Avaleht > Taustapilt külastaja valikul

VAJUTA Ctrl+A , muidu ei paista must tekst tumedal taustal välja;) Klikates thumbnail'il, saab külastja ise valida omale meelepärase taustapildi.
---------------------kood-----------------------

<body>

<style>
.bgimages img {cursor:hand}
</style>
<script language="JavaScript1.2">
<!--

/*
Live Background Previewer Script- 
© Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
For full source code, installation instructions,
100's more DHTML scripts, and Terms Of
Use, visit dynamicdrive.com
*/

function tile(){
if (!document.all)
return
var source=event.srcElement
if (source.tagName=="IMG")
document.body.style.backgroundImage="url("+source.src+")"
}

function restore(){
document.body.style.backgroundImage=''
}

//-->
</script>

<span class="bgimages" onClick="tile();event.cancelBubble=true">
<img src="bg1.jpg" width="50" height="50">
<<img src="bg2.jpg" width="50" height="50">
<img src="bg3.jpg" width="50" height="50">
<img src="bg4.jpg" width="50" height="50">
</span>

</body>

---------------------kood-----------------------PÄRIS ASJALIK, MIS ...?