Valemid


Täisnurkne kolmnurk

                    

                 

  

              
Püstprisma
Ruumala:
Külgpindala:
Täispindala:
Korrapärane püramiid
Ruumala:
Külgpindala:
Täispindala:
Silinder

Ruumala:
Külgpindala:
Täispindala:
Koonus

Ruumala:
Külgpindala:
Täispindala:


 
 

Kera
Ruumala:
Pindala:

Korrutamise valemid

(a+b)² = a² +2ab +b²

(a-b)² = a² -2ab +b²

(a+b)(a-b) = a² -b²

(a+b)³ = a³ +3a²b +3ab² +b²

(a-b)³ = a³ -3a²b +3ab² -b²

(a-b)(a² +ab +b²) =a³ -b³

(a+b)(a² -ab +b²) =a³ +b³

Ruutvõrrand


Intress