Kullamaa arboreetum

Arboreetum

Ilupuud ja põõsad

Asukoht

Loodusõppekeskus

Loodusõpperada

Metsanduslikud katsealad

Teaduslikud uurimused ja artiklid

Taimekasvatus

saada e-mail

Mittetulundusühingu Kullamaa arboreetum eesmärgiks on introdutseeritud ja kodumaistest liikidest arboreetumi (dendropargi) rajamine ja dendroloogiline, metsanduslik ning maastikuhooldusealane katse- ja uurimistöö, vastavate näidisalade ja looduse õpperadade rajamine ning nende baasil looduse vahendamine, konsultatsioonid ja väljaõpe.

Sõna "arboreetum" tuleneb ladinakeelsest sõnast "arbor", mis tähendab puud. Arboreetumi all mõeldakse pargina või parkmetsana kujundatud ala, kuhu on istutatud erinevaid puid ja põõsaid. ( Arboreetumite tähendusest

Teistest Eestimaa arboreetumitest leiab infot H.Sanderi kodulehelt

Mittetulundusühing asub Lääne maakonnas, Kullamaa vallas, Kullametsa külas