Mida  tehakse maailmas?
Püüan siin esitada põgusa ülevaate sotsiaalelu kolmeliikmeliselt käsitlevatest seltskondadest, niivõrd kui minu mõned klikkimise-ringid  lubavad.
 
Instituut Berliinis

NB!
Selle Berliini instituudi link külmutab kinni või lülitab välja Netscape programmi!  Aga Exploreriga töötab ja tasub uurida....

Kolmeliikmelisuse  seltskondade ja metarjalide juurde viib kõige otsesem tee ehk siit - Berliinis asuva kolmeliikmelisuse instituudi koostatud linkide nimekiri.

Instituut Berliinis tegutseb alates 1998. aastast.    Selle sildi all esineb kolm inimest: Sylvain Coiplet (1968), Rasmus Bjerregaard (1974), Peter Wassmer (1950).
Kuivõrd on see nende leivatöö, kuivõrd ühiskonlik tegevus - raske täpselt hinnata. Igatahes jätab nende kirjutatud, kogutud ja toimetatud  materjal küllalt soliidse mulje. Näib, et töö käib neil väsimatult.

 Kolmeliikmelisuse instituut Beliinis.
 
Seltskond Stuttgardis

Teine koht Saksamaal on Stuttgardis.  Seal esineb mitu inimest, mitmete siltide all, tihti koos globaliseerimisteemaliste  rühmitustega.
Stuttgardi asjade juurde jõuab siit klikkides:
 http://www.forum3.de
 http://www.sozialimpulse.de

Siit kaugelt ja kiiresti vaadates läbi interneti-traadi jääb mulje, et Stuttgardi seltskonna tegevussuunad on eelkõige propaganda ja rakendused.
 
 
Mingi kaval peakorter Manilas

Mis on selle materjali taga, mille sildiks on:  Global Network for Social Threefolding ?
Kiri ütleb, et tegemist on ülemaailmse võrguga. Selle peakorter asub Filipiinidel, Manillas.  Saatsin sinna ühe tutvust otsiva maili  maipühade järel. Vastust pole esimese kahe nädala jooksul olnud. Võimalik, et see on lihtsalt ühe-mehe-projekt (Nicanor Perlas), millega taheti jõuda Brasiiliasse, Porto Alegre linna, Maailma Sotsiaalsele Foorumile  2003 a. jaanuaris. Uuemaid materjale sellel lehel ei ole.

Kiri tutvustab, et käesoleval ajal on GlobalNet3 liikmeteks inimesed järgmistest riikidest: Denmark, France, Germany, Israel, Japan, Netherlands, Norway, Philippines, South Africa, Sweden, USA

Lisan siia juurde oma tõlke GlobalNet3 tutvustusest.

Planeet on 21 sajandi alguseks jõudnud väljakutsete ette. Tosin maailma olukorra aspekti on kriirtilised ja nõuavad tähelepanu. Olulisemad nede seas on majanduse globaliseerumine,  rahvusriikide praktika  vananemine,  tsivilisatsioonide kokkupõrge, mis 11. septembri sündmusega dramaatiliseks sai. Ja kõik see koondub .USA globaalse sotsiaalse valitsemise all.  Need neli põhilist asja  mõjutavad sügavalt teisi maailma  aspekte, kaasaarvatud üldine ökoloogiline laostumine ning miljardite inimolendite sotsiaalne ja vaimne vaesustumine. Need majanduslikud, poliitilised, kultuurilised, ökoloogilised, humaansed ning vaimsed küljed on viinud ja viivad edasi inimmaailma laostumise ja kaoseni. Miljardid inimelud on sellega seotud ning purre  Maakera tulevikku on inimese astumise all  õrn.

Murelikud inimesed erinevatest maadest on kogunenud, et anda oma asjalik panus parema väljapääsu poole läbi kolmeliikmelise sotsiaalse arengu. See on Koleliikmelise Sotsiaalse Arengu Võrk (GlobeNet3 või GN3).

Visiooniks on maailm, kus hiljemalt teise selle sajandi kümnendi jooksul planeedi erinevates paikades inimolendid hakkavad  tegutema, et realiseerida oma täielik humaanne ja vaimne potentsiaal.   See tähendab ühiskondade muutmist kolmeliikmelise loomuliku harmoonia (majandus-poliitika-kultuur)  suunas  läbi äriringkonna, riigi ja tsiviilühikonna tasakaalustatud arengu kõigil tasanditel - lokaalselt, riiklikult ja globaalselt.

GN3 kui kultuurivõrgu ülesandeks on:
 

 • Juurutada arusaamist globaliseerumisest kui sügavalt vaimsest, sotsiaalsest ja ökoloogilisest väljakutsest inimkonnale ja planeedile. Sotsiaalse kolmeliikmelisuse aine ja protsess, kaasa arvatud sotsiaalse dünaamika vaimne arusaam,
 • Julgustada ja arendada isikute ja tsiviilühiskonna rolli sotsiaalsete jõudude muutmisel tasakaaluka arengu suunas.
 • Arendada ja tutvustada kolmeliikmelise  tegevusi Ärielu, riigielu ja tsiviilühiskonna vahel.
 • Liituda isikue, institutsioonide ning võrkudega, mis juba on kolmeliikmelisuse teel.
 • Arendada arusaadav, horisontaalne, vaba, siduv ja finatsiliselt stabiilne globaalne võrk .

 • Tegevus
  Suuremad suunad:

 • Osaleda globaalse võrguna Maailma Sotsiaalsel Foorumil Porto Alegre linnas Brasiilias 2003. .(jaanuaris)
 • Aidata organiseerida 2003. a. ja 2004. a.  strateegilisi üritusi, kaasaarvatud konverentsid USAs, Euroopas, Kesk-Idas ja Aasias.

 • Käesoleval ajal on GlobalNet3 liikmeteks inimesed järgmistest riikidest: Denmark, France, Germany, Israel, Japan, Netherlands, Norway, Philippines, South Africa, Sweden, USA