3. KLASS

Liivi Urbel, Monika Pullerits. Muusikaõpik 3. klassile. Avita 2001

KUU

TEEMA

LAULUD

KUULAMINE

PILLIMÄNG

Muusikaline kirjaoskus

Märkused ja muusikaajalugu

S

E

P

T

E

M

B

E

R

Kooli algus

Sügis

Sissejuhatus rahva­muusikasse

„Kust laulud pärit“ lk3

„Loomine“ lk6

„Siidisulis linnukene“ Tv lk4

“Kivikasukas” lk 13

(“Hea tuju kaanon” lk 29)

(“Kunstnik sügis” lk17)

“Sügishommik” lk 30

“Kinga-rock” lk31

“Õnnitluskaanon” lk 98Vivaldi “Sügis” Tv lk 31


Rütmipillid: rütmide meeldetuletus, saated rahvalauludele

Plokkflööt: õpime pilli õigesti hoidma ja puhuma, õpime ära esimesed noodid (-3 sõrme) ja nende paigutuse noodijoontele

Rütmipillid Tv lk3

Astmete meeldetuletus Tv lk 8, 10, 12.

Rütmide meeldetuletus Tv lk 9, 13

tekst ja selle rütmiseerimine Tv lk 11.

Hatjutused õpikust lk9, 12, 18, 24


Püüame õppida ära ka tantsud: “Kivikasukas” ja “Siidisulgis linnukene”

O

K

T

O

O

B

E

R

Õpetajatepäev

Sügis


Tiritiri rütm

Indiaanlaste muusika

MarssImprovisatsioon


“Lemmikõpetaja” lk 14

“Teele, teele, kurekesed!” lk16

“Utu-utu, utakesed” lk 32

“Indiaanlaste laul” lk 20

“Vana Texas” lk 22

“Mänguasjade rongkäik” lk 34

“Uhti, uhti uhkesti” lk 40

“Imed” lk 25


Tv lk 30

“Indiaanlaste muusika”


Marsside mäng


Rütmipillid: hatjutuste mängimine rütmipillidega. Laulude saated, improvisatsioonid

Plokkflööt: noodid 5 sõrme piires kahehäälsed harjutused (süsteem)

Uus rütm tiritiri õpik lk13 Tv lk 13

Harjutused õpikust lk 28

mõiste “süsteem”

Marss Tv lk 36

Tv lk32

rõhuline ja rõhutu taktiosa Tv lk14

K. Levin „Vihmapiiskade tants“

N

O

V

E

M

B

E

R

Hingedepäv

Mardipäev

Isadepäev

Kadripäev


“Kuningatütar ja kuningapoeg” lk66

“Kellalapsed” lk 26

“Aeg” lk 42

“Mardi ja kadrilaulud” lk 44-47

“Rong juba saabub” lk 50

“Mängi, mängi, pillimees” lk 52

“Tantsulaul” lk 55

Kuulame “originaal esituses” mardi- ja kadrilaule

E.Grieg “Mäekuninga koopas”

Rütmipillid: mõisted ostinaato ja originaalsaated Erinevad saated lauludele

Plokkflööt: õpime juurde mõned parema käe noodid


Tv lk 33

Uus aste ülemine JO Tv lk16

Dünaamika lk48, 49 Tv lk15


Räägime erinevatest eesti rahvapillidest ja kuulame sinna juurde näiteid.

D

E

T

S

E

M

B

E

R


Talv

Jõulud

G. Ernesaks

I poolaasta materjali kordamine

Instrumen­taal- ja vokaal­muusika

“Kolm kihulast” lk 38

“Tali” lk 56

“Pidu jäälossis” lk 57

“Las vihistab” lk 60

“Pagari piparkook” lk 61

“Kuusepuu palve” lk 62

“Jõulukingid” lk 63

“Tuhat valgust” lk 64

“Jõululaps” lk 65

“Aisakell” lk 68

Kuulame näiteid erinevatest koosseisudest.

Erinevates esitustes jõululaulud

Plokkflööt: õpime ära viimased noodid ja kasutame õpitud oskusi jõululaulude ilmestamiseks

Vokaal- ja instrumentaal-muusika lk 58


Tv lk 17 ül 10kordamine lk 69-71Tv lk 17 ül 11

Gustav Ernesaks lk 39

Tv lk 38


Laulame lisaks teisi tuntud jõululaule

J

A

A

N

U

A

R

Uus aasta

Talv

“Uuel aastal” lk 72

“Väike pagar” lk 73

“Mütsilaul” lk 76

“Mõista, mõista!” lk 78

“Vares, vaga linnukene” lk 80

“Eideratas” lk 83

“Lumetrall” lk 84

“Suusamäel” lk 96

„Sokokene“A.Vivaldi “Talv”Uus rütm tiiri lk74, 75 Tv lk18

Tv lk 19

Uus aste NA lk 81, Tv lk 20V

E

E

B

R

U

A

R

Vastlapäev

Sõbrapäev

Vabariigi aastapäev


“Kuu on taevas valge” lk 87

“Vastlalaul” lk 88

“Vastlasõidul” lk 89

“Virulaste tants” lk 108

(“Süda tuksub” lk 92)

“Väikesele isamaale” lk 93

“Mu isamaa armas” lk 95

“Kodu” lk10

“Meremeeste laul lk 36

„Kodu“ lk 10

(„Kaerajaan“)

H.Eller “Kodumaine viis”
C. Debussy “Meri”
Tv lk 24 ül 20

Tv lk 22

Uus aste DI lk 97 Tv lk23Tv lk 32
Polka lk108, Tv lk 37Tantsime (Tv lk 7)

M

Ä

R

T

S


Saabuv kevad

Lihavõtted

“Labajalavalss” lk 100

“Eedelveiss” lk 103

“Käes on märtsikuu” lk 104

”Õnnista ja hoia” lk 113

“Kiituselaul” lk 113

“Lapse laul” lk 136Valss lk 102, Tv lk 36, 37


Lisaks võib laulda:

“Minu kullake” lk 126 ja “Linnurahva pulmatrall” lk 127

A

P

R

I

L

L


Naljapäev

Jüripäev

Volbripäev

“Loomariik” lk 90

“Sääsk” lk 91

“Tee lauldes oma tööd” lk 110

“Tervituskaanon” lk 114

“Kevadpidu” lk 115

“Mängulaul” lk 116

“Uni uueks teeb” lk 118

“Karjapoiss” lk 120

“Laul nõiast” lk 106
JO astmerida Tv lk 25 ül21

RA astmerida Tv lk 25 ül22


M

A

I


Emadepäev

Koli lõpp

Suve algus

“Valss emale” lk 99

“Emakesele” lk 124

“Hiir hüppas” lk 122

“Puukingatants” lk 123

“Lepatriinulaul” lk 128

“Suvine valss” lk 132

“Rõõmsad rändurid” lk 130

“Suur kontsert lk 134

“Sõit pilvelaeval” lk 140

A.Pärt “Tabula rasa” Tv lk 35


“Öökuninganna aaria”

Kordame õpitut. õpikust lk138,139,144. Tv lk 26, 27, 28, 29Rahvamuusika kokkuvõte Tv lk 40,41


M.Härma lk 125, Tv lk 38


A.Pärt lk 129 Tv lk 39


W.A.Mozart lk 135, Tv lk 39


3. klassi lõpetaja peaks...

...oskama peast järgmisi laule: “Tele, teele, kurekesed” lk16, “Aisakell” lk68, “Püha öö”, Hümn, „Kaerajaan“, „Sokukene“ ja 2 oma maakonna rahvalaulu õpetaja valikul

...eristama muusikat keel-, löök- ja puhkpillide esituses

...eristama muusikažanre marss, valss ja polka ja oskab neid iseloomustada

...teadma mõistete ansambel, koorijuht, dirigent ja orkester tähendust.

...oskama iseloomustada kuulatud pala ja väljendada oma arvamust selle suhtes

...teadma tiiri ja tiritiri rütme ning oskama neid kasutada rütmiülesannete lahendamisel ja rütmiimprovisatsioonide loomisel

...teadma JO-võtme tähendust ja astmeid JLMNSRDJ’S,R, ja oskama neid kasutada laulmises ja pillimängus

...eristama kuulmise järgi Joja RA lõpulist astmerida

...oskama kasutada musitseerimisel märke P, F, <>

...teadma õpitud heliloojaid (Härma, Ernesaks, Pärt, Mozart)