Tsirguliina alevik - mitteamelik veebileht

ajalugu
tellisetööstus
aleviku pildid
aleviku plaan
rongide sõiduplaan
busside sõiduplaan

viiteid

toimetaja veerg


tagasiside

Tsirguliina alevik asub Valga maakonnas Tõlliste vallas (57.86°N 26.20°E). Ajalooliselt on siin olnud Lõuna-Tartumaa Sangaste kihelkond. Alevik tekkis 19. sajandi teisel poolel pärast Tartu-Valga raudteelõigu valmimist Sangaste raudtejaama juurde Laatre ja Tõlliste mõisate piirimaile Raa talu maadele. Elanike arv 2010. a seisuga 490-500.

Rahvaraamatukogutel 769 4180
Keskkool: direktor Heikki Järlik, tel 766 6380
Rahvamaja: tel 769 4349
Sidejaoskond: tel 769 4210
Perearstid võtavad vastu Valgas ja Sangastes
Konstaabel: Marek Käis, tel 529 0835, 769 4170.
Jäätmete vedu
Tõlliste vallavalitsus: tel 766 6365
Valga maavalitsus: tel 766 6111