Tartu Eakate Nõukoda

Mittetulundusühing, registrikood 80200954
Esmakanne 25.06.2004

Aadress Veski 35 Tartu 51005
Eakate vastuvõtt/nõustamine: teisipäeval ja neljapäeval kl 13 - 15; tel.7421 111
Täiendavalt kuu esimesel kolmapäeval kl 13 - 16 Kalda päevakeskuses (Kaunase pst 22) ja Ropka-Karlova Päevakeskuses iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kella 11-12.


Viidad

Juhatus

1. Tiina Mürk - esimees
2. Raimo Sule - aseesimees
3. Toivo Palghi - juhatuse liige
4. Ene-Reet Reinomägi - juhatuse liige
5. Tea Laanpere - juhatuse liige

Volikogu

Ants Kask, Raimo Sule, Maila Teras, Veera Sirg, Urve Järg, Valve Rehema, Liidia Laaneoja, Viive Tarikas, Leida Tuulmets, Ene Reinomägi, Kalju Roots, Viive Vestre, Jaan Muna, Tea Laanpere, Urve Järg

Veebindaja: Evald Reintam
Meiliaadress