Jää Jumalaga mann Kui sa ei kuule muusikat kliki Siin!
(Rahvalik laul)
Esimene tüürimees ei raatsi iial juua,
Kõik oma kopkad tahab kodumaale tuua.
:,:Jää jumalaga Mann, sest tuules oli ramm
   ja reisusihiks oli meile Rotterdam.:,:

Kapten vana merekaru juua täis kui tint
läks masti alla magama kui väljas oli vint.
:,:Jää jumalaga Mann, sest tuules oli ramm
   ja reisusihiks oli meile Rotterdam.:,:

Pootsman on meil kaine peaga vaikne nagu toi.
Purjus peaga lärmab nii, et ruhvis kerkib koi.
:,:Jää jumalaga Mann, sest tuules oli ramm
   ja reisusihiks oli meile Rotterdam.:,:

Kokal pudru kõrbes põhja - see on paha märk,
siis masti otsa tõmmatud sai koka vana särk.
:,:Jää jumalaga Mann, sest tuules oli ramm
   ja reisusihiks oli meile Rotterdam.:,:

Kui masti otsa tõmmatud sai koka vana särk,
see paistis igaühele kui viimse päeva märk.
:,:Jää jumalaga Mann, sest tuules oli ramm
   ja reisusihiks oli meile Rotterdam.:,:


 

[Midimusa Lüürika]

- Midimusa Lüürika 2006 -