worldmap

墓 谷 天 仆  

      English

The guilty one:

Kalmu Timo

          Ethno
               Languages
               Scripts


      maakeelne
          rahvad
               keeled
                    uurali keeled
                         murre

MURRE

                              regilaulud
                              lüganuse keel

LÜGANUSE KEEL

                                   harjutused

Harjutused
Kirjaviis :

Tunne oma sõna!


                                   õpetused

Õpetused
Kirjaviis :

igale oma


                         permi
                              udmurdi keel

UDMURDI KEEL

                                   harjutused

Harjutused
Kirjaviis :

rahvad ja keeled

Käändsõnade mitmus, käänded
ja abisõnad :

kohamäärus: kus? kust? kuhu?

Isikulised asesõnad (ma, me, sa, te, ta, nad)
 ja isikutunnused (+n, +me, +d, +te, +b, +vad) :


öeldis: käsk, keeld, küsimus, eitus (Tehke! Ära tee! Kes tegi? Mina ei tee...)

omandliited - Kellel on? Kelle oma?


                                   õpetused

Õpetused
Tähed ja hääldus :

kirjaviis
häälikuseadused

Käändsõnade mitmus, käänded
ja abisõnad :

mitmus ja käänded
omandliited
tagasõnad

omadus- ja määrsõnade võrdlemine


Isikulised asesõnad (ma, me, sa, te, ta, nad)
ja isikutunnused (+n, +me, +d, +te, +b, +vad) :

asesõnad
omandliited
tegusõna pööramine

Mitu?
Millal?

sõnastik
vestmik


                    türgi-tatari keeled
                         türgi keel

TÜRGI KEEL

                              harjutused

Harjutused
Tüve ja liite kooskõla :

häälikute kooskõla


Isikulised asesõnad (ma, me, sa, te, ta, nad)
ja isikutunnused (+n, +me, +d, +te, +b, +vad) :

omandliited - Kellel on? Kelle oma?


                              õpetused
                              reis
                         läti keel

LÄTI KEEL

                              õpetused
                              pildid
                         leedu keel

LEEDU KEEL

                              õpetused

Õpetused

                              pildid
                         araabia keel

ARAABIA KEEL

                              harjutused
                              õpetused
                              reis
                         korea keel

KOREA KEEL

                              harjutused

Harjutused
Kirjaviis :

pärisnimed

                              õpetused
                         jaapani keel

JAAPANI KEEL

                              harjutused

Harjutused
Kirjaviis :

katakana

                              õpetused
                    hiina keeled
                         vana hiina keel
                         hiina riigikeel

HIINA RIIGIKEEL

                              harjutused

Harjutused
Kirjaviis :

pärisnimed

                    tupi-guarani keeled
                         guarani keeled

GUARANI RAHVAD

                              jutud
               kirjad          reisid

REISID
          pildid

PILDID
  1. Clicking a [+] image will open related branches of the node.
  2. Clicking a [-] image will close related branches of the node.