Korduma kippuvad küsimused

Vandetõlgist
Miks eelistada vandetõlki notarile?
Miks eelistada vandetõlki teistele tõlkijatele?
Mida võib vandetõlk tõlkida ja kinnitada?
Kas vandetõlk teeb ka suulist tõlget?
Kas vandetõlk tohib teha ka tavalist tõlget?
Vandetõlk, vandetõlkija või vannutatud tõlkija — kuidas on õige?
Eestis tegutsevate vandetõlkide kontaktandmed.
Kuskohast saab rohkem teavet?
Vandetõlgi institutsiooni puudutavad õigusaktid

Tõlkeprotsess
Kuidas saab dokumente vandetõlgile üle anda?
Kuidas saab dokumente tagasi?
Kui kiiresti valmib minu tõlge?

SEE ON VANANENUD KODULEHT!
Minu uus sait on www.translator.ee

Hindadest
Kui palju maksab vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge?
Miks hind on nii kõrge? Mujalt tuleb ju odavam.
Mida mõeldakse 1 lk teksti all?

Apostillid ja legaliseerimine
Kas legaliseerimine või apostillimine?
Mis on apostill?
Milline dokument vajab apostilli?
Milline dokument ei vaja apostilli?
Kas saab apostillida erafirma või eraisiku dokumente?
Mis on avalik dokument?
Ühekordsed ja alalised dokumendid.
Kuidas toimida?
Kas apostilli on ka vaja tõlkida?
Minu dokument on välja antud välismaal, kas ma saan seda Eestis apostillida?
Minu dokument on välja antud ENSV-s, kas ma saan seda Eestis apostillida?
Kus ja millal saab apostilli?
Kuidas saab apostilli?
Kui palju maksab apostill?
Kui palju aega kulub apostilli tegemiseks?

Vandetõlgist

Miks eelistada vandetõlki notarile?

Miks eelistada vandetõlki teistele tõlkijatele?

Mida võib vandetõlk tõlkida ja kinnitada?

Vandetõlk võib tõlkida igasuguseid dokumente — näiteks võib Teil esineda vajadus tõlkida kasvõi kompvekipaberit (seoses tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi vaidlusega) või internetist väljatrükitud teavet (seoses süüdistusega laimamises).
Sama kehtib ka ärakirja tegemise suhtes — ärakirja võib teha ükskõik millisest dokumendist, kusjuures ei ole oluline, kes on dokumendi väljaandja või millise kujuga see dokument on (tegemist võib olla näiteks ka fotoga, millel on mingi tekst).
Pidage aga silmas, et enamikel juhtudel on vaja, et tõlge oleks tehtud originaaldokumendist, kusjuures originaaldokument peab olema tihti apostilliga.

Kas vandetõlk tohib teha ka suulist tõlget?

Vandetõlk võib teha ka suulist tõlget, kuid esmajoones tegeleb vandetõlk kirjalike tõlgetega. Vandetõlk registreerib oma kirjalikud tööd ametitoimingute raamatusse. Suulist tõlget ametitoiminguna ei registreerita.
Vandetõlgil on ka suulist tõlget tehes vandetõlgi staatus. Kohtu-, tõestamis- ja haldusmenetluses ei pea vandetõlki eraldi vannutama ega hoiatama ebaõige tõlkimisega kaasneva vastutuse eest. Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest iseseisvalt. Tavalise tõlgi kaasamise korral nt notari juures vastutab notar tehingu tõlkimisel tavalise tõlgiga solidaarselt.
Seega on vandetõlgi poolt tehtud suuline tõlge üldjuhul usaldusväärsem.
Kui Te soovite suulist tõlget kinnitada, tuleb koostada sellest protokoll või esitada see vandetõlgile muul viisil paberkandjal (nt otsuse või lepingu tekstina jne), et vandetõlk saaks seda kirjalikult tõlkida ja ametitoimingute raamatusse kanda.

Kas vandetõlk tohib teha ka tavalist tõlget?

Loomulikult, sest vandetõlk ju ka tõlgib. Võite kindel olla, et ka muud tõlked, mille on teinud vandetõlgi eksami sooritanud spetsialist, on kvaliteetsed. Tavaline tõlge on kinnitatud tõlkest odavam, sest langeb ära tasu dokumentide kinnitamise eest. Rohkem hindadest loe vastaval leheküljel .

Vandetõlk, vandetõlkija või vannutatud tõlkija — kuidas on õige?

Ametlik nimi on vandetõlk (vt nt Vandetõlgi seadus). Arvatavasti nimetatakse „vannutatud advokaadi“ eeskujul vandetõlke kõnepruugis sageli „vannutatud tõlkideks“. Eesti keeles tehakse samuti vahet tõlkija (kirjalik tõlge) ja tõlgi (suuline tõlk) vahel. Kuigi vandetõlk kinnitab ainult kirjalikke tõlkeid, on ametinimetus ikkagi vandetõlk, aga mitte vandetõlkija.

Eestis tegutsevate vandetõlkide kontaktandmed

http://www.just.ee/34278

Kust saab rohkem teavet?

Vandetõlgi ameti kohta saab lugeda Justiitsministeeriumi kodulehel: http://www.just.ee/34277
Sealt saab samuti lugeda, kuidas korraldatakse vandetõlkide konkurssi ja eksamit.

Vandetõlgi institutsiooni puudutavad õigusaktid

Vandetõlgi seadus
Notariaadiseadus
Tõestamisseadus
Notari distsiplinaarvastutuse seadus
Vandetõlgi määrustik

 

Tõlkeprotsess

Kuidas saab dokumente vandetõlgile üle anda?

Kuidas saab dokumente tagasi?

Kui kiiresti valmib minu tõlge?

Hindadest

Kui palju maksab vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge?

Täpsem teave vt. Hindade all.

Mida mõeldakse 1 lk teksti all?

1 arvestuslik lehekülg = 1800 tähemärki koos tühikutega tõlgitud tekstis.
Enamik Eesti teenusepakkujaid arvestavad lõpphinda sellisel viisil. A4 lk ei saa olla hinna arvestamise aluseks, sest ühele leheküljele võib paigutada kuitahes palju teksti.
Tekstitöötlusprogrammis Microsoft Word saab tähemarkide arvu teada menüüst: Tools –> Word count –> Characters with spaces.

Apostillid ja legaliseerimine

Kas legaliseerimine või apostillimine?

Apostill — mis see on?

Milline dokument vajab apostilli?

Apostillida on vaja dokumendi originaali ja/või tõlget, mida kasutatakse riigis, mis on ühinenud apostillikonventsiooniga.
Apostilli vajavad kõik avalikud dokumendid, nt koolitunnistus, perekonnaseisuameti ja muude riiklike asutuste tunnistused ja tõendid, notari dokumendid (notariaalsed koopiad, volikirjad jne) ja vandetõlgi tõlked.

Milline dokument ei vaja apostilli?

SEE ON VANANENUD KODULEHT!
Minu uus sait on www.translator.ee

Kas võib apostillida erafirma või eraisiku dokumente?

Apostillida võib ainult avalikke dokumente, mitte eraisikute või firma dokumente. Viimasel juhul, kui on vaja apostilli, tehakse dokumendist notariaalne ärakiri ning ärakirjale tehakse apostill. Teine võimalus: eraisik esitab notari juures avaldust ning laseb notaril kinnitada allkirja õigsust või vajadusel ka avalduse sisu. Sellisel juhul on see notari poolt kinnitatud dokument, mida saab apostillida.

Mis on avalik dokument?

Ühekordsed ja alalised dokumendid

Eristatakse ühekordseid ja alalisi dokumente:

Kuidas toimida?

NB! Enne ühekordse dokumendi väljastamist öelge ametnikule, et dokument läheb hiljem apostillimiseks. Kõik ametnikud pole pädevad allkirjastama dokumente, mis vajavad apostilli!

Kas apostilli on vaja ka tõlkida?

Apostill on standarddokument, mille tõlget tavaliselt ei nõuta.
Apostilli tekst on inglise keeles. (Vt kuidas Eesti apostill välja näeb).

Minu dokument on välja antud välismaal, kas ma saan seda Eestis apostillida?

Minu dokument on välja antud ENSV-s, kas ma saan seda Eestis apostillida?

Kus ja millal saab apostilli?

Alates 2010. aastast saab avalikke dokumente apostilliga kinnitada notaribüroodes. Seni tegelesid apostillimisega ministeeriumid, nüüd pakuvad teenust aga 100 notarit kokku 21 Eesti linnas. Notarid väljastavad apostillitud dokumendi viie tööpäeva jooksul. Apostilli võib taotleda posti kaudu (vastavat blanketti võib alla laadida Notarite Koja kodulehelt) või tulla isiklikult järele. Notar ei saa apostillida enda tõestatud või kinnitatud dokumenti, küll aga saab seda teha teine notar, sealhulgas samas büroos töötav notar.

Kõikide notarite kontaktandmed leiab Notarite Koja veebilehelt „Notarid“ rubriigi alt. Täpsemat infot apostillimise kohta saab Notarite Koja kodulehelt, veebiaadressilt http://www.notar.ee/19886.

Kuidas saab apostilli?

Kui palju maksab apostill?

Kui palju aega kulub apostilli tegemiseks?

SEE ON VANANENUD KODULEHT!
Minu uus sait on www.translator.ee
Rävala pst 6, 10143 Tallinn, Eesti
Kesklinna Tõlkekeskus, III korrus
Mobiil: +372 51 49 939
vandetolk@gmail.com