Text Box: Viimsi Puukool pakub alljärgnevaid teenuseid:
•	ilupuude ja –põõsaste kasvatamine ja müük
•	puude ja põõsaste istutamine
•	muru rajamine
•	dekoratiivsete veekogude rajamine
•	haljastuse kavandamine
•	puude ja põõsaste lõikamine
•	muud haljastustööd
•	aiandusalased konsultatsioonid