reklaam siia

aa Huvitav teada
aa Suhted
aa Seks
aa Huumor
aa Kultuur
aa Lingid
aa Pildigalerii
aa Küsitlused
aa Foorum
aa Murekirjad
aa Horoskoop
aa Testid


aa Kassikas
aa Võtekas


 

 

 

Islamimaade naine

Mingit objekti nähes inimene kalkuleerib tahtmatult ehk alateadlikult selle suurust, värvi, kaalu või teisi omadusi. Hinnangu andmine toimub alati. Lisaks alateadlikule analüüsile saab inimolend täiesti teadlikult ümbritsevat lahti mõtestada. See protsess sisaldab juba väärtushinnanguid. Inimestel on hindamiseks oma kriteeriumid. Sellegipoolest jõuavad poisid üldiselt omavahel selgusele, milline on väga hea auto ning ilus tüdruk meeldib tõesti õige mitmele poisile. Kuskil mõttesügavuses on ideaali ähmased piirjooned, prototüüp, millele ‘hea’ ja ‘ilus’ auto või tütarlaps peaksid lähenema, et ära teenida tunnustust. Paljuski on tegemist kultuuriruumi ja meedia mõttemalle ühtlustava toimega, mis õpetab väärtustama ühesuguselt. Sõnapaar ilus neiu maalib eesti poistele silme ette sihvaka tütarlapsekuju. Aga kuidas võiks arutleda oma mõttes moslemi mees ? Milline naine oleks talle ihaldusväärne ? Ka islami meestel peaks olema hea naise prototüüp, stereotüüpne mõtlemine toredast ja meeldivast naisest, keda iga mees tahaks. Selle tõe juurde jõudmiseks tuleb vaagida nii positiivseid jooni, mida naiste juures leida soovitakse, kui ka tuletamist sellest, mis on naise puudused, ja mis on naise juures ebasoovitav. Hea naine muidugi ei tegele keelatud tegevustega ega oma ebasoovitavaid omadusi. Negatiivsest – “ ei tohi –saa “ – ideestikust koorubki, mida tohib ja saab naine teha või olla. Heast naisest pole põhjust pühades tekstides pikalt juttu teha, sest naine peabki mehele hea olema, kuid pühakiri hoiatab mehi naiste nõrkuste eest, mis võivad mehele ohtlikud olla ja kiskuda mõlemad hukatusse. Tänapäevasematest oludest toon näiteid, mis järgivad traditsioonilisi arusaamu; ma ei pööra rõhku ühelegi kaasaegsele pühakirja tõlgendusele, mis on mõeldud tõestama, et islamis on mehed ja naised võrdsed ning islam andis naisele vabaduse ja õigused.

Hea naine saab olla ainult abielunaine, sest teisi naisi (sugulased ei tule arvesse) mees ei tunne. Teiste naistega on Allah seksuaalse läbikäimise keelanud (orjad ja teenijatüdrukud ei tule arvesse). Teised naised peaksid mehe jaoks olema olematud. Ka naise vaatevinklist on hea olla abielus, sest ainult nii saab taevasse.

Naiste loomupäraseid omadusi ehk pigem küll puudusi on naisel endal raske parandada kui mitte võimatu ning mehed peaksid teadma naiste nõrkustest ja mitte lootma, et leidub naine, kel neid omadusi pole. Ühelt poolt on hea naine see, kes vastab nõrkustele, mille eest pühakiri mehi hoiatab. Näiteks kui naisel on vähem mõistust kui mehel, siis on see hea. Naine ongi selline rumal, milleks ta on loodud, ja järgib mehe tahtmist. Samas näiteks teine puudus – tänamatus – on selline, mis meestele päris vastukarva on. Suurepärane naine oleks seega nii vähe tänamatu, kui ta loomupärane viga tal võimaldab olla.
Üks suur puudujääk on naistel intelligentsis. Naistel on juba loomupäraselt hulga vähem taiplikkust ja intelligentsi kui meestel. Lisaks on ka nende usk nõrgem. Need arusaamad on ära tõendatud kõige autentsemal moel ega kannata seetõttu mingit kahtluse alla seadmist – need on kirjas tähtsaimas tekstide kogus ( peale Allahi Raamatu muidugi ) ehk Sahih Al- Bukhari hadith’ite kogus. [ Kõrgeimat autentsusetaset nimetatakse mutafaqun 'alayhi ( ‘otsustatud ‘) . Näiteks seda hadith’it on oma töödes kasutanud ja aktsepteerinud ka kuulsaimad õpetlased nagu Ghazali, Ibn al-'Arabi, Razi, Suyouti, Qortobi, Nawawi ja Ibn Kathir ] . Selles tekstis ütleb Allahi apostel naistele, et nende intelligentsi puudulikkust näitab asjaolu, et kahe naise tunnistus on võrdne ühe mehe omaga. Nõrkust usus tõendab aga see, et naised ei saa ei palvetada ega paastuda menstruatsiooni ajal.
Tuleb tunnistada, et naisel on raske tugevdada end usuliselt. Menstruatsioonist lahti saada on oletatavasti keeruline. Allah ei luba mehel abielluda ega lahutada menstrueerivast naisest. Lahenduseks võib olla rasedus või vanadus. Viimane on aga problemaatiline, kuna naine on hea naine, kui ta on viljakas. Viljakus - kvantitatiivne ja kvalitatiivne [poisslaps] tulemus - on ääretult oluline naise positiivne omadus. Piisavalt vana naine enam lapsi ei saa, seega pole ta konkurentsis naistega, keda mehed ihaldavad. Ka rasedus ei pruugi olla lahendus, sest Allah ( rahu olgu Temaga ) käsib naistel menstruatsiooni ajal paastust loobuda, kuna nad on liiga nõrgad, et paastuda. Samast loogikast lähtudes ei ole ka rase naine piisavalt tugev. Järelikult on naine tõesti nii ebatäiuslik selles plaanis, et parandada pole isegi ideaalsel naisel midagi.
Ja apostel ütles naistele: “ Ma ei ole näinud kedagi, kel oleks nii palju puudu mõistusest ja usust kui teil. “ Juba 13 sajandit on õpetlased respekteerinud “ naqisatan 'aqlan wa dinan.” ehk naiste puudujääke usus ja mõistuses. Araabiamaades on see tõde laialt teada ning seda peetakse lausa aksioomiks.
Uuema aja ( eelmine sajand) mõtlejad peavad tooma mõtestatud põhjendusi. Abbas Mahmud al-Aqqad toob lihtsaid näiteid naiste intelligentsi puudulikkusest. Kuigi naised on juba tuhandeid aastaid [ kui isendid, kes jahil hkkama ei saanud ] kodus süüa tegema õppinud, ei suuda nad siiamaani ületada mehi, kes on mõned aastad kokandust õppinud. Naised ei suuda isegi riideid paremini teha kui mehed. Teaduse alal ei suuda nad meeste juhendamiseta midagi. Nad ei suuda leiutada ega innovatiivselt mõelda.
Ahmad Shalabi leidis, et mees on parem kasvõi seetõttu, et ta on pikem, kondid on suuremad ja kaalub rohkem. Ka musklid on tugevamad, aju on suurem ja samuti süda.
Perfektne naine ei vaja muidugi al-Aqqadi ja Shalabi tõestusi, kuna neis ei saa olla kahtlust mehe ülimuses, sest see oleks juba mässumeelsus. Mässumeelsuse karistamisest tuleb juttu edaspidi.

Tõestusi naiste loomupäraste nõrkuste kohta leiab muidugi ka Quraanist. Quraani salm ( 30:21 ) ütleb: “ … Ta lõi teile teist endist kaasad ja teie võite neis puhata. “
Kuulus quraanitundja Razi selgitab, et ‘ lõi teile ‘ tähendab, et naine loodi nagu loomad ja taimed ja teised kasulikud asjad, sest Kõige Kõrgem on öelnud ‘ Ta lõi teile, mis on maapeal ‘. Naisi ei loodud jumaldamiseks ega täide viima jumalikke käskusid. Neid ei ole pandud vastutama paljude käskude eest nagu mehi, sest naine on nõrk, rumal, mõnes mõttes on ta nagu laps, ja lapselt ei nõuta ju palju, kuid jumal oma suuruses, võimaldades meestel olla täielik, pani naise mõistma hirmu piinava karistuse ees ja seega järgima oma mehe tahtmist ning hoiduma selle eest, mis on keelatud, sest muidu võtaks võimust moraalne laostumine.
Teoreetikutega olid sama meelt praktikud. Näiteks ütles Omar ( üks kaliifidest ), kui naine talle vahele segas : “ Sa oled mänguasi, kui sa oled vajalik, siis me laseme sind kutsuda. “
Ja 'Amru Bin al-'Aas, samuti üks kaliif, ütles: " Naised on mänguasjad, nii et vali. “
Kaliifid toetuvad tegelikult prohvet Muhamedile, kes ütles : “ Naine on mänguasi, ja kes iganes teda võtab, peaks tema eest hoolitsema. “
Aga naine on mehele vajalik mänguasi, sest nagu ütles suur filosoof Ghazali: “ Naiste seltskonnas, neid vaadates ja nendega mängides, hing saab kosutust, süda puhkab ja mees on tugevdatud teenimaks oma jumalat … seepärast ütles jumal : ‘Et sa võid puhata. "
Hea naine on järelikult juba küll loomupäraselt mehest vähem mõistuspärane, kuid puhtteoreetiliselt võib ju ette kujutada olukorda, kus naine ületab mõistuselt meest. Teoreetilisel ettekujutamisel ei ole piire. Selline abstraktne naine ei oleks aga kindlasti hea. Muidugi tekib siin veel lisaküsimus: kas naine, kes on intelligentsem ehk mõistusepärasem kui mees, on üldse naine ? See mind hetkel ei huvita. Küll on aga tõesti selge, et see olevus ( taibukam kui mees ) ei ole mitte mingil juhul hea naine. Hea naine on igal juhul vähem mõistusepärasem kui mees.

Naistel jääb puudu ka tänulikkusest. Bukhari kogu üks hadith ütleb: “ Naised on tänamatud oma meestele ja tänamatud kõige hea eest, mida neile on tehtud. Kui sa oled alati olnud heatahtlik ühega neist ja siis ta näeb sinus midagi ( mis talle ei meeldi), siis ütleb ta ‘ Ma pole kunagi saanud sinult midagi head ‘. “ Aga naise kohus on mehele anduda ja mitte teda kritiseerida. Naine on ju loodud selleks, et ‘ mees saaks temas puhata ‘. Hea naine peaks mõtlema, et tema mees ei ole kunagi milleski süüdi ning olema talle kõige eest tänulik.
Naiste loomupäraseks puuduseks tuuakse sageli veelkord ka asjaolu, et kahe naise tunnistus on võrdne mehe omaga. Juhin tähelepanu, et selle argumendiga tõestas Allahi apostel, miks naised on meestest rumalamad. Eksperdid rõhutavad ometi eraldi naiste mõistust ja usaldusväärsust või parem oleks öelda nende kahe vähesust, kuigi mõistuspärasuses andis alust kahelda vähene usaldusväärsus tunnistajaks olemisel. Kõigele lisaks on viimane lihtsalt laest võetud aksioom. Quraani poolt pakutud aksioomile on proovinud leida õigustust haritud moslemi naine ajakirjas The Age. Ta leiab, et kuna naine loodi kandma ja toitma last, on ta väga emotsionaalne ja lisaks on naine unustaja, sest kui ta ei unustaks, kuidas tundub lapse sünnitamine, ei sünnitaks ta enam kunagi. Seega pole naine nii usaldusväärne kui mees.
Kokkuvõtlikult loetakse naist islamis siiski ebatäiuslikuks kolmes aspektis. Esmalt teistele, kuna ta on tänamatu ; teiseks endale, kuna ta on väheintelligentne; kolmandaks jumalale, kuna tal on puudus usust. Esimest puudust on heal naisel võimalik vähendada.

Ideaalne naine peaks meeste arvates olema armastav, hell ja südamlik - kõike seda muidugi oma mehele. Lausa iseenesestmõistetav on islamimaailmas naise tagasihoidlikkus ( ka meeste juures vooruseks). Vähe sellest, et tuleb olla tagasihoidlik, peaks naine ahvatlema ideaalis ainult ühte meest. Prohvet ütleb, et kahe mehe võistlus ühe tüdruku pärast on vastuvõetamatu, sest see õhutab vihavaenu kahe muslimivenna vahel. Kui üks mees on teinud abieluettepaneku ärgu teistel olgu selle tüdruku juurde asja.

Käitumine on väga lai valdkond. Põhireeglid sätestavad, et meeste-naiste segiolemises/viibimises ning riietuses kompromisse ei tehta ja naine peab lähtuma igasuguses käitumises mehe vajadustest: nende rahuldamine ei tohi absoluutselt mingil juhul kannatada. Ükski tegevus ei ole nii tähtis !
Hea naine ei saa kindlasti läbi ilma õige riietumiseta. Et paremini mõista islami naiste salapärast riietumist, mis katab peaaegu kõik kehaosad, tuleb selgitada sõna awrah. Nõrgemal sool on prohveti järgi 10 awrah’ i. Awrah tähistab eriti just naise välissuguelundeid ja ühtlasi on awrah ‘ asi, mida häbeneda ‘. Muhamed: “ Abielludes katab mees ühe, surres katab haud kõik kümme. “
Naist kujutatakse tervikuna kui awrah. Majast väljudes tervitab teda kurjusevaim. Väljumine on awrah’i kaitsetuks jätmine, võimaluse andmine kurjale. Seepärast on taunitav majast väljumine, isegi palvetamiseks mo?ees. Naine on jumalale lähemal kodus ja palvetamine kodus on parem kui mo?ees. Kui miskipärast on vaja kodust väljuda, siis tuleks kehaosad katta. Kõik eksperdid on nõus, et naine peaks katma võõraste eest kõik kehaosad, v.a. käed ja nägu, mis on kindlasti meikimata. Kui aga naise nägu on loomulikult ilus, peab ta selle katma, et mitte mehi kiusatusse viia. (mehed ei pea oma iha pidurdama, naised on iha rahuldamiseks, aga seks väljaspool haaremit pole Allahile meelepärane. Lahendus: naised peavad end peitma, mitte mehed endast võitu saama. ) Ent osa õpetlasi leiab, et katta tuleks ka käed ja nägu, kuna ka need olevat awrah.
Allah tegi naistele ülesandeks kanda hijabi, et oleks kaitstud meeste kõlbeline puhtus, kes muidu juhtuksid teda nägema. Riietuse kuldreegel ütleb, et riietus ei tohi võimaldada näha naise figuuri. Küsimus ei ole naise puhtuse kaitstuses silmade eest, mis teda võiksid jälgida. Iva on jälgija puhtaks jäämises. Hea naine ei välju kunagi kodust ja kannab ka kodus hijabi, kattes nii näo kui käed – see vähendab võimalust, et ükski teine mees peale oma võiks linnukesele silma heita. Omar ( kaliif) olevat öelnud: " Ära riieta oma naisi kenasti, ja nad jäävad majja, sest nad ei taha minna välja räbalais. "

Islam keelab silmside. Silmside kontakti mittelubamise printsiipi nimetatakse ghadd al-basar. Kuna on võimatu vaadata ainult maha, siis on andestatav juhuslik pilguheit vastassoo esindajale. Teine pilk on saatanast (ahvatlus suhtele). Naine ei või võõrale mehele kunagi meelega otsa vaadata, mees võib heita pilgu oma pruudile enne lõpliku sõna andmist (abiellumiseks) naise perekonnale. Ette on nähtud ka erandid meesarstile ja naise päästjale ohtlikust olukorrast ( tulekahju, uppumine). Nagu ikka on mees naisest eelistatumas olukorras, aga nii on Allah juba kord seadnud ja nii on seega hea.
Kätlemine naistega on keelatud. Igasugune kontakt on mitteabielus vastassooliste vahel võimatu. Hea naine ei võta mehe kätt, kui see peaks seda siiski proovima. Tänapäeval levib läänest kätlemise komme. Hea naine sellise Quraani eiramisega kaasa ei saa minna. Vana naist võib mees puudutada, sest seal ei ole seksuaalset ahvatlust, mis on saatanast.

Naistele on mitmeid piiranguid igapäevases käitumises. Kui naised mingil imepõhjusel majast välja on läinud, siis keset teed käimine on lubamatu. Eelistatav on käia alati meessoost saatjaga, 100% kehtib see reisimisel. Naisi ei tervitata ega tervita nemad kedagi. Peaks hoiduma rõdul seismisest ja kui siiski, siis kanda väliriietust. Ei tohi imiteerida mitteusklikke naisi. Rääkima peab vaikselt ja aupaklikult. Külalisi vastu võttes varjata end ukse kõrval. Ei tohi aega mööda saata kasutult, tuleb palvetada jumala poole. Naine on nõrk ja vajab oma jumala armulikkust, seega on vaja paluda andeks oma süü eest ja paluda tervist, et teha häid tegusid (arvatavasti tähendab see mehe rahuldamist).
Mehe palvetamine on rikutud, kui seda segab must koer, naine või eesel. Naine asetatakse ühte ritta loomadega. Pole raske aimata, et hea naine ei töllerda meestel palvetamise ajal jalus.
Tänapäeval tegelevad naised ka spordiga. Spordialasid, millega tegelemine võib olla lubatud, hinnatakse nende tagasihoidlikkuse astme järgi. Teiseks peab seda sporti tegema islami kohaselt riietatuna, s.t. et T-särkide, lühikeste pükste, ujumiskostüümide, võimlemistrikoode jne. kasutamine ei ole mõeldav. Ujumine on välistatud ja võimlates treenitakse loomulikult näokatetega. Igasugune lahtiriietumine kodust väljas rebib naiselt kaitse ( Satr ). Mitteusklikele juuste, käte või näo paljastamine on täpselt sama hull kui võõrastele meestele.
Ütlematagi on selge, et du?iruume ei eksisteeri. Naised kasutavad pärast treeningut ( tugevat trenni teha ei või - Allahile ei meeldi ) deodorante. Muuseas kui aromaatse lõhnaga deodorandi kasutaja möödub meeste seltskonnast tähendab see abielurikkumist (teda peetakse prostituudiks). Naistele on mõeldud spetsiaalsed, peaaegu lõhnatud deodorandid. Spordivõistlustel käimine ei ole mõeldav, telerist vaatamine on lubatud.

Perfektne daam ei anna mehele põhjust jätta teda ülalpidamisest ilma.
Teatud juhtudel ei pea mees naist üleval pidama (toit kaasaarvatud). Hanafitese järgi ei ole naise päevane ülalpidamine mehele kohustuslik järgnevatel juhtudel. Esiteks, kui naine on mässuline - läheb majast välja või ei alluta end mehele, s.t. ei lähe mehe majja ( seksist hoidumine ei käi siia alla - selle eest võib peksta ). Teiseks salgab. Kolmandaks allub mehe pojale või isale või suudleb ükskõik kumba ihaga või teeb midagi, mis rikub puhtaid suhteid abikaasaga. Neljandaks, naine, kelle abieluleping ei ole täiuslik ja naine, kes on olnud eksikombel vahekorras ( too mees arvas, et tegemist on oma naisega). Viiendaks on liiga noor seksiks ( kuna islam ei tunne vanusepiiri abiellumiseks, siis noor naine ei pruugi olla veel võimelinegi vahekorraks ). Kuuendaks, naine, kes on vangistatud, ja isegi kui ta ei ole süüdi, aga mehel ei ole tema juurde ligipääsu kui abikaasale. Seitsmendaks, on tõsiselt haige ja seetõttu ei läinud pärast abielutseremooniat mehe majja ja ei allutanud end mehele. Kaheksandaks, on vägistatud teise mehe poolt. Üheksandaks, läheb palverännakule ( mees ei toeta teda kuidagi, sest ta ei ole majas luku taga ).
Imam Shafi järgijad on teinud kolm üldistust selles küsimuses. Naine annab end mehele, öeldes näiteks ' ma allutan end sinule '. Naine peab olema mehele saadav iga kell. Näiteks kui ta päeval töötab ja mees ei saa temaga kohtuda, siis mees võib keelduda tema ülalpidamisest. Muidugi peab naine olema võimeline seksiks. Viimaseks, naine ei tohi olla mässuline. Mees jätab naise ülalpidamisest ilma selleks päevaks. Ei karistata perioodi määrates.
Paljud õpetlased esitavad oma versiooni, mil puhul mees ei pea naist ülal pidama. Need võib olenemata alapunktide rohkusest võtta ikkagi kokku sellega, et naine peab mehele kõiges alluma ( ja kindlasti mitte seksist keelduma ! ).

Mehe seksuaalsete vajaduste rahuldamine ja talle allumine on naise eksistentsi eesmärk. Naine on nagu kõver ribi. Naise kõverus on loomupärane. Ribi sirgeks kangutades see murdub. Kui naisest tahetakse kasu saada, siis tuleb ta murda. Suur õpetlane Imam Shafi ütles, et kui austada naist, siis ta ei austa sind ja kui sa ei austa teda, siis hindab tema sind. Halb iseloom on naistele kaasa sündinud. Mehe mure on see murda. Hea naine laseb end mehel murda ja allub mehele kõiges ja igal ajal. Omar õpetanud: " Harjuta oma naisi sõnaga ' ei '. "
Mehe seksuaalsed vajadused loetakse nii pakiliseks, et ennem võib toit ahjus kõrbeda, kui mees peab naise taga ootama, et oma vajadust rahuldada. Kui naine keeldub, pöörduvad taevainglid tema vastu. Arvatakse, et suurema rahulduse saab mees. Seks on tegevus ja naine ei tegutse. Naine on ju mänguasi. Tema suguelundid loodi selleks, et rahuldada meest. Ka sellele arvamusele on leitud toetuseks Allahi sõnad, mida on vastavalt tõlgendatud. Naine leiab oma õnne, tundes, et mees saab tema sees rahuldatud. Seega hea naine rahuldab oma meest selle soovil viivitamatult ja nii, et mees saab tema sees rahuldatud.
Mees võib naiselt seksi nõuda, aga mitte vastupidi, v.a. üks kord elu jooksul. Aga mees peaks religiooni seisukohalt naisega ikkagi magama vahel (karistamine: manitsemine, siis seksist ilma jätmine, siis löömine) , et kaitsta naist moraalse laostumise eest. Kui ei ole karistamist parasjagu käsil, siis peab mees magama naisega vähemalt kord nelja päeva jooksul. Kui mehel on neli naist, siis kordamööda iga päev ühe naisega.
Mees ostab abielludes naise suguelundi makstes selle eest pruudiraha. Ilma seda maksmata ei ole tal mingeid õigusi naise üle (maksmata jätmine pole tegelikult võimalik). See on minu arvates ülimalt huvitav põhjendus mehe ülemvõimu kohta. Maksad raha ja tee, mis tahad.
Kuulus hadith ütleb, et parimad naised on need, kel on ilusaim nägu ja väikseim pruudiraha. Ja Muhamedil on samuti iga asja kohta midagi sõnada: " Abielu, mida on soodus hankida, on suurima õnnistusega. "
Abielu on orjuse vorm. Naine on mehe ori ja tema kohus on meest rahuldada. Nii arvas Ghazali (suur islami õpetlane, kutsutud ka islami kaljuks ehk huggat al-Islam) 700a. eest. Kaasaegsed kirjutajad möönavad ainult naise allajäämist mehele, orjusest rääkida ei juleta. Kuigi ega nemadki risti ette ei löö. Üks neist kirjutas mehe ja naise suhteid silmas pidades, et seaduse ees on mees ja naine võrdsed, kuid ei maksa seda segi ajada inimese tegeliku sotsiaalse väärtusega, sest kuidas saaks võrdne olla tugev ja nõrk, suur ja väike, mõistuspärane ja hull, käskija ja käsutatav, võimekas ja võimetu, töökas ja laisk ?.
Kuni nelja naisega abiellumist põhjendab Ghazali mõnede meeste ülevoolava seksuaalse ihaga; üks naine ei ole piisav, et kaitsta meest abielurikkumisest.
Hea naine peaks eriti hästi oskama meest rahuldada, et mees ei peaks jändama mitme naisega. Quraan ütleb selgelt , et mõttekas on naida üks naine, sest nii saab mees hoiduda ebaõiglusest ehk naiste erinevast kohtlemisest. Ja veel: " Proovi, kuidas sa võid, kuid sa ei suuda kohelda oma naisi õiglaselt."

Naine võib ükskõik kui palju palvetada, kuid kui ta ei allu oma mehele, on kõik tema püüdlused asjatud ja ta ei pääse paradiisi. Kui naine sureb ajal, mil mees on temaga rahul, pääseb ta paradiisi. Prohvet ütles kord naisele: “ Vaata, kuidas sa oma meest kohtled, sest tema on sinu paradiis ja põrgu. “ Naine peab mehe ees lömitama. Ent ta ei suuda kunagi olla mehele piisavalt hea, ta on mehele alati tänu võlgu. Hea naine kohtleb oma meest nii, et see on temaga väga rahul, s.h. täidab kõik ta soovid ja tahtmised. Ta olgu sõnakuulelik mehele, sest Quraan ütleb:
" Õigel teel naised on seetõttu kuulekad, … aga neid manitse, kellest sa kardad vastuhakku; pagenda nad nende sängi ja peksa neid. " Sängis tuleb peksta sellepärast, et mees näitab naisele, et ta saab endast võitu , laskmata tõmmata end kiusatusse naise võludest. Naine on kõige tugevam oma madratsil ja seal pekstes mõistab naine, et temal ei ole mehe üle mingit võimu ning ta peab mehele alluma. Peksta võib nii, et ' see ei oleks nagu orja piitsutamine', s.t. et võib peksta palju tahes, aga tõsiseid vigastusi ei tohi tekitada. Mishkat Al-Masabih’i tõlkija kirjutas ühes ääremärkuses, et naise 'nõrgalt peksmine' on lubatud neljal juhul. Esiteks kui ta ei kanna ehteid, kuigi abikaasa seda sooviks. Teiseks keeldub seksist ilma mõjuva põhjuseta. Kolmandaks kui ta ei pese ennast, et olla palvetamiseks puhas. Neljandaks kui ta läheb välismaale ilma mehe loata. Seega selgub sellest, kuidas naine peksmisest üldjuhul hoiduda saab ja järelikult siis mehele vähemalt sellega tüli ei tee. Keeldumine seksist oli juba varasemates seostes mainitud kui tõeline pahe. Välismaale minek oli samuti hea naise puhul juba välistatud varem, rääkides sellest, et naine ei peaks majastki väljuma (naise vabadusemäär on hoopis erinev; nagu näha tõlgendused tõesti erinevad). Huvitav on, et naine võiks tahta keelduda ehete kandmisest ja kui ta tõesti nii teeb, siis on ette nähtud lausa peksmine ( n.ö. nõrgalt peksmine, nõrgalt ei tähenda nõrgalt vaid vigastusi tekitamata ! ) . Järelikult on pahasid naisi, kes nii teevad, et peab kirjasõnas meestele õiguse nahutamiseks andma. Sama kehtib pesematuse eest karistamise kohta. Kas naised siis ei soovinud end pesta ? Võimalik, et esmajoones peetakse silmas ikkagi menstruatsiooniaega. Tähtis on, et hea naine kannab ehteid (et rõõmustada meest ja kindlasti kannab, kui mees soovib) ja peseb end enne palvetamist.
Tegelikult ei pea mees arvestama nende nelja juhuga, sest ' meest ei küsitleta selle üle, miks ta oma naist peksis'.
Kui naine ei ole mehega rahul, peab ta kasutama diplomaatiat. Aga kui naine, kelle mees ei taha teda hoida ja tahab temast lahutada ja abielluda teisega, kardab hülgamist või mehe julmust, siis ta ütleb mehele: " Ära lahuta minust ja abiellu teise naisega ning sa võid minu peale mitte kulutada ja minuga mitte magada." Minu arvates peaks hea naine mehele sellise valikuvõimaluse andma ( allaheitlik käitumine on ainult hea ). Mehel on ju nüüd lihtsam. Ta võibki lahutamata jätta. Kui soovib, tegeleb ainult uue naisega, kui tuleb tuju, mängib esimese naisega ( naine on ju mänguasi ), aga pole kohustust.

Naine võib kasvatada lapsi niikaua, kuni nad vajavad abi ( kokkulepitult 9a.), isa võtab kasvatamise üle, kui lapsest on juba abi. Hea naine võiks sellega olla väga rahul, et tema tegeleb lapsega perioodil, kui temaga on palju hoolt ja hiljem saab aru, et tema ei ole (peamine) kasvataja ( tüüpiline allumise alajuht )

Meestele meeldiva naise välimusest on raske aimu saada. Kirjeldus paradiisist on parim võti leidmaks tee moslemi mehe iluideaalini. Paradiisielu on tasuks usklikule, see on ihaldatav. Milliseid naisi lubatakse meestele paradiisis ?
Muuseas arvatakse, et väga vähesed naised saavad paradiisi, enamus lõpetab põrgus. Hadith ütleb, et üks sajast naisest saab paradiisi (on ka leebemaid kohti pühakirjades). Naisi on paradiisis vähe, sest nad ei saa hakkama oma ainukese ülesandega, s.o. takistada oma meeste kiusatusse langemist. Naised on meestele komistuskivideks. Poleks naisi, oleks jumal tõeliselt kummardatud. Mehed hukkuvad päeval, mil nad alluvad oma naisele. Mishkat tõlkija kirjutas ühes kommentaaris, et ükski naine ei peaks mehele probleeme või muresid tekitama. Naine on selleks, et anda mehele muretus ja mugavus majapidamises. [Sellest on juba juttu olnud.] Kui ta peaks teisiti käituma, ei ole ta mehe kaaslaseks paradiisis. Seal on meeste jaoks kristallselgete silmadega süütud kaunitarid. Esiteks mainib kirjasõna ära , et neil kaunitaridel on nii armsad laiad tumedad silmad. Teiseks ' ei ole ükski mees neid puudutanud'. Nad on armsad nagu rubiinid ja ilusad kui korallid. Kolmandaks, mehi 'ootavad pungil rindadega' näitsikud. Nende rinnad on pringid, mitte ei ripu. Neljandaks, nende ilu on lummav ja nad on heledanahalised. Viiendaks, need perfektsed kaunitarid vaatavad ainult oma isanda poole, nende jaoks ei eksisteeri kedagi teist. Kuuendaks, pärast tormilist seksi ( paradiisis on mehel 100-kordne võime) taastub piiga puhtus ja süütus.
Meestele on paradiis pidutsemine, rõõmustamine, nautimine. Õpetlaste arvates tuleks sellest aru saada kui süütuse võtmisest neitsitelt.

Islami juristid on kirjeldanud ideaalse naise omadusi. Naine peaks olema mehest noorem, et ta ei vananeks nii kiiresti ja oleks eostumisvõimeline pikemat aega. Viljakus on olulisem kui ilu. Muhamed ei lubanud ühel mehel abielluda viljatu kuid imekena naisega. Kirjandus pakub ideaalseks abiellumiseaks 14 - 20 aastat. Tal peaks olema vähem võimu, raha, lugupidamist ja austust, sest mehed on loodud naisi toetama ja kaitsma.
Muhamed: "Abiellutakse neljal põhjusel, need on tema vara, tema perekonna positsioon, ilu ja religioon. Nii et nai endale usklik naine, või sa oled luuser. " Absoluutselt kõige olulisem omadus on naise usklikkus. Naist ei tuleks valida ilu või vara järgi, vaid esmajoones usu järgi. Must orjatüdruk, kes on usklik, on parem kui ilus vaba naine, kes ei
usu. Naine ei peaks olema pikk ja kõhn, aga ka mitte lühike ja äbarik või pahade kommetega. Tal ei tohiks olla lapsi eelmisest abielust. Vaba naine on parem kui ori.
Lisaks noorusele peaks naine olema ka neitsi. Miks neitsid on küll nii ihaldusväärsed ? Õige moslem järgib prohveti sõnu: " Otsi neitsisid; nad on suult magusamad, nende üsad on produktiivsemad ja rahuldatud ka kõige vähesemaga. "
Mehel on õigustus naida vanem naine, kui tal on tungiv vajadus leida lapsi kasvatada oskav naine või ta on lihtsalt liiga vana või tal pole piisavalt raha.
Kui jumala saadikult küsiti, kes on tema lemmiknaine, vastas Muhamed: "Aisha." ( Aisha oli 7 aastane, kui ta Muhamediga abiellus ja kujuta pilti - süütu, kusjuures ainuke neitsist Muhamedi pruut. Naisi oli Muhamedil 9 korraga kindlasti, kokku 13 kindlat pluss veel 13 juhunaist, pluss ülejäänud, kes end talle andsid.)
Mulle näib, et ilu on religiooni ja viljakuse järel kolmas kõige tähtsam omadus (ilus naine on noor ja eeldatavalt terve), millega mees valikul arvestab. Ilusa naise (enda oma muidugi) vaatamine teravdavat ja tugevdavat silmanägemist.
Naine peab olema terve. Pühakirjad loetlevad seitse haigust, mille puhul abielu on takistatud: hullus; leepra; hingamisraskused; elevandihaigus; lombakus; luumoodustis vagiinas ja vagiinakramp, mis ei võimalda seksi.
Võimalik, et hea naine peaks olema ümberlõigatud, sest jumala saadik ( Muhamed ) ütleb:" Meeste ümberlõikamine on seaduseks ja naiste ümberlõikamine nende au säilitamiseks. " Paljud õpetlaste koolkonnad peavad naiste ümberlõikamist kohustuseks, mõned isegi rituaalseks kohustuseks (esimesest saab mööda hiilida). Naised pidavat soosima ümberlõikamist, sest neil on endalegi halb vaadata lihatükikest, mille äralõikamisel mehe mõnu oleks suurem (üks põhjendus, miks tüdrukuid lõigatakse).
Juuksed võiks olla musta värvi, kuigi neid näeb ainult mees ( pluss majapidamine). Allah ei soosi ebaloomulikkust, seega juuste värvimine ei tule kõne alla.
Ülalpool selgus (kui oli juttu mehe õigusest naist nõrgalt peksta ) et meestele võib meeldida, kui nende naised kannavad ehteid ja teevad end ilusaks (võõraste meeste jaoks ikka hallis riidetombus).
Tänapäeval on islami naised läinud kaasa supermodelli ideaaliga, mis tähendab sihvakust. Paks naine ei ole enam kuum.

Kokkuvõte

Heaks naiseks olemise tuumpõhimõtte võtab kokku see õpetlik Ihya´ `ulum al-din 'i lugu:

Üks mees hakkas reisile minema ja ta käskis oma naisel mitte tulla alumisele korrusele niikaua, kuni ta ära on. Naise isa oli allkorrusel. Kui isa jäi haigeks, saatis naine jumala saadikule sõna, et see lubaks tal minna vaatama oma isa alumisel korrusel. Prohvet ütles:"
Kuuletu oma mehele." Isa suri. Jälle proovis naine saada luba, et näha oma isa, aga talle öeldi:" Kuuletu oma mehele." Isa maeti. Jumala saadik saatis naisele sõna, et tema isale anti andeks, kuna ta oli sõnakuulelik oma mehele.

Ideaalse naise käitumine on allumine. Kohati on imelik pidevalt korrata läbi variatsioonide seda sama mõtet. Üks põhiline idee, mis teeb naise mehele alluvaks, on paradiisi pääsemine. Selleks tuleb alluda igale oma mehe soovile. Mitte mingi palvetamine ei aita, mitte mingi uskumine ei aita. Palvetav naine on kui valge ronk süsimustade ronkade seas ja ei midagi enamat. Põrgutuli on loodud arutute jaoks ja naised on arututest arutumad. Naine on mõeldud mööduvaks (paradiisis on veelgi paremad piigad) kaaslaseks mehele, tema funktsioon on meest seksuaalselt rahuldada. Ja ongi kõik.


soovit@ saitipartnerlus


Naisteka küsitlus
Kas läheksid voodisse omasoolisega?

muidugi
ainult siis, kui kaua ilma olnud
joobes olekus
vaid fantaasiates
see on vastik


vaata tulemusi

| huvitav teada | suhted | seks | huumor | kultuur | lingid | pildigalerii | küsitlused |
| foorum | murekirjad |
© Naistekas 2001