VABDUSRISTIGA VÄÄRISTATUD EESTI OHVITSERID, KES JUHTSID KAITSELAHINGUTES EESTI VÄEOSI


Pitka
Maide
Sinka
Johan Pitka
kontraadmiral - VR I/I
Johannes Maide
kolonel - VR II/3
Arnold Sinka
kolonel - VR II/3
Jakobsen
Lilleleht
Koern
Ludvig Jakobsen
kolonel - VR I/3
Paul Lilleleht
kolonelleitnant - VR II/3
Vikotor Koern
kolonelleitnant - VR II/1 ja VR II/3
Saal
Soodla
Tomander
Elmar Saal
kolonelleitnant - VR II/3
Johannes Soodla
kolonelleitnant - VR II/2 ja VR II/3
August Tomandesr
kolonelleitnant - VR II/3
Vent
Raudmäe
Tilgre
Paul Vent
kolonelleitnant - VR II/3
Johan Raudmäe
kolonelleitnant - VR II/3
Aleksander Tilgre
kolonelleitnant - VR I/3 ja VR II/3
Kurg
Leisk
Vask
Friedrich Kurg
major - VR II/3
August Leisk
major - VR II/3
August Vask
major - VR II/3
Pedak
Purga
Hirvelaan
Valter Pedak
major - VR II/3
Juhan Purga
major - VR II/3
Hans Hirvelaan
major - VR II/3
Leeman
Sander
Pori
Boris Leeman
major - VR II/3
Eduard Sander
major - VR II/3
Anton Pori
major - VR II/3
Uder
Laamann
Vaska
August Uder
major - VR II/3
Paul Laamann
kapten - VR I/3
Jakob Vaska
kapten - VR I/3 ja VR II/3
Kangro
Raudsepp
Mägi
August Kangro
kapten - VR I/3
Hans Raudsepp
kapten - VR I/3
August Mägi
leitnant - VR II/3

Siin on ära toodud vaid teadaolevad, 1944 aastal Eesti kaitselahinguid juhtinud Eesti Vabadusristi kavalerid. Kuipalju neid tegelikult oli ja milline oli nende kõigi saatus - sellele peaksid andma vastuse meie sõjaajaloolased.


EESTI KAADRIOHVITSERID AASTATEL 1940 – 1944

 

 

EESTI KAADRIOHVITSERID AASTATEL 1940 – 1944

Aukraad

Eesti sõjaväes

Represseeriti 1940-1941

Võitles

Punaarmees

Võitles Punaarmee

vastu

Kokku

Kindral

15

1

2

18

Kolonel

30

10

15

55

Kolonelleitnant

34

12

31

77

Major

48

25

90

163

Kapten

61

67

169

297

Leitnant

32

19

236

287

Nooremleitnant

10

1

77

88

Aukraad teadmata

-

-

64

64

Kokku

230

135

684

1049

TEADA OLEVAD PUNAARMEE VASTU VÕIDELNUD EESTI VÄEOSADE OHVITSERID

Kolonelid, kolonelleitnantid

Avingo, (..)

Kurg, Friedrich

Pedak, (..)

Särev, (..)

Bergman, (..)

Lilleleht, Paul

Raudmäe, Johannes

Tomander, August

Ein, E.

Luts, Alfred

Rebane, Alfons

Tuuling, J.

Hillas, (..)

Luukas, (..)

Riipalu, Harald

Vent, Paul

Jaanson, (..)

Maasing, R.

Saal, Elmar

Vermet, Juhan

Kaerma, Mart

Maide, Johannes.

Saarsen, (..)

Viilip, (..)

Kask, (..)

Mere, (..)

Sinka, Arnold

Jakobsen, Ludvig

Kivi, (..)

Olbrei, (..)

Sobolev, (..)

Tilgre, Aleksander

Kurg, A.

Paul, (..)

Stockeby, H.

Soodla, Johannes

Majorid

Adolf, Elmar

Kõrgmaa, (..)

Parrest, U.

Sillaste, (..)

Edor, Julius

Lang, (..)

Pedak, Valter

Sobolev, (..)

Ellandi, J.

Leemann, Boris

Peiker, J.

Sooden, Georg

Ellram, H.

Leetmaa, Meinhard

Plaado, (..)

Sooden, Jüri

Engels,

Leis, (..)

Pori, Anton

Tamm, Jaan

Hindpere, Raimond

Leisk, August

Purga, Juhan

Tammiste, R.

Hirvelaan, Hans

Lindpere, K.

Pärn, (..)

Teder, (..)

Jaagund, (..)

Lääne, (..)

Renter, (..)

Uder, August

Karik, (..)

Madise, Juhan

Rubach, (..)

Vask, August

Kask, (..)

Martinsen, (..)

Saimre, K.

Veelma, Aleksander

Kitsapea, (..)

Martinson, R.

Sander, Eduard

Vernik, (..)

Kitsepää, (..)

Martsoo, (..)

Sarmiste, (..)

Vesilo, (..)

Koort, J.

Mäeste, V.

Schiller, (..)

Veske, (..)

Kurg, Friedrich

Niinepuu, M.

Sillaots, (..)

Võhma, A.

Kuuse, (..)

Nortmaa, K.

Sillapere, (..)

Kaptenid

Anelin, Harry

Kübar, (..)

Normak, (..)

Saidre, (..)

Asu, Artur

Kütt, (..)

Nortmaa, A.

Saul, (..)

Ausmees, Eduard

Laaman, Paul

Nortmann, (..)

Seppa, (..)

Bergman, (..)

Laas, J.

Nuude, (..)

Sihver, Viktor

Bruus, R.

Lamp, Juhan

Olt, (..)

Siim, (..)

Edor, A.

Lang, (..)

Onno, (..)

Siitam, (..)

Eras, (..)

Lankers, (..)

Paas, A.

Sillaots, (..)

Feofanov, Aleksei

Lannu, (..)

Paas, P.

Sirvet, E.

Hermann, (..)

Leetmaa, M.

Paats, E.

Sooden, Georg

Hints, E.

Lehari, V.

Palk, E.

Suude, (..)

Holberg, Juhan

Lehola, P.

Parts, Heino

Sütt, (..)

Jaakson, (..)

Link, R.

Perlit, (..)

Tali, (..)

Jakustant, (..)

Maanemaa, (..)

Piirsalu, (..)

Talpak, (..)

Juhani, (..)

Made, (..)

Pork, (..)

Tammemägi, Rihard

Jürgen, (..)

Maitla, Paul

Purre, Arnold

Tania, (..)

Jürissaar, V.

Matson, (..)

Puusepp. O.

Teder, Harald

Kalmus, A.

Melde, (..)

Pärlin,Voldemar

Tiivel, (..)

Kangro, August

Metsakond, (..)

Raid, V.

Treial, (..)

Kask, Magnus

Mikkumägi, R.

Rajaloo, E.

Triik, (..)

Kern, (..)

Mikomägi, A.

Randla, M.

Unt, (..)

Kiisk, (..)

Milk, H.

Rannik, H.

Vahar, (..)

Kivi, E.

Multer, (..)

Raudsepp, Hans

Vaidla, (..)

Kolk, Joosep

Mägi, Rudolf

Raudsoo, (..)

Vainu, (..)

Komusaar, (..)

Määr, (..)

Reinvalla, Hartvig

Vaska, Jakob

Kont, J.

Mölder, H.

Rennu, (..)

Veelmaa, Voldemar

Kotte, (..)

Mölder, R.

Rikand, Vello

Vildma, Karl

Kruse, (..)

Niinepuu, M.

Ruut, (..)

Vinni, (..)

Kuuskla, A.

Nolken, (..)

Rünk, (..)

Viru, (..)

Kõlu, Elmar

Nordmaa, (..)

Saidra, (..)

Välja, (..)

Leitnantid

Adoson, (..)

Koppel, (..)

Paasjärv, (..)

Sepp, R.

Ainomägi, K.

Koppermann, (..)

Paats, E.

Siimann, (..)

Amberg, (..)

Kore, Härm

Paiso, Anton

Sildnik, Viktor

Angerjas, (..)

Korp, A.

Paju, (..)

Sillaots, (..)

Annus, (..)

Kubbo, Alf

Palgi, A.

Sillat, (..)

Ant, E.

Kukemelk, (..)

Palonski, (..)

Silm, (..)

Arro, Karl

Kuldkepp, Heino

Parts, (..)

Silvester, (..)

Avarmaa, (..)

Kuldkepp, Karl

Pastak, (..)

Simson, (..)

Baumann, (..)

Kulmet, (..)

Pedak, (..)

Smidt, (..)

Elken, Erich

Kumari, (..)

Pehka, (..)

Soeson, (..)

Engelhart, (..)

Kurvits, (..)

Peips, Hans

Soosaar, (..)

Ensman, (..)

Kuura, (..)

Penno, Rudolf

Sootaru, B.

Ernits, L.

Kuus, Erich

Pent, Joh.

Soovere, (..)

Esko, (..)

Kuusik, L.

Peri, (..)

Sutt, Eugen

Fiskar, (..)

Kuuskne, E.

Pesti, A.

Suurkivi, (..)

Freimann, (..)

Käis, (..)

Piho, (..)

Särk, (..)

Hansen, (..)

Känd, (..)

Piigli, (..)

Sütiste, (..)

Hanso, A.

Külaots, (..)

Pirk, Ants

Taaver, (..)

Heinaru, Henn

Künnis, (..)

Poolake, (..)

Tamm, Roland

Hennuste, M.

Kütt, Mihkel

Poom, (..)

Tammark. Olav

Herm, (..)

Küttim, (..)

Pormeister, (..)

Tammaru, Evald

Holm, H.

Küttis, (..)

Poska, (..)

Tamme. F.

Hommik, (..)

Lahesalu, Hermann

Post, Elmar

Tammeraid, Felix

Hunt, M.

Lahet, (..)

Pruuli, K.

Tannia, A.

Hurt, Edvard

Lahi, A.

Purre, Jaan

Tari, (..)

Härmasoo, H.

Laid, (..)

Puupill, (..)

Tars, A.

Iila, G.

Lauri, (..)

Puusepp, H

Tarvas, R.

Iter, Joannes

Lee, (..)

Põdra, Evald

Telk, Edgar

Jaakson, Jaan

Lehela, (..)

Põdrang, (..)

Telliskivi, (..)

Jaanimägi, (..)

Lehola, (..)

Põld, U.

Tenter, (..)

Jaanson, (..)

Lepik, (..)

Pärn, Mihkel

Tomander, (..)

Jams, Hans

Liimeon, (..)

Pärna, (..)

Toome, V.

Jehe, (..)

Liivoja, (..)

Pärnoja, Hans

Toomingas, (..)

Juhani, (..)

Limak, (..)

Pärnoja, Karl

Toomla, J.

Jurs, (..)

Linalaid, (..)

Rae, Tarmo

Traks, A.

Juurand, Jüri

Litter, (..)

Raid, (..)

Treial, J.

Jõe, (..)

Lohi, E.

Raidmets, Ants

Tölpus, Kaarel

Jõgis, (..)

Looga, (..)

Randam, Eerik

Ubakivi, (..)

Jüriado, (..)

Loosberg, (..)

Randla, Jüri

Undla, (..)

Jürissar, (..)

Luik, (..)

Ranna, Egon

Ungvere, Jüri

Kaarheiding, (..)

Luts, H.

Rannap, (..)

Unt, (..)

Kalda, (..)

Luube, (..)

Raudam, E.

Urmet, (..)

Kalle, (..)

Läänsoo, (..)

Raudmaa, (..)

Vaabel, (..)

Kalmonurm, (..)

Madissoo, Voldemar

Raudsepp, (..)

Vaabel, R.

Kangro, (..)

Maime, (..)

Regi, (..)

Vaas, (..)

Kann, A.

Maitla, Paul

Reinas, Endel

Vaher, (..)

Karja, (..)

Mardus, (..)

Reinla, (..)

Vahesalu, (..)

Karm, (..)

Marnot, (..)

Reinumägi, (..)

Vahuri, E.

Karro, Bruno

Meimer, (..)

Reisel, T.

Vainlo, (..)

Karula, Eduard

Meldorf, (..)

Reitel, P.

Valdmann, (..)

Kaskemaa, (..)

Mengel, Hamilkar

Rennit, Endel

Valentin, (..)

Kaude, (..)

Mere, Villu

Riipulk, Karl

Vallner, (..)

Kibuvits, H.

Milles, Jüri

Riismandel, (..)

Valter, (..)

Kiisla, (..)

Muttel, (..)

Ring, (..)

Vane, L.

Kilgas, Elo

Mõistus, (..)

Roolaid, Egon

Varjak, (..)

Kilk, (..)

Mägi, August

Roosa, (..)

Varrak, Viktor

Kiodosk, (..)

Mällo, (..)

Roosenberg, (..)

Varrik, (..)

Kirschbaum, (..)

Niinep, Ülo

Rosse, (..)

Veinla, (..)

Kivastik, P.

Noorkukk, (..)

Rundva, (..)

Veski, (..)

Kivimäe, Joh.

Normak, (..)

Ruus, Hando

Viitre, (..)

Klaar, (..)

Nurmissaar, (..)

Rähni, Viktor

Viola, (..)

Kogerma, K.

Nuude, A.

Rätsep, (..)

Virkus, U.

Kohjus, Juhan

Nõgu, (..)

Räägo, (..)

Virro, (..)

Kompus, August

Nõmm, Hugo

Saaliste, Artur

Visnapuu, (..)

Kont, A.

Oja, (..)

Saaliste, Richard

Võsu, (..)

Kook, U.

Onno, Paul

Saksen, (..)

Väer, (..)

Koop, Viktor

Ots, (..)

Salong, Robert

Väljak, Enn

Koperman, (..)

Paal, Evald

Sang, (..)

Ürgvete, A.

Koplimäe, (..)

Paara, (..)

Schmidt, (..)

TagasiEdasi