Arvutiõpikud iseõppijale

Tiit Tilk - arvutiõpetaja

 

 Veebileht on tehtud MS Wordi abil – katsetamaks selle võimalusi.

 

ARVUTIÕPIK algajatele (1999)

ARVUTIÕPIK II – (2000)

Algajale Interneti- kasutajale 2001

Arvutiõpik algajale Windows XP

ARVUTIÕPIK OpenOffice.org 1.1

ARVUTIÕPIK MS Office

·  Eessõna

·  Sisukord

·  Leheküljenäidised

 

 

hulgitellimine ja tagasiside:

opik@hot.ee

 

Koolidele!

 

ARVUTIÕPIK ALGAJALE  Windows XP

128 lk., värvitrükk

mõõdud 23,5X16,5 cm

  Õpikus käsitletakse töise arvutikasutuse aluseks peetavat tekstitööd ja salvestamist. Loomulikult peab tänasesse algõpetusse kuuluma lõpmatult põnev Internet, lisaks pakub pisut meelelahutuslikumat otstarvet arvutiga joonistamine ning fotode täiendamine. Õpiku lõpuosa esitab tähtsamad põhimõtted turvaliseks arvutikasutuseks.

Toiminguid kirjeldatakse ingliskeelses töökeskkonnas Windows XP Home Edition ja eestikeelses Windows XP Professional.

 

Õpiku eessõna

Enamik uusi ostetavaid arvuteid komplekteeritakse töökeskkonnaga Windows XP, mis ilmus turule 2001. aasta sügisel. 2002. aasta märtsis lisandus uue Windowsi eestikeelne versioon, mis on jäänud kuni õpiku ilmumishetkeni ingliskeelsest ligi kaks korda kallimaks. Seetõttu valib enamik arvutiostjaid tänini odavama, ingliskeelse versiooni, panustades selliselt oma arvutialasesse üldharidusse ja paljude teiste, valdavalt ingliskeelsete tarbeprogrammide mõistmisvõimesse.  

Õpik on kirjutatud täiesti algaja arvutiostja vajadusi arvestades. Ehk järjekordne (pisut hilinenudki) “puust ja punaseks” käsitlus autorile omases stiilis, kus kirjeldatakse rõhutatud põhjalikkusega kaasaegse arvutikasutuse tähtsamaid toiminguid, millele omakorda toetuvad kõik keerukamad rakendused. Arvutiõpetajale ja nõustajale on antud õnn näha hädasid, mis saadavad algajaid kasutajaid päevast-päeva ja mille lõplikuks minetamiseks ei piisa ühekordsest selgitusest. Nii ei jäta ka käesolev õpik mitte midagi verivärske arvutihuvilise loomupärase kiire taipamise hooleks, vaid kutsub sageli äsjatehtut kordama või lugema millegi uue juurde pöördumisel juba eelnevatel lehekülgedel käsitletut. Ikka selleks, et põnev õppimisprotsess võiks pakkuda veelgi suuremat naudingut äratundmisest, kui miski on juba teadvusse kinnistunud ning senitundmatust loomulikuks muutunud.

 

Ja mitte ainult algajale!

Õpik ilmub ajal, mil enamiku Eesti koolide arvutiklassides kasutatakse veel Windowsi eelmisi versioone. Nii võiks olla ka arvutit õppinule ja vanema kodu- või tööarvuti omanikule põnev uurida muudatusi, mis puudutavad töökeskkonna kujundust ja programmide juhtimisvahendeid. Windowsis esmakordselt kasutatav eesti keel on põhjustanud elevust ja vaidlusi ning lisab arvutiharidusele veel ühe põneva tahu.

 

Nagu rohkem kui 200 õpetajat üle kogu Eestimaa, õpetab ka raamatu autor Vaata Maailma koolitusprojekti raames klassis, mille arvutitele on paigaldatud Windows 98 ja Windows Me. Nii on mitmed osalejad küsinud lisamaterjali koju ostetud või ostetava Windows XP kohta. Seni on tulnud viidata võimalusele häälestada Windows XP ümber eelmiste versioonide kujundusse, mis jääb lõppkokkuvõttes progressi eiravaks hädaabinõuks.  Uus õpik käsitleb põhjalikult samu teemasid, mida jõutakse puudutada 100 000 eestimaalasele suunatud tasuta kahepäevase koolituse esimesel päeval ja teise päeva alguses vaid esmamulje tasandil. Või mille täielik omandamine sõltub tugevalt osaleja õppimisvõimest ja taiplikkusest. Lisaks tekstitööle ja lihtsamale Internetikasutusele, käsitletakse õpikus põnevat joonistamise/kujundamise teemat. 

Tänu õpetatavat kirjeldavatele rohketele pildilõigetele ja arvutiekraanil kogetavat reaalsust edastavale värvitrükile, peaks raamat pakkuma palju kasulikku ka lihtviisilisele lugejale, kel puudub võimalus loetavat pidevalt arvuti taga istudes kaasa teha. 

 

Sisukord

1. tund   Abiks arvutiostjale   5
Windows keskkonda kasutava arvuti standardiks on  IBM PC 9
Arvuti tehnilisi näitajaid ning komponente kirjeldavad numbrid ja lühendid  10

2. tund   Töökeskkonna Windows juhtimine   17
Töökeskkonna juhtimiseks kasutad hiirt 17
Eestikeelne arvutitarkvara 21
Arvuti sulgemine “Shut Down” 22
Menüüd 23
Kõik programmid ja tarvikud 24
Aknad 25

3. tund   Arvutiklaviatuur    27
Windowsi tarvik ehk  lisaprogramm  WordPad 27
Suured ja väiketähed, kirjavahemärgid ning erimärgid, sõnavahed 29
Arvutiekraanil olevat teksti võid lõputult parandada ja täiendada 31
Reavahetusklahv “Enter”  33
Käivitusklahv “Enter” 34
Loobumisklahv “Esc” 35
Kustutusklahv “Delete” 36
Hiirekursor ja tekstikursor kirjatöös 37
Klaviatuuri kõigi klahvide lühikirjeldused 38
Kui arvuti tõrgub töötamast 44

4. tund   Internet   45
Brauser – programm Interneti nagu ammendamatu raamatu lehitsemiseks 45
Internetilehekülgede aadressid 46
Temaatiline kataloog NETI  48
Kerimisribad 50
Nupud “Tagasi” ja “Edasi” – “Back” ja “Forward”  51
Nupp “Kodu” – “Home”.  Info otsimine märksõna järgi. 53
Pöördumine teistesse, rahvusvahelistesse otsingusüsteemidesse 55
Google 56
Tekstiotsing veebilehe sisust 56
Internetisõnastikud ja ajalehed 58

5. tund   Salvestamine    59
Fail – failid, kaustad 59
Salvestamine tekstitöö programmis “WordPad” 61
Faili nimi – failinimi 63
Faili avamine “WordPad-is” 65
Jälgi salvestuskohta! 66
Salvestamine Töölauale – Desktop 68

6. tund   Teksti kujundamine - fondid, taanded ...   69
Tagasivõtu korraldus “Undo” 69
WordPad-i vaateolekud 70
Erinevad kirjakujud – fondid ja kirjasuurused 71
Paks, kursiiv ja allajoonitud kiri. Joondused. 72
Näidistöö “Sünnipäevakutse” 73
Tekstilõigu taanded 74
Täpid – nummerdamata loetelu – täpistiil – täpiloetelu 75

7. tund   Teksti märkimine, kopeerimine, print   77
Teksti märkimine ehk märgistamine, ploki märkimine 77
Märgitud teksti lohistamine 78
Sünnipäevakutse kujundamine valmisteksti märkimist kasutades 79
Väljatrüki ettevalmistamine – prindi eelvaatlus  80
Teksti kopeerimine 81
Lehekülje häälestus – Page Setup 85
Horisontaalpaigutus Landscape. Printimine – väljatrükk paberile. 86

8. tund   Joonistamine programmiga “Paint”  87
Tehtu kustutamine 88
Töövahendi omaduste kast. Värvikast. Vabakäe pintsel. Luup. 89
Täida värviga – Fill With Color 90
Sirgjoon – Line. Kõverjoon – Curve. 91
Valmiskujundid 92
Kasulik nipp – tõsteklahv  Shift. Olekuriba – inforiba. Hulknurk – Polygon. 93
Pihusti – Airbrush. Pipett värvi valimiseks. 94

9. tund   Pildifailide formaadid, kopeerimine, teksti lisamine piltidele... 95
Salvestamine joonistusprogrammis “Paint” 95
Pildifaili avamine 96
Avamise-  ja salvestusakna vaated 97
Failiformaadid – failitüübid 98
Piltide kopeerimine Internetist 99
Tekstid joonistusprogrammis “Paint” 102
Pildilõiked – piirkonna valimine 104
Menüü “Pilt” – “Image”, pildi suurus 105
JPG – JPEG pildifailid. Piltide salvestamine Internetist. 106

10. tund   Mida ei tohi teha ja mida peaks tegema  107
Ohud  Internetist 108
Popup aknad  ja  Alt+F4 109
Ctrl+Alt+Del 110
Windows XP värskendused 111
Java virtuaalarvuti ja Windows XP Service Pack 1 113
Kõvaketta korrastamine – defragmentimine 115
Kõvaketta kontroll – Check Disk 117
Süsteemi taastamine 118
Failide kustutamine ja programmide eemaldamine 119
Arvutiviiruste tõrjumine 121
Elektronpost 122
Tulemüür – Firewall 123
Ära ründa teisi arvutikasutajaid!!! 123
Lõpetuseks ehk kuidas edasi? 124
Tähestikuline register
125

 

 

 

 

 

 

 

 

 esilehele