Kakskeelne väljaanneEdizione bilingue
Eesti/itaalia keelesIn estone/italiano

Sisukord     Indice

[Tõlkijapoolne saatesõna]Saateks[Introduction (in English)]
Introduction
Niccolò Machiavelli kõrgeaulisele Lorenzo de'Medici'le[Pühendus]Nicolò Machiavelli al Magnifico Lorenzo de' Medici
[Dedica]
Ainuvõimust ja selle saavutamise teedestI peatükkDi quante ragioni sieno e' principati, e in che modo si acquistino
Capitolo I
Pärilikust ainuvõimustII peatükkDe' principati ereditarii
Capitolo II
SegavõimustIII peatükkDe' principati misti
Capitolo III
Mil moel õnnestus Aleksandri järeltulijail pärast tema surma säilitada võim Dareiose kuningriigi üle, mille Aleksander oli vallutanudIV peatükkPer qual cagione il regno di Dario, il quale da Alessandro fu occupato, non si ribellò da' sua successori dopo la morte di Alessandro
Capitolo IV
Kuidas valitseda linnu või riike, mis elasid enne vallutust oma seaduste järgiV peatükkIn che modo si debbino governare le città o principati li quali, innanzi fussino occupati, si vivevano con le loro legge
Capitolo V
Oma relvade ja vaprate tegudega saavutatud vastsest ainuvõimustVI peatükkDe' Principati nuovi che s'acquistano con l'arme proprie e virtuosamente
Capitolo VI
Võõra relva ja saatuse toel saavutatud vastsest ainuvõimustVII peatükkDe' principati nuovi che s'acquistano con le armi e fortuna di altri
Capitolo VII
Neist, kes on tõusnud võimule kuritegelikul teelVIII peatükkDi quelli che per scelleratezze sono venuti al principato
Capitolo VIII
TsiviilvõimustIX peatükkDel Principato Civile
Capitolo IX
Kuidas tuleks hinnata valitsejate sõjalist võimsustX peatükkIn che modo si debbino misurare le forze di tutti i principati
Capitolo X
PaavstivõimustXI peatükkDe' principati ecclesiastici
Capitolo XI
Sõjaväeteenistusest ja palgasõduritestXII peatükkDi quante ragioni sia la milizia, e de' soldati mercennarii
Capitolo XII
Abi-, sega- ja oma vägedestXIII peatükkDe' soldati ausiliarii, misti e proprii
Capitolo XIII
Valitseja hooltest väeteenistuse alalXIV peatükkQuello che s'appartenga a uno principe circa la milizia
Capitolo XIV
Asjust, mille eest inimesi, iseäranis valitsejaid, kiidetakse või laidetakseXV peatükkDi quelle cose per le quali li uomini, e specialmente i principi, sono laudati o vituperati
Capitolo XV
Heldusest ja kokkuhoidlikkusestXVI peatükkDella liberalità e della parsimonia
Capitolo XVI
Julmusest ja halastusest; kas parem on olla armastatud kui kardetud või vastupidiXVII peatükkDella crudeltà e pietà e s'elli è meglio esser amato che temuto, o più tosto temuto che amato
Capitolo XVII
Kuidas tuleks valitsejatel järgida ausustXVIII peatükkIn che modo e' principi abbino a mantenere la fede
Capitolo XVIII
Põlguse ja vaenu vältimisestXIX peatükkIn che modo si abbia a fuggire lo essere sprezzato e odiato
Capitolo XIX
Kindluste ja paljude muude asjade kasulikkusestXX peatükkSe le fortezze e molte altre cose, che ogni giorno si fanno da' principi, sono utili o no
Capitolo XX
Mida tuleks valitsejail teha selleks, et neid väljapaistvaks peetaksXXI peatükkChe si conviene a un principe perché sia stimato
Capitolo XXI
Valitseja usaldusisikutestXXII peatükkDe' secretarii ch'e' principi hanno appresso di loro
Capitolo XXII
Kuidas hoiduda meelitajatest ja pugejatestXXIII peatükkIn che modo si abbino a fuggire li adulatori
Capitolo XXIII
Miks on Itaalia valitsejad kaotanud oma valdused ja võimuXXIV peatükkPer quale cagione li principi di Italia hanno perso li stati loro
Capitolo XXIV
Kui paljuks on inimeste asjus suuteline saatus ja mil viisil talle vastu seistaXXV peatükkQuanto possa la Fortuna nelle cose umane, et in che modo se li abbia a resistere
Capitolo XXV
Üleskutse haarata Itaalia ja vabastada ta barbarite võimu altXXVI peatükkEsortazione a pigliare la Italia e liberarla dalle mani de' barbari
Capitolo XXVI
SõnaseletusiSõnaseletusiLessico
Lessico
IllustratsioonidIllustratsioonidIllustrazioni
Illustrazioni
Lisa kirje - Sign the GuestbookGet your own FREE Guestbook from htmlGEARVaata kirjeid - View the Guestbook

 Tõlge, kommentaarid ja saatesõna © 2000-2011 Toivo Tomson


allusioneWebmaster - Web Pages - Veebidisain, arvutikoolitus, tõlketeenused, kujundustööd