|viimati muudetud 12.2005. | võrgus alates 06.2000. |

 
Ajalugu

Tänapäev

Vastuvõtt

Varia

Viited

SA Tallinna Lastehaigla Kesklinna Lastepolikliiniku Kuulmishoiu KeskusTallinn, Ravi tn.27, tel. 6207341
e-mail: porthos@hot.ee

 

Ajalugu

Tallinna Kesklinna Lastepolikliiniku Kuulmishoiu Keskus alustas tööd väikeste laste kuulmisuuringute kabinetina 1979.a. jaanuarist. Kabineti töö organiseerimine sai alguse juba 1977.a. oktoobris. Kabinet asus Tallinna I Lastehaigla ruumides Hiiul.


Tallinna I Lastehaigla peahoone

 

Tallinna I Lastehaigla majandushoone, kus algselt asus laste kuulmisuuringute kabinetStatistiline materjal kabinetti külastanud kuulmislangusega laste kohta on säilinud alates 1979. aastast.Tallinna kesklinnas Ravi tn.27 asume alates 1986.a. märtsist seoses uue lastepolikliiniku hoone valmimisega.

 Lastele tehtud uuringute käigus kõigi kuulmislangusega laste seast välja sõelutud püsiva kuulmislangusega lapsed, kes vajavad eripedagoogilist õpetust, kuuldeaparaati ja mõnikord ka erilasteaeda või erikooli.
Püsiva kuulmislangusega patsiendid. Põhja- ja Lääne Eestist.


     

Aasta
Patsientide arv
1979
169
1980
196
1981
177
1982
179
1983
182
1984
199
1985
191
1986
241
1987
256
1988
285
1989
288
1990
295
1991
329
1992
319
1993
318
1994
321
1995
354
1996
395
1997
417
1998
406
1999
422
2000
417
2001
434

2002

458

2003

487

2004

523
2005 546

 

 


Märkus:

Alates 2002.a. detsembrist ei ole püsiva kuulmise langusega patsiente seoses 18a. saamisega arvelt kustutatud, kuna nende kuulmisprobleemid kestavad ja nad tahavad meie keskust edasi külastada.

Tänane päev

Tänaseks on audiomeetria kabinetist kujunenud laste kuulmishoiu keskus, mille igapäevane põhitöö on profülaktilise suunaga.
Selgitatakse välja ajutise kuulmislanguse põhjus (ninaneelumandli suurenemine, põskkoopapõletik, alaäge keskkõrvapõletik), selle kõrvaldamisel välditakse püsiva kuulmislanguse teket.
Küllalt palju ajutise kuulmislangusega lapsi avastatakse kooliminejate laste (s.o. 6-aastaste ) profülaktilisel läbivaatusel. Kooliminevate laste seas on aga igal aastal ka püsiva kuulmise langusega lapsi, kes koolis tekkida võivate õpiraskuste ennetamiseks vajavad kuuldeaparaati. Iga kooliminejate laste aastakäigu kohta avastatakse ca 5-8 püsiva kuulmise langusega last.

Kui meie lastepolikliinikus töötas terve lapse tuba kuni 2003.a, tehti 7-8 kuustele imikutele orienteeruv kuulmisuuring screening meetodil Boeli testiga. Kui tekkis kahtlus, et lapse kuulmine pole korras, saadeti laps kuulmiskontrollile täpsema aparatuuriga ja Tervisekaitseametis testitud heliliste instrumentidega. Seoses perearstisüsteemi rakendamisega tehakse profülaktilist screeninguuringut 7-8 kuulistele imikutele kaootiliselt pediaater-konsultantide poolt.
Meditsiiniõde Boel'i testi tegemas - laps on pea pööranud helistatava kellukese suunas

 

 

Meie laste kuulmishoiu keskusesse saadetakse konsultatsioonile raskesti diagnoositavaid lapsi Põhja- ja Lääne-Eesti kõrva-nina-kurguarstide poolt, Mustamäe Lastehaigla neuroloogia ja kõrva nina-kurguhaiguste osakonnast ja kõigist Tallinna lastepolikliinikutest nii kõrva-nina-kurguarstide, neuroloogide kui ka logopeedide poolt, samuti erilasteaedade logopeedide poolt - kõnetuid ja vaegkõnega lapsi.
Koostöö on meie lastehaigla geneetikutega ja surdopedagoogidega (nii eesti kui vene pedagoog) ja kõrva-nina-kurguhaiguste osakonnaga, kus on kaasaegne aparatuur (OAE ja BAEP võimalus).

Kui  väikelapsel diagnoositakse püsiv kuulmispuue, valime välja sobiva kaasaegse kuuldeaparaadi ja sobitame selle talle kõrva. Tänapäeval on suund integreerida vaegkuuljad lapsed  kuuljate keskkonda.

     Sügava kuulmispuudega lastele, kellele kuuldeaparaat ei aita, paigaldatakse Tartu Kõrvakliinikus kohleaarimplantaat, mis teeb võimalikuks ka nende integreerimise normaalkuuljate keskkonda. Kohleaarimplantaadiga lapsed käivad meie kuulmiskeskuses  vabavälja uuringutel  peale iga järjekordset implantaadi häälestamist. See uuring  näitab, kuidas laps on harjunud implantaadiga kuulama üksikuid helisagedusi. Kohleaarimplantatsiooni edukus tervikuna sõltub aga kõnearenduslikust tööst logopeedi juures ja kodus.

Vabavälja uuring kohleaarimplantaadiga lapsele.

     Ainult meie kuulmiskeskuses tehakse imikutele  käitumuslikku  ja refleksaudiomeetriat.

     Vabavälja audiomeetriat hindamaks kuuldeaparaatide  ja kohleaarimplantaadi efektiivsust tehakse ainult Tartu Kuulmiskesuses ja meie laste kuulmiskeskuses.     Püsiva kuulmislangusega patsiendid  Kesklinna Lastepolikliiniku Kuulmishoiu Keskuses seisuga 2005.a.detsember.

 Kahepoolne sensorineuraalne kuulmise langus H.90.3

Uusi lapsi tuli juurde 17

383+17=400 patsienti

 Kahepoolne kurtus H.91.3

Uusi lapsi juurde ei tulnud

Jääb          42 patsienti

 Ühepoolne kurtus H.91.8

Juurde tuli 1 laps

35+1=36

 Ühepoolne sensorineuraalne kuulmise langus H.90.4

Juurde tuli 2 last

41+2=43

 Kuulmise langus – põhjustatud välis- ja keskkõrva arenguanomaaliatest

Juurde tuli 3 last

22+3=25

Kokku jääb 2005. aasta lõpu seisuga  jälgimisele 546 püsiva kuulmise langusega patsienti.  Seoses 18 aastaseks saamisega otsustasime oma patsiente jälgimiselt mitte kustutada, kuna nende probleemid kestavad ja nad soovivad edasi  käia meie kuulmishoiu keskuses.

top

Kuulmisuuringute võimalused. Aparatuur

Imikute ja väikelaste kuulmise uuringuks on Taani käeshoitav vabavälja audiomeeter PA-2, mis annab 4 erineva helisagedusega heli 4 erineval helitugevusel.
Kuulmisuuringu tegemine imikule käeshoitava pediaatilise vabavälja audiomeetriga PA-2

 

 

Abistavaks ja täiendavaks uuringuks on kuulmisuuringud mitmesuguste heliliste instrumentidega vabas väljas. Erinevate heliliste instrumentide helisagedus ja tugevus on mõdetud Tervisekaitse ameti poolt.

Kaudset hinnangut väikelapse kuulmise kohta aitab anda ka impedantsaudiomeetriline uuring, kui see õnnestub (kui laps on rahulik

 
Taani impedantsaudiomeeter AZ-26

 


2,5-3-aastasele lapsele võib hakata juba selgitama toonaudiomeetria põhimõtet mängu meetodil.

Helisignaali kuulmisel paneb laps kokkupandavale mänguasjale ühe detaili. Hea tahtmise ja püsivuse puhul saab usutava toonaudimeetria graafiku 5-7 uuringuga (laps tüdineb ja väsib kiiresti).


Väikelastele mängu meetodil kuulmisuuringute tegemine.
Kasutatav aparaat - Saksa toonaudiomeeter MA-50
3-8-aastaste laste kuulmise uuringuks on Taani mänguaudiomeeter PS-2.


 Taani BEEP SHOW audiomeeter PS-2


Helisignaali kuulmisel vajutab laps klahvile, klahvile vajutamine käivitab elektrirongi liikumise mängu elektriraudteel; kui laps vajutab klahvile ajal kui helisignaali ei anta, rong sõitma ei hakka. Mäng elektriraudteega muudab kuulmise uuringu tegemise sobivas vanuses lastele väga põnevaks.

Üle 8-aastaste laste kuulmise uehakse Taani toonaudiomeetriga AD-27, millel on ka vabavälja audiomeetria võimalus kuuldeaparaatide ja kohleaarimplantaadi efektiivsuse hindamiseks.

Nii impedantsaudiomeeter kui ka toonaudiomeeter on ühendatud arvutiga ja kõigi püsiva kuulmise langusega laste andmed ja tehtud uuringud on sisestatud arvutisse koos haiguslooga diagnooside järgi.
Arvutit omame 1999 a. jaanuarist

 

top

Inimesed

Laste Kuulmishoiu keskuses töötaval kõrva-nina-kurgu arst-audioloogil dr. Ene Postil on kuulmisuuringute tegemise kogemus alates 1963. aastast. Arstina laste kuulmisuuringutele spetsialiseerunud alates 1977. aastast.
Kuulmishoiu Keskusele teevad tööd  kaks eesti ja üks vene logopeed, kes on spetsialiseerunud kuulmispuudega lastele kõne õpetamisele ja vaegkõne korrigeerimisele. Üks eesti lastega tegelev logopeed töötab Kesklinna Lastepolikliinikus  ja  kaks logopeedi  Mustamäe Lastehaigla ruumides Tervise tn.28.  Nende vastuvõtule registreerimine toimub sealses regitratuuris.


Eesti surdopedagoog vaegkuulja lapse kõnet korrigeerimas

 

Vene surdopedagoog tutvub esmasele uuringule tulnud raske kuulmispuudega väikelapsega

 

 

Tihe side on ka Kesklinna Lastepolikliiniku teiste spetsialistidega - eriti neuroloogide ja geneetikutega.
 

Audioloogi vastuvõtu ajad on: 
 Esmaspäev 13.00-19.00
 Teisipäev 9.00-17.00 
 Kolmapäev 13.00-19.00
 Neljapäev 9.00-17.00 
 Reede 9.00-16.00 
tel.: 
 6207341
dr. Ene Post e-mail: 
 porthos@hot.ee


Audiloogi vastuvõtule eelregistreerimine toimub Tallinna Kesklinna Lastepolikliiniku registratuuri eriarstide telefonil: 6 207 331. Püsiva kuulmislangusega korduvalt uuringule tulevaid patsiente saab vastuvõtule registreerida ka kuulmisuuringu kabinetis oleval telefonil.

 

EESTI SUROPEDAGOOGI
Ülle Liesmenti
vastuvõtuajad on:  Esmaspäev 13.00-19.00   Esmaspäev  
  Teisipäev 14.00-19.00   Teisipäev  
  Kolmapäev 08.00-14.00   Kolmapäev  
  Neljapäev 14.00-19.00   Neljapäev  
  Reede ei toimu   Reede  

Surdopedagoogi vastuvõtule registreerimine toimub Tallinna Kesklinna Lastepolikliiniku registratuuri eriarstide telefonil: 6 207 331.

top


Varia

 

Kasulik  teada  nii perearstil kui ka lapsevanemal.

 

   Lapseea kuulmislanguse põhjused.

   Pärilikkus

    Üsasisesed nakkused  (punetised, toksoplasmoos, herpes simplex, HIV, süüfilis)

    Näokolju arenguhäired  (lõhikhuul ja lõhiksuulagi j.t)

    Väike sünnikaal  (eriti sügava enneaegsuse korral)

     Sünnitrauma, hapnikupuudus lootel, sündimine keisrilõikega

     Meningiit kombinatsioonis kuulmist kahjustavate antibiootikumidega

     Eelpool mainitud põhjusi võib lugeda riskifaktoriteks kuulmislanguse tekkel ja nende esinemisel peaks perearst peale kohustuslike kuulmise sõeluuringute  suunama last tema erinevatel vanuse etappidel korduvatele kuulmisuuringutele erinevate meetoditega. 

     Oluline on, et  erineva kaasaegse aparatuuriga ja lihtsa käitumusliku ja refleksaudimeetriaga saadud andmed annaksid ühesuguse tulemuse. On olnud juhtumeid, kus spetsiaalse aparatuuriga tehtud uuringu põhjal laps kuuleb, kuid lihtsa orienteerumisrefleksi  järgi on kurt , aga ka vastupidi.                     

     See eeldab tihedat koostööd kõigi laste kulmisuuringutega tegelevate medikute ja perearstide vahel.

     Väga oluline on uurida last temale loomulikus olekus (olenevalt lapse vanusest, kas tema turvahällis , pükstoolis mängivana, laua taga mängivana). Loogiline oleks, kui selline uuring eelneks aparatuurga uuringule.

    Vaktsineerimisjärgne kuulmise langus (väga harva esinev).

     Ajutine keskkõrva tüüpi kuulmise langus. Esineb väga sageli. Põhjuseks ninaneelumandli suurenemine, väljaravimata põskkoopapõletik või väljaravimata keskkõrvapõletik.  Peale keskkõrvapõletikust tervistumist on seepärast väga oluline  kontrollida, kas kuulmekile liikuvus on taastunud – s.o. teha tümpanomeetria. Kui seda ei tehta, võib avastamata jääda vedelik (eksudaat) trummiõõnes, mis armistumisel annab juba püsiva kuulmishäire.

Tümpanomeetria (eriti käsitümpanomeetriga) tegemine nõuab tegijalt suurt kogemust, kuna otsiku natukenegi vale asetus kuulmekäigus annab vale tulemuse ja seega ka vale hinnangu sellele. Seega ei ole ka järgnevad ravi soovitused adekvaatsed. Õige tulemuse saamiseks peaksid nii spetsiifilisi uuringuid tegema siiski ainult kitsa eriala spetsialistid, kes  on seda õppinud ja sellega päevast päeva tegelevad.

          Võimalused lapse kuulmise hindamiseks

Vastsündinu ja imikueas hinnatakse lapse kuulmist tingimatute reflekside alusel (silmade pilgutamine, siputamine j.m., vanusega lapse reageerimine eri valjusega helidele muutub (hindamiseks vastavad tabelid) – s.o.vastsündinute ja  imikute refleksaudiomeetria.

7.-8. elukuust saab lisaks eelpool  mainitule kasutada käitumuslikku audiomeetriat. Mängivale lapsele, soovitav võimalikult loomulikus olukorras, näiteks pükstoolis olevale, antakse seljatagant kuulda erinevaid helisid. Näiteks loomade hääled muusikakohvrist, mõne helilise mänguasja või muusikainstrumendi hääl ja jälgitakse lapse käitumist.

2,5-3. eluaastast võib õnnestuda mänguaudiomeetria. Laps kuuleb kõrvaklappidest heli talle selgitatakse, et heli kuulmisel tuleb panna kokkupandavale mänguasjale üks rõngas. Samal põhimõttel  töötab ja ka spetsiaalne eelkooliealiste laste kuulmise uuringuteks valmistatud mänguaudiometer – mängu elektriraudtee.            

Kuulmiskeskustes on võimalik lisaks subjektiivsetele uurimismeetoditele kasutada ka

  OBJEKTIIVSEID KUULMISUURINGUID.

Impedantsaudimeetria  hindab keskkõrva seisundit kuulmekile liikuvuse ja keskkõrva rõhu kaudu. Oluline on see, et saab mõõta ka keskkörva lihasrefleksi, mille abil on võimalik  peale keskkõrva seisundi hinnata ka seda refleksi vahendavate närviteede olukorda.

Otoakustiliste emissioonide  mõõtmine annab informatsiooni sisekõrva seisundi kohta.

Funktsioneeriv sisekõrv tekitab ülinõrku helisid, mida saab välimises kuulmekäigus mõõta spetsiaalse aparatuuri abil.

Ajutüve potentsiaalide audimeetria annab informatsiooni, kus häire närviteedes paikneb. Kuna uuring põhineb helilise stimulatsiooni poolt esilekutsutud elektriliste potentsiaalide registreerimisel, siis andes erineva valjusega helisid (N:30,50,80 db) – saab määrata kuulmisläve.

Aastal 2000. I klassi läinud laste keskkõrva seisundi ja kuulmisfunktsiooni analüüs.

Analüüsitud on 715 lapse impedantsaudiomeetrilisi ja toonaudiomeetrilisi uuringuid, kõrva-nina-kurgu obj. leiu andmeid ja vajadusel lisauuringutena tehtud ninaneelu ja ninakõrvalkoobaste röntgenoloogilisi andmeid.
Terveteks võis lugeda vaid 75,9% uuringutel käinud lastest.
24,1%-l esines normist kõrvalekaldeid impedantsaudiomeetrilistes või toonaudiomeetrilistes uuringutes.
Olulisi kuulmetõrve funktsiooni häireid esines 16,5%-l lastest, kusjuures kuulmisfunktsioon oli neil veel korras. Enamasti oli põhjuseks suurenenud ninaneelumandel e. adenoid ja diagnoosimata jäänud ninakõrvalurgete põletik. Põhjuse õigeaegsel likvideerimisel kuulmetõrve funktsioon taastub ja kuulmishäiret ei teki.
0,97%-l oli kuulmetõrve funktsiooni pikaaegse häire tõttu juba välja kujunenud eksudatiivne keskkõrvapõletik, kusjuures ka neil oli kuulmisfunktsioon veel säilinud normaalsena.
1,26%-l uuritud lastest oli tekkinud juba kuulmise langus – enamasti põhjuseks diagnoosimata jäänud eustahhiit, eksudatiivne otiit, aga ka ebaõnnestunult ravitud eksudatiivne otiit.
Ühel lapsel sai avastatud ka sensorineuraalset tüüpi keskmiseastmeline kuulmise langus.
Väga oluline laste kuulmishäirete profülaktikas on impedantsaudiomeetriline uuring (tümpanomeetria ja akustilised lihasrefleksid) ning kuulmisfunktsiooni määramine toonaudiomeetrilise uuringuga.
Aastate lõikes, millal on teostatud uuringuid kooliminejatele lastele, on püsinud tervete ja uuringutel ilmnenud kõrvalekalletega laste suhe samal tasemel.

Enne 2000. aastat

Püsiva sisekõrva tüüpi kuulmise languse põhjuste analüüs: analüüsitud on 100 haigusjuhtu.
Need lapsed on külastanud regulaarselt Tallinna Kesklinna Lastepolikliiniku Kuulmishoiu Keskust. Neil on raske või sügav kuulmispuue. 

Põhjused:
 

 1. Pärilikkus   53% 
 2. Meningiit kombinatsioonis ototoksiliste antibiooti- kumidega   14% 
 3. Sünnitrauma, keiserlõige, loote asfüksia   9% 
 4. Ema haigused raseduse ajal, kahjulikud faktorid raseduse ajal tööl. Ähvardav abort  8% 
 5. Pneumoonia kombinatsioonis ototoksiliste anti- biootikumidega   4% 
 6. Kaasasündinud hulgianomaaliad   2% 
 7. Teadmata põhjused   10% 

Viimase 5 aasta lõikes on muutunud oletatava raskeastmelise kuulmise languse põhjuste protsentuaalne suhe.

Põhjused:
 1. Enneaegsus 
 33,3% - 6 last 
 2. Teadmata põhjused 
 27,7% - 5 last 
 3. Pärilikkus 
 16,6% - 3 last 
 4. Sünnitrauma, keisrilõige, loote asfüksia
 11,1% - 2 last 
 5. Ema haigused raseduse ajal 
  5,5% - 1 laps 
 6. Kaasasündinud hulgianomaaliad 
  5,5% - 1 laps 

top


Viited

 • TARTU ÜLIKOOLI KÕRVAKLIINIK

  Kuperjanovi 1, EE2400 Tartu, Eesti

   

 

 • TARTU KUULMIS-, KÕNE- JA TASAKAALUKESKUS KÕRVAKLIINIK

  Puusepa 1A, 504406 Tartu, Eesti
  Juhataja Katrin Kruustük
  tel 7319475, 7319100, 7319479

 

 • TALLINNA KUULMISREHABILITATSIOONI KESKUS

  Lembitu 10b, 10114 Tallinn, Eesti
  Juhataja Arvo Kannel
  tel:6454 046 fax:6466565 e-mail: arvo@stillen.ee

 

 

 • TALLINNA KESKHAIGLA KUULMISKESKUS

  Ravi 18, 10138 Tallinn, Eesti
  Juhataja Liina Luht
  tel 6207 033

 

 • EESTI KUULMISPUUETEGA LASTE VANEMATE LIIT

  Ehte 7, 10318 Tallinn, Eesti
  President Toomas Sepp
  Tegevdirektor Airi Püss
  tel/tekstitel.  600 8551
  tel/faks  600 8552
  e-mail: eklvl@eklvl
  http://www.eklvl.ee

 

 • EESTI KURTIDE LIIT

  Nõmme tee 2, 13426 Tallinn, Eesti
  President Volli Pärnla
  tel  6552 510

 

 • EESTI VAEGKUULJATE ÜHING

  Pärnu mnt. 142, 11317 Tallinn, Eesti
  Esimees Uno Taimla
  tel/faks  6115 680

 

 • TARTU KUULMIS- JA KÕNEHÄLVETEGA LASTE KESKUS

  Taara pst. 8, 51005 Tartu, Eesti
  Direktor Ülle Kuusik
  tel 7 422 035

 

 • PÄRNU KASTANI LASTEPÄEVAKODU

  Kastani 3, 80020 Pärnu, Eesti
  tel 44 42 284

 

 • PORKUNI KOOL

  46001 Porkuni, Lääne-Virumaa, Eesti
  Direktor Avo Hein
  tel 32 93 822
  faks 032 93 849

 

 • TARTU HIIE KOOL

  Hiie 11, 51006 Tartu, Eesti
  Direktor Helgi Klein
  tel/faks 07 422 291

 

 • TALLINNA KURTIDE KOOL

  Ehte 7, 10318 Tallinn, Eesti
  Direktor Airi Püss
  tel/tekstitel  605 5494
  faks  605 5494
  e-mail: kurt@online.ee

 

 • TALLINNA 63. PÕHIKOOL

  Vilde tee 120, 12618 Tallinn, Eesti
  Direktor Nikolai Andriankov
  tel 6532 158

 

 • NARVA PAJU GÜMNAASIUM

  Juhhanovi 3, 20609 Narva, Eesti
  tel 35 31 211

 

top