TÖÖINTERVJUU

 

Kasutatud kirjandus http://www.rajaleidja.ee/

 

 

Kõige sagedasemad küsimused tööintervjuul

 

 1. Miks Te soovite tulla tööle sellele ametikohale?
  Võid rääkida enda lähiaja eesmärkidest, kindlasti seosta need selle firmaga, kuhu soovid tööle minna. Sobib mainida ka seda, et näed siin enda jaoks tulevikuperspektiivi ja rääkida enda mõtetest ning ideedest, mida saad firmas rakendada. Põhjendada võid veel vastava ettevalmistusega või töökogemusega selles valdkonnas.
 2. Miks Te arvate, et olete kõige parem kandidaat sellele ametikohale? Miks peaksime just Teid valima?
  Võid rääkida siinkohal, millist kasu toob asutusele Sinu palkamine ja seostada enda tulevikuperspektiivid just selle firmaga. Räägi kindlasti enda positiivsetest isiksuseomadustest ja oskustest, mida just selles firmas vaja läheb. Et sellele küsimusele hästi vastata, tutvu kindlasti nõuetega, mida esitatakse sellel ametikohal töötajale.
 3. Mida saate rääkida enda puudustest?
  Kui räägid enda nõrkadest külgedest, siis püüa need välja tuua positiivse kaudu – “sõbrad räägivad, et olen kohati ülearu põhjalik”. Sellele küsimusele vasta lühidalt, et mitte jääda pikalt ja laialt vestlema enda puudustest.
 4. Kas Teile meeldib rohkem töötada meeskonnas või üksinda?
  Vastates mõtle sellele, kas antud ametikohal töötamine eeldab üksi või meeskonnas tegutsemist. Võid rääkida valmisolekust meeskonnatöö tegemiseks (see näitab, et hoolid teistest inimestest ja nende arvamusest) ja sõltuvalt tööülesannetest võid tegutseda ka üksi.
 5. Rääkige meile oma koolielust.
  See küsimus võidakse esitada äsja kooli lõpetanutele Räägi asjadest, mida Sulle koolis meeldis teha ja milliseid ülesandeid Sulle usaldati. Maini ka kogemusi ja oskusi, mida Sul neid täites õnnestus omandada.
 6. Miks soovite töökohta vahetada ja tulete ära oma endisest töökohast?
  Sellele küsimusele vastates võid rääkida, et otsid uut väljakutset, soovid enda võimeid ja oskusi paremini rakendada ja oled kuulnud positiivset infot firma kohta, kuhu praegu kandideerid. Oma endisest töökohast räägi kindlasti hästi, sest muidu võid jätta endast mulje kui halvast suhtlejast.
 7. Millised on Teie ootused tulevasele töökohale?
  Vastamisel sobib rääkida sellest, et loodad arendada oma tööalast karjääri ja tahad, et töökoht võimaldaks eneseteostust. Vastamisel võid rääkida soovist läbida koolitusi, et omandada kaasaegseid teadmisi ja olla kõrge kvalifikatsiooniga töötaja.
 8. Missugust palka soovite saada?
  Soovitav on nimetada pisut kõrgemat palka, kui eeldatavasti pakutakse, või mainida Sinu jaoks sobivat palgavahemikku. Lisaks võid öelda, et täpsem palganumber on läbirääkimiste küsimus. Saad ka eelnevalt uurida, millised palgad on firmas, kuhu soovid tööle minna. Liiga madala palganumbri pakkumine näitab, et Sa ei hinda ennast kuigi kõrgelt ja see võib vähendada Sinu töölevõtmise võimalusi.
 9. Kas Teil on meile küsimusi?
  Kui Sulle selline võimalus antakse, siis kasuta see kindlasti ära. Sinu küsimused näitavad, et oled huvitatud firma käekäigust ja tahad saada selget ülevaadet. Küsida sobib näiteks firma tegevuse ja toodangu kohta. Võid uurida, millised on arenguperspektiivid ja koolitusvõimalused.
 10. Palun rääkige meile endast.
  Mõtle läbi ja aruta koos lähedaste või nõustajaga, millised on Sinu iseloomuomadused ja milliseid neist saad kasutada küsimusele vastates. Keskendu kindlasti enda positiivsetele omadustele. Kui oled äsja kooli lõpetanud, siis võid rääkida enda edusammudest koolis ja nendest kordaminekutest, mis näitavad, et oled hea kandidaat sellele ametikohale.
 11. Milline oleks Teie panus sellesse asutusse, kuhu te tahate tööle tulla?
  Siin soovitakse teada saada, mida Sul on pakkuda ettevõttesse tulles ja kuidas Sa sooviksid sealset tegevust arendada. Sobib kindlasti rääkida enda mõtetest ja ideedest, mida oleks võimalik firmas rakendada.