Ümbermõõt ja pindala

iDevice ikoon Jäta meelde!

Ringjoone pikkuse (ringi ümbermõõdu) ja ringi pindala arvutamisel kasutatakse arvu [pii]

Sisuliselt saadakse ringjoone pikkuse jagamisel läbimõõduga ehk


Arvutustes kasutatakse ligikaudset väärtust

 
Ringi ümbermõõtu ehk ringjoone pikkust tähistatakse tähega C ja arvutatakse valemiga

 Ringi pindala tähis on S ja arvutusvalem

 Valemites r on ringi raadius.


iDevice ikoon Näited

Näide 1.
Arvuta ringjoone pikkus, kui ringjoone diameeter on 6 dm.

    Lahendus 

Kasutan valemit

Selleks on mul vaja ringjoone raadiust. Kui diameeter on 6 dm, siis raadius on 3 dm.

Vastus. Ringjoone pikkus on 18,84 dm.

 

 

Näide 2.

Leia ringikujulise maatüki pindala, kui ringi raadius on 7 m.

    Lahendus

Pindala leidmiseks kasutan valemit

NB! Pane tähele, et kõigepealt tuleb raadius ruutu võtta ja alles seejärel 3,14-ga korrutada!

Vastus: Maatüki pindala on 153,86 m2.