nr 41 lk5) / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Nigul, Friedrich; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Nigul, Jaan; Tartust, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Nigul, Jaan; Valgutast, tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Nigul, Johannes; Valgutast, Saksamaal vangis / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Niholm, August; kooliõpet. Kolga-Leesilt, haavatud parem. käest / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Niiberg, August; Kurna v., 17. augustil langenud / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Niido, Nikolai; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Niiholm, Aleksander; Kolga-Kõnnust, sõjaväljal / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Niimann, Aleksander; alamohv. Tallinnast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Niimeister, Jüri; Paide kreisist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk2

Niin, Karl; Moelt, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Niine, August; Jõhvist, tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Niinepu, Rudolf; Anialt, teadmata kadunud / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk8

Niinepuu, Johannes; Jõhvi v., suurtükiväel. sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Niip, Eduard; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Niiström-Nitkrön, Josep; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Niit, Aleksander; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Niitson (Riitson?), Mihkel; Kihelkonnast, Saaremaalt, 30. aug. haav., Saksam. v. / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Niitson, Aleksander; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Niitson, J.; Kihelkonnalt, sõjalaevastikus / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Niklus, Robert; Nustakult, tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Nikolajev, Andrei; Narvast, tegevas sõjaväes, vapruse eest Georgi aumärk / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk4

Nikopensius, J.; Võru-Kähri v., 8. dets. K. all langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Niksmann, Artur; Narvast, 20. aug. haav., väeteenistusest vabast. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Nilender, Josep; Maria v., automobili komandos / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Nilov, Johannes; Peetri v., sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Nilov, Konstantin; Narvast, Georgi rist, Saksa vangist ära põg. / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Nimmerfeldt, Mart; efr. Kohilast, Georgi r., 30. jaan. tikuv. surm. haav. / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Nimmerfeldt, Mart; Kirna-Kohatust, praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Ninepuu, Rudolf; Jõhvi v., sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Nirgi, Karl; vabat. Rakvere kr., haavat. W. all kahest kohast / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Nirgi, Nikolai; Tallinnast, V.-Jaap. sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Noorak, Rudolf; Tallinnast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Noorenberg, Johannes; Pärnumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Noormägi, Aleks.; v. alamohv. Narvast, Saksamaal vangis / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Noortauz, August; tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Norak, Rudolf; Tallinnast, sanitarina sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Norkmann, Jaan; sanitar / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Normak, Aleksander; Jõhvist, sõja algusest tegevas väes, ühisfoto: Eesti meremehed / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk2

Normak, Aleksander; Püssi v., sõjalaevastikus / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Normak, August; Püssi v., 3 kuud teated puuduvad / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Normann, A.; Koigi v., tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Normann, Hartvig; vabatahtl. Koigi v., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Normann, Karl; Pühajärve v., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Normann, Kristjan; Saksi v., haig. pärast väet. vabast. / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Normus, Aleksander; Velise v., 26. märtsil K-s langenud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Nort, Aleksander; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Nort, Jaan; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Nort, Jüri; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Nortmann, A.; Kalvi v., 22. nov. Aust. vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Notsoonika(?), Priidik; sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Nugis, Andres; Bornuse v., tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Nugis, Juhan; Pöögli v., tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Nugis, Karl; Patist, 4. mail J. all käest haavatud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Nugiseks, Johannes; Laupalt, tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Nuiamäe, Karla; Albu v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Nujamäe, Juhannes; Albu vallast, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Nukat, Jaan; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Nukk, Jaan; Pärnu kr., tegevas sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Nukk, Johan; Audru mõisast, Pärnumaalt, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Nukke, Johannes; Koeru kih., Siberi kütt / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Numann (Rumann?), Villem; Varangu v., 21. veebr. teadmata kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Nurk, Abel; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Nurk, Aleksander; Aaspere v., Saksamaal sõjavangis / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Nurk, Alfred; Kohtla v., praegu sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Nurk, August; Tsarskoe Selo maakon., sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Nurk, August; Tsarskoe Selost, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Nurk, Heinrich; Küti v., sakslaste vastu võideldes langenud / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Nurk, Karel; Kohtla v., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Nurk, O.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Nurkel, Gustav; Paidest, 29. nov. W. all pahem. reiest haavatud, ühisfoto Malahovskaja haigemajas Moskva ligidal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk4

Nurme, Alfred; Jõhvist, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Nurme, Johannes; Tallinnast, teist aastat tuleliinil / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk9

Nusberg, Josep; Sooru v., Saksamaal vangis / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Nuuter, Paul; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Nuutson, Jakob; Väetsa v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Nõmberg, August; Lehtse v., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Nõmm, Andrei; Pärnust, sõjalaevastikus / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Nõmm, August; Haapsalust, haavatud / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk9

Nõmm, Juhannes; Tartu kr., 9. dets. W. all pahem. käest haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Nõmm, Leonhard; Tudolinnast, teadmata kadunud / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Nõmm, Leopold; tagavaraväeline 2-es T. tagavaraväe hobuseväe komandos, ühisfoto / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk3

Nõmmik, Anton; V.-Vändrast, seljast haavatud, kodus parand. / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Nõmmik, Jüri; S. Jaanist, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Nõu, Aleksander; Baltiskist, haav., uueste sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Nõukas, Mihkel; kooliõpet. Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Nõulik, Peeter; Kihelkonnalt, 17. veebr. käest haavatud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Näk (Räk?), Aleksander; Novgorodi k. Eesti asundusest, tegev. v., ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk2

Näkki, August (Karl N. vend); 20. aug. kahest kohast h., 4. j. Georgi rist, uueste sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Näkki, Karl (August N. vend); Vana Pranglist, Saksa vangi langen. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Näks, Johann; Petrogradist, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Närep, Aleksander; Gorbovo Eesti asundusest, 2. dets. käest haav. / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Nääri, Hans; Järvakandi v., Austrias sõjavangis / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Nüssik, August; Hellenurmest, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Nüssik, Christian; Tartumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Oberg, Ludvig; Kolga v., veltvebel, sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Obermann, Kustav; Kaiust, tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Odakas, August; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Odakas, Mihkel; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Odar, August; Kohtla v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Odar, Johannes; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Oderst, Joann; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Ogga, Julius; Kuresaarest, tegevas sõjaväes / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk8

Ohi, Mihkel; Konovere v., V.-Jaap. sõjas oln., teg. sõjav. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Ohmut, Eduard; Ammuta v., 30. aug. T. lahingus teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Ohtra, Karel; tegevas sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Oidegivi, Timofei; Hellamaa v., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Oidekivi, Andrei; Muhu saarelt, austerlaste vastu võideld. käest haav. / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Oidekivi, Timofei; Muhu saarelt, 8. nov. L. all haavatud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Oidekivi, Vassili; Muhu saarelt, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Oina, Jaan; Võru kr., ühisfoto: S. polgu muusikakoor Torneos invalidisi vastu võtmas / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk2

Oinas, J.; Vana-Koiolast, tegevas sõjaväes, ühisfoto: drushina Võrumaalt / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk3

Oinas, Sergei; Koikülast, tegevas sõjaväes / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk8

Oja, Aleksander; Jõhvist, W. lahingus teadmata kadunud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Oja, Hugo; Löve v., sapörina sõjaväljal / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Oja, Villem; Sangaste kih., gaardiväe suurtüki brigadis / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk2

Ojakäär, Jaan; v. alamohv. S. Kõpust, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Ojason, Tõnu; Oudova kr., 6. sept. jalast haav., kodus parandusel / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Ojason, Voldemar; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Ojasson, Anton; Pärnu kr., tegevas sõjaväes / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk9

Ojasson, Johann; Viljandi kr., haav. 12. nov. L. all, Siberi kütt / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Ojasuu, Johann; Viljandimaalt, tegevas sõjaväes / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk8

Ojaveer, Friidi; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk8

Okas, Karl; Einmanist, suurtükiväelane, sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Okka, Aleksander; Haapsalu kr., haigemajas ravitsemisel / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Oland, Anton; Võisikust, haiguse pärast vabastatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Oland, Ivan; Võisikust, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Oland, Jakob; Võisikust, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Olem, Karl; Nigula kih., haavatud, 6 kuuks parandusel / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Olem, Karl; Viru Nigulast, tegevas sõjaväes / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk9

Olem, Martin; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk8

Olem, Martin; Viru-Nigulast, tegevas sõjaväes / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk9

Olev, Karl; Tsarskoe Selo maakon., sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Oll, Julius; Uuemõisa v., tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Oll, Otto; tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Oll, Sander; tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Ollmann, K. S.; Tallinnast, sõjalaevast. / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Ollmann, Voldemar; Veinjärve v., 10. aug. teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Olm, Emil; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk3

Olm, Vilhelm; Pirsalu vallast, suurtükiväes, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Olt, August; Rakvere kr., on A. all austrialaste vastu võideldes pahemast käest haavata saanud ja priiks lastud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk3

Oltsmann, Karla; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk3

Oluber, Jaan; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Olup, Oskar; Paasvere v., sõjaväljal / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Oolmann, Peet – kiri / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk5

Oolmann, Peet; Hiiumaalt, V.-Jaap. sõjas olnud, küljest haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Oorna, Jaan; Kurna v., 7. jaan K-s shrapn. haavatud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Opkaup, Aleksander; alamohvitser, foto: N. polgu 1. roo soldatid laskekraavis 25. aprillil / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk1

Opkaup, Aleksander; kooliõpet. Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Opp, Hans; Vanamõisa v., sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Oppu, Juhan; Küti v., austerlastega võideldes teadmata kadunud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Orav, Anton; Kohila v., 3. sept. haav., uueste sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Orav, Hans; Sagadist, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Orav, Oskar; Sagadist, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Org, Bruno; Võru kreisist, tegevas sõjaväes / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk9

Org, Peeter; tegevas sõjaväes / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk9

Orgusaar, Jakob; Võisikult, tegevas sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Orik, August; Võisikust, Siberi k., haav. 8. nov. W. piirkonnas / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Orik, Ivan; Võisikult, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Orik, Jakob; Võisikult, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk7

Orik, Johannes; Tarvastu kih. kooliõpetaja, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Orik, Martin; Võisikust, haavatud ja Saksamaal vangis / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Orle, Joh.; Halliste v., 15. apr. L. all haavatud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Orle, Martin; Halliste v., Siberi kütt / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Ormann, Christoph; Port-Kundast, 27. sept. 1915 jalast haavatud / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Ormus, Robert; Valgast, suurtükiväelane, sõjaväl. / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Orning, Heinrich; Tallinnast, sõja algusest tegevas sõjaväes / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk9

Orno, Eduard; Keilast, 27. märtsil teadmata kadunud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Orno, Hans; Keilast, Georgi risti saanud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Osol, E.; tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Osol, Karl; Laanemetsast, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Ossi, August; Narvast, 20. nov. S. lahingus teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Ossi, Mihkel; Narvast, 15. okt. W. all langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Ossmann, Rudolf; Kiltsi v., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Ostmann, Juhan; Võnnu v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Ostrov, Jaan; Tori v., 8. sept. K. all mõlemist jalast haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Ostrov, Mihkel; Pärnust, automobili roodus / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk10

Osvald, Richard; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Ots, A.; haavatud / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Ots, Johannes; Raplast, teadmata kadunud / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk8

Ots, Peeter; Antslast, tegevas sõjaväes / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk8

Otsman, O.; Tallinnast, tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Otsmann, Martin; 9. dets. käest ja jalast haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Otsmann, Martin; Haapsalust, neljandat korda sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Otsmann, Voldemar; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Ott, August; Kohtla v., käest haav., väeteenist. vabastatud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Ott, August; Võisiku v., praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Ott, Joosep; Võisiku v., polgus surnud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Ott, Mart; Kiiu v., 9. dets. D. jõe ääres pahemast käest haav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Ott, Peet; Võisikult, tegevas sõjaväes / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Ott, Robert; Võisikult, tegevas sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Ott, Rudolf; Kohtla v., sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Otter, Ed.; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Otto, August; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Otto, Martin; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Ovier, Heinrich; haavatud, kodus parandusel / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Ovir, Heinrich; Tallinnast, 7. nov. raskeste haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Paal, A.; teist korda sõjaväljal(?), ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk2

Paal, Johannes; praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Paal, Oskar, Tallinnast, poissmees, 9. dets. W. all langenud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Paalberg, Gustav; Kiidikast, augustikuust saadik teadm. kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Paap, Julius; tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Paart, M.; Narvast, ühisfoto / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk2

Paasmann, Jakob Aleksander; teenis Kaukasias gaardi-grenaderi polgus, langes alamohvitserina lahingus Galitsias Wisloki jõe juures 6. novembril, püssikuuliga peast läbi lastud / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk4 (+ kiri)

Paavel, Jüri; Paide kr., 1. maist teadm. kadunud / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk9

Paavel, Rudolf; Tallinnast, vabatahtline tegevas sõjaväes / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Padar, Evald; Kähri v., tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Padar, Voldemar; Kähri v., Saksamaal sõjavangis / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Padrik, Vilhem; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Paesüld, Leopold; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Pagar, August; Rakvere kr., 20. nov. haav., väeteenist. vabastatud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Pahman, Jakob; Neeruti v., põrutatud, uueste sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Paimets, August; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Pais, Jaak; Kõo v., juulikuust saadik teadmata kadunud / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Pajo, Avdei; V. Antsla v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Pajo, Jakob; Tallinnast, langes lahingus 10. novembril / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Pajo, Juhannes; Rägavere v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Paju, A.; Tartu kreisist, haavatud, foto: Sõjamehed-eestlased Permi haigemajas / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk2

Paju, August; Klooga v., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Paju, Gustav; Rägavere v., 25. jaan. teadmata kadunud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Paju, Jaan; Raikülast, telegrafi roodus, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Paju, Johannes; Nehatu v., suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Paju, Johannes; Rägavere v., suurtükiväelane sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Paju, Karl; Ranna vallast, haigemajas, ühisfoto: Kooliõpetajad sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk3

Paju, Richard; W. Roosa v., tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Pajus, Jaan; Pajupa v., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk14

Pajus, Jakob; 12. nov. L. all haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk14

Pakkasaar, Hans; Tallinnast, tuleliinil / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk8

Paks, Karl; Petrogradist, sõjaväljal haavatud / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk9

Palgi, August; kooliõpet. Võrumaalt, 29. aug. 1915 teadm. kadunud / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk9

Palgi, Gustav; kooliõpet. Võrumaalt / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk8

Palgi, Paul; Narvast, sõjalaevastikus / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk8

Paling, Anton; Alavere v., praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Paljak, Andres; Avinormelt, 7. dets. põrutatud, aastaks parandusel / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Palk, Theodor; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Pallas, Aleksander; Tallinnast, püssisepp tegev. sõjaväes / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk9

Palling, Gustav; Tallinnast, teist korda sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Pallo, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk3

Pallo, Johannes; Nikolai v., 16. dets. Austria vangi langenud / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Pallo, Rudolf; Viljandist, tegevas sõjaväes / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk8

Pallop, Jaan; Tarvastust, ajateenija sõjaväljal / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Palm, August (Konstantin P. vend); alamohv., nov. suurtüki kuuliga põr. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Palm, August; Tallinnast, Dvinski polgust, haavatud 5. novemb. Austrias, pahemast jalast / Nr 15, 29.11.(12.12.)1914, lk6

Palm, Friedrich; Tartust, tegevas sõjaväes, ühisfoto: Eestlased Kaukasia sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk2

Palm, Gori; Tudolinnast, V.-Jaap. sõjas oln., jaan. 1915 teadm. kad. / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Palm, Gustav; Narvast, 10. nov. L. lahingus langenud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Palm, Hans; sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Palm, Herman; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Palm, Jaan; Haapsalu kr., 9. nov. tikuvõitlusel teadm. kadunud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Palm, Jaan; Velise v., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Palm, Karl – kiri / Nr 12, 8.(21.)11.1914, lk6

Palm, Karl; Tallinnast, 9. novembril sai K. all haavatud, ..., praegu Austrias vangis / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk4

Palm, Konstantin (August P. vend); alamohv. Vahastu v., V.-Jaap. sõjas olnud, praegu s. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Palm, Richard; pangaametnik Tallinnast, 15. veebr. 1915 jalast raskeste haav., Stanislavi 3. ja 2. ja Anna ordu 3. järgu aurahad mõõkade ja lintidega, 19. juulist 1915 alamleitnant, läheb uueste sõjaväljale / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk11

Palmberg, A.; Paide kr., 17. aug. rinnust läbi lastud, 18. aug. sur. / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Palmberg, Eduard; alamohv. Mäomõisa(?) v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Palmberg, J.; Noarootsist, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Palmberg, Karl; Mäetaguse v., suurtükiväelane, sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Palo, August; Haanjast, Võrumaalt, haavatud 9. nov. Krakowi all pahemast jalast ja pahema käe sõrmest, viibib praegu Bobruiski hospidalis / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Palo, Otto; Tallinnast, tegev. sõjaväes (aprillikuul surnud, õiendus Nr 49 lk6) / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Paltsar, August; Viljandist, austrialaste vastu võid. käest haav. / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Paltzer, Ferdinand; Türi-Hallikult, L. all paremast käest haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Paltzer, Richard; Türi-Hallikult, A. all paremast silmast haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Palu, August; Haanjast, 9. nov. haavatud pahem. käest ja jalast / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Palu, Hans; Koselt, Ravilast, tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Palu, Johan; Karulast, praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Palu, Viktor; Karulast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Palvadre, Juhan; Tartumaalt, staabikirjutaja / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk8

Pandalon, Joh.; V. Antslast, tegevas sõjaväes / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Panerlin, Rudolf; Narvast, V.-Jaap. sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Pank, E.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Pank, Otto; Esna v., novembrikuust saadik teadmata kadunud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Pannal, Hans; sanitarina tegevas sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Pantalon, Joh.; tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk3

Pappel, Hans; Vardi v., tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Pariis, August; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Parik, Jüri; Haapsalu kr., 11. okt. jalast haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Parik, Jüri; Velise v., 10. okt. shrapn. haav., läheb uueste sõjav. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Parint, Ed.; Räpina v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Park, Johan; Suistlest, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Park, Johann; Holstrest, tegevas sõjaväes / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk8

Parkel, Karl; Viljandist, sapöri bataljonis / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk8

Parker, Johannes; Tallinnast, küti komandos / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Parm, Jaan; Soosare v., sõjaväljal / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk9

Parm, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Parmann, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk9

Parnapas, Anton; Veliselt, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Parnapas, Jaan; Velise v., sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Parnaul, Vilhelm; Maria v., kahel korral haavatud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Parsev, Nikolai; alamohv. Tallinnast, 5. nov. K. all peast haav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Part, Johannes; Avinurme vallast, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Part, Johannes; Harju-Jaanist, tegevas sõjaväes / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Partal, Jakob; Kõnnu vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Partels, Ado – kiri / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk7

Parts, August; tegevas sõjaväes / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk8

Parts, Hans; Kärust, tegevas sõjaväes / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Parts, Hans; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Parts, Karl; sõjaväljal / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk8

Parts, Mihkel; Valgast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Parts, Samuel; tegevas sõjaväes / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk9

Parum, Jaan; Juuru v., Georgi rist, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Parum, Johannes; Tallinna kr., 3. okt. L. all langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Parve, Albert; alamohv. Järve v., sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Parve, Rudolf; Järve v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Pasko, Mihail; Tallinnast, 6. sept. teadmata kadunud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Pass, Anton; Rõikalt, sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Pass; Helmest, tegevas sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Paul, Richard; Narvast, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Paulberg, Artur; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Paulmann, Fridrich; v. alamohv. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Paulus, Arkadi; tegevas sõjaväes / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Pavel, August; Järve v., suurtükiväel., tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Pavelson, Heindrik; Tammiste v., väljalatsaretis / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Pavelson, Karl; v. alamohv. Tammiste v., tegevas sõjav. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Pavelson, Mihkel; Tammiste v., Siberi kütt, 27. sept. W. all lang. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Pavlov, Konstantin; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Pavo, Aleksander; Püssi v., sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Pealpuu, Voldemar; vabat. Haapsalust, haav., 4. ja 3. järgu Georgi r. / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Peba, Johannes; Tallinnast, langenud / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk9

Pedajas, P.; teise järgu maakaitseväelane Pärnu kreisist, tegev. sõjaväes, ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk3

Pedasson, Pavel; kooliõpet. Kolga Jaanist, Galitsias teadm. kadunud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Pedriks, Artur; alamohv. Viljandi kr., 28. sept. teadmata kadunud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Peedo, Gustav; Jõhvist, jalast haavatud, läheb uueste sõjaväljale / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Peedo, Johannes; Jõhvist, Saksamaal sõjavangis / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Peedoson, Paul; Räpinast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Peek, Johannes; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Peekmann, Aleks.; Märjamaalt, haavatud, uueste tegev. sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Peekmann, August; Märjamaalt, suurtükiväes, tegev. sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Peekmann, Jaan; Märjamaalt, moonavedaja sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Peekmann, Jaan; Tallinnast, detsembrik. lahingus põrut., uueste sõjav. / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Peekmann, Mart; Märjamaalt, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Peekmann, Martin; Haapsalu kr., 20. dets. W. all langenud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Peerens, Adu; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Peerna, Johannes; jalast haavatud, uueste sõjaväljal, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Pees, August; Narvast, Georgi rist / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk8

Pees, August; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk2

Peet, Johannes; Paasvere v., 18. mail rinnust shrapnelliga haavat. / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Peets, Aleksander; Saare v., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Peets, Julius; augustikuul 1914 teadmata kadunud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Peets, Roman; Tamsalust, tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Peetsmann, Peeter; praegu sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Pehka, Johannes; kooliõpetaja Elvast, sõjaväljal, ühisfoto: Kooliõpetajad sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk3

Pehter, Daniel; Moisekatsist, tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Pehter, Gustav; Moisekatsist, tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Peilbaum, Eduard; Tallinnast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Peiner, Johannes; Saksi v., 18. märtsil peast ja käest h., kaks Georgi risti / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Peitson, Eduard; tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk8

Peitson, Johannes; tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk8

Peks, August; Elvast, Siberi kütipolgus muusekant, sõjaväljal / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk8

Peksar, Ado; Saue v., 9. nov. K. all langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Pella, Johannes; Tallinna kr., tegevas mereväes / Nr 155, 5.(18.)08.1917, lk8

Pella, Jüri; Risti kihelkonnast, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Pella, Jüri; Tallinna kr., sõjaväljal / Nr 155, 5.(18.)08.1917, lk8

Pella, Jüri; Tallinna kr., tegevas sõjaväes / Nr 155, 5.(18.)08.1917, lk8

Pello, Adolf; Liigvalla v., tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Penjan, Jaan; Kundast, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Penjas, J.; Narvast, kindluse sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Penno, Aleksander; Loonalt, tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Pent, August – kiri / Nr 14, 22.(5.)12.1914, lk6-7

Peramets, Joh.; Jamburi kr., tegevas sõjaväes / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk8

Peramets, Julius; Petrogradist, kodus parandusel / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk8

Perek, Joh.; Raplast, ühisfoto: S. polgu muusikakoor Torneos invalidisi vastu võtmas / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk2

Perens, Mart; Tõstamaalt, Saksamaal sõjavangis / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk8

Perens, Villem; Tõstama v., moonavooris / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk8

Perents; Saaremaalt, automobili roodus / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Perk, Aleksander; tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Permanson, Voldemar; vabatahtlik Mäo vallast Paide kreisist, haiguse pärast teenistusest vabastatud, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk3

Perner, August; V.-Vändrast, 17. jaan. haav., uueste sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Pernits, Mart; Pujatu vallast Viljandimaalt, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Pernkvist, Voldemar; Tallinnast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Pesalep, Aleksander; Petrogradist, efreitor tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Pesselep, Aleksander; Peetri v., tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Pesselep, Juhannes; Peetri v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Pesur, Jaan; Kohilast, langenud 28. sept. / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Pesur, Jaan; Kohilast, langenud 28. sept. W. all / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Peterberg, Peeter; Pärnumaalt, sõja algusest sakslaste vastu võitlemas / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Peterkopp, Tõnis; Tori v., 6. nov. käest haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Petermann, Joh.; Harkust, tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Peters, Julius; Viiratsi v., V.-Jaap. sõjas olnud, praegu sõjav. / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Peterskop, Andres; Torist, tuleliinil / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk8

Peterson, Adolf; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk2

Peterson, Eduard; V. Kuustest, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Peterson, J.; Pärnust, vahvuse eest 4. järgu Georgi risti saanud, sõjaväljal, ühisfoto: Tallinna kroonu velskerikooli õpilased / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk8

Peterson, J.; Tallinnast, 17. apr. 3 kuulist haav., läheb uuest. sõjav. / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Peterson, Joannes; Vaiknalt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Peterson, Karl; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Peterson, Karl; Tartu kr., Laiuse v., 12. lahingus K. all pahemast käest haavatud, praegu teenib sanitarina K., foto: salgake Eesti sõjahaavatuid Kowelis / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk2

Peterson, Roman; Haapsalust, 10. juulil käest haavatud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Peterson, Voldemar; van. alamohv. Tähtvere v., tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Petrov, Platon; lipnik Tallin., Georgi rist, 9. nov. K. all langenud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Petshkovski, Ignati; 9. nov. K. all langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Pettai, Adolf; vabatahtline Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk3

Pettai, August; Laanemetsast, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Pettai, Rudolf; Võrust, tegevas sõjaväes / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk9

Pielbusch, Jaan; Sinalepa v., tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Pihel, Aleksander; Tallinnast, „Bajani“ (laev) peal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Pihelgas, Jaan; Viljandimaalt, praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Pihl, Julius; Võrumaalt, vabatahtlikult sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Pihlak, Aleksander; vabat. Võisikust, tegevas sõjaväes / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk8

Pihlak, Georg; Võisikult, Moskva hospidalis / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk9

Pihlak, Heinrich – kiri / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk4-5

Pihlak, Heinrich; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk3

Pihlak, Jaan; Küti v., haavatud, uueste sõjav. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Pihlakas, Andres; Avinurme v., 17. aug. Saksa vangi langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Pihlapu, Juhannes; Narvast, sanitarina sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Pihlas, Aleksei; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Piibe, August; Narvast, praegu sõjaväljal / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk4

Piibemann, Josep; Kolga-Kõnnust, sõjaväljal / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Piibemann, Josep; Kolga-Kõnnust, sõjaväljal / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Piibemann, Julius; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Piibemann, Jüri; Kolga-Kõnnust, kindluse suurtükiväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Piibemann, Ludvig; Kolga-Kõnnust, sõjaväest vabastatud / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Piibemann, Tõnis; Kolga-Kõnnust, autojuhina sõjaväljal / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Piider; Kolga-Hara kooliõpet., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Piigert; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Piigli, August; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk10

Piik, D.; Petrogradi kubermangust, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk2

Piilbaum, Eduard; Harjumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk9

Piilbaum, Karl; Eestimaalt Veinjärve v. – foto: 12. automobili rood, eestlased-autojuhid tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk1

Piilberg, Aleksander; Haljala kih., 5. nov. langenud, surnukeha leiti 31. dets. / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Piilberg, August; Rakvere kr., Punase risti jaoskonnas / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Piilemann, Aleks.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Piilemann, Juhannes; Narvast, praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Piilmann, Aleksander; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Piilmann, Johannes; 6. nov. K. all shrapn. pahemast õlast haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Piip, Ivan; 17. augustil langenud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Piiper, August; Juurust, sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Piiper, August; Juurust, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Piir, Arnold; sõjaväljal / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk9

Piir, Daniel; Petrogr. k., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Piir, Gustav; Petrogr. kub. 6 kuuks parandusel / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Piir, Jakob; Võisikult, 8. dets. lahingus teadmata kadunud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Piir, Karl; Vana-Antslast, lahingus teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Piisang, Jaan; Veliselt, haavatud, Georgi rist, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Piispea, Bernhard; vabat. Tallinnast, Saksamaal sõjavangis / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Pik, F.; teadmata kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Pikamäe, Juhanes; Jüri kih., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Pikaro, Voldemar; Riiseperest, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Pikfert (Piksert?), Peeter; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Pikhoff, Ditrich; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Pikk, Jaan; Vana Antslast, käest haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Pikk, Otto; alamohv. Pihkva kub., telefonistina sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Pikkor, Jaak; Liivimaalt, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Pikkov, Johannes; Juurust, 26. apr. külmetamise tagajärjel surnud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Pikkur, August; Gorbovo asund., tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Pikkur, Jaan; Gorbovo asund., tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Pikkur, Karla; Gorbovo asund., 2 hobust alt haavatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Piks, Jaan; Sangaste v., 27. sept. teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Piks, Jakob; Sangaste v., augustik. põrutatud, uueste sõjav. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Piks, Peeter; Sangaste v., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Piksaar, Gustav; Tallinnast, 2. apr. rask. haavatuna teadm. kadunud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Piksert (Pikfert?), Peeter; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Pilberg, Ed.; Siberi küti polgust, lähem. teated puuduvad / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Pill, Aug.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Pill, Jaan; S. Jaanist, sanitari komandos / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Pill, Jaan; Tallinnast, 2 korda haavat., praegu hospidalis / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Pill, Jaan; Tallinnast, novembrikuul K. all haavatud (19. märtsil K-s kahel korral jalast haavatud, õiendus Nr 41 lk5) / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Pillart, Jakob; Rääma v., 20. veebr. peast elukardet. haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Pillart, Johannes; Tallinnast, L. all jalast haav., praegu parandusel / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Pilliroog, August; vabatahtl. Raelt, haavat., uueste sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Pilliroog, Gustav; Narvast, veebruarik. 1915 Saksamaal vangis / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Pilliroog, Gustav; Narvast, veebruarikuul teadmata kadunud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Pilliroog, Julius; tegevas sõjaväes / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk10

Pilliroog, Jüri; Kurna v., tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Pilliroog, Karl; haav. K. all 11. nov. pah. käest / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Pilliroog, Karl; Tallinnast, 19. nov. pahem. käest haavatud / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Pilliroog, Karla; Narvast, lahinguliinil / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Pilmann, Hindrik; Torgust, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Pilmann, Johannes; Narvast, 17. veebr. P. all haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Pilt, August; Saaremaalt, 16. okt. S. all haavatud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Pinka, August; Raplast, tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Pinn, Jaan; Varblast, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Pippar, Jüri; Märjamaalt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Pirk, Erik; Tartust, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Pirk, Jaan; Märjamaa v., teg. sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Pirken, Juhannes; Kloodi v., jalast haav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Pirker, Johannes; K. all pahem. käest haav. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Pirsi, Jüri; Pärnust, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Pirsku, Mart; Kirbla vallast, Pärnumaalt, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Pirts, Anton; Viljandimaalt, sanitari komandos / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Pitenberg, Voldem.; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Pitsi, Hans; Karksist, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Pitsi, Jaak; Karksist, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Plaadu, Peeter; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk8

Plahvert, Johannes; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Plahvert, Karla; Rakvere kr., rask. haavatuna viibib hospidalis / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Platov, Aleksander; tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Plats, Johannes; tagavaraväeline 2-es T. tagavaraväe hobuseväe komandos, ühisfoto / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk3

Pleesi, August; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Pleimann, Juhan; Vologda asunik, haigemajas tegevuses / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Pleimann, Madis; Vologda asunik, kodus parandusel / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Plessiva, Rudolf; Porkuni v., 9. nov. suust haav., uueste sõjav. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Pliismann, Nikolai; Kloostri v., saksl. vastu võideldes langenud / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Plokmann, Artur; Jamburist, tegevas sõjaväes / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Ploom, Eduard; Rakvere kr., Austria vangis / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Ploom, Julius; Riiast, haavatud esimest korda 6. aug. paremast jalast, teine kord 23. veebruaril mõlemist jalast ja parem. käest / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk3

Plumann, Rudolf; Aaspere vallast, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Plund, Anton; Pärnu kreisist, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Pogens, Johannes; Narvast, 4. juunil jalast haavatud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Pohla, Eduard; tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk2

Pohla, Juhannes; Tallinnast, haavatuna Saksa vangi langenud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Pojo, J.; Lüganuselt, Rakv. kr., 4. dets. pahem. jalast haav. / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Pokka, Jaan; Tallinnast, 23. okt. pahem. jalast raskeste haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk4

Poldeots, Andres; Pärnust, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Polder, Jaan; Velise v., Galitsia sõjav. teadmata kadunud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Politur, Anton; Haapsalu kr., 10. sept. peast ja jalast haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Politur, Friedrich; Haapsalu kr., 20. sept. S. lahingus haavatud ja nüüd ühe jalaga / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk3 ja lk6

Poller, Jüri; Masso v., 1. sept. 1915 lahingus langenud / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Poller-Mücker, Aleks.; Tallinnast, 31. märtsil K-s käest haavatud / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Polluks, Martin; Sõmeru vallast, 2. okt. W. all langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Poltajainen, Juhan.; Tsarskoselski kr., 23 korda lahingus käinud, 9. nov. mitmest kohast haavatud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Pommer, Johannes; 29. nov. haavadesse surnud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Ponamar, Jakob; Kolgast, teated puuduvad / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Ponamar, Jüri; Kolgast, tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Ponik, Voldemar; ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk2

Poobus, Tõnis; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Pool, Aleksander; Saaremaalt, 8. nov. langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Poola, A.; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Poolak, Georg; Jööprest, automobili roodus / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Poolak, Jaan; Pärnu kr., praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Poolis, Peeter; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk3

Poom, Jakob; Narvast, haavatud, kodus parandusel / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Poom, Johannes; Haapsalu kr., Georgi kavaler, sõjaväljal / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk9

Poom, Josep; Riiast, põhja lastud laeva pealt pääsenud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Poom, Juhannes; Riiast, 1. sept. 1914 Saksa vangi langenud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Poort, Karl; Tallinnast, sanitarina sõjaväljal / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Poort, Karla; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Poots, Villem; Asukülast, 9. dets. pahem. jalast haav., uueste sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Pork, Heinrich; Kilsi v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Pork, Johannes; V. Maarjast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Pormann, Anton; praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Pormann, Gustav; Paide kreisist, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Pormann, Oskar; 8. dets. teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Porro, Daniel; Võrumaalt, dets. kuul 1916 langenud / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk8

Positaer, Peeter; Tomskist, ühisfoto / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk2

Potsmann, Ludvig; tegevas sõjaväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Pottmann, Gustav; Paide kreisist, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Pouamar, Ludvig; Kolgast, teadmata kadunud / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Poumann, Toomas; Kundast, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Prahmann, Jaan; Soosare v., pahemast käest haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Prakel, Oskar; Tall., sakslaste vastu võideldes 2 korda haav. / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Praks, Aleksander; Tallinnast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Prakson, Karl; Tartu kr., sõjalaevastikus / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Prangel, Heinrich; Rakvere kr., 3. märtsil teadmata kadunud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Prank, Aleksander; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk9

Prass, August; Rakvere kr., Saksamaal vangis / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Prass, Kustav; Palmsi v., 23. sept. lahingus langenud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Praun, Eduard; Samma v., teist korda sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Preeks, Eduard; v. alamohv. Saadjärve v., 18(?). okt. langenud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Preemert, Karl; Vao v., W. ääres jalast haav., haigemajas surnud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Preibek, Karla; Narvast, P. all haavatud, uueste sõjav. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Preiberg, Johannes; Mäo v., V.-Jaap. sõjas olnud, tegevas sõjav. / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Preiman, Juhanes; Jõhvist, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Prektold, Ludvig; Kolga v., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Premet, Aleksander; V. Maarjast, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Premet, Jakob; feltveb. Vao v., tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Prenner, Villem; Mäo v., aurahade saamiseks ette pandud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Pretel, J.; Kapu v., sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Priimann, Villem; Jõgiso v., 18. mail langenud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Priitikof, Artur; 4. märtsil võitl. saksl. haavatud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Prikk, Jaan; Halliste kih., autojuhina sõjaväljal / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk8

Priks, Jakob; Pala v., kodus parandusel / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Prillup, Aleksander; Narvast, tegevas sõjaväes, vapruse eest Georgi aumärk / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk4

Prinet, Arnold; Illuka v., teadmata kadunud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Prinet, Arnold; Illuka v., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Prink, Hans; Saue v. Tallinna kr. , ühisfoto: Haavatud Eesti sõjamehed Permi hospidalis / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk3

Prinkmann, Aleks.; Rakverest, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Prinstal, Heinrich; Rakverest, suurtükiväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Prints, Anton; teated puuduvad, foto: O. polgu 15. roo mehed Haapsalu maakonnast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk2

Priske, Jakob; Abroka v., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Priskus, Eduard; Tallinnast, Saksamaal sõjavangis / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Privoi, Bernhard; Rakverest, langenud 24. aug. L. küla all / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Prom, Karel; Tallinnast, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Promet, Rudolf; alamohv. Narvast, L. all käest haav., uueste sõjav. (sai 15. mail suurtüki kuuli läbi haavata ja suri 24. mail hospidalis, õiendus Nr 49 lk6) / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Promm; Tallinnast, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Prooso, Anton; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Prooso, Johannes; Hagerist, 25. dets. haav., uueste sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Proosveldt, Villem; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Pross, Villem; Haapsalu kr., sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Prost, Jaan; Tähkvere v., Siberi kütt, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Prost, Johan; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk9

Prost, Johannes; V. Prangli v., tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Pruel, G. – kiri / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk10

Pruel, G. – kiri / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk10

Pruel, G. – kiri / Nr 158, 26.08.(8.09.)1917, lk8-9

Pruel, G.; sanitar – kiri / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk9

Pruel, G.; sanitar – kiri / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk9

Pruel, Gustav – kiri / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk11

Pruel, Gustav – kiri / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk10-11

Pruel, Gustav – kiri / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk10

Pruel, Gustav Ed. – kiri / Nr 173, 9.(22.)12.1917, lk9-10

Pruel, Gustav Ed. – kiri / Nr 180, 27.01.(9.02.)1918, lk10-12

Pruel, Gustav; sanitar – kiri / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk6-7

Prunas, Jakob; Jõhvist, haavatud, uueste sõjaväl. / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Prunt, Jakob; Tammiku v., tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Prunt, Theodor; Juuru v., haav. 13. veeb., uueste sõjaväljal / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Pruuden, Karl; Heimtali v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Pruul, Aleksei; Kuresaarest, 19. mail 1916 langenud / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk8

Pruul, Karl; Narvast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk3

Pruul, Mihail; 6 kuud juba möödas, kui sõjav. viimase kirja saatis / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Pruuli, Johannes; Tartu maakonnast, 20 lahingust osa võtnud, Georgi risti saamiseks ette pandud, foto: Eesti sõjahaavatud Helsingi linnadeliidu haigemajas / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk3

Prööm, Johannes; efr. Jõelehtme v. sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Pudel, Eduard; Lihula v., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Pudel, Ernst; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk8

Pudersell, Peeter; Kaagjärvest, tegevas mereväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Pudersell, Voldemar; Kaagjärve v., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Pugi, Nikolai; Kuresaarest, 2. veebr. teadm. kadunud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Puht, J.; Saaremaalt, W. all haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Puksberg, Ferdinand; Petrogradist, tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Pukson, Ed.; Võru-Meeksist, sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Pulatser, M.; Vologdast, ühisfoto / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk2

Pulk, Gust.; Kuresaarest, van. alamohvitser, haav. 8. nov. pahemast käest / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Pulk, Karl; 17. aug. S. all sakslaste kätte vangi langenud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Pulma, Juhannes; kooliõpet. Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Pulst, Ferdinand; Vologdast, tegevas sõjaväes / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk9

Pulst, J.; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Pulst, Oskar; Karulast, alamohv. sõjaväljal / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk9

Pulst, Voldemar; Vologdast, tegevas sõjaväes / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk9

Pumberg, Andres; Emmaste v., Austria vangi langenud / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Pumberg, Andres; Hiiumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Pumbo, Eugen; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Pumbo, Jüri; Tallinnast, 31. märtsil haavatud, läheb uueste sõjaväljale, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk2

Punder, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk8

Punder, Johan; S. Jaanist, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Pungasar, Herman; Tallinnast, 31. mail käest ja küljest haavatud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Punnikson, Andres, Jaagu p.; sai 20. augustil Vladislavovi küla all Ljublini kub. pahemast jalast haavatud ja suurtüki kuuli läbi põrutada, viibib praegu Moskva haigemajas / Nr 14, 22.(5.)12.1914, lk12

Punnikson, Andres; jalast haavat. ja põrut., Georgi rist, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Pupuran, Eduard; Vitebskist, 2 korda haav., 3 auraha, sõjaväljal / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Purde, Johannes; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Purga, Aleksander; Holdre v., tegevas mereväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Purga, Ernst; Tallinnast, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Purga, Juhan; Tarvastust, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Purga, Karl; Tarvastust, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Purland, Aleksander; Vladimiri v., tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Purland, August; Vladimiri v., sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Purland, Johannes; Vladimiri v., tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Pusdorf, Gustav; Baltiskist, 9. jaan. B. ääres langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Pusep, August; vabat. Malla v., Georgi risti saam. ette pandud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Pushtröm, Dimitri; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Pushunt, Aleksander; Kihelkonnalt, käest haavatud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Puss, Anton; alamohv. Narvast, käest haavatud / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Puss, Anton; Narvast, haavatud, kodus parandusel / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Puss, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Puss, Heinrich; Paide kr., teadm. kadunud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Puss, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk3

Puström, Karl; Jamburist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk3

Putko, Rudolf; Troitski v. Omskist, Siberi kütt / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Puulmann, Joh.; Narvast, 17. veebr. L. all haavatud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Puunik, Juhan; Valtust, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Puura, August; Vaabina v., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Puurland, Aug.; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Puusemp, Jaan; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk8

Puusep, Helmut; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk9

Puusep, Hugo; Narvast, 22. mail S. lahingus saadud haav. surnud / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Puusep, Jaan; Jäärjast, praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Puusep, Mart; Kiiu vallast, Preisi granati kildudest käest, jalast ja kõhust haavatud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Puusepp, Aleksander; alamohv. Võrust, Georgi risti saamiseks ette pand. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Puusepp, Eduard; Võrust, automobilijuht sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Puusepp, Friedrich; Võrust, kirjutaja sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Puusepp, Heinrich; Riiast, poissmees, 20. nov. lahingus jäljetult kadunud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Puusepp, Johannes; Kiiu v., käest haavatud, kodus parandusel / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Puusepp, Jüri; Kiiu v., 31. dets. suurtükikuuli läbi langenud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Puusepp, Martin; Kiiu v., kaelast haav., uueste sõjav. (8. juulil H. linna all langenud?, õiendus Nr 52 lk6) / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Puust, Mihkel; Pärnust, sõjaväljal / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Puustak, Eduard; Koigi v., tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Põder, Aleksander; haavatud L. all / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Põder, Andres; V. Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Põder, Anton; Rõikalt, 27. nov. W. all pahemast käest haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Põder, Jaan; Tallinna k., ühisfoto / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk2

Põder, Jaan; V. Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Põder, Johan; Hallistest, haav. 17. aug. Austrias, praegu par. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7 ja lk10

Põdrus, Robert; Albu v., sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Põld, A.; tegevas sõjaväes (laevastikus), ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk2

Põld, Andrei; Torgu v., teated puuduvad kauemat aega / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Põld, Andres; Saaremaalt, D. all teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Põldema, Mihkel; Kogula v., 10. okt. jalast haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Põldoit, A.; vabatahtl. Tallinnast, jalad külmanud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Põldoit, Aleksander; – kiri / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk6

Põlendik, August; Albu v., tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Põlendik, Hans; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Põlendik, Richard; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Põrk, Nikolai; ohvitser Võisikult, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Päev, Kustav; Rae v., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Päev, Nikolai; väeteenistuses surnud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Päev, Peeter; kooliõpet. Hagerist, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Pähn, Jaan; Võru kr., suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Päll, Julius; Narvast, W. all lahingus langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Päll, Robert; Narvast, jalast haavatud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Pälluk, Aleks.; Rakverest, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Pälluk, Jüri; V.-Jaap. sõjas olnud, 17. nov. 5 kohast haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Pärg, Jaan; Petrogradi kub., tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Pärli, K.; Aleksandri v., tegev. sõjaväes, sanitar / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Pärn, Aleksander; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Pärn, August; Puiatust, oktoobrikuul W. lahingus teadm. kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Pärn, Jaan; Koselt, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Pärn, Johannes; Jäärjast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Pärn, Johannes; Pärnumaalt, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Pärn, Karl; sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Pärn, Kirill; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Pärn, Martin; Torist, sõja algusest tuleliinil / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk8

Pärna, Voldemar; haavatud Lembergi all 4. septembril peast / Nr 9, 18.(31.)10.1914, lk12

Pärnik, Aleksander; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Pärnits, Bernhard; Kavastu Tähemaa kooliõp., 27. nov. jalast haav., kodus parand. , ühisfoto: Kooliõpetajad sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk3

Pärnits, Mart; Pujatu v., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Pärno, Hans; U.-Kariste v., 9. sept. J. all langenud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Pärnson, Peeter; U. Karistest, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Pärs, Jaan; Tarvastust, sõjaväljal / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Pärt, Aleksander; Hiiu saarelt, poissmees, teadmata kadunud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Pärtel, Andrei; sõjalaevastikus kirjutajaks / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Pärtel, Ivan; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Pärtel, Mihkel; 20. apr. K-s teadmata kadunud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Pärtel, P.; Emmaste v., sõjalaevastikus / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk8

Pärtel, Villem; V. Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Pärtelpoeg, Ludvig; Tallinnast, Austrias vangis / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Pärtels; Pärnust, haavatud 27. aug. jalast, 8. novembril purustas shrapnell temal pahema käe, ja on praegu parandusel, ühisfoto / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Päru, Eduard; Laiuse vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Päss, Aleksander; ...nnast, praegu sõjaväljal (K. all jalast haavatud, õiendus Nr 36 lk8) / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Päss, Julius; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Päss, Oskar; tegevas sõjaväes / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Päts, Hans; Holstre v., gaardiväelasena sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Pätseb, Juhannes; ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk2

Päären, Johannes; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Päärman, Aleksander; Kilingi Nõmmelt, grenader, kodus parand. / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Pääro, Julius; Tartumaalt, mootorratta sõitja tegev. sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Pääru, Eduard; Jamburist, kodus parandusel / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Pääsuke, Mart; Kõnnu v., 10. sept. Austria vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk6

Pääsuke; noorem kirjutaja, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk5

Pööm; Tallinnast, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Püja, Joakim; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Püja, Vassili; Saaremaalt, haavatud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Püss, Jakob; Rõuge kih., V.-Jaap. sõjas 2 auraha saan., sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Pütsep, Peeter; Valgast, sõja algusest suurtükiväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8

Püvi, Martin; Valgast, tegevas sõjaväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk8

Püü, Julius; langenud 2. detsembril / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk3

Raab, Johannes; Avanduse v., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Raag, Jaan; Võru vallast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk3

Raag, Karla; tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Raamann, Andres; V.-Jaap. sõjas olnud, 2. sept. haavatud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Raamat, Jüri; Vigalast, tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Raat, Ernest; Riiast, 1. sept. haavatud, mail uueste sõjaväljale / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Raava (Naava?), August, Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Raava, Jakob; sõja algusest saadik sõjaväljal / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Rabbi (Nabbi?), Alfred; Tallinnast, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Rabbin, Richard; Isakust, tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Rabison, Eduard; S.-Kõppust, Austria vangist ärapõgenenud, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Rado, Johannes; Udrikust, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Radsin, Julius; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk3

Ragel, Voldemar; Vahastust, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Ragner, Anton; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Ragon, Aleks.; Tõrvast, 19. okt. S. kaldal langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Ragul, Peeter; van. alamohv. V. Antsla v., haav., uueste sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Rahnel, A.; Tallinnast, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Rahnel, Anton; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Rahu, Villem; Kärdlast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk2

Raig, Karl; tegevas mereväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Raja, Eduard; Maardust, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Rakaselg, Jüri; alamohv. Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk2

Rakaselg, Jüri; Tallinnast, muusikant tegev. sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Raklas, Eduard; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Raklas, Mart; Tallinnast, 2. aug. käest raskeste haavatud / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Ralja, Jaak; V. Suistlest, 25. aug. L. all haavatud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Ralja, Jaak; Viljandimaalt, haavatud ja praegu tegev. sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Rammot, Aleks.; a.-ohv. telef. Illuka v., Georgi risti s. ette pan. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Rammul, Eduard; haavatud, lahinguliinil / Nr 137, 1.(14.)04.1917, lk8

Rammus, J.; esimesel tuleliinil, ühisfoto / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk2

Rammusma, Aleks.; Narvast, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Rammusma, Aleksander; Narvast, tegevas sõjaväes, vapruse eest Georgi aumärk / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk4

Ramst, Ernst; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Ramusma, Adolf; Narvast, autojuht, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Ramusma, Adolf; Narvast, teenib vabatahtlikuna Prantsuse sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk3

Ranamees, E.; Paide kr., kolm korda haavatud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Rand, Aleksander; kooliõpet., tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Rand, Jaan; Vanamõisa v., tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Rand, Laas; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Randask, Aleksander; Räpinast, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Randmer, A.; Aravetelt, tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Randmer, Anton; Narvast, tikuvõitluses teadmata kadunud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Randmer, Artur; Tallinna kr., jalast haav., kodus parandusel / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Randmer, Evald; Tallinnast, lendurite komandos / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk9

Rank, Eduard; Keilast, sanitarina sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Rank, J.; Ohtust, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Rank, Jakob; Keila kih., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Rank, Jüri; Keilast, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Rannamees, Heinrich; Paidest, kolmandat korda sõjaväljal / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Rantmann, Jüri; Raplast, aprillikuul jalast haavatud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Rapper, Al.; kooliõpetaja – kiri / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6-7

Rapper, Aleksei; Saaremaalt, praegu sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Raps, Johan; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Raska, Julius; tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk2

Raspel, Mihkel; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Rast, Karla; Laiksaare v., 17. veebr. haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Rasu, Kaarel; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Rasu, Priidu; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Ratasepp, Jaan; Sooru v., 18. okt. S. jõest üle minnes langenud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Rattas, Nikolai; end. Saaremaa rahukogu sekretäri abiline, läks 5 sõbraga seltsis priitahtlikult sõjaväljale, 19. a. vana / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk5

Rattasepp, August; alamohvitser Narvast, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Rattasepp, Tavet; Kurna v. Tall. kr., 6. nov. K. all haavatud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Rattur, Harri; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Rattur, Oskar; Maasi v., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Rau (Nau?), Kustav; Saaremaalt, Kaukasia väerinnal / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Rauba, Oskar; Võrust, praegu võitleb M. all / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk2

Raud, Aleksander; Oudova maak., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Raud, Peeter; Petrogradi kub., tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Raudleberg, Gustav; Kavastust, V. Jaap. sõjas oln., teadmata kadunud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Rauds, A.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Raudsep, Aleksander; Tallinnast, automobili komandos / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk9

Raudsepp, Aleksander; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Raudsepp, Aleksander; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Raudsepp, Gottlieb; kooliõpet. Võtikvere v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Raudsepp, Joosep; Türilt, ühisfoto: S. polgu muusikakoor Torneos invalidisi vastu võtmas / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk2

Raudsepp, Jüri; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk9

Raudsepp, Mats; Tallinnast, praegu sõjav. / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Raudsepp, Mihkel; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Raudsepp, Mihkel; Konovere vallast, Haapsalu maak., tagavaraväeline, praegu Austria sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk2

Raudsepp, Peeter; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk8

Raudsepp, Richard; Antslast, tegevas sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Raukas, Harald; Jõhvist, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Raun, Aleksander; Saaremaalt, haavatud, Moskva haigemajas / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Raus, Voldemar; Vaimastvere v., kolmest koh. haav., uueste sõjav. / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Ravi (Navi?), Maksimilian; tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Rea, Boris; vabat. Tallinnast / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Rea, G.; Tallinnast, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Rea, Nikolai; vabatahtline, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Rea, Sergei; praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Rebane, Jaan; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Rebane, Jaan; kooliõpet. Kiiu v., Georgi rist, rinnust ja käest haav. / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Rebane, Joh.; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Rebane, Johannes; Ambla v., latsaretis parand. / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Rebane, Peeter; Liivimaalt, suurtükiväelasena tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Rebane, Tõnis; Jõgeveste v., sõjaväljal helgiheitjate jaoskonnas / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Rebas, Juhannes; haavatuna hospidalis / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk8

Rebas, Karla; tegevas sõjaväes / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk9

Rebase, August; Tartust, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk2

Rebase, Eduard; Anialt, 9. nov. K. all haav., uueste sõjaväljal / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Rebase, Gustav; Anialt, W. all sakslaste kätte vangi langenud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Rech, August; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Redlig, Heinrich; Vigalast, sanitarina sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Reede, Mart; Raplast, Georgi risti saanud, haavatud ja vangi langenud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk3

Reedi, Johannes; Sikeldi v., Georgi auraha saanud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Reedikson; Saaremaalt, käest haavatud, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Reeding, Matt, Kaarli p.; Valga kreisist, Sooru vallast, 13. augustil Soldau lahingus Saksa kuul paremast käest läbi tunginud / Nr 12, 8.(21.)11.1914, lk10

Reeding, Matt, Kaarli p.; Valga kreisist, Sooru vallast, Soldau lahingus 13. augustil paremast käest haavatud, ajateenistuses teenis Tallinnas / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Reegat, Jüri; velsker Paidest, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Reemann, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Reemann, Jüri; Hagerist, sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Reet, Jaan; Tobolski kub., Sib. Kütt, teadmata kadunud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Reet, Karla; tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Reeva, Eduard; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Regastik, Paul; Paide kr., Läti bataljonis saksl. vastu võitlemas / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Rehemets, Daniel; Võrumaalt, 15. okt. haavatud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Rehepõld, Ado; Võhmast, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Rehfeld, Jaan; Raplast, 9. nov. B. ääres haavatud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Rei; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Reial, Edgar; Narvast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk3

Reier, Jaan; Vana Võidust, Viljandimaalt, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Reier, Johan; Vändrast, Georgi risti saam. ette pandud, sõjav. / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Reier, Vassili; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Reifeld, Juhan; Uue Vändra v., 17. aug. lõhkeva kuuliga haavat. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Reikop, Juhannes; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Reila, Johannes; Saaremaalt, haige / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk3

Reile, Johan; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Reile, Jüri; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Reili, Jaan; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Reiljan, Robert; Võrumaalt, Austrias vangis / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk8

Reilson, Jaak; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Reim, Johan; Hallistest, vanem alam ohv., ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Reiman, Juhanes; Kiiu v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Reimann (Neimann?), Herbert; Baltiskist, Siberi kütt / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Reimann, Aleks.; Rakvere kr., kaelast ja jalast haav., parandusel / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk8

Reimann, Aleks.; Rakvere r., 24. nov. peast haavatud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Reimann, August; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Reimann, Jaan; v. alamohv., Georgi r. ja auraha, 4. veebr. langen. / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Reimann, Johann; Riiast, tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Rein, Johannes; Jurjevist, tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Rein, Voldemar; vabat. Tallinnast, K. all haav., uueste sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Reinart, Johannes; Serevere v., 19. dets. haavat., nüüd teadm. kadun. / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Reinbach; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Reinbak, J.; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Reinberg, A.; Türi-Allikult, tegevas sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Reinberg, Johannes; Ristist, haavatud, kodus parandusel / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Reinberg, Karl; Petrogr. kub., Austrias sõjavangis / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk9

Reindorf, Hans; Aruküla v., 9. nov. K. all käest ja jalast haav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Reindorf, Juhannes; Aroküla v., tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Reineberg, Aleks.; alamohv. Metsikult, Austria vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Reineberg, Aleksand.; Rakvere kr., detsembrikuust saadik Austria v. / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Reineberg, Artur; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Reingolt, Georgi; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Reinhardt, Anton; Kõnnust, Austria sõjav. kihvtitusest haigeks jään. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Reinhart, Johannes; Särevere v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Reinhart, Joosep; Särevere v., tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Reinhart, Jüri; Särevere v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Reinhold, Johan; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk8

Reinholdt, Jaan; Tartu kr., tuleliinil / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk10

Reinholdt, Jüri; Olustverest, tegevas sõjaväes / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk9

Reinholm, Arnold; Palmse v., kodus parandusel / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk9

Reinik, Aleks.; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk9

Reinik, August; praegu tegevas sõjaväes / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Reinlau, Villem; Paide kr., V.-Jaap. sõjas olnud, Saksamaal sõjavang. / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Reinmann, Karl; alamohv. Vaekülast, sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Reinok, Eduard; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk9

Reinold, Jaan; Mustjala v., V.-Jaapani sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Reinop, Karl; Tallinnast, gaardiväel. tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Reinson, Aleksander; Tartust, 17. aug. Saksa vangi langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Reinthal, August; Tartust, teg. sõjav. autoroodus / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk8

Reinumägi, Theodor; 5. nov. Saksa vangi langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Reinus, Jaan; Kärust, 9. nov. näost haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Reis, Anton; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Reis, Johannes; Saaremaalt, mõlemist jalast haavatud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Reis, Konstantin; Saaremaalt, teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Reisberg, Alfred; Kohtla v. kooliõpet., haavatud pahemast käest / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Reisner, Aleksander; Narvast, gaardiväelane, W. all langenud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Reispass, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Reissar, J.; tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Reital (Neital?), August; Venevere v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Reitel, Aleks.; Narvast, teadmata kadunud / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Reitkam, Ludvig; Erastvere v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Rekk, Kustav; Rae v., tegevas sõjaväes / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk8

Rekka, Jakob; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Rekkard, Jaan; Tallinnast, lahinguliinil / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk8

Reksa, Aleksander; Keilast, V.-Jaap. sõjas olnud, nüüd külm jalad võt. / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Relis (Nelis?), Aleksander; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Remma, Mihkel; Velise v., tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Remmelt, Mihkel; Jõelehtmest, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Rennel, Robert; Tudolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Rennit, Mart; Uue-Pornuse v., W. lahingus haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Rennit, Peeter; Viljandi kr., haavatud 17. juulil 1916 / Nr 129, 4.(17.)02.1917, lk8

Rent, Aleksander; tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Rent, Jaan; sanitar, haiguse pärast Kaukasias / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Repnau, Aleksander; Alavere v., pahemast käest haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Repnau, Joosep; Alavere v., praegu sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Reskof, Abram; Kõnnu v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Reskof, Anton; Kolga v., jalast haav., kodus parandusel / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Reskof, Jakob; Kõnnu v., sapörina sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Retsnik, V.; Narvast, tegevas sõjaväes, terve / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk4

Rieberg (Nieberg?), August; Kurna v., maakaitsev., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Rieberg, Reinhold; Loodna v., haavatud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Riemann, Gustav; Teenusest, nov. haav., uueste sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Riesenkampf, Heinrich; 8. nov. shrapn. haavatud, läheb uueste sõjaväljale / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Riesenkampf, Karl; Kose kih., 29. märtsil 1915 lahingus teadmata kadunud / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Riesenkampf, V.; telegrafistina sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Rigu, Johannes; Riiast, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Riid, Ivan; alamohv. Uue-Võidu v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Riidam, Aleksei; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk8

Riidemann, Ed.; Narvast, Georgi rist, sõjavangis Austrias / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Riidemann, Julius; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Riiga, Moorits; Karula v., praporshtshiku koolis / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk9

Riis, August; Torist, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Riis, Jaan; Torist, 7. nov. L. all teadm. kadunud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Riis; sõjaväljal, ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk5

Riisar, Mihkel; sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Riisberg, Josep; Gubanitsa v., tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Riismann, Arnold; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk10

Riismann, Jüri; v. alamohv. Juuru v., 17. aug. haav., uueste sõjav. / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Riitson (Niitson?), Mihkel; Kihelkonnast, Saaremaalt, 30. aug. haav., Saksam. v. / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Riiv, Jaan; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Rikson, Jüri; Vee v., tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Rimm, Julius; Narvast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Rimm, Julius; van. alamohv., 9 kuu eest K-s teadmata kadunud / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Rimmik, Gustav; Narvast, lahingus jalast haavatud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Rinaldo, Hans; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Rindberg, Mihkel; Raplast, Austrias vangis / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk9

Rinksmann, Hans; Viljandi v., 25. aug. käest ja rinnust haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Rinne, Peeter; v. alamoh. Riiast, lennumasinate osakonnas sõjav. / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Rist, Oskar; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk8

Risu, Jaak; alamohv. Polli v., 23. okt. shrapn. surmavalt haav. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Ritsberg, Jaan; Räpinast, Saksamaal vangis / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Ritseson, V.; alamohv. Leebiku v., haavatud, uueste sõjav. / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk9

Ritso, Hans; Holstre v., staabi kirjutaja / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk8

Robach, Gottlieb; Tallinnast, teist korda sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Robach, Nikolai; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Robach, Vilhelm; Tallinnast, 11. nov. haav., Georgi aur., uueste sõjav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Roberg, Juhanes; Kolga v., veltvebel, sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Rodekrat, Artur; Karulast, van. loomavelsker, tegev. sõjaväes / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk8

Rodemann, Julius; Narvast, autojuht tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Rodi, Juhannes; Kundast, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Rogenbaum, J.; 22. nov. haavatud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Roht, Tavet; Võru v., tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Rohusaar, Viilip; Lehtse v., tegev. sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Rohusaar, Viilip; Pruuna v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Roisar, Otto; Ranna v., 9. nov. haav. ja põrut., uueste sõjav. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Rolla, August; van. alamohvitser – kiri / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk6-7

Romanovits, Johannes; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Romberg, Arnold; Vaikna v., 30. jaan. Saksa vangi langenud / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Romberg, Juhan; Vaikna v., teist korda sõjaväljal / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Romet, Mart; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk9

Romulus, Jaan; Raplast, sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Romusar, Ernest; V. Vändrast, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Roni, K.; Petrogradi kub., sõjaväljal / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk9

Ronison, Jüri; vet. velsker Olustverest, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Rooberg, Gustav; Kolga v., teadmata kadunud, ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk4

Roobert, Andres; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Rooden, Jüri; Kohtla v., mõlemist jalast haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Roomeldi, Otto; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Roon, Osvald; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Roop, Juhanes; Ania v. maakaitsev., tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Roos, Ernst; Aleksandri v., Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Roos, Ludvig; Albu v., tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Roos, Oskar; vabatahtlikuna sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Roose, Jaan; Karulast Võrum., 9. dets. W. all pahem. käest haav. / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Roosenberg, Eduard; Sangastest, Jurjevi kr. , ühisfoto: Haavatud Eesti sõjamehed Permi hospidalis / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk3

Roosimann, Villem; Raplast, haavatud, kodu parandusel / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk8

Roosimägi, Aleksander; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Roosimägi, Jakob; maakaitsev. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Roosimägi, Johannes; Tallinnast, kaks korda jalast haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Roosipuu, Taavet; Narvast, teadmata kadunud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Roosiväli, Paul; Tudolinnast, haavatud D. all küljest / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Roosmann, Juhan; Kilingi v., sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Roosmann, Kristjan; Laiksaare v., Pärnu kr., W. all haav. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Roosmann, Märt; Voltvetist, praegu sõjaväljal / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Roots, Johannes; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Roots, Peeter; Tallinnast, 9. dets. W. all langenud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Roots, Toomas; 15. Siberi kütipolgust, haavatud Varssavi all 1. okt. 1914 / Nr 10, 25.10.(7.11.)1914, lk13

Roots, Toomas; Tallinnast, 4. okt. haavat., läheb uueste sõjaväljale / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Rootsmann, Aleks.; v. alamohv. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Rootsmann, Rudolf; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Rosberg, Aleksander; Kurna v., Saksamaal vangis / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Rose, Theodor; Saaremaalt, praegu sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Rosenbaum, Johann.; Porkunist, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Rosenbaum, Johannes; v. alamohv. Porkuni v., tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Rosenbaum, Tõnu; Vladimiri v., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk14

Rosenberg, Karl; Palmse v., augustikuul Saksa vangi langenud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Rosenberg, Karl; vet. velsker Soosaare v., kuueks kuuks puhkusel / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Rosenberg, Leopold; feldvebel, sõja algusest eesliinil / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk9

Rosenberg, Oskar – kiri / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk4-5

Rosenberg, Oskar; Tall., haav., Georgi risti saamiseks ette pandud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Rosenberg, Rudolf; Tallinnast, haavatud, hospidalis / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Rosenbladt, Aug.; Pärnu kr., sõjaväljal / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk8

Rosenfeldt, Herman; vabatahtlik Mäo vallast Paide kreisist, tuleliinil, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk3

Rosenfeldt, Vilhelm; Tallinnast, 2. dets. teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Rosenstrauch, Arnold; Rakvere kreisist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk3

Rosenvald, Kustav; Rägevere v., jalad külmanud, haigemajas / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Rosin, Jaan; Tähkverest, 13. aug. teadmata kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Rosin, Reinhold; Kasepalt, käest haavatud / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk9

Rosin, Villem; Tähtverest, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Roso, Mihail; Kaarma Suurest v., teadmata kadunud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Roste, Robert; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Roster, Friedrich; Kolga v., tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Roster, Johannes; Sauelt, Tallinna kr., praegu sõjaväljal / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Rosvaldt, Aleks.; Nissist, õhusõidu komandus / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Rotfeldt, Jaan; Hagerist, 17. sept. pahem. küljest haav., uueste sõjav. / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Rotmann, Joh.; 8. nov. shrapnelli läbi pahemast jalast haavatud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Rouchvaldt, Joh.; Haapsalu kr., 3. dets. haav., uueste sõjav. / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Ruben, Albert; Tudolinnast, 6 kuud puuduvad teated / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Ruben, Friedrich; Tuddolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Ruberg, Gustav; Unnuksest, tegevas sõjaväes / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk9

Rubin, V. – kiri / Nr 7, 4.(17.)10.1914, lk7

Rubin, Villem – kiri / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Ruhno, Karl; Haapsalu kr., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Rumann (Numann?), Villem; Varangu v., 21. veebr. teadmata kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Rumberg, Arnold; Tallinnast, õhusõidu roodus / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk8

Rumberg, Erich; Tallinnast, 15. juulil 1916 lahingus langenud / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk8

Rumberg, Voldemar; Vohnjast, sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Rumma, Kustav; Tallinnast, kirjutaja tegev. sõjaväes / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk9

Rummo, J.; sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk3

Rump, Martin; vabatahtl. Tarvastust, sõjalaevastikus / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk9

Rumpel, Jaan; sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Runsmann, Aleks.; Tallinnast, haav. 28. sept. W. all ja 6. nov. L. all ja uueste sõjav. / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Runsmann, Aleksander – kiri / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Runtel, Juhannes; Gubanitsa v., tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Rusch, Vilhelm; Sõmmerpalu v., tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk3

Rusi(?), Rudolf; Paide maak., Esna v., tegev. sõjav., ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk2

Rusi, Voldemar; Paide kr., sõjaväljal / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Rutlane, Anton; Võru kr., sõjaväljal / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk9

Rutski, Jaan; ühisfoto / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk2

Rutte, Felix; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk8

Ruubel, Johannes; Tartust, Abergi seltsiliige, tegevas sõjaväes / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk8

Ruubis, Otto; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Ruukholm, Johannes; Kolga-Kõnnust, sanitarina teg. sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Ruul, August; Tallinnast, tegevas laevaväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk8

Ruul, August; tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Ruus, Jüri; Viljandi kr., juulikuust teadmata kadunud / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Ruusaauk, Hans; Viljandimaalt, tegevas sõjaväes / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk9

Ruut, Aleksander; velsker Kohilast, praegu haigemajas / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Ruutson, Priidik; maakaitsev. Läänemaalt, Magdeburgis vangis / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Ruuven, Karl; Vastse-Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Rõemus, Johannes; vabatahtlik ohvitser, teadmata kadunud / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk8

Rõigas, Hans; Abjast, sapör, tuleliinil / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk8

Rõikin, Dimitri; Anialt, praegu sõjav. / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Rõmm, Rudolf; Tudolinnast, tagavaraväeline / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Rõmusaar, Jaan; Pärnu kr., tegevas sõjaväes / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Räbanik, Aleks.; Hallistest, autojuht tegev. sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Räbanik, Mart; Hallistest, Saksamaal sõjavangis / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Räbanik, Peeter; Hallistest, L. all jalast haavatud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Rägapart, Jaan; Tallinnast, sõja algusest tuleliinil / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk9

Rähni, August; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Rähni, August; Paide kr., haavatud S. linna all, foto: Eesti sõjahaavatud Helsingi linnadeliidu haigemajas / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk3

Rähni, August; Semipalatinski Eesti asund., tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Rähni, Eduard; Narvast, tegev. sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Räis, August; Püssi v., tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Räis, Richard; Püssi v., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Räk (Näk?), Aleksander; Novgorodi k. Eesti asundusest, tegev. v., ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk2

Räma, Johannes; S. Rõugust, tüürimeheks sõjalaevastikus / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Rämmask, Hindrek; Räpina-Meeksist, langenud 12. oktoobril K. all / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Räni, Eduard; Tartumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk8

Ränk, Johannes; Saksamaal vangis / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Räppo, Peeter; Kaseritsa vallast, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Rätsep, Aleksander; Jerlepa v., tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Rätsep, Aleksander; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk8

Rätsep, August; Huljalt, tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Rätsep, Johannes; Jerlepa vallast, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Rätsep, Johannes; Narvas, tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Rätsep, Johannes; Viru-Nigulast, haigemajas / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Rätsep, Julius; sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Rätsepp, Jaan; Tartumaalt, haavat., tegevas sõjaväes / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk8

Rääbus, P.; Kaubi v., tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Rääk, Jakob; Avanduse v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Rörmann, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Rööbis, Johann; V. Suislepa v., 9. nov. haavatud, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Röömer-Rother, Jaan; vanem alamohv., Georgi rist / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Rühka, August; Tarvastust, haavatud, parandusel / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Rütel, C.; Petrogradist, Petrogradi Hariduseseltsi näitleja ja spordi seltsi Võimula liige, ühisfoto: Tallinna kroonu velskerikooli õpilased / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk8

Rütmik, August; Tallinnast, Saksamaal vangis / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Rütmik? (Bütmik), Johannes; Tallinnast, velsker, Austrias vangis / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Rüütel, Anton; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Rüütel, August; Petrogradist, tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Rüütel, Johannes; haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Rüütel, Johannes; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Rüütli, Oskar; Võnnu kih., tegevas sõjaväes / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk8

Saabas, Juhan; Tuhalaane v., 21. veebr. teadmata kadunud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Saakpak, J.; endine kroonumetsavaht Hiiu saarelt, jäljeta kadunud sõjaväljal, ühisfoto / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Saamon, Hans; Helmelt, shrapnelli killuga pahem. käest haavat. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Saamon, Otto; Helmest, 22. nov. shrapn. jalast haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Saar, Aleks.; Muhumaalt, haavatud paremast jalast / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Saar, Aleks.; tegevas sõjaväes / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk9

Saar, Aleksander; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Saar, Aleksander; Tsarsk. Selo kr., suurtükiväes / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk8

Saar, August; Salla v., 27. dets. lahingus langenud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Saar, August; Tallinnast, Jaroslavis parandusel / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Saar, F.; Kadrinast, ühisfoto / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk2

Saar, Jaan; Narvast, sõja algusest saadik sõjaväljal, ühisfoto / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk2

Saar, Jaan; Salla v., haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Saar, Jaan; Tartumaalt, Saksamaal vangis / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Saar, Jaan; Viljandist, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Saar, Jakob; V.-Maarjast, 21. märtsil haav., uueste sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Saar, Johan; Holstre v., tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Saar, Johan; Pühajärve v., 14. nov. puusast haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Saar, Johann; Haapsalu kr., haavatud, Georgi aur. / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk8

Saar, Johannes; Tsarsk. Selo kr., tuleliinil / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk8

Saar, Juhan; Holstrest, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Saar, Jüri; Haapsalu kr., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Saar, Jüri; Kirna-Kohatust, lang. 6. nov., kuuliga peast läbi / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Saar, Karl; Salla v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Saar, Karla; Kabalast, sanitarina sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Saar, Martin; Tsarsk. Selo kr., velsker, sõjaalgusest tuleliinil / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk8

Saar, Oskar; Tsarsk. Selo kr., mereväes / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk8

Saar, Villem; Haapsalu kr., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Saar. M.; Tallinnast, võitlevas väes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Saare, Aleksander; Rakverest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk3

Saare, Kristjan; Ania v., haavat. ja Austria vangi langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Saarefeldt, Jüri; Saue vallast, A. all võitlemas / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Saarepera, Juhan; Sürgavere v., moonavooris sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Saarepuu, Georg; Põlva kih., sanitarina sõjaväljal / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk9

Saareved, Jüri; Tallinnast, 12. veebr. langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Saarfeld, Otto; Keilast, sapör, tegev. sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Saarmann, Johannes; Järvamaalt, sõjaväljal / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Saarmann, Konst.; Haapsalu kr., 24. sept. parem. käest haav. / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Saarmann, Oskar; Rakverest, P. all jalast haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Saarmann, Rudolf – kiri / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Saarmann, Rudolf; Järvamaalt, sõjaväljal / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk10

Saarmann, Rudolf; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Saarna, Johannes; V. Antslast, velskerina sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk7

Saarnits, Eduard; efr. Timmo v., W. all haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Saarnits, Jaan; Timmo v., Saksa vangi langenud W. all / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Saarts, Johannes; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Saasen, A.; Vologdast, ühisfoto / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk2

Saaver, Mihkel; Velise vallast, Haapsalu maak., tagavaraväeline, praegu Austria sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk2

Saharov, Mihail; tegevas sõjaväes / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk9

Sahkar, Hans, Jaani p.; koos tabatud Austria salakuulajaga / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk2

Sahtel, Mihkel, Tooma p.; Hiiumaalt, Keinast, Siberi kütt, 7. augustist saadik austrialaste vastu mitmes võidurikkas lahingus olnud / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Sajor, Rudolf; Narvast, kirjutaja moonavooris / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Sajor, Voldemar; Narvast, sõjalaevastikus / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Sakis, Karl; Lanemetsa v., tegevas sõjaväes / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk8

Sakk, Karla; Lanemetsa v., tegevas sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Sakkeus, Aleks.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Sakol, Aug.; ei ole tegev. sõjaväes, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk2

Saks, Aleksander; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Saks, August; Võisikult, langenud austrialastega võideldes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Saks, H.; Juurust, ühisfoto / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk2

Saks, Johannes; Esna v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Saks, Julius; Keeni v., L. all Saksa vangi langenud / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk8

Saks, Leonhard; Atsalammast, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Saks, Leonhard; Atsalammust, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk2

Saks, M.; Viljandi kreisist, haigeks jäänud 26. märtsil, foto: Sõjamehed-eestlased Permi haigemajas / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk2

Saks, Villem; Jõhvist, sanitarina sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Saks, Voldemar; Kolgast, 9. nov. haavat., uueste sõjaväljal / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Saksakulm, Vassili; Hellama v., sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Saksen, Julius; tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Saksniit, M.; teise järgu maakaitseväelane Pärnu kreisist, tegev. sõjaväes, ühisfoto / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk3

Salin, August; jaanuarikuul W. all langenud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Salin, Madis; austrialaste vastu võideldes käest haavatud, foto: O. polgu 15. roo mehed Haapsalu maakonnast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk2

Salk, Priidu; Saaremaalt, kolm korda haav., uueste sõjav. / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Sallberg, Ivan; Kuresaarest, augustikuul Saksa vangi langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Salle, Villem; Paide maak., Esna v., tegev. sõjav., ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk2

Sallert, G.; Tallinnast, lendurite bataljonis, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Sallu, August; Paide kr., 20. okt. teadmata kadunud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Sallun, Johannes; Paide kr., hospidalis surn. 29.IV.16 / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Salme, Villem; suurtükiväelane, tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Salo, Jüri; Saaremaalt, suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Salup, Tavet; Oudova kr., teist korda tuleliinil / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk8

Samberg, Johannes; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Samberg, Julius; Kõnnu vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Sammet, Hendrik; Hanila kih., suurtükiväel. sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Samuel, Voldemar; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Sandberg, August; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Sander, Oskar; Puurmanni v., 6. juulil Saksa vangi langenud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Sander, Otto; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Sander; Jamburgist, märtsikuul haavatud / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Sang; tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk2

Sannik, Ado; tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Sannik, Aleks.; Saaremaalt, austerl. võideldes haavatud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Sarap, Jaan; Koikülast, 26. nov. W. all haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Sarapik, Johannes; Aleksejevi v., tegevas sõjaväes / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk9

Sarapik, Johannes; Rannamõisa v., sõjaväljal / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Sarapik, Karl; Paidest, V.-Jaap. sõjas oln., Saksamaal sõjavangis / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Sarapu, Jüri; Raikülast, teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Sareoks, Hans; jaoskonna ülevaataja Tallinnast, vabatahtl. lipnikuna sõjavälj. / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk11

Sareoks, J.; lipnik – kiri / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk5-6

Saretski; Valgast, tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Sari; Viljandist, kantseleis, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Sarv, Anton; Karksi v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Sarv, Hendrik; Karksi v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Sarv, Johan; Polli v., 21. veebr. käest haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Sarv, Voldemar; kooliõp. Saaremaalt, Austria vangi langenud K. all / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Sass, Aleksander; Jõhvist, suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Sass, Oskar; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Sass, Ruben; Narvast, teadmata kadunud / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Sats, Juhannes; Rakvere kr., K. all teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Saukk, Jaan; tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Saul, Karl; V. Kariste v., käest haavatud, kodus parandusel / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Saulep, Karel; Amblast, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Saulep, Mats; Kehtnast, teadmata kadunud / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk8

Saumann, Mihkel; Mihkli kih., langenud septembris 1914 / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Savatski, Paul; Võisiku v., ulan(?), sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Saveljev, A. – kiri / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk7

Savi, Hans; tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Schanrup, J.; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Schiff, Mihkel; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Schmidt, Ado; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Schmidt, Adolf; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Schmidt, Alexander; Juurust, tegevas sõjaväes / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk8

Schmidt, Andres; Kõo v., märtsikuust 1915 teadmata kadunud / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Schmidt, August; praegu sõjaväljal / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Schmidt, Hans; Hagudist, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Schmidt, Maks; Tartu maak., tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Schmidt, Mart; Kehra v. Tall. kr., haav. käest, uueste sõjaväljal / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Schmidt, P.; praegu sõjaväljal / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Schmidt, Siim; novembrikuu esimestel päevadel Varssavi all shrapnellide läbi peast haavatud / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk4

Schmidt, Voldemar; Jõhvist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk3

Schneider, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes, vapruse eest Georgi aumärk / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk4

Schneider, Johannes; Vohnja v., tegevas sõjaväes / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk8

Schneider, Paul; Vohnja v., sõja algusest sõjaväljal, mitu auraha / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk8

Schnell, Juhanes; kooliõpet. Kolga v., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Schprenk, Jaan; Viljandi kreisist, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Schubbe, Aleksander; Narvast, 5. okt. haav., uueste sõjaväljal / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Schulz, August; Tallinna kr., 20. detsemb. Saksa vangi langenud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Schults, Josep; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Schvalbe, Eduard; Narvast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk3

Schönberg, Siim; Pilistverest, 7. nov. Saksa vangi langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Schönrock, A.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Schüts, August; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk9

Seeberg, Villem; Rakverest, sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Seemen, August; Voorust, teadmata kadunud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Seer, Jaan; teist korda sõjaväljal(?), ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk2

Seersant, Hans; Raplast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Seigo, Karel; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk8

Seiler, M.; Pärnust, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Seimann, Villem; Kolgast, 9. nov. haavatud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Seits, Jüri; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Selberg, Kustu; 2. nov. käest haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Selge, Paul; Narvast, 10. dets. lahingus teadmata kadunud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Selimets, Aleksander; Jõhvist, sõjaväljal / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Selimets, Johannes; Jõhvist, suurtükiväelane, kodus parandusel / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Seliste, Juhannes; Vanamõisa v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Seliste, Kustas; Vanamõisa v., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Sell, Johannes; kooliõp. Räpina-Leevakult, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Seller, Robert; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Selli, Aleks.; Hallingu v., 20. okt. käest ja jalast rask. haav. / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Sellimets, Aleksander; Jõhvi v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Selm, Karl; Haapsalu kr., 17. dets. K. all jalast haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk4

Semen, Hans; Voorust, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Semiskar, Johannes; langenud – kiri / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk4-5

Semiskar, Johannes; langenud / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Sempelson, Anton; Pärnu kr., 18. dets. paremast käest haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Sempelson, Martin; Pärnu kr., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk10

Sengbusch, Jaan; Türilt, käest haavatud, kodus parandusel / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Senno, Voldemar; lipnik, 19. dets. austrialaste vastu võideldes langenud / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk5

Sennon, Eduard; Avanduse v., teated puuduvad / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Sennon, Heinrich; Avanduse v., tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Sents, Jaan; Veliselt, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Sepamaa, Johannes; Haapsalust, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk3

Sepman, Jakob; Kolga-Kõnnust, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Sepmann, Albert; Kolga-Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk8

Sepp, Arnold; Palalt, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Sepp, Artur; Nehatust, sõjaväljal / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Sepp, August; tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Sepp, Eduard; Selli kooliõpetaja, 27. nov. raskeste haav. ja praegu teadmata kadunud, ühisfoto: Kooliõpetajad sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk3

Sepp, Jaan; Pärnust /madrus/ / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Sepp, Jaan; Rakverest, 30. märtsil käest haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Sepp, Johann; Riiast, 1. mail 1915 Saksa vangi langenud / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk8

Sepp, Johannes; tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk9

Sepp, Johannes; vabat. Riisepere v., 2 k. haav., kodus parand. / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Sepp, Juhan; Tartu kr., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Sepp, Juhannes; Lagedilt, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Sepp, Jüri; Pärnu kr., suurtükiväelane / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Sepp, Karel; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Sepp, Maksim; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Sepp, Mihail; Võlla v., 24. nov. lahingus langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Sepp, Mihkel; Keinast, V.-Jaap. sõjas olnud, praegu teg. väes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Sepp, Richard; Ania v., tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk2

Sepp, Tõnis; Soosaare v., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Sepp, Vassili; Pihtla v., sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Sepp, Villem; Lauka v., hospidalis surnud / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk6

Seppa, Juhannes; Nabalast, teadmata kadunud / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk9

Sepper, Johannes; V. Nigulast, tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Seppik, Edmund; vabat., 5. juunil Sch. all haav., uueste sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Seppik, Ernst; masinist sõjalaevastikus / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Sepping, Jüri; Kuksema v., surn. 28. aug. 1914 / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Seppold, Johannes; Keilast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Sepsakas, Mihkel; Viru-Roelast, sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Sergo, Johannes; Haapsalu kr., küti polgus, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Serkov; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk9

Seroll, August; Tallinnast, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Sershant, Aleksander; Moskvast, tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Sesmin, Jaan; Tallinnast, novembrikuust saadik puuduvad teated / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Shidin, Anton; Vitebski kub., tegev. sõjav. / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk9

Shoher; Tallinnast, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Shubnõi, Vassili; haigemajas / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Shvedkov; Tallinnast, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Sibalov, Vassili; Narvast, suurtükiväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Sibrik, August; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Sibrits, Karl; Karksi vallast, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Sibul, August; maakaitseväelane / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Sibul, Eduard; Oudova maak., 19. märts. 1915 K-s langen. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Sibul, Voldemar; Helmest, Siberi kütina sõjaväljal / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk9

Sieb, Hans; Koigi v., Peetri kih., tagavaraväeline, sõja algusest tegeva väe ridades ja seni ajani veel terve, foto: Eesti pojad tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk4

Siegert, Maks; Kärstna v., praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Sihver, Oskar; vabatahtl. Tallinnast, teated puuduvad / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Siiber, Jaan; Rakvere kr., käest haav. ja uueste teg. sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk3

Siiberg, Aleksander; alamohv. Vaikna v., sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Siiberg, Johannes; Vaikna v., 21. apr. jalast haavatud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Siiberg, Karl; alamohv. Vaikna v., kindluseväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Siigur, Jaan; Uulu v., 23. juunil Saksa vangi langenud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Siigur, Mihkel; Uulu v., sakslaste vastu võideldes haavatud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Siihv, J; tegevas väeteenistuses, auto komandos(?) / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk3

Siik, Karl – kiri / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk6-7

Siilem, Johan; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Siim, Johannes; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Siim, Jüri; Lauga v. Pärnu kr., 17. aug. kuul seljast sisse tunginud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Siim, Martin; vabat. Sürgavere v., 12. nov. h., läheb uueste sõjav. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Siim, Mihkel; Sauga vallast, Pärnumaalt, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Siimann, Aug.; Laiuse v., tegevas sõjaväes / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk9

Siimann, August; Tartust, suurtükiväelasena sõjaväl. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Siimann, Eduard; v. alamoh. Laiuse v., käest ja jalast haav. / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Siimann, Feodor; 4. sept. pahem. käest ja küljest haavatud / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Siimann, Jaan; Märjamaalt, lendurina sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Siimann, Jaan; Viljandist; tegevas sõjaväes / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk8

Siimon, Joh.; tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Siimon, Johannes; Juuru kih., M. all jalast haavatud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Siir, Johannes; Alavere kooliõpet., Tallinna kr., põrutatud / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Siirak, Juhannes; Saksist, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Siirak, Roman; Saksist, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Siirak, Rudolf; Saksist, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Siitam, Joh.; Pärnu kr., praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Siitan; Pärnu kreisist, haigeks jäänud, foto: Sõjamehed-eestlased Permi haigemajas / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk2

Siitas, Ruben; kooliõp. Paliverest, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Sikemäe, Andrei; Liigvallast, 23. jaan. teadm. kadunud (Saksa vangi langenud, õiendus Nr 52 lk6) / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Sikenberg, August; Albust, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Sikk, Eduard; Erastverest, tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Sikka, Jaan; Rakvere kr., Siberi kütt, W. all teadmata kadunud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Silber, Artur; Haaps. kr., 6. nov. mõlem. jalast ja kõhust h., kodus p. / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Silberg, Artur; Jõgisu v., haavatud, kodus parandusel / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Silberg, Gustav; Saaremaalt, käest haavatud, uueste sõjav. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Silberg, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Silberg, Kustav; Valgast, sapöri bataljonis / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk8

Silberg, V.; alamohv., käest haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Silberkleih, August; Kurise m., leivategijaks sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Silberlkleih, Karla; Kurisult, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Sild, Eduard; velsker Tartu kreisist, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Sild, Jaak; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Sild, Johannes; V. Suislepist, alam-ohv., sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Sild, Kusta; Jäärjast, teadmata kadunud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Sild, Mihkel; Narvast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk3

Silk, Jaan; Jõhvist, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Silla, Andrei – kiri / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk6

Sillam, Evald; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk3

Sillaots, Jaak; Karksi v., tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Sillmann, Robert; Kohilast, 20. apr. tikuvõitl. teadm. kadunud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Sillmann, Rudolf; Kohilast, kirjutaja tegev. sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Silm, Gustav; Kundast, sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Silm; Tallinnast, käest haavatud, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Silmann, Artur; Tallinnast, praegu Moskva haigemajas / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Silmann, Filipp; efr. Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Silvester, Alfred; Jaapani sõjas olnud, 7. nov. haav., auraha vahv. eest / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Simenson, August; Rõngust, aptekrina tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Simmer, Aleksander; Alavere v., Saksamaal sõjavangis / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Simmermann, Jaan; Märjamaalt, tegevas sõjaväes / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk9

Simmulson, Johannes; Räpina v., tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Simmulson, Johannes; teist korda tuleliinil / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk8

Simmulson, Julius; Räpinast, tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Simonlatsarus, Paul; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Simson, Aleksander – kiri / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk8

Simson, Aleksander; Simuna-Sallast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Simson, August, Magnuse p.; Kolgast, neljanda järgu Georgi risti ja auraha saanud, põrutatud ja paremast jalast haavatud Visla kaldal Varssavi liinil 28. sept., viibis Moskvas „T-vo Iokimje“ haigemajas, sõitis sõjaväljale tagasi / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk4

Simson, Jaan – kiri / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk5

Simson, Jaan; vabat. Kerna v., 26. nov. haav., uueste sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Simson, Karl; Jõgeveste v., 20. juunil 1915 Saksa vangi lang. / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Sinilill, Johannes; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Sinkelmann, Gustav; Tallinna kr., tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Sipak, Juhan; Karksi v., Pärnu kr., sanit. W. all shrap. peast h. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Sirak, Eduard; tegevas sõjaväes / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk9

Sirel, Eduard; Torma kih., 13. aug. haavatud, kodus parandam. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Sirk, Otto; vet. velsker Tõrva alev., tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Sirm, Kustav; Vasta v., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Sirp, Anton; kooliõpet. Saaremaalt, W. all haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Sirp, Anton; Saaremaalt, Saksamaal sõjavangis / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Sirp, Anton; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Sirp, Vassili; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Sisask, Adu; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk8

Sisask, Jakob; Sangastest, autojuht tegev. sõjaväes / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk8

Siska, Gustav; Rõuge kih., haiguse pärast väeteen. vabastatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Sistjakov, Feodor; Novgorodi kub., tegevas sõjaväes / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Skiller, Alfred; Kergulast, teadmata kadunud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Smeit, Mart; Kehrast, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Soe, August; oli sõjaväljal, suri külmetamise tagajärjel 26. jaan. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Soe, Jaan; v. alamohv. Toropetsist, 30. aug. T. all vangi lang. / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Soe, Johannes; Tartu kr., sõja algusest tuleliinil / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk9

Soe, Peeter; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk9

Soitja, Villem; Tallinnast, 2 korda haav., väeteen. vabastatud / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk7

Sokk, Aleksander; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Sokk, Daniel; Karilatsist, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Sokk, Jaan; Laatre v., 15. okt. haav., uueste sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Sokka, Albert; alamohv. Rannu v., sõjaväljal, maakuulaja / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Sokolov, Pavel; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk8

Soll, Eduard; Võisiku v., tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Sollmann, Julius; U. Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Solmann, Aleksander; Oudova kr., ajateenija, sõja algusest tegeva väe ridades ja seni ajani veel terve, foto: Eesti pojad tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk4

Sombri, Johannes; Kabalast, käest haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Sommer, Anton; Raasiku v., 9. nov. haavatult Austria vangi lang. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Sommer, Jaan; Raplast, 5. nov. A. lahingus teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Sommer, Johannes; Raplast, „Standarti“ peal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Sommer, Juhannes; Valga kr., praegu sõjav. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Sommer, Jüri; Raplast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Sommer, Mihkel; Raplast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Sommer, Paul; Illuka v., tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Sommer, Vilhelm; Raplast, tegevas sõjaväes / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Sommer, Voldemar; Iluka v., suurtükiväelane, sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Soobik, Aleksander; Paidest, tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Soobik, Hans; Pärnu kr., tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Soobik, Johannes; Paidest, Saksamaal vangis / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Soola, Aleksander; tegevas sõjav. / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Soolo, Mart; Kaukasiast, Salme asundusest, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Soom, K.; esimesel tuleliinil, ühisfoto / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk2

Soome, August; Vaivarast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Soomus, Eduard; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Soon, A.; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Soon, Jaan; Jõelehtmelt, W. all jalast haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk6

Soone, Aleksander; Raplast, tuleliinil / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk8

Soone, Jüri; Aro v., sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Soop, Peeter; Jamburi kr., 20. okt. 1916 teadm. kadunud / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk8

Soots, Jaan; Karksi v., Saksamaal vangis / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Soots, Peeter; Karksi v., praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk4

Soots, V. – kiri / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk5

Soots, Villem; Helmest, tegevas sõjaväes, teated puuduvad / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Soover, August; Hargla kih., Läti kütt / Nr 142, 6.(19.)05.1917, lk8

Sorgenfrei, Juhannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Sorok, Josep; Kastre v., augustikuul sakslaste kätte vangi langen. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Sostar, Avdi; Lihulast, tegevas sõjaväes vanem kirjutaja / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Sotnik, Jaan; Velise v., 5. dets. haav., Saksa vangi langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Spaidel, Ado; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Spaidel, Karel; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Spiegel, Eduard – kiri / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk8

Spiegel, Eduard; Simuna-Sallast, sõjav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Spiegel, Jüri; Simuna-Sallast, Saksamaal vangis / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Spirka, Martin; Peetri v., sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Sprenk, Jüri; Vastemõisa v., teadmata kadunud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Springer, Paul; Valgast, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Sprink, Karl; Tartust, tegevas sõjaväes / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk8

Spuhl, Nikolai; vabat. Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Srebennikov, Kirill; poissmees, „Pallada“ peal hukka saanud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Stachelstrauch, J.; Martna v., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Stafetov, Boris; haigemajas / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Stahlberg, Jaan; sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Stahlfeldt, Richard; Rakverest, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Stanovits, Grigori; alamohv. Saaremaalt, Austrias vangis / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Starkopf, H.; Tallinna kr., praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Steinberg, Aleks.; Paide kr., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Steinberg, Jaan; Kuimetsast, jalust haav., parem jalg alt ära / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Steinberg, Jaan; Kuimetsast, mõlemist jalast haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Steinberg, Jaan; Tammiste v., 13. okt. tormijooksul teadmata kadunud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Steinberg, Jakob; Tammiku v., praegu sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Steinberg, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Steinberg, Juhannes; Paide kr., teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Steinberg, Julius; Kolga v., teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Steinberg, Magnus; Esna v., 30. okt. Saksa vangi langenud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Steinberg, Voldemar; Narvast, 21. veebr. Saksa vangi langenud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Steinfeldt, August; Põidla v., 19. sept. lahingus langenud granadi läbi / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk9

Sterfeldt, Robert; Jõesuust, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Stern, G.; Rakverest, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Stern, Hans; Viljandist; 18. okt. Sani jõe ääres haavata saanud, vahvuse eest Georgi rist / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk2

Stern, Jaan; Vastemõisa v., Saksamaal vangis / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Stern, Johannes; Raplast, surnud / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk9

Stern, Karl; Raplast, surnud / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk9

Stokholm, Oskar; Tapalt, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Stolzen, Artur; Narvast, vabatahtlik lipnik, roodu komander / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Strandberg, August; Padise v., vahvuse eest auraha / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Strandmann, Friedrich; Undla v., teated puuduvad / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Streimann, Aleks.; Harku v., tegevas sõjaväes / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Streimann, Johannes; Harku v., teadmata kadunud / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Strikvaldt, Juhan; Saulepa v., sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Strous, Martin; Jõhvi v., tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Strööme, Johannes – kiri / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk5

Strööme, Johannes; Esna v., Paide kr., 7. nov. K. all pahem. käest haav. / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Suharov, Eduard; alamohv. Riisiperest, tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Suharov, Eduard; Riisiperest, sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Suharov, Johannes; Riiseperest, haavatud, väeteenist. vabastatud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Suigusaar, Aleksander; Võisikult, teg. sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Suigusaar, Aleksei; Võisikult, praegu tegevas sõjaväes / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Suigusaar, Jaak; Võisikult, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Suija, August; Petserist, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Suitslepp, Aleks.; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Suitslepp, August; 7. novembril Sani ääres peast haavatud / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Suitslepp, Johannes; Tall., Siberi k. 2. okt. W. all rinnust ja jalast haav. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Sulg, Elmar; tegevas sõjaväes / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Sulg, Peeter; Karksi v., 6. nov. 1914 Saksa vangi langenud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Sults, Simm; Helmest, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Sumberg, Jaan; tegevas sõjaväes / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk9

Sumpan, Jaan; Tallinnast, Moskva haigemajas / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Sunt, A.; Asuküla v., tegevas sõjaväes / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk9

Surov, Hans; haavatud jalast 2. dets. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk3

Surri, Jaan; Võhmast(?), sõjaväljal / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Surso, August; Siberi kütt, W. all teadmata kadunud / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Surso, Eduard; Siberi kütt, tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Sutt, Karl; Pärnust, teist korda sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Sutt, Kustav; Patti vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Sutt, Peeter; Tartust, 20. dets. käest haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Suttermann, Anton; Harju-Jaanist, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Suuban, Abel; Kohtla v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Suuder, Otto; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Suumann, Jaan; Rakv. kr., 27. sept. haav., Saksamaal vangis / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Suurhallik, Rudolf; v. alamohvitser, Georgi auraha, sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Suurik, Hindrik; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Suurkaev, Gustav; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Suurkivi, Richard F.; Tallinnast, „Pallada“ peal hukka saanud / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Suurpere, Fritz; alamohv. Saaremaalt, 18. nov. käest haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Suurthal, Mart; Hagerist, 2. okt. granadi killuga pahem. jalast haav. / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Suvalov, Mihkel; Pihkvast, tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Suvinõm, Joosep; Kolga-Kõnnust, L. all lahingus teadmata kadunud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Sveide, Aleksander; Vastemõisast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Sõber, Andrei; Muhumaalt, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Säkk, Adolf; Narva-Jõesuust, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Säkk, Bruno; Narvast, tüürimees sõjalaevastikus / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Säkk, Georg; Vaivarast, 6. sept. haav., uueste sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Sällo, Aleksander; Paddast, telefonist tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Särekenno, Hans; Raplast, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Särekenno, Paul; Raplast, 17. nov. K. alla haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Särg, Aleksander; tegevas sõjaväes mehanikerina / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Särk, August; Mõniste vallast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk3

Söödi, Hugo; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Söödi, Julius; Purdist, Saksamaal vangis / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Sööker, Johannes; Jõelehtme kih., detsembrik. õlast haav., jalad külman. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Sööker, Johannes; Jõelehtmelt, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Sööt, Elmar; Jõhvist(?), tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk3

Sööt, Johannes; Kaagjärve v., lipniku kooli määratud / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Sööt, Karla; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk8

Syspelkas, Jüri; Velise v., tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Zero, Alfred; Tallinnast, rinnust haavatud, kodus parand. / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Zero, August; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Zero, Karl; Tallinnast, autojuhina tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Zipp, Konrad; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Zirk, Jakob; Võru maak., sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Zirk, Rudolf; Võru kr., teadmata kadunud / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Zirkel, Paul; vabat. Tallinnast, 17. dets. lahingus haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Zirna, Daniel; Rasina v., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Zirnack, Samuel; Räpinast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Zirul, Andres; Karulast, Võru kreisist, teadm. kadunud (=haavatud ja laatsaretis, õiendus nr-s 23) / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk4

Ziugov, Joosep; Meeksi v., sanitari komandos / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Ziugov, Karl; suurtükiväes merekindluses / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Ziugov, Rudolf; kooliõp. Meeksi v., 6. veebr. L. all jalast haavatud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Zubsberg, Jaan; Petrogradi kub., Siberi kütt, oli sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Zukker, Hugo; tegevas sõjaväes / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Zukker, Leonhard; Saksamaal sõjavangis / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Zupsmann, Johannes; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Zuts, Karl; Haanja v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Zälp, J. – kiri / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk10

Zälp, Julius; Võrumaalt, sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Zälp, Julius; õhulaevastikust – kiri / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk8

Taal, Anton; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Taal, Hans; Tallinnast, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Taal, Rudolf; Kolga v., sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk4

Taaling; Tallinnast, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Taamann, Johannes; Kloostri v., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Taavoa, Jaakob. Kõnnu v., praegu sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Tabur, Aleksander; Tallinnast, 9. nov. jalast haav., kodus parandusel / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Tabur; Jamburgist, 21. märtsil aav., uueste sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Taffinof, Ado; Helmelt, praegu sõjav. / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Tahk, Paul; Kõrgesaare v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Takenberg, Aleks.; Tallinnast, parandusel / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk8

Takenberg, Johannes; Juurust, tegevas sõjaväes / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk9

Takkelberg, Eduard; Keilast, suurtükiväelane, 10. märtsil rask. haavatud / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Taks, Johannes; Paide kr., 6. nov. lahingus K. all langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Talbach, Vilhelm; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Talbak, Gustav; Kolga v., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Talbak, Tõnu; kooliõpet. Kolga v., sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Talfelt, Kustav; Saksi v., 28. jaan. teadmata kadunud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Talman, Tomas; Pujatu v., V.-Jaap. sõjas olnud, praegu sõjav. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Talman, Villem; Pujatu v., V.-Jaap. sõjas olnud, praegu sõjav. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Talts, Adolf; Kilingist, jalust vigast., väeteen. vabastatud / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Talts, Jakob; Laiksare v., W. lahingus käest haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Talts, Karl; Laiksare v., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Talvik, Jaan; Karula v., sõja alg. austerlaste vastu / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Talvik, Jaan; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Talvik, Juhannes; Karula v., sõjaväljal / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Tambach, Hendrik; praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Tamberg, A.; Kullamaalt, ühisfoto / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk2

Tamberg, Artur; Tallinnast, sõjalaevastikus / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Tamberg, August; Aleks. v., 5. nov. käest ja 11. veebr. jalast haav / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Tamberg, Friedrich; Tallinna kr., Siberi kütt, sakslaste vastu võideldes haavata saanud ja priiks lastud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk3

Tamberg, Gustav; Kolga v., sõjavangina Schneidelmüchenis / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Tamberg, Gustav; Riisipere v., Austrias vangis / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Tamberg, Hans; Rapla kih., 20. dets. 1914. a. Austrias vangis / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk9

Tamberg, Hans; Riiast, tegevas sõjaväes, ühisfoto: Eestlased Kaukasia sõjaväljal / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk2

Tamberg, Heinrich; Aleksandri vallast, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Tamberg, Johannes; Lihula v., sõja algusest sõjaväljal / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Tamberg, Johannes; Tallinnast, praegu võitleb M. all / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk2

Tamberg, Johannes; Tallinnast, sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Tamberg, Juhannes; Tartu kr., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Tamberg, Jüri; Veliselt, praegu sõjav. / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk7

Tamberg, Karl; Halmre v., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Tamberg, Karl; Rakverest, ... vabatahtlik, on 9. detsembril jäljeta kaduma läinud ... / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk2

Tamberg, Mart; Märjamaalt, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Tamberg; lendurite bataljonis, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Tameveske, K.; tegevas väeteenistuses, auto komandos(?) / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk3

Tamm, Adolf; Jaroslavi kub., sõjaväljal / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk9

Tamm, Aleksander; Pärnu kr., tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk9

Tamm, Aleksander; tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Tamm, Aleksander; Tudolinnast, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Tamm, Alex; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Tamm, August; Kihelkonnalt, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Tamm, August; Pihkva kr., Sanikov. v., 6 kuud pole teateid / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Tamm, August; Varangu v., Siberi kütt, teadmata kadunud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Tamm, Eduard; Tuddolinnast, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Tamm, Elmar; Tallinnast, tegevas sõjaväes sapör / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Tamm, Jaan; Küti v., V.-Jaap. sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Tamm, Jaan; Palmse v., tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Tamm, Jaan; Tuhalaanest, praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Tamm, Jeremias; Petserist, tegevas sõjaväes / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Tamm, Johannes; Palmse v., sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Tamm, Juhanes; Kiiu v. Tall. kr., teadmata kadunud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Tamm, Juhannes (Voldemar T. vend); Mustveest, 10. aug. käest haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Tamm, Jüri; Abroka v., 10. okt. haavatud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Tamm, Jüri; Kabala v., teadmata kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Tamm, Karla; Tuddolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Tamm, Kustav; Kiiust, 6. nov. haavat., nüüd uueste sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Tamm, Mihkel; Oudovist, tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Tamm, Mihkel; Tartu kr., tegevas sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Tamm, Oskar; Tuddolinnast, sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Tamm, Peeter; Tartust, teg. sõjav. / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk8

Tamm, Rudolf; Võru kr., vabat. tegev. sõjaväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Tamm, Rudolf; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Tamm, Voldemar (Juhannes T. vend); põllutöö instr., 20. dets. käest haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Tamman, August; S. Jaanist, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Tamman, Juhannes; Viimsist, sõjaväljal haigeks jään. ja 20. mär. sur. / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Tammann, Jaan; Paide kr., käest haavatud / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk9

Tammermann, Eduard; Risti kihelk., tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Tammert, Rudolf; Riisepere v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Tammik, Ado; Vändrast, 12. nov. ja 19. veebr. haav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Tammik, Aleks.; Viru-Roelast, haavat., tegevas sõjaväes / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Tammik, Jakob; Viru-Roelast, kodus parandusel / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk8

Tammik, Mihkel; „Pallada“ peal surma saanud / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Tammik, Theodor; Juurust, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Tammis, Rudolf; Laukülast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Tammor, Hans; Veltsa v., haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Tamses, Oskar; Loona v., sõjalaevastikus / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Tamson, Juhan; Voltvedist, 17. aug. pahemast käest haavatud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Tamtal, Roman; helgiviskaja, 4. järgu Georgi rist / Nr 72, 2.(15.)01.1916, lk8

Tamveljus, Jaan; maakaitsev. Kolga vallast, haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Tander, Jaan; Kalvi v., sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Tander, Johannes; Kalvi v., tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Tander, Jüri; Kalvi v., 5. nov. austerl. võideldes langenud / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Tani, Josep; L. Tähkverest, W. all haav., kodus parand. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Tanig, Aleksander; Petrogradi kub., Lomova asund., sõjaväljal / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Taning, Jaan; Räpina v., tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Tanner, Ed.; Essnast, S. all Saksa vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk6

Tanner, Johann; Essnast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Tanshindrek, Martin; alamohv. Raplast, saab 3 Georgi auraha ja risti / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Tanvald, Johannes; Anialt, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Taras, Heinrich; Jõgeva v., tegevas sõjaväes / Nr 107, 3.(16.)09.1916, lk7

Targusepp, Aleksander; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Tarius, Josep; Halliku v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Tark, Kustav; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Tarkpea, Jaan; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Tarkus, Aleksander; Narvast, sõjalaevastikus / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk10

Tarlap, Jüri; Sindist, Pärnumaalt, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Tartu, Peeter; Tallinnast, 9. nov. käest haav., uueste sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Tartu, Reinhold; Rakvere kreisist, Saksamaal sõjavangis / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Tarvast, Jaan; Nurtust, tegevas sõjaväes / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Tasso, Jaan; Keilast, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Tedder, Jaan; Rakverest, 22. novembril langenud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Teder, Anton; Jõgevalt, tagavaraväeline van. alamohvitser, sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk4

Teder, H.; Viljandimaalt, sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Teder, Hans; vabat. Voorust, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Teder, Jaan; Sangastest, R. all käest ja kaelast haavatud / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk8

Teder, Joosep – kiri / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk10

Teder, Josep; Saaremaalt, haavatud / Nr 99, 9.(22.)07.1916, lk9

Teder, Jüri; Voorust, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Teder, Mihkel; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Teder, Paul; Voorust, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Teder; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Tedre, Johannes; Tallinnast, „Talu“ leiva-ärist – kiri / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk5-6

Tedre, Johannes; Tallinnast, sõja algusest tegevas sõjaväes / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk9

Tedre, Jüri; Vardilt, tegevas sõjaväes, sanitar / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Tedrema, Eduard; Tallinna kr., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Tedremaa; Tallinnast, haavatud austrialaste poolt kaelast, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Tee, August; n. alamohv. Pihkva kub. / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk9

Teearu, Jüri; Talilt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Tees, Aleksander; Torgu v., sõjaväljal / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Teets, Voldemar; Tallinnast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Teetsov, Jaan; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk8

Teetsov, Peeter; Vana Kuustest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk2

Teeääre, Jaan; Hiiumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk8

Teibert, August; Kundast, Siberi kütt, 2. okt. W. all teadm. kad. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk9

Teihmann, Anton; Viimsist, sakslaste vastu võideldes põrutatud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Teilberg, Eduard; Nehatu v., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Teillemann, Johannes; Albu vallast, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Teillemann, Kristjan; Tallinnast, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Teimann, Otto; sõjaväljal, liikuvas töökojas püssimeistriks / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Teinbas, Hugo; alamohv. Palmse v., sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Teinberg, Karl – kiri / Nr 15, 29.11.(12.12.)1914, lk7

Teinberg, Karl; Rakverest, 18. oktobril Sani jõe peal haavata saanud, vahvuse eest Georgi rist / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk2

Teiva, Alfred; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk8

Teksel, Karl; Vaivara kih., 17. nov. L. all pahem. käest haav. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Tell, Julius; U. Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Tell, Karl; U. Antsla v., põrutatud ja uueste sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Telling, Jakob; Lagedilt, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Temp, Hans; Märjamaalt, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Temp, Jüri; Märjamaalt, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk9

Tendal, Johannes; tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Tendal, Rudolf; tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Tenissof, August; vabatahtlik, Austrias pahemast jalast haavatud, vahvuse eest kaks korda Georgi aumärgi saamiseks ette pandud, praegu paranemisel / Nr 7, 4.(17.)10.1914, lk12

Tenjas, August; Tallinnast, teadmata kadunud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Tenneberg, Artur; Rakvere kr., haavatud, Tveri haigem. / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk8

Tenner, K. E.; tegevas sõjaväes / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk9

Tenner; vanem kirjutaja, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk5

Tennison, Rudolf; Järve v., sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Tennisson; tuntud Buddha usu munk vabatahtlikuna sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk11

Tenno, Paul; Kanapääst, sõja algusest eesliinil / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk9

Tep, August; Türilt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Tepfei, Martin; Rapla v., V.-Jaap. sõjas olnud, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Tepp, Johannes; Jamburist, tegevas sõjaväes / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk9

Teppan, Johannes; tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Teppe, Johannes; Palmse v., tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Teras, Hans; Tallinnast, lähemad teated puuduvad / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Terepson, Ernst; Narvast, sõjaväljal / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk9

Terien, Oskar; alamohv. Viljandi kr., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Terik, Johannes; Kohila v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Tetsov, Peeter; Penoja v., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Tetto, Eduard; Kabalast, sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Tevahi, Juhan; Alatskivi v., Saksamaal vangis / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Thal, Johannes; tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Thalfeldt, Eduard; Rakvere v., tegevas sõjaväes / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Thomasberg, A.; Baltiskist, tegevas sõjaväes, terve / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk4

Thomosberg, Johannes; Piirsalust, 12. okt. W. all käest haavatud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk8

Thomson, Adolf; Saaremaalt, 9. okt. langenud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Thomson, Aleksander; Karpatides austrialastega võideldes vangi langenud, foto: O. polgu 15. roo mehed Haapsalu maakonnast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk2

Thomson, Johannes; langenud 9. nov. austrialaste vastu võideldes, kuul peast läbi läinud, foto: O. polgu 15. roo mehed Haapsalu maakonnast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk2

Thomson, Johannes; Võhmast, sõjaväljal / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Thomson, Julius; Pärnu maak., V.-Jaapani sõjas olnud, sõja algusest saadik Ida-Preisimaal sakslaste vastu võitlemas ... / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk4

Thomson, Martin; Antslast, sõjaväljal sapör / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Thoompuu, J.; Pihtlast, kahel korral haavatud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Tidemann, Ans; Rakvere kr., Soome kütt, haavatud M. ääres / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Tiedemann, Eduard; Märjama v., tegevas sõjaväes / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk8

Tigalane, August; Tartumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Tiganik, Hugo; Vabina v., Läti bataljonis / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Tihane, Peeter; Narvast, Saksamaal sõjavangis / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk9

Tihkan, J.; Märjamaa Nurtust, lendurite bataljonis, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Tihkan, Jaan; Nurtust, lendurite bataljonis / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Tiideman, Jaan; Rakvere v., sõjaväljal / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Tiidemann, Arnold; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Tiidemann, Oskar; Rakvere v., sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Tiido, Johannes; Härjanurmest, tegevas sõjaväes / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk8

Tiikalt, Karl; Rakv. kr., teadmata kadunud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Tiikmann, Jaan; Porkuni v., teadmata kadunud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Tiikmann, Mihkel; Veltsa v., V. Jaap. sõjas olnud, pr. teg. sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Tiikmann, Tõnis; Haapsalu kr., teadmata kadunud / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Tiimann, Aleks.; Tallinnast, teist korda haavatud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Tiisler, August; Erastvere v., sõjalaevastikus / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Tiit, J.; tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Tiits, Ed.; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk3

Tiitso, Jakob; Rakvere kr., 25. veebr. lahing. teadm. kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Tiitso, Johannes; Kose kih., novembrikuul haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Tiitson, Aleksander; 8. nov. käest haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Tiitson, Aleksander; Purdist, K. all haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Tiitson, Aleksander; vabat. Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Tiitson, Peeter; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Tiitzer, Johannes; Petrogradis Moskva polgu latsaretis / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Tiivas, August; v. alamohv. Narvast, G. rist, 24. märts. teadm. kad. / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Tikenberg, Rudolf; Rakvere kr., haav. pahem. käest, läheb uueste sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Tikk, Johannes; Kabala v. Viljandi maak., praegu sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Tikker, Aleksander; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk9

Tikko, Alfred; vabat. Viljandist, kodus parandamisel / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Tikko, Eduard; Viljandist, W. all jalast haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Tikku, Alfred; vabat. Viiratsi v., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Tikku, Eduard; Viiratsi v., 11. nov. pahemast jalast haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk9

Tikutaas, August; Kabala v., teist korda sõjaliinil / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Tilga, Richard; 16-aast. vabat. Tartust, teadmata kadunud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Tilga, Voldemar; Helme kihelk., 7. nov. haavadesse surnud / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Tilk, Johannes; Tori v., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Tilk, Karl; alamohv. Veliselt, praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Tilk, Kirill; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Tilvit, Jaan; Riiast, haavatud 20. okt. pahemast käest, praegu hospidalis / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk3

Tima, Peeter; Pernojast, Pärnu kr., praegu sõjaväljal / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Timm(?), Alex. – kiri / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk10-11

Timm, A. – kiri / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk6-7

Timm, Aleks. – kiri / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk7-8

Timm, Aleks. – kiri / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk8-10

Timm, Aleks. – kiri / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Timm, Aleksander; Maria v., suurtükiväel. sõjav. / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Timm, Alex. – kiri / Nr 118, 19.11.(2.12.)1916, lk12-13

Timm, Alex. – kiri / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk9-10

Timm, Alex. – kiri / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk11-12

Timm, Alex. – kiri / Nr 127, 21.01.(3.02.)1917, lk10

Timm, Alex. – kiri / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk10

Timm, Alex. – kiri / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk9-11

Timm, Alex.; Rakvere kr., sõjaväljal, meie kaastööline / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk9

Timm, Kusta; V.-Kuuste v., 23. okt. Saksa vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Timmermann; Tallinnast, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Timofejev, Valentin; 17-a. vabatahtl. Tallinnast, Austrias vangis / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk9

Timoska, Mihkel; Rakvere kr., langenud 2. detsembril / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Timoska, Teodor; Narvast, suurtükiväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Timotheus, Meinh.; Tudolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Timpmann, Villem; van. alamohv., praegu sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Timson, Jaan; kooliõp. V. Vändrast, vabatl. sanitarina sõjav. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Ting, Aleksander; Pärnumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 130, 11.(24.)02.1917, lk9

Tinger, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Tinits, Aleksander; Harku v., 10. jaan. K. all pahemast käest haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Tinkus, Aleksander; jalad külmanud, teenistusest vabastatud / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Tinkus, August; autojuhina sõja algusest sõjaväljal / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Tinn, Andres; Tarvastu v., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Tinn, Hans; Helme kih., 16. aug. haavatud, 4. märt. lang. / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Tint, Johannes; Kehrast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Tint, Kustav; Nikolai v., haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Tipmann, Johannes; Haapsalust, tegevas sõjaväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Tiri, Jaak; vabatahtl. Viljandi kreisist, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Tiruke; Tartust, mitmes lahingus käinud, seni terve / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk5

Tiskar, Villem; Kiiu v., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Tisler, Artur; Haapsalu kr., haavatud, kodus parandusel / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Tisler, August; sõjaväljal / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Tisler, Eduard; Kohtla v., W. all pahem. käest haavatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Tisler, Johannes; sõja algusest sõjaväljal, paljudest lahingutest osa võtnud ja terve, foto: O. polgu 15. roo mehed Haapsalu maakonnast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk2

Tisler, Rudolf; Tallinnast, jaanuarikuul Saksa vangi langenud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Tismus, Jüri; Tallinnast, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Tismus, Karla; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk8

Tobi, Anton; Pöögle v., tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Tobi, Johannes; Pöögle v., tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Tobias, Johannes; Võru kr., haavatud 28. nov. shrapnelliga / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Tobri, Jaan; Märjamaalt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Toff, Georg; Tori-Kõreojalt, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Toff, Jaan; Tori-Kõrgeojalt, tegev. sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Toffer, A.; Tallinnast, Soome polk, ühisfoto / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk2

Tohver, Aleksander; Tallinnast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Tohver, Julius; Hiiumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 139, 15.(28.)04.1917, lk9

Toim, Rudolf; v.-alamohv. Tartust, sapör, jala murdnud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Toimetaja, Mihkel; Kabalast, tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Tolli, Martin; kooliõpetaja Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Tolmats, Jaan; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk9

Tolnov, Julius; Räpinast, sõjaväljal / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Tolstar, Paul; Räpinast, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Tolstar, Paul; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Tomasson, Artur; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Tombach, Hans; Rakvere kreisist, haavatud Sani jõel, paremast jalast / Nr 13, 15.(28.)11.1914, lk10

Tombahk, Jaan; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 68, 5.(18.)12.1915, lk9

Tombak, Aleksander; Maria v., sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk8

Tomband, Julius; Varangu v., teadmata k. / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Tomberg, Andres; Tallinnast, V.-Jaap. sõjas olnud, haigemajas / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Tomberg, August; Esna v., sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Tomberg, August; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Tomberg, August; van. alamoh., peast haav., vahvuse eest Georgi rist / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Toming, Aleks.; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk10

Toming, August; Rakverest, 29. märtsil K-s langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Toming, Johannes; Amblast, 26. okt. T. linna all haavatud, foto: Moskva Eesti sõja-laatsaret / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk11

Toming, Johannes; Aniast, teadmata kadunud / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Toming, Johannes; vabat. Amblast, haavatud, praegu kodus par. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Toming, Martin; Anialt, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk9

Tomingas, August; vabatahtl., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Tomingas, Jaan; Lihula v., 8. dets. parem. õlast haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Tomingas, Johannes; tegevas sõjaväes / Nr 154, 29.07.(11.08.)1917, lk8

Tomp, Hans; Paistust, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Tomp, Johan; tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Tompson (Tomson), Aleksander; Amblast, teadmata kadunud (elus ja terve, õiendus Nr 33/1915 lk6) / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Tomsen, Artur; Haljalast, kaardiväes / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk8

Tomsen, Johannes; Haljalast, langenud / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk9

Tomson, Aleksander; Tsoorust, foto: Sõjamehed Võru linna haigemajas / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk2

Tomson, August; Liinamäe v., sanitarina tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Tomson, H.; Rakverest, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Tomson, Hans; haavatud 8. nov. K. liinil / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Tomson, Jaan; Viljandi maalt, Holstre v., sõja algusest tegevas väes, ühisfoto: Eesti meremehed / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk2

Tomson, Karl; Haljalast, haavatud, parandusel / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk8

Tomson, Nikolai; Kabalast, surnud 17. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk9

Tomson, Oskar; Amblast, maakaitseväelane, sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Tomson, Oskar; U. Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk8

Tomusk, August; Viljandi kr., tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk14

Tondi; Tallinnast, tegevas laevaväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk8

Tonka, Rudolf; Porkunist, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Tonne, Gotlieb; tagavaraväeline 2-es T. tagavaraväe hobuseväe komandos, ühisfoto / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk3

Toodo, Jaan; Jäärjast, lahingus austrialastega teadm. kadunud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Toodu, Jaan; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Toom, Anton; Uuemõisa v., teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Toom, August; Vastselina v., austerl. võideldes teadm. kadun. / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Toom, Georg; tegevas sõjaväes (Austrias vangis, õiendus Nr 39 lk7) / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Toom, H.; v. alamohv. Narvast, haavatud / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Toom, J.; Läti kütt / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk8

Toom, Karl; Vastselina v., austerl. võideldes langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Toom, Karl; Võru kr., Austrias sõjavangis / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk8

Toom, Vidrik; Vastselina v., tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Tooming, Ferdinand; Tartumaalt, haavatud, 2. korda lahinguväljal / Nr 122, 17.(30.)12.1916, lk8

Toop, Nikolai; Tallinnast, tegevas sõjaväes 1915. a. saadik, haavatud 25. dets. 1915. a., ühisfoto: Haavatud eestlased tegevast sõjaväest Permi latsaretis / Nr 148, 17.(30.)06.1917, lk2

Toorna, Eduard; Kurna v., tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk9

Toots, Eduard; Tartu kr., 18. aug. käest haav., uueste sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Toots, Juhan; Luunjalt, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk3

Toots, Karl; priitahtl. Paidest, 28. nov. haav., Austrias vangis / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Toots, Karl; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk8

Toots, Karl; vabat. Väetsalt, tegev. sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk11

Toots, Karla; Luunjast, sanitarina tegev. sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Tootsi, Johannes; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Torff, Martin; Pärnu kr., tegevas sõjaväes / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk9

Tori, Ed.; Hagerist, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Tori, Johannes; Lüganuselt, paljudest lahingutest osa võtnud / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Tori, Kristjan; Narvast, lahingus langenud / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk9

Tori, Paul; Paide kr., sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Torim, Andres; Karksist, tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Torn, Peeter; Aidu v., teadmata kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Toru, Juhan; Säreverest, jalast haav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Tou, Johannes; Jõelehtmest, Austrias sõjavangis / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk9

Trakmann, Jüri; Tammikult, tegevas sõjaväes / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Traks, Johann; Imastu v., sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Trau, Jakob; Tallinnast, 8. nov. L. all pahemast käest haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Traublum, Hans; Kirna-Kohatust, 1. nov. K. all pahem. käest haavat. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Traugott, Peeter; Säreverest, langenud saksl. võideldes / Nr 102, 30.07.(12.08.)1916, lk8

Traumann, Aleks.; teadmata kadunud / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Traumann, Kaarel; Saaremaalt, teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Traumann, Oskar; Saaremaalt, teadmata kadunud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Trei, Johannes; Pada v., sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Treial, Aleksander; Tartu kr., haavatud 18. märtsil 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk8

Treiberg, Arnold; Loksalt, 22. veebr. Saksamaale vangi langenud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Treibert, A.; Narva-Jõesuust, ühisfoto / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk2

Treibuk, Gustav; Rakvere kr., Saksamaal vangis / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Treiel, Aleksander; Rakverest, sõjaväljal / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Treiel, August; Rannust, käest haavatud, nüüd haigemajas teenist. / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Treiel, E.; tegevas väeteenistuses, auto komandos(?) / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk3

Treiel, Ludvig; Rakverest, muusika komandos / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Treier, Juhannes; Tallinnast, 19. jaan teadmata kadunud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Treier, Karl; Raadi v., 28. sept. Saksa vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Treifeld, August; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk3

Treifeld, Gustav; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk8

Treifeldt, Andres; Tudolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Treifeldt, Karel; van. alamohv., Järve v., 10. nov. pahemast käest h. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk8

Treifeldt, Rudolf; Narvast, 3 korda haavat., läheb uueste sõjaväljale / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk8

Treijar, Aleksander; Võrumaalt, automobili roodus / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Treijar, August; Võrumaalt, W. all teadm. kadun. / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk9

Treilmann, Andreas; Tuddolinnast, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Treilmann, Eduard; alamohv. Tuddolinnast, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Treimann, Eduard; Hagerist, 27. jaan. K-s langenud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Treimann, Johannes; Kirna-Kohatu v., 2. dets. S. all jalast haavatud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Treimann, Julius; Kaarli v., sõjaväljal haigeks jäänud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Treimann, Paul; Tallinnast, ühisfoto: S. polgu muusikakoor Torneos invalidisi vastu võtmas / Nr 83, 19.03.(1.04.)1916, lk2

Treiverk, Juhannes; Riiseperest, Saksa vastu võideldes haavatud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk7

Treivärk, Johannes; Riisiperest, Saksa väerinnal haavatud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Trell, Aleksander; Tartumaalt, augustikuul 1915 Austria vangi lang. / Nr 136, 25.03.(7.04.)1917, lk8

Trell, Jaan; Tartumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk8

Trellmann, August; Kalvi v., tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Trestip, Robert; Narvast, oktoobrikuul W. all teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Treuberg, Johannes; vabat. van. alamohv. Tallinnast, sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Treuberg, Otto; 18. veebr. 1915 Saksa vangi langenud / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk8

Treufeld, Johannes; Viru-Roelast, tegevas sõjaväes / Nr 91, 14.(27.)05.1916, lk9

Treufeld, Julius; V. Roelast, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk9

Treuhold, J.; Tallinnast, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Treumann, Robert; Tallinnast, sõja algusest tegevas väes, ühisfoto: Eesti meremehed / Nr 69, 12.(25.)12.1915, lk2

Triik, Gotfried; Tallinnast, tegevas sõjaväes, lipnik / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk6

Trikel, Aleksander; Rae v., telegrafi staabis / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk10

Trikkel, A.; tegevas sõjaväes (laevastikus), ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk2

Triksler, Johan; Võhmetu vallast, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Triksler, Julius; Võhmetu v., 22. okt. teadmata kadunud / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Trikson, Jakob; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Trink, Karl; Põdrangult, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Trommel, Otto; Sikeldi v., 2. märtsil B. ääres jalast haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk3

Tromp, Eduard; Ristilt, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Tropmann, Tõnis; Raplast, 17. dets. lahingus langenud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk10

Trosmann, Aleks.; Lihula v., praegu sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Truberg, Hermann; Jänedalt, praegu sõjaväljal / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Truberg, Rudolf; Undla v., K. all peast ja kaelast haav., Georgi aur. / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Trumann, Juhannes; Metsikust, suurtükiväelasena sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Trummel, Juhan; Võrust, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk2

Truu, Aleksander; Pöide v., 14. jaan. W. all langenud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Truu, August – kiri / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk4-5

Truu, August; Kavastust, Rakv. kr., sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Truuder, Peeter; Tallinnast, 28. märtsil käest haav., uueste sõjav. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk9

Truumann, Konrad; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Truus, August; Schlüsselburi kr., Austrias sõjavangis / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Truus, August; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk11

Truuts, Jaan; Raadilt, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk13

Tsetser, Elias – kiri / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk7

Tsetser, Elias; sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Tshernõshev, Eduard; tegevas sõjaväes / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Tshiskov, Aleksander; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Tsimdin, Jaan; Roosa v., tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk3

Tsudakov, Nikolai; tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Tubin, Josep; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk8

Tui, Mihkel; van. alamohv. Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Tui, Theodor; vabatahtlik alamohvitser Tallinnast, tegev. sõjaväes / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk9

Tuisk, August Rudolf; Tallinnast, sõja algusest saadik Krakowi all võitlemas / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk4

Tuisk, Jaan; Torist, sõja alg. lahinguväljal / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

Tulk, Jaan; Saaremaalt, sõja algusest tegevas sõjaväes / Nr 138, 8.(21.)04.1917, lk9

Tulmen, Gottlieb; Kullamaalt, praegu sõjaväljal, ühisfoto / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Tulmin, Johannes; Luiste v., tegevas sõjaväes / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Tulp, Aleksander; Narvast, vabatahtlik. sõjaväljal / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk8

Tulp, Andres; Narva-Jõesuust, tegevas sõjaväes / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Tulp, Johannes; Saue v., tegevas sõjav., teated puuduvad / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Tults, Arnold; Võhmast, tegevas sõjaväes / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk9

Tundu, Alfred; ammu juba puuduvad sõjaväljalt teated / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Tundu, Alfred; Tallinnast, tagavarav., teadmata kadunud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Tunsker, A.; Kalvi v. Rakv. kr., 24. sept. pahem. käest haav. / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Turbelmann, Hendr.; Pärnust, masinistiks sõjalaevastikus / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Turfeldt, Johannes; Tallinnast, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Turgan, August; Tallinnast, 7. nov. K. all jalast haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Turmann, Aleksander; Kohilast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Turu, A.; tehnik Moskvast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Turu, Johannes; Rakverest, sõja algusest saadik sõjaväljal, ühisfoto / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk2

Tusti, Jaan; lipnik – kiri / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk5-6

Tusti, Jaan; lipnik Laeva vallast, 16. märtsil teadmata kadunud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Tuudak, August; Võisikult, novembrikuul teadmata kadunud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Tuuksam, Jaan; Tarvastust, tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Tuul, Karla; Peningi v., tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Tuur, August; Anna v., 2 Georgi risti / Nr 98, 2.(15.)07.1916, lk8

Tuur, Jaan; Põltsamaalt, tagavaraväeline, sõja algusest tegeva väe ridades ja seni ajani veel terve, foto: Eesti pojad tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk4

Tuur, Jaan; Põltsamaalt, V.-Jaap. sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Tuvik, Felix; Petserist, sõja algusest sõjaväljal / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Tuvikene, Arnold; Kaagjärvest, aprillikuul 1915 langenud / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Tuvikene, Artur; Kaagjärvest, tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Tuvikene, Ferdinand; Kaagjärve v., tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Tuvikene, Josep; Kaagjärve v., tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk9

Tuvikene, Juhannes; Kaagjärve v., kahel korral haav., uueste sõjav. / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Tuvikene, Julius; sanitar, tegevas sõjaväes / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk11

Tõldsepp, Jaan; Aleksandri v., nov. kuul teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Tõlk, Eduard; Haaslavalt, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Tõnison, Nikolai; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk9

Tõnison; Rakverest, vabatahtlik, novembrikuul austrialaste kätte vangi langenud, on sealt omastele teadustanud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk2

Tõnisson, Aleks.; Viljandist, 16. märtsil K-s käest haavatud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Tõnisson, Jaan; Vändrast, tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Tõnisson, Karl; Tallinnast, tegevas mereväes / Nr 135, 18.(31.)03.1917, lk8

Tõnisson, Peeter; Tartust, Saksamaal vangis / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Tõnisson; foto: tegevasse väeteenistusse kutsutud kooliõpetajad Viljandimaalt / Nr 11, 1.(14.)11.1914, lk2

Tõnnisberg, Jakob; R.-Halliku v., 10. nov. K. all teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Tõnnishof, Roman; Rakverest, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Tõnnus, Aleksander; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk8

Tõnoberg, Martin; Raikülast, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Tõnso, Aleksander; Kaarli v., 2. okt. langenud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Tõnso, Eduard; Kaarli v., tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Tõnso, Johannes; Kaarli v., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Tõnts, Johannes; Tallinnast, Soome kütipolgust, puusast haavatud 5. novembril, pragu Suwalki(?) haigemajas / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk4

Tõrjus, Josep; tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Tõru, Jaan; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Tõrvand, Jaak; priit. Tallinnast, 2 korda haav., teadm. kadunud / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Tõrvand, Juhan; staabikapt. Tallinnast, jalast haav., uueste sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Tõrvand, Vilhelm; kapten Tallinnast, Siberi küttide divisjoni staabis / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Tõugu, Konrad; Purdist, 5. nov. L. all haavatud / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Tõugu, Verner; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Tänav, Johannes; Tallinnast, vabatahtlik, teenib „Bajani“ peal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Tänavots, Otto; Haljalast, tegevas sõjaväes / Nr 147, 10.(23.)06.1917, lk8

Tükk, Jaan; Haapsalu kr., 30. märtsil K-s teadmata kadunud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Tülp, Villem; Kärdlast, lahingus austrialaste vastu dum-dum kuuliga pahemast käest haavatud, ühisfoto / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk4

Türn, K.; Laanemetsast, tegevas sõjaväes / Nr 71, 23.12.1915(5.01.1916), lk9

Türn, Karl; Laanemetsa v., teadmata kadunud / Nr 73, 9.(22.)01.1916, lk8

Türnapuu, Johannes; Kärdlast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk2

Türner, Jaan; Massu v., V.-Jaap. sõjas oln., tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Tüürmann, Gustav; Kõnnust, käest ja jalast haavatud P. all / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Udam, Heinrich; V.-Maarjast, 22. märtsil W. all kõhust haav. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Udam, Johannes; Tallinnast, 9. dets. W. all langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Uddo, Aleksander; Narva haigemajas / Nr 140, 22.04.(5.05.)1917, lk8

Uder, Rudolf; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Uduberg, J.; Võru-Meeksist, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Uetalo, Jaan; Raikülast, 25. jaan. haavadesse surnud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Uffert, Aleksander; kooliõpetaja Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Ugor, Eduard; Tartu kr., Rumenia väerinnal / Nr 146, 3.(16.)06.1917, lk8

Ugur, August; Misso v., sügisel teadmata kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk9

Uhlberg, Richard; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Uhlmann, Josep; Herra v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Uibo, A. Peeter; Võrumaalt, 2 korda haavatud / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Uibo, Arnold; Nustako alev., tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Uibo, Jakob; Võru kr., tegevas sõjaväes / Nr 155, 5.(18.)08.1917, lk8

Uibo, Ludvig; Petserist, sõjaväljal / Nr 87, 16.(29.)04.1916, lk9

Uibo, Peeter; Haani v., W. all mõlemist käest haavatud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Uibopuu, Paul; Liivimaalt Kirepi v. – foto: 12. automobili rood, eestlased-autojuhid tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk1

Uibu, Andrei (Paul U. vend); tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Uibu, Paul (Andrei U. vend); Lõvi v., tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk6

Uibupuu, Kristjan; Telliste v., 11. aug. paremast jalast haavatud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Uint, Oskar; tegevas sõjaväes / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk8

Uljas, Otto; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Ulk, Jakob; Võisikult, T. all vangi langenud / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk12

Ulk, Kirill; sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk11

Ulm, Johannes; kooliõp. Haapsalu kr., sanitarina tegev. sõjaväes / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk10

Ulmann, Arnold; Tudolinnast, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Ulmann, August; Tudolinnast, praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk6

Ulmann, Dietrich; Tudolinnast, praegu kodus tervist parandamas / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Umberg, Karl; Harkust, 5. nov. langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Umberg, Robert; Tallinnast, haavatud ja uueste sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk15

Umberg, Robert; Tallinnast, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Undu, Johannes; Paslepa v., 8. nov. käest haav., uueste sõjav. (27. mail Austria vastu võideldes Galitsias langenud, õiendus Nr 46 lk7) / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk7

Unga, Juhannes; vabat. Vanamõisa v., tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Unga, Karla; Vanamõisa v., teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Unger, Kustav; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk8

Unger, Peeter; Aakrest, tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Univer (kirjas ekslikult Kuiver), Johan; Halliste kih., Läti kütt (õiendus Kuiver=Univer Nr 121 lk10) / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk9

Unt, Aleksander; Võisikult, teadmata kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Unt, Eduard; Tartu maak., tegevas sõjaväes / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk8

Unt, Eduard; Võisikult, 28. sep. ja 30. jaan. haav., 2. veeb. haav, surn. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Unt, Johan; staabikapten, Tarvastust, Viljandimaalt, võitles sakslaste vastu, sai nov. kuul G. juures pahemast käest haavata, viibis Moskva haigemajas ja võtab praegu jälle sõjast sakslaste vastu osa / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk7

Unt, Richard; Rannust, sanitarina sõjaväljal latsaretis / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Untenverk, Johannes; V. Maarjast, võitleb sakslaste vastu / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Uritam, Jaan; Veltsa v., 29. juulil Karpatides käest haavatud / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk9

Urla, Oskar; Rannu-Tamme v., 29. sept. teadm. kadunud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Urm, Hugo; vabatahtl. Tallinnast, Saksa vangi langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk8

Urm, Johann; Otepält, W. lahingust teated puuduvad / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Urm, Karl; Hellenurmest, Saksamaal vangis / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk8

Urust, Aleksander; Võlla v., gaardiväelane, sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Urva, August; Kurisult, tegevas sõjaväes / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk9

Usar, Mihkel; Paadrema v., praegu sõjaväljal / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Usning, Daniel; Kohkva vallast, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Usning, Peter; Kahkvast, tegevas sõjaväes / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk10

Ustav, Johannes; vabatahtl. Narvast, detsembris teadm. kadunud / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Ustav, Jüri; Narvast, haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Utendorf, Mihkel; Rakvere kr., 7. okt. parem. käest haavatud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Utso, Hans; kooliõpet. Kolgast, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Utso, Johannes; vabatahtlik alamohvitser Tallinnast, tegev. sõjaväes / Nr 114, 22.10.(4.11.)1916, lk9

Uttendorf, Oskar; Kaarli v., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Uudal, Karla; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk9

Uudevaldt, Karl; Paide kr., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Uudevaldt, Kustav; Paide kr., sõjaväljal haigeks jäänud / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Uueküla, Aleksander; Püssi v., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Uueküla, August; Püssi v., sõjaväljal / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Uuesson, Jüri; Märjamaalt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Uuetoa, Paul; Tallinnast, 26. aug. pahemast õlast haavatud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk12

Uukareda, Robert; Palmsest, 2 korda haavatud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Uukareda, Valde; Palmsest, tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Uurmann, Aleks.; Võrust, masinist sõjalaevastikus / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk8

Uus, August; Võisikult, 8. dets. K. lahingus langenud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Uus, Martin; Albu vallast, tegevas sõjaväes / Nr 88, 23.04.(6.05.)1916, lk8

Uusmann, Fridrich; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Uusoja, Eduard; Keila kih., sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk11

Uustadt, Heinrich; Paide kr., haavatud / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk9

Uustalo, Jakob; Kundast, K-s teadmata kadunud / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Uustalu, Aleksander; kütipolgu vanem alamohv., W. all haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Uustalu, Aleksander; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Uustalu, Josep; Emmaste v., sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Uustalu, Villem; Kolga-Hirvli kooliõpetaja, sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk11

Uustuba, Jüri; vanamõisa v., käest haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Uustuba, Madis; Vanamõisa v., põrutatud, uueste sõjaväljal / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Vaab, Josep; Tartu kr., augustikuul lahingus teadmata kadunud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Vaab, Karl; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk9

Vaader; Tallinnast, vabatahtlik, viibib praegu sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk2

Vaarmann, Heinrich; Narvast, teadmata kadunud / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk9

Vaarmann, Jaan; Veliselt, 19. dets. teadmata kadunud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Vaarmann; lendurite bataljonis, ühisfoto / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Vaas, Voldemar; Tuddolinnast, sõjaväljal / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Vaaver, Paul; alamohv. Valgast, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Vabel, Rudolf; Jõhvist, tegevas sõjaväes / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Vabi, Aleksander; Lihulast, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Vabrasson, Fried.; Tartust, gaardiväes, sõjaväljal / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Vaderpass, Alfred; Tallinnast, 13. augustil T. all lõhkeva (dum-dum) kuuliga pahemast käest haavatud / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk4

Vadi, Karl; Tartust, 10. okt. Saksa vangi langenud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk10

Vaet, Aleksander; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk9

Vaet, Priidu; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk11

Vaga, M.; Muhumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Vagga, A.; Saaremaalt, pahema käe kaotanud / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Vaha, Adam; Petrogradist, V.-Jaap. sõjas oln., tegevas sõjaväes / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Vaha, Karel; autojuht gaardiväe staabis / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk10

Vaher, Aleksander; Rakvere kr., praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk8

Vaher, Ivan; praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk7

Vaher, Johannes; Saaremaalt, sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Vaher, Kustav; kooliõpet., Saksamaal vangis / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Vahesaar, Aleks.; Võisikust, sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Vahi, Juhannes; Viru-Jakobist, automobili komandos, sõjaväljal / Nr 65, 14.(27.)11.1915, lk9

Vahi, Jüri; alamohv. Viru-Jakobist, sõjaväljal / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk8

Vahi, Karl; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk4

Vahi, Toomas; Põlulast, 1. nov. haav., teated puuduvad / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Vahm, Juhannes; ühisfoto / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk2

Vahter, A.; Paide kreisist, tegevas sõjaväes / Nr 86, 9.(22.)04.1916, lk9

Vahtrik, Otto; Amblast, 13. aug. peast, 8. dets. jalast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk6

Vahu, Priidu; Tallinnast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk3

Vaim, Mihkel; Eivere kooliõpt., M. ümbruses teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Vain, Hindrik; Tallinna kr., haavatud 29. aug. pahem. käest / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Vaindorf, Eugen; Baltiskist, teadmata kadunud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Vainik, Jaan; Petrogradi kubermangust, soomlane, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Vaino, August; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Vaino, Juhanes; Narvast, haavatud / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Vaino, M.; Paatsalust, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Vainu, Mihkel; Vana Vändra v., 7. veebr. L. all võitluses sakslastega jalast haavatud, Soomes Tamerforsi Nr 3 haigemajas / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk4

Vaivada, Jaan; Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Vakerman, Johannes; Märjamaalt, tegevas sõjaväes / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk9

Vakk, Peeter; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Vakker, Herman; tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk9

Vakker, Oskar; Haapsalust, haigemajas / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Vakker, Oskar; Haaspalust, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Valbet, Juhannes; Tallinna kr., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Vald, Fridrich; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Valdek, Hans; Velise v., sanitarina sõjaväljal / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk6

Valdek, J.; tegevas sõjaväes / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk8

Valdek, Peeter; Velise v., tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Valdhof, Jakob; Narvast, 8. dets. mõlemist jalast haavatud / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Valdi, Johannes; Koselt, ühisfotol / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk1

Valdman, Oskar; U.-Põltsamaalt, 10. veebr. Saksa vangi lang. / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Valdmann, Aleks.; Haapsalust, haav. 2. nov. jalast, praegu paranem. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Valdmann, Arnold; vabat. Tallinnast, sõjaväljal / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Valdmann, Artur; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 89, 30.04.(13.05.)1916, lk8

Valdmann, August; Vohnjast, haavatud 17. aug., nüüd uueste sõjav. / Nr 19, 23.(05.)01.1915, lk7

Valdmann, Elmar; 16-aastane vabatahtlik K. kasakatepolgust – kiri / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk6-7

Valdmann, Jaan; Leebiku v., K-s haavatud, Georgi rist / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Valdmann, Jaan; Oiso v., tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Valdmann, Leopold; Kolgast, tegevas mereväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk9

Valdmann, Paul; N. Jõesuust, haavat., lätlaste batal. / Nr 100, 16.(29.)07.1916, lk8

Valdmann, Tõnis; Oiso v., Siberi kütt, Austria sõjavangis / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk7

Valdmes, August; Tallinnast, 8. jaan. põrutatud, läheb uueste sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk11

Valdt, Aleksei; Saaremaalt, sõja algusest teg. sõjav. / Nr 104, 13.(26.)08.1916, lk9

Valdt, Bernhard; Baltiskist, tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Valge, Peeter; Lümmada v., 17. aug. käest haavatud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk12

Valgenberg, Juh.; Jõhvist, husar, sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Valk, Aleksander; haavatud, kodus parandusel / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Valk, Jaan; 3. veebr. A. all teadmata kadunud / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Valk, Karl; Kohila v., sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Valk, Karla; sõjaväljal / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Valk, Karla; vabat. Albu v., haav., uueste sõjaväljal / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk9

Valk, Oskar; V. Maarjast, tegevas sõjaväes, kantseleis / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Valk, Vilh.; Tallinnast, septembris K. all haavatud / Nr 113, 15.(28.)10.1916, lk8

Valsberg, Jüri; Paadrema v., sõja algusest sõjaväljal, Georgi aur. / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk11

Valt, Jaan; Maasi v., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Valten, Johan; Koiküla vallast, tegevas sõjaväes / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk11

Valten, Karl; Paide maak., Esna v., tegev. sõjav., ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk2

Valter, Albert; Paide kr., sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Valter, Vold.; Tallinnast, tegevas sõjav. / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Valting, Jaan; Tallinnast, sõja algusest tegevas sõjaväes / Nr 116, 5.(18.)11.1916, lk8

Valtov, Anton; Lihula v., praegu sõjav. / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Vana, Aleksander; Uuemõisa v., teated puuduvad / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Vanaase, Richard; Ania v., tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk7

Vanamölder, Ed.; Laitse v., sõjaväljal / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk9

Vanatoa, August; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Vandmann, Mikk; Kurnalt, tegevas sõjaväes / Nr 43, 13.(26.)06.1915, lk10

Vann, Hindrek; Torgu v. Saarem., 11. dets. shrap. pahem. jal. haav. / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk5

Vannist, Ivan; Narvast, detsembri kuul teadmata kadunud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Vapper, T.; lipnik Mustveest, põrutatud, sõjaväljal / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Vapper, Timofei; Muhu saarelt, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Varbola, Aleksander; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk8

Varbula, Anton; praegu sõjaväljal / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Varduls, Aug.; Liivimaalt Kaagjärve v. – foto: 12. automobili rood, eestlased-autojuhid tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk1

Vare, Prits; Paadermaalt, tegevas sõjaväes / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk9

Vares, Aleksander; Riiast, van. alamohv., vahvuse eest Georgi rist / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk7

Vares, Aleksander; Rõikalt, tegevas sõjaväes / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk11

Vares, Arkadi; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 150, 1.(14.)07.1917, lk10

Vares, Avdi(?); Rõikast, haavatud oktoobrikuul W. all / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Vares, Hans; Tartu kr., sõjaväljal / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk8

Vares, Jaan; Viljandist, haavatud, tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk8

Vares, Jakob; lipnik Aidu Sovalt, 4. nov. mõlem. käest h. ja vangil. / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Vares, Oskar; vabat. Viljandist, Georgi rist, 16. märtsil vangi lang. / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Vares, Peeter; 6. novembrist saadik teadmata kadunud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Vares, Vladimir; Moisekülast, 22. jaan. pahemast käest haavatud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Varikoff, Artur; Viljandi kr., Saksa vangi langenud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk8

Varkel, Jakob; vanem kirjutaja, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk5

Varm, Aleksander; Narvast, 19. dets. R. jõe lahingus langenud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Varma, Eduard; Kõnnust, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk8

Varres, Eduard; Viljandimaalt, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Vartberg, Jakob; Tallinnast, Siberi kütt, teadmata kadunud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk6

Vartnou, Jaan; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Varul, A.; Kambjast, ühisfoto / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk2

Vask, Valfried; Tallinnast, praegu Moskvas puhkusel / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk9

Vassermann, Theodor; Pärnust, lendurite bataljonis / Nr 76, 30.01.(12.02.)1916, lk9

Vassilevski; Tallinnast, ühisfoto (ülesvõetud 50 sammu laskekraavist eemal) / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk4

Vatmann, Karl; U. Põltsamaa v., 3. juulil teadmata kadunud / Nr 64, 7.(20.)11.1915, lk9

Vattis, Karl; Kaagjärve v., lahingus sakslaste vastu langenud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Vau, Jaan; Narva-Jõesuust, efreiter, tegevas sõjaväes / Nr 95, 11.(24.)06.1916, lk8

Vau, Johannes; Tallinnast, Saksamaal vangis / Nr 27, 21.02.(6.03.)1915, lk6

Vau, Konstantin; Narva-Jõesuust, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk8

Veber, Hans; Märjamaalt, vahvuse eest 2 auraha / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Veber, Mihkel; Märjamaalt, Vitebskis haigemajas / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk10

Vebermann, R.; Rakverest, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Vebermann, Vold.; Rakverest, sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk12

Vedruska, Aleksander; Haapsalu kr., p. õlast haavatud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk9

Veeber, August; Paide kr., sõjaväljal, ühisfoto / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk3

Veeber, Gustav; Tallinnamaalt, sõja algusest sõjaväljal / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk9

Veeber, Priidik; novembrikuul S. lahingus teadmata kadunud / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk10

Veedam, Hans; Haimre v., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Veedam, Jaan; Tallinnast, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Veel, Aleksander; Hiiu saarelt, praegu sõjaväljal, Georgi risti saamiseks ette pandud, ühisfoto / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk5

Veem, Juhan; Tuddost, kooliõpetaja, sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Veermann, Voldemar; Tallinnast, Makarovi vabrikust, Ljublini hospidalis, haavatud 27. aug. Lembergi all, Preobrashenski polkus / Nr 8, 11.(24.)10.1914, lk13

Veges, August; Narvast, sõja algusest tegevas sõjaväes / Nr 134, 11.(24.)03.1917, lk9

Vehlmann, August; Salla v., veebr. haav., uueste sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk10

Veide, Gustav; Rakverest, Georgi risti ja van. alamohvits. saanud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Veidemann, Joh.; v. alamohv. Kiiust, aumärgi saam. ette pandud / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk10

Veidemann, Karl; Tõrvast, elektrotehnikeri komandost / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Veidemann, Kustav; Paide kr. Saksamaal sõjavangis / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk8

Veidenbaum, Karl; Harjumaalt, tegevas sõjaväes, sanitar / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Veidenstrauch, /Juhan/ – kiri / Nr 6, 27.09.(10.10.)1914, lk7

Veidenstrauch, J/uhan/; sõjamehena lahinguväljal viibiv Eesti ajakirjanik / Nr 4, 13.(26.)09.1914, lk10

Veidenstrauch, Juhan – kiri / Nr 3, 6.(19.)09.1914, lk3

Veigel, Reinhold; Tallinnast, haavatud / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk9

Veimann, Peeter; Keilast, tegevas sõjaväes / Nr 123, 24.12.1916 (6.01.1917), lk8

Veimann, Rudolf; tegevas sõjaväes / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Veinberg, M.; Pärnust, sõjaväljal / Nr 144, 20.05.(2.06.)1917, lk8

Veinberg, Martin; Suigust, tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Veiner, Jüri; Harju Jaanist, tegevas sõjaväes / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Veinglas, Karl; Tartust, 2 korda haavatud, haigemajas / Nr 125, 7.(20.)01.1917, lk8

Veinmann, Gustav; Rakvere kr., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Veinmann, Karla; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk10

Veiper, August; Vilj. kr., jal. haav., vahv. eest aumärgid, tegev. sõjav. / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Veismann, Mihkel; Varblast, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk9

Vekko, Juhannes; Salla v., tegevas sõjaväes / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk10

Vekmann, Hans; Viljandist, tegevas sõjaväes / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk8

Veksmann, Otto; Koselt, võitluses austerl. põlvest haavatud / Nr 44, 20.06.(3.07.)1915, lk8

Veldemann, Ed.; Sürgaverest, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 75, 23.01.(5.02.)1916, lk2

Veldemann, J.; Viljandist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk2

Veldmann, Jaan; Vastemõisast, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Veldmann, Juhan; Viljandi v., haav. 6. okt., paranemisel / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Velischinski, Aleksander; Paide kreisist, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 106, 27.08.(9.09.)1916, lk2

Velling, Juhannes; L. Tähkvere v., elektrotehnika bataljonis / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk12

Vellmann, Julius; tegevas sõjaväes / Nr 70, 19.12.1915(1.01.1916), lk8

Velsker, Arnold; Purdist, tegevas sõjaväes / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk7

Velsker, Arnold; vabat. Tartust, haav. 7. dets. peast ja pahem. käest / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk4

Velt, August; Haljalast, 18 lahingut läbi teinud / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk9

Veltmann, Rudolf; Schlüsselburi kr., tegevas sõjaväes / Nr 82, 12.(25.)03.1916, lk9

Velve, Mihkel; Saaremaalt, tegevas sõjaväes / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk12

Venda, Aleksander; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Vendelin, Adolf; Viljandi kr., 8. juulil 1915 H. all haavatud / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Vendelin, Jaan; Vastemõisast, tegevas sõjaväes / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk8

Vendelin, Richard; Viljandi kreisist, Vastemõisast, haavatud Visla jõe ääres 20. augustil sakslaste vastu võideldes, praegu Saksamaal vangis / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Vendelind, Jaan; Tarvastust, sõjaväljal sanitar / Nr 80, 27.02.(11.03.)1916, lk9

Vendt, Mihkel; Porkuni v., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Vendt, Oskar; Jõõpre m. val., sõja algusest sõjaväljal / Nr 112, 8.(21.)10.1916, lk8

Vendt, Oskar; Jööpre mõisa valitseja, praegu kirjutajaks, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Vene, Aleksander; Lohusoo v., tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk11

Vene, Juhan; Karksi v., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Vene, Mihkel; Lohusoo v., Saksamaal sõjavangis / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Venek, Hans; vabat. Märjamaalt, 15. nov. haav. pahem. k. / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Venesaar, Juhannes; Puurmanni v., sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk3

Ventsel, Hans; Tallinnast, 6. nov. K. linna all langenud / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk10

Ventsel, Herman (Jaan V. vend); 2. okt. W. all sakslaste kätte vangi langenud / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Ventsel, Jaan (Herman V. vend); maakaitsev., Särevere v., Paide kr., praegu Soomes / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk7

Ventsel, Johannes; Keilast, haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk7

Ventsel, Johannes; Tallinnast, 7. nov. K. all austrialaste kätte vangi langenud / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk6

Verendel, Ivan; Muhu Suurest v., sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk9

Veri, Ernst; n. alamohv. Tveri kub., lendurite koolis / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk8

Verliin, Teophil; Kuresaarest, V.-Jaapani sõjas olnud, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Verliin, Villem; Kuresaarest, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Vertmann, August; Türilt, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Veru, Gustav; Jervakandi v., tegevas sõjaväes / Nr 90, 7.(20.)05.1916, lk8

Vesik, Johannes; sõjalaevastikus / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk9

Vesilind, Adolf; Viimsest, 9. märtsil W. all jalast haavatud / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Vesilind, Eduard; Viimsest, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Vesilind, Otto; Viimsest, süürtükiväel. tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Vesiloik, Aleksander; vabatahtlik Tallinnast, sõjaväljal / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Vesk, Karl; Kundast, vahvuse eest Georgi autäht / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Veske, Arnold; Ilmjärve v., telegrafi osak. sõjaväljal / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk10

Veske, Ludvig; Nehatu v., teated puuduvad / Nr 61, 17.(30.)10.1915, lk11

Veske, Voldemar; Kõikülast, 8. okt. pahemast käest haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk5

Veskus, Johannes; Kabalast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk2

Veskus, Johannes; Kabalast, tegevas sõjaväes, X. polgu muusikakooris, ühisfoto 30. dets. 1916 / Nr 133, 4.(17.)03.1917, lk2

Veskus, Karl; Viru Nigulast, 13. juunil W. all teadm. kadunud / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Veskus, Karla; Uljastilt, tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk8

Veskus, Voldemar; Viru Nigulast, tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk8

Vesmann, Hans; Märjamaalt, sõjaväljal / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Vessendorf, Otto; Kohilast, 21. veebr. pahem. jalast haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Vest, Aleksander; Tallinnast, Saksamaal vangis / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk10

Vest, Jaan; Vahastust, 5. nov. Saksa vangi langenud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Vesterblom; ühisfoto: S. polgu eestlaste II koosolek tuleliinil / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk1

Vetmar, Aleksander; V. Määrjast, 24. jaan. lahingus teadm. kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk14

Vetter, Aleksander; Narvast, haavatuna Moskva haigemajas / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Vetter, Bernhard; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 115, 29.10.(11.11.)1916, lk8

Vetter, Johannes; Narvast, sanitarina sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Vettmar, August; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk7

Vichm, Johannes; alam-ohv. Tartust, Austria vangist ära põgenenud, ühisfoto: Mustamere eestlased / Nr 63, 31.10.(13.11.)1915, lk2

Vidaja, Jaan; Läänemaalt, viibib praegu sõjaväljal 2 S. pontoni bataljonis / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk4

Vidas, August; Vladimiri v., tegevas väes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Videmann, Johannes; Narvast, sõjaväljal / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Videroff, Karl; Koongast, teadmata kadunud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Videvik, K.; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk8

Viedemann, A.; haavatud, parandusel / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk10

Viekberg, Roman; vabat. Tallinnast / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk6

Viekmann, Gustav; Raasikult, praegu sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Viherpu, J.; Tallinnast, praegu sõjaväljal / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Vihmann, Theodor; Riiast, 1. juulil haav., kodus parandusel / Nr 79, 20.02.(4.03.)1916, lk8

Viibom, F.; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk8

Viiding, Hans; Hummuli v., sõjaväljalt parandusele lastud / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk9

Viiding, Jaan; Hummuli v., parem. käest haavat., uueste sõjav. / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Viiding, Karl; Hummuli v., haiguse pärast sõjaväljalt tagasi / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk12

Viiding, Karla; Hummuli v., sõjaväljal / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk6

Viikant, Aleksander; Rakverest, praegu sõjaväljal / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Viikov, Albret; Kohtlast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Viikstein, Mats, Kustja p.; maakaitsev. Noarootsist / Nr 18, 20.12.1914(2.01.1915), lk6

Viil, Paul; Kohilast, sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk9

Viil, Paul; Pahklast, sõjaväljal / Nr 47, 11.(24.)07.1915, lk8

Viilas, Johannes; Tallinnast, sõjaväljal, ühisfoto / Nr 145, 27.05.(9.06.)1917, lk2

Viilob, Viktor; Võru kr., tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 85, 2.(15.)04.1916, lk3

Viilop, Aleksander; Purdist, 2. aug. käest haav. / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Viilop, P.; Riiast, tegevas sõjaväes, raudtee bataljonis / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk9

Viilop, Peeter; Kagjärvelt, tegevas sõjaväes / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Viilup, Eduard; Karulast, tegevas sõjaväes / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk9

Viin, Abram; Rakvere maak., 19. okt. haavatud / Nr 31, 21.03.(3.04.)1915, lk9

Viin, Jakob; Kõrgesaarelt, haavatud L. all parem. silmast ja par. jalast / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk6

Viismann, Rudolf; Raasiku v., tegevas sõjaväes / Nr 66, 21.11.(4.12.)1915, lk10

Viit, Hans; teadmata kadunud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Viit, Jaan; Haimre v., maakaitsev., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Viit, Vilhelm; praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Viitmann, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 94, 4.(17.)06.1916, lk8

Vikat, Jüri; tagavarav. Raasikult, väeteenist. vabastatud / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Vikhof, August; Narvast, 4. mail 1915 teadmata kadunud / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Vikhof, Friedrich; alamohv. Narvast, 10. dets. W. ääres lang. / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Vikhof, Karl; v. alamohv. Narvast, sõjaväljal / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk11

Vilberg, August; Nissist, tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk8

Vilberg, Eduard; alamohv. Tallinnast, vahvuse eest Georgi raha / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Vilberg, Johannes; Neeme rannast, tegevas sõjaväes / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk9

Vilberg, Karl; Tallinnast, käest haavat., vahvuse eest Georgi raha / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk10

Vilberg, Peeter; Jõelehtme v., sõjaväljal / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk15

Vilde, Eduard; kooliõpetaja Päidelt, praegu sõjaväljal / Nr 23, 24.01.(6.02.)1915, lk7

Vildek, Juhannes; Tapalt, 27. jaan. W. all teadmata kadunud / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk10

Vilers, Aleksander; Jõhvist, sõjaväljal moonavooris / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk8

Vilistus, Gustav; alamohv. Anialt, praegu tegevas sõjaväes / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Villart, Mihkel; Järvakandist, teadmata kadunud / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Villems, Hans; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk11

Villemson, Julius; Narvast, haavatud pahemast käest 15. oktoobril Austrias, viibib praegu Minski hospidalis / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk4

Villert, August; Virumaalt, haigemajas, läheb sõjaväl. tagasi / Nr 46, 4.(17.)07.1915, lk8

Villmann, Gustav; Kuusalu kih., tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Vilmann, Martin; Narvast, kahel korral haavatud / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk10

Vilsar, Mart; sõjaväljal / Nr 40, 23.05.(5.06.)1915, lk8

Vilsar, Oskar; Kuresaarest, ratsa-maakuulajate salgas / Nr 120, 3.(16.)12.1916, lk8

Vilu, Aleksander; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Vilu, Jaan; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Vilu, Johannes; Kehrast, tegevas sõjaväes / Nr 93, 28.05.(10.06.)1916, lk9

Vilu, Johannes; Narvast, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk10

Vimberg, August; Haljalast, velskerina tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk13

Vimberg, Eduard; Paidest, tegevas sõjaväes / Nr 81, 5.(18.)03.1916, lk8

Vinberg, Juhannes; Kehrast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk2

Vink, Jakob; Leevi v. Jurjevi kr. , ühisfoto: Haavatud Eesti sõjamehed Permi hospidalis / Nr 50, 1.(14.)08.1915, lk3

Vinnal, Johann; Uusnast, sõjaväljal aptegis / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk9

Vint, Aleksander; Narvast, 20. oktoobril Austria vangi langenud / Nr 17, 13.(26.)12.1914, lk5

Viporn, Herman; Tapalt, tegevas sõjaväes / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk9

Vipp, Peeter; ühisfoto: Salgake 11. jaanuaril kokkukutsutud 1. järgu maakaitseväelisi Saaremaalt Torgu v. / Nr 62, 24.10.(6.11.)1915, lk2

Viren, A.; Tõrvast, loomaarst, sõja algusest sõjaväljal / Nr 110, 24.09.(7.10.)1916, lk8

Virkov, J.; Siberist, sõjaväljal / Nr 119, 26.11.(9.12.)1916, lk8

Virkov, Paul; V. Suistlepist, tegevas sõjav. / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Virkov, Peeter; Petrogradist, kirjutaja staabis / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk10

Virma, Hans; Velise v., sõjaväljal / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk8

Virma, J.; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk11

Virstin, Jaan; Võnnust, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Vischberg, Eugen; Jõhvist, käest haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk13

Vishnevski, Edgar; tegevas sõjaväes / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk8

Vishnevski, Josef; tegevas sõjaväes / Nr 121, 10.(23.)12.1916, lk8

Viskmann, Fried.; sõjaväljal / Nr 53, 22.08.(4.09.)1915, lk9

Visnapu, Gust.; Liivimaalt, haav. 13. okt. pahemast käest / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk7

Visnapu, Gustav - kiri / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk4-5

Visnapu, Gustav – kiri / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk5-6

Visnapu, Gustav – kiri / Nr 56, 12.(25.)09.1915, lk7-8

Visnapuu, Juhan; Uue-Antsla v., tegevas sõjaväes / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk12

Visnapuu, Richard; Tartu kr., tegevas sõjaväes / Nr 103, 6.(19.)08.1916, lk8

Visner, Johannes; Märjamaalt, 6. nov. K. all haavatud / Nr 25, 7.(20.)02.1915, lk6

Vister, Julius; Kõnnu v. Tall. kr., haavatud pahemast käest / Nr 26, 14.(27.)02.1915, lk6

Vitsmann, Jakob; Tallinnast, haavatud 8. okt. pahem. käest / Nr 21, 10.(23.)01.1915, lk6

Vitsud(?), Jaan; 2 korda haavatud, 4. järgu Georgi rist / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk9

Vohu, Villem; Kärdlast, tegevas sõjaväes, ühisfoto / Nr 67, 28.11.(11.12.)1915, lk2

Voip, Aleksander; V.-Maarjast, tegevas sõjaväes / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Voip, Mihkel; Tallinnast, sõjaväljal langenud / Nr 124, 31.12.1916 (13.01.1917), lk8

Voip, Vilhelm; V.-Maarjast, tegevas sõjaväes / Nr 52, 15.(28.)08.1915, lk10

Vois, Ado; Kaseritsa v., L. all 18. aprillil langenud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk10

Vok; Tartust, W. all langenud / Nr 28, 28.02.(13.03.)1915, lk5

Vokka, Otto; Austrias sõjavangis / Nr 128, 28.01.(10.02.)1917, lk8

Volber, Josep; Rakvere kr., Saksamaal vangis / Nr 78, 13.(26.)02.1916, lk9

Volber, Karl; Haljalast, tegevas sõjaväes / Nr 149, 24.06.(7.07.)1917, lk8

Volberg, Juhanes; Kiiust, põrutatud, paranemisel / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Volberg, Julius; Kiiust, praegu sõjaväljal / Nr 20, 03.(16.)01.1915, lk7

Voltsonok; Rakvere kr., sõjaväljal / Nr 111, 1.(14.)10.1916, lk9

Vomm, J.; Pärnust, ühisfoto / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk3

Vomm, Juhan; Pärnust, autojuhina tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk10

Vomm, Voldemar; Rakverest, tegevas sõjaväes / Nr 97, 25.(8.)06.1916, lk9

Vont, Aleksander; Muhusundist, sõjaväljal / Nr 49, 25.07.(7.08.)1915, lk8

Voogel, Nikolai; Tahkurannast, Pärnumaalt, ühisfoto / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk10 (sama foto vale allkirjaga Nr 116 lk2)

Voolmann, Kustav; Hiiumaalt, Saksamaal vangis / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Voolosberg, Jaan; Kullamaalt, novembrikuul lahingus langenud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk11

Voorimees, Anton; Tallinnast, 11. dets. põrutatud ja käest haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk12

Voorman, Karla; 10. okt. W. lahingus teadmata kadunud / Nr 34, 11.(24.)04.1915, lk10

Vorbe, Martin; Tallinnast, Austrias sõjavangis / Nr 60, 10.(23.)10.1915, lk10

Vorsmann, J.; Tallinnast, tegevas sõjav. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk12

Vorst, August; Koorkülast, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Vorst, Voldemar; Koorkülast, sõjaväljal / Nr 59, 3.(16.)10.1915, lk9

Vosoberg, Daniel; kooliõpet. Võrumaalt, tegevas sõjaväes / Nr 38, 9.(22.)05.1915, lk11

Vossi, August; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 105, 20.08.(2.09.)1916, lk9

Vranglin, Aleksander; tegevas mereväes sõja algusest saadik, ühisfoto / Nr 143, 13.(26.)05.1917, lk6

Vreimann, Karl; Kilingi v., haavatud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Vreintal, Juhannes; Vaikna v., sõjaväljal / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk8

Vreinthal, Jaan; Vaikna v., haavatud, läheb uueste sõjav. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk10

Vultmann, August; Raiküla v., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Vultmann, Karl; Raiküla v., tegevas sõjaväes / Nr 54, 29.08.(11.09.)1915, lk9

Vunder, Heinrich; Kahalast, tegevas sõjaväes / Nr 48, 18.(31.)07.1915, lk2

Vunder, Johannes; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk9

Vunn, Julius; vahvuse eest 4. järgu Georgi rist annetatud / Nr 22, 17.(30.)01.1915, lk7

Vuus, Vilhelm; Sinalepa v., 29. märtsil M. all käest haav. / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Võhma, August; Lehtsest, tegevas sõjaväes / Nr 108, 10.(23.)09.1916, lk9

Võngerveld, Karl; tegevas sõjaväes / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Võrk, August; Ambla v., Siberi kütt, Saksa vangis / Nr 41, 30.05.(12.06.)1915, lk9

Võrk, Jaan; Tallinnast, 9. nov. käest, kaelast, rinnust haavat. / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk11

Võrklaev, Madis; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 126, 14.(27.)01.1917, lk9

Võrrumann, Gustav; Pärnust, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk8

Võso, A.; Põlvalt, kodus parandusel / Nr 32, 28.03.(10.04.)1915, lk9

Võsu, Juhan; Võru kr., Saksamaal vangis / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Vähi, Anton; Paide kr., tegevas sõjaväes / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk13

Vähi, Johan; Liivimaalt Laatre v. – foto: 12. automobili rood, eestlased-autojuhid tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk1

Välbe, Annes; Rõikalt, 8. dets. Galitsias langenud / Nr 24, 31.01.(13.02.)1915, lk7

Väli, Aleksander; vabatahtl. Narvast, Saksamaal vangis / Nr 36, 25.04.(8.05.)1915, lk9

Väli, Osvald; Albust, võitluses austerl. 9. novembril langenud / Nr 45, 27.06.(10.07.)1915, lk9

Välis, Joann; Tallinnast, sõjaväljal / Nr 39, 16.(29.)05.1915, lk9

Väljamets, Tõnis; Raplast, tegevas sõjaväes / Nr 152, 15.(28.)07.1917, lk9

Väljaots, H.; S. Jaanist, polgu kirjut. teg. sõjav. / Nr 109, 17.(30.)09.1916, lk9

Väljaots, Peeter; Viljandist, 19. märts K-s pahemast reiest haavatud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Väljataga, Magnus; Kurna v., 17. veebr. lahingus langenud / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk11

Värav, Konstantin; Jõhvist, seljast haav., uueste sõjaväljal / Nr 51, 8.(21.)08.1915, lk8

Värva, August; Hellenurmest, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Värva, Karl; Hellenurmest, tegevas sõjaväes / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk8

Värva, Peeter; Hellenurmest, tegevas sõjaväes / Nr 101, 23.07.(5.08.)1916, lk8

Värva, Peeter; Hellenurmest, tegevas sõjaväes / Nr 92, 21.05.(3.06.)1916, lk9

Väärt, Aleksander; Loonalt, Saksamaal vangis / Nr 57, 19.09.(2.10.)1915, lk8

Väärtnõu, Vassili; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 141, 29.04.(12.05.)1917, lk9

Vörtman, Johannes; Hiiumaalt, sõja algusest tegevas sõjaväes, ühisfoto: T. polgu sõjaväe politseikomando eestlased / Nr 96, 18.(1.)06.1916, lk2

Õige, Karl; efr. Lümmadast, Saksamaal sõjavangis / Nr 55, 5.(18.)09.1915, lk9

Õmblus, Hans; Tarvastu v., praegu sõjaväljal / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk12

Õnnis, J. P.; alamohv. Kihelkonnalt, 18. aug. ja 14. nov. haavat. / Nr 30, 14.(27.)03.1915, lk15

Õun, Josep; Albu v., 30. aug. Preisimaal teadm. kadunud / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk13

Õun, Karla; Helmest, tegevas sõjaväes / Nr 58, 26.09.(9.10.)1915, lk8

Õunapu, August; Tarvastust, jalast haavatud, uueste sõjaväljal / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Õunapu, Gustav; Tallinnast, W. all peast ja käest haavatud / Nr 35, 18.04.(1.05.)1915, lk14

Õuner, August; Narvast, 27. okt. jalast haavat., uueste sõjav. / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk12

Õunmann, Voldemar; Aaspere v., 22. aug. teadmata kadunud / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk11

Õunpuu, Jaan; Saaremaalt, Saksamaal vangis / Nr 33, 4.(17.)04.1915, lk10

Öpik, August; Mäetaguse v., sõjaväljal / Nr 42, 6.(19.)06.1915, lk10

Övaht, Erich; Viljandimaalt, Saksamaal vangis / Nr 74, 16.(29.)01.1916, lk9

Ööpik, Johannes; Tallinnast, praegu sõjav. / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk9

Ühtigi, Jaan; Tallinnast, tegevas sõjaväes / Nr 29, 7.(20.)03.1915, lk10

Ülem, Madis; Nurtust, tegevas sõjaväes / Nr 77, 6.(19.)02.1916, lk9

X Ühisfoto: 1917. a. nekrutid Märjamaalt / Nr 84, 26.03.(8.04.)1916, lk2

X Ühisfoto: Eestlased Läti pataljonis / Nr 131, 18.02.(3.03.)1917, lk2

X Ühisfoto: Eestlased Tartu maakonnast. Kõik sõja algusest tegevas sõjaväes / Nr 132, 25.02.(10.03.)1917, lk2

X Ühisfoto: Eestlaste koosolek Siberis. 1915. a. saadeti Tallinnast Shesti vabrikust salkkond töölisi Tobolski kub., Kurgani linna, uude tehasesse tööle. Pilt kujutab nende koosolekut esimestel vabaduse päevadel. / Nr 151, 8.(21.)07.1917, lk2

X Ühisfoto: Proshektori roo eestlased. Kõik sõja algusest saadik sõjaväljal / Nr 117, 12.(25.)11.1916, lk3

X Ühisfoto: S. polgu eestlaste II koosolek tuleliinil / Nr 153, 22.07.(4.08.)1917, lk1

X Ühisfoto: Sõjahaavatud Tallinna insheneride ja tehnika tegelaste poolt üleval peetavas latsaretis / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk2

X Ühisfoto: Viljandimaa kooliõpetajate rühm tegevas sõjaväes / Nr 37, 2.(15.)05.1915, lk3