ROTAL_logo
Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit
R O T A L
Liikmeskond on meie jõud!
Avalduse vorm
Üldinfo
Kontakt
Liikmed
Partnerid
Põhikiri
Põhikiri (vene keeles)
Arengukava
Koolitused
Teave usaldusisikutele ja liikmetele
Arhiiv
Volikogu
koosseis
otsused
Juhatus
koosseis
otsused
Kollektiivlepingud
Soodustused
Tegevussuunad
© ROTAL
uuendatud: 29. august 2014
allikas: ROTAL


06.mail 2014.a. toimus ROTALi esindajate üldkoosolek. Tehti kokkuvõte 5 aasta tööst, valiti uus volikogu. Liidu esimeheks valiti üksmeelselt tagasi Kalle Liivamägi.

Üldkoosolekul võeti vastu ROTALi põhikirja muudatused ja tegevussuunad aastateks 2014-2019.Üldkoosolekul võeti vastu pöördumine Vabariigi Valitsuse poole. Samal päeval toimus ka volikogu esimene koosolek, kus valiti ROTALi uus juhatus.

ROTAL taotles Innovation Norway-lt projekti "Kolmanda osapoole vägivalla ennetamisest läbi sotsiaalse dialoogi" ja saime vahendid projektile. Läbi on viidud 4 seminari ja projekti lõppkonverents toimub 25.septembril 2014.a. Tallinnas. Projekti on kaasatud partneritena Eesti poolt Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit. Projektis osalevad Tallinna Laste Turvakeskus, Tartu Väikelastekodu "Käopesa", Viljandi Maakonna sotsiaaltöötajad.